Posts Tagged ‘proprietate’

Incurajarea constructiei de retele electrice de utilitate publica legea 210/11.11.2010

23/11/2010

Pe site http://www.anre.ro s-a publicat textul legii 210/11.11.2010 „privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructii retele electrice de transport si de distributie a energiei electrice”.

Lagea s-a publicat si in MO 773/18.11.2010. Prin acesta lege se modifica unele prevederi ale legii33/1994 privind exproprierile in caz de utilitate publica, ale codului civil si ale codului de procedura civila.

Legea 210/2010 poate fi accesata descarcand urmatorul fisier: Legea 210_11.11.2010 masuri prealabile infiintarii retelelor electrice de utilitate publica

Conform art 17 din legea 210/2010 in termen de 30 de zile de la publicare (! 18.12.2010) Ministerele Justitiei si Economiei Comertului si Mediului de Afaceri trebuie sa supuna aprobarii Guvernului Romaniei metodologia de aplicare a legii. Aveti in fisierul urmator: draftul  metodologiei/normelor de aplicare a legii 201/11.11.2010

Astept cu interes cometariile Dv pe marginea acestui text de lege.

Coexistenta cailor ferate cu LEA mt realizata cu conductoare torsadate mt – studiu de caz 3

07/01/2010

SGC 2002

Tehnologia de realizare a LEA mt utilizand conductoarele trorsadate sau cablul universal mt pozat aerian este foarte bine primita de operarorii de distributie fiind privita ca o solutie salvatoare in ceea ce priveste vecinatatea cu proprietatile private.

Reducerea dimensiunilor zonelor de protectie si de siguranta ar putea mari gradul de accesibilitate a traseelor vizate pentru constructia de linii electrice aeriene  putand reduce numarul necesar de avize sau usurand obtinerea acestora corelat cu reducerea suprafetelor de teren pe care se induc servituti.

Ca toate acestea sa devina o realitate concreta performantele reale ale conductoarelor mt torsadate si respectiv a cablurilor mt univerasale trebuie reflectate in actualizarea normativelor tehnice privind distantele de coexistenta intre LEA si diverse tipuri de vecinatati. In speta trebuie actualizat Ordinul ANRE 49/2007

Pentru a stimula acest demers pun in discutia Dv cazul propunerea de reglementare a coexistentei dintre LEA mt realizata cu conductoare torsadate si caile ferate

Ma simt totusi obligat sa va atentionez in mod explicit ca este doar un studiu de caz. Ordinul ANRE 49/2007 nu are nico prevedere legata de zonele de protectie si de siguranta (ZP/ZS) ale acestei solutii tehnologice. In practica, pana la actualizarea Ordinului ANRE 49/2007 eu cred ca proiectantul trebuie sa defineasca explicit ZP/ZS evitand totusi atitudini prea “liberale”!

Obiectivul învecinat cu LEA Distanţa de siguranţă (m)
LEA 0,4 kV LEA 20 kV conductor izolat si neizolat
Căi ferate Traversare Apropiere Traversare Apropiere
Electrificate Nu se admite 7,50 5) 31) 11,502

Hst+ 3m3)

7,50 5)
Neelectrificate 7 4)

Hst

7,50 4)

74bis)

Hst+ 3m3)

1) Distanţa pe verticala intre conductorul inferior al LEA si cablul purtator al liniei de contact

2) Distanţa pe verticală  între conductorul inferior al LEA şi şină in cazul  cailor ferate electrificabile

3) Distanţa pe orizontală între marginea celui mai apropiat stâlp şi cea mai apropiată şină

4 )Distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA şi şină, respectiv partea carosabilă a drumului situat in localitate sau in afara localitatilor

4bis )Distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA şi şină, respectiv partea carosabilă a drumului situat in localitate sau in afara localitatilor pentru LEA mt realizata cu conductoare izolate

5 )Distanţa pe orizontală între conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi cea mai apropiată şină, respectiv limita amprizei drumului

observatii

  • traversarea CF electrif. Presupuine trav peste linia de contact. Este firesc ca jt sa nu poata traversa linia de contact
  • la trav CF neelectif s-ar putea accepta scaderea gabaritului la 7 m pentru LEA mt cond izolat daca tensiunea de tinere asigura aceleasi conditii de izolare ca si Ljt

Coexistenta drumurilor cu LEA mt realizata cu conductoare torsadate – studiu de caz 2

07/01/2010

SGC 2002

Tehnologia de realizare a LEA mt utilizand conductoarele trorsadate sau cablul universal mt pozat aerian este foarte bine primita de operarorii de distributie fiind privita ca o solutie salvatoare in ceea ce priveste vecinatatea cu proprietatile private.

Reducerea dimensiunilor zonelor de protectie si de siguranta ar putea mari gradul de accesibilitate a traseelor vizate pentru constructia de linii electrice aeriene  putand reduce numarul necesar de avize sau usurand obtinerea acestora corelat cu reducerea suprafetelor de teren pe care se induc servituti.

Ca toate acestea sa devina o realitate concreta performantele reale ale conductoarelor mt torsadate si respectiv a cablurilor mt univerasale trebuie reflectate in actualizarea normativelor tehnice privind distantele de coexistenta intre LEA si diverse tipuri de vecinatati. In speta trebuie actualizat Ordinul ANRE 49/2007

Pentru a stimula acest demers pun in discutia Dv cazul propunerea de reglementare a coexistentei dintre LEA mt realizata cu conductoare torsadate si drumuri

Ma simt totusi obligat sa va atentionez in mod explicit ca este doar un studiu de caz. Ordinul ANRE 49/2007 nu are nico prevedere legata de zonele de protectie si de siguranta (ZP/ZS) ale acestei solutii tehnologice. In practica, pana la actualizarea Ordinului ANRE 49/2007 eu cred ca proiectantul trebuie sa defineasca explicit ZP/ZS evitand totusi atitudini prea „liberale”!

Obiectivul învecinatcu LEA Distanţa de siguranţă (m)
LEA 0,4 kV LEA 20 kV
Drumuri Traversari Apropiere Traversari Apropriere
Drumuri: de interes naţional,  judeţean, comunale şi vicinale 74)6 ) Stâlpii se dispun în afara zonei de protecţie a drumului 74)7) 15)
Străzi şi drumuri de utilitate privată 64)7) 74)6 4is)

7)

7bis)

15)

4 )Distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA şi şină, respectiv partea carosabilă a drumului situat in localitate sau in afara localitatilor

4bis )Distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA şi şină, respectiv partea carosabilă a drumului situat in localitate sau in afara localitatilor pentru LEA mt realizata cu conductoare izolate

5 )Distanţa pe orizontală între conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi cea mai apropiată şină, respectiv limita amprizei drumului

6 ) Nu se admit traversări ale autostrăzilor de către LEA de 0,4 kV

7) Stâlpii liniilor se vor amplasa în afara zonei de siguranţă a drumului pentru LEA de 0,4 kV, respectiv începând de la limita exterioară a zonei de protecţie a drumului, pentru LEA de inalta tensiune

7bis) Stâlpii liniilor se vor amplasa în afara zonei de siguranţă a drumului (poate fi in zona de protectie a drumului) pentru LEA de 0,4 kV comuna cu LEA 20 kV realizata cu conductoare izolate


Retele electrice pe proprietati. Incalcarea dreptului de proprietate. Raspunsuri ANRE

09/08/2009

SGC 2002  Acest subiect de larg interes pt opinia publica este abordat de ANRE la sectiunea INFO CONSUMATORI de pe site www.anre.ro

INCALCAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Raspuns cadru
Conform dispozitiilor atat ale Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau privata, concesionarii si titularii autorizatiilor de infiintare si titularii licentelor beneficiaza, pe durata efectuarii lucrarilor de realizare si retehnologizare, respectiv de functionare a capacitatii, de urmatoarele drepturi ce au ca obiect utilitatea publica:


a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare realizarii sau retehnologizarii capacitatii;


b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii;


c) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele, conducte sau alte echipamente aferente capacitatii si pentru acces la locul de amplasare a acestora;


d) dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol persoane si bunuri;


Lucrarile de realizare si retehnologizare ale capacitatilor din domeniul energiei electrice si gazelor naturale pentru care se acorda autorizatii, precum si activitatile si serviciile pentru care se acorda licente sunt de interes public.

Dispozitiile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutia Romaniei, republicata, prevad ca limitele si continutul dreptului de proprietate sunt stabilite de lege iar cele ale art. 136 alin. (5) din acelasi act normativ consacra caracterul inviolabil al proprietatii private, „in conditiile legii organice”.

Potrivit acestor dispozitii, legiuitorul este, asadar, competent sa stabileasca cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, in acceptiunea principala conferita de Constitutie, in asa fel incat sa nu vina in coliziune cu interesele generale, instituind astfel niste limitari rezonabile in valorificarea acestuia.

In acest sens, Curtea Constitutionala a retinut ca exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor si bunurilor afectate de capacitati atat din sectorul energiei electrice, cat si din cel al gazelor naturale, are un caracter legal, fiind determinata de un interes general de ordin public. Chiar daca, prin instituirea drepturilor de uz si servitute, titularul dreptului de proprietate sufera o ingradire in exercitarea atributelor dreptului sau, avand in vedere ca pe aceasta cale se asigura valorificarea fondului energetic, bun public de interes national, prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007 si ale Legii gazelor nr. 351/2004 nu contin nici o contradictie cu cele art. 44 alin. (2) din Constitutia republicata referitor la garantarea proprietatii private.

Astfel, exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor afectate de capacitatile din domeniul energiei electrice si gazelor naturale, cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora, desi are ca efect lipsirea celor interesati de o parte din veniturile imobiliare, nu se traduce intr-o expropriere formala si nici intr-o expropriere de fapt, ci raspunde unei cauze de utilitate publica si se limiteaza la un control al folosirii bunurilor, ceea ce nu contravine art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitor la protectia proprietatii private.

In vederea realiza scopului ei legitim, masura privativa partial de proprietate trebuie sa pastreze un echilibru just in intre exigentele interesului general si apararea drepturilor fundamentale ale individului, din acest punct de vedere, legea respecta exigentele impuse de prevederile Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale

Infrastructura energetica sustine comunicarea

01/12/2007

focusat         Competitia intre televiziunea prin cablu si cea prin satelit se bazeaza pe infrastructura de distributie a energiei electrice. Operatorii de cablu Tv au inchiriat stalpii retelelor stradale de la operatorii de distributie energie electrica (OD) si cu rapiditate au realizat retele de fibra optica.

consola cu antena

Operatorii de televiziune prin satelit sunt in ofensiva insa uneori solutiile gasite de ei pentru montarea antenelor sunt discutabile. In anumite zone rurale se folosesc fara acordul operatorilor de distributie consolele bransamentelor pentru amplasarea antenelor parabolice. In definitiv o fi bine? O fi rau?

 focusat2

Sa incercam cateva argumente:

           Cu siguranta e bine:

  1. se reduc costurile de amplasare a antenei parabolice

  2. se evita noi strapungeri ale acoperisului

Cu siguranta e o solutie nepotrivita:

  1. consola nu este dimensionata pentru noile eforturi

  2. acoperisul se va deteriora datorita vibratiilor produse de vant

  3. sunt sanse ca apa sa se infiltreze spre firida de bransament si sa genereze premise pentru producerea accidentelor si/sau incendiilor

  4. apar motive ca persoane neinstruite sa intre in contact cu parti ale bransamentului care pot fi accidental sub tensiune. Creste riscul de producere a accidentelor umane.

  5. se induc costuri OD
  6. in lipsa unor contracte de inchiriere sau cel putin a unor avize de amplasament solutia constituie un abuz

         Care e parerea ta despre noua realiate ?

Abordarea intretinerii culoarelor de siguranta LEA ca problema de comunicare

17/11/2007

SGC 2002 

Rezumat: In tara noastra copacii constitue o bogatie naturala deosebita.Exista o varietate mare de arbori si pomi fructiferi. Satele si orasele noastre sunt pline de vegetatie, iar una din cele mai frumoase imagini care ne incanta privirea si sufletul este un pom inflorit.Valoarea economica a copacilor este mai mult decat evidenta, constituind o garantie a unei clime purificate, deci a unei vieti sanatoase. Energia electrica constitue o alta latura importanta pentru o viata confortabila si bunastare. Pentru a ne bucura de binefacerile energiei electrice intr-un mediu sanatos, trebuie asigurate conditii de coexistenta intre copaci si retelele electrice. 

               In paleta de cauze care conduc la evenimente in retelele electrice starea culoarelor de siguranta prin zone cu vegetatie abundenta ocupa o pondere importanta. Este binecunoscut ca in zone largi din SEN cca 30-40% din evenimente sunt generate de copacii crescuti in apropierea retelelor electrice. 

           Decoronarile sunt lucrari de mentenanta ale retelelor electrice dominante cca 3-4 luni pe an. Cu toate acestea starea coridoarelor de siguranta in multe zone lasa de dorit. 

            Recunoasterea dreptului de propietate asupra terenurilor adesea a condus la ingreunarea lucrarilor de defisari. Pe drept cuvant, proprieterii pretind sa fie consultati inainte de a intra pe terenurile lor si inainte de a efectua lucrari de decoronare. Rezulta un randament destul de modest pe care personalul Operatorilor de Distributie il poate reliza la lucrarile de decoronari. 

           Daca acestor dificultati le asociem un volum mediu de cca 10000 km de LEA / judet putem lesne concluziona ca abordarea clasica a problematicii defrisarilor nu este solutia cea mai buna. Se impune capacitarea proprietarilor de copaci sa asigure culoare de siguranta inca de la infiintarea plantatiilor sau capacitarea lor pentru executarea periodica a lucrarilor de dirijare a coroanelor copacilor.In concluzie, se impune sa abordam problematica coridoarelor de siguranta ca o problema de comunicare. In urma acestui demers vom urmari sa instruim propietarii de arbori asupra necesitatii mentinerii coridoarelor de siguranta LEA prin zonele cu vegetatie atragand atentia asupra pericolelor care pot sa fie prevenite prin aceasta actiune.Atunci cand abordam o problema de comunicare trebuie sa avem clare urmatoarele notiuni:

·        auditoriu tinta

·        mediu de propagare

·        mijloace de comunicare

·        mesaj

           Necunoasterea semnificatiei acestor termeni sau ignorarea corelatiilor care trebuie sa existe intre elementele unui sistem de comunicare va conduce cel mai adesea la risipirea resurselor angajate in procesul de comunicare si la nerealizarea scopurilor.Am efectuat un  experiment practic abordand problema comunicarii intr-o maniera profesionala, dar cu angajarea unor resurse financiare minime.

Obiective:

• informarea opiniei publice asupra importantei mentinerii culoarelor de siguranta  LEA prin zone cu vegetatie abundenta. Accesul a minim 60 – 70% din populatia judetului la aceste informatii.

• facilitarea accesului personalului operatorului de distributie la zonele care trebuie igienizate prin stimularea unei atitudini favorabile din partea proprietarilor.

• Implicarea proprietarilor de copaci in mentinerea culoarelor de siguranta

               Pentru atingerea acestor obiective am intocmit un plan de comunicare. Acesta este prezentat in fisierul atasat defrisari-plan-de-comunicare.doc

        Remarcam adoptarea unor mesaje specifice pentru fiecare auditoriu tinta. De asemenea s-a avut in vedere ca mesajele sa corespunda mijloacelor de comunicare utilizate. In marketing definirea auditoriului tinta este prima conditie a unei comunicari reusite. Cunoasterea auditoriului ne permite:

·        sa stabilim corect mijloacele de comunicare care ne asigura accesul la grupul tinta.

·        sa elaboram mesajul accentuand pe ideile la care grupul este sensibil 

Remarcam ca s-au avut in vedere grupuri tinta care sa apreciat ca pot initia, organiza, influenta sau efectua practic actiuni de igienizarea culoarelor de siguranta:

·        mass media,

·        opinia publica,

·        prefectura,

·        primariile

·        consiliul judetean

·        consiliile locale

·        inspectoratul scolar

·        profesorii

·        elevii

·        Episcopia

·        Preotii

·        personalul propiu

·        vecinii

·        propietarii de arbori 

          In conceperea planului de comunicare si a mesajelor s-a mizat pe stimularea unor influente reciproce intre grupurile tinta. Meditand asupra listei grupurilor tinta ne putem cu usurinta imagina reteaua de relatii si influente. Aceste influente multiple au fost stimulate de mesajele specifice.Ca mijloace de comunicare folosite amintim:

·        scrisori personalizate pentru fiecare grup tinta

·        ziarele locale

·        televiziunile locale

·        posturile de radio locale

·        afise

·        televiziunile locale in cablu

·        conferinte

·        instructaje 

           Mesajele au fost adecvate mixului auditoriu tinta + mijloc de comunicare. Celor interesati le pot pune la dispozitie mesajele utilizate in acest plan de comunicare. Veti remarca preocuparea ca fiecare grup tinta sa poata sa-si identifice motive de actiune. S-a facut apel la sentimente, la recunoasterea pozitiei sociale, la nevoia de siguranta si confort. In unele cazuri sa incurajat auditoriul sa-si asume actiunea ca initiativa proprie.

            Asupra necesitatii echilibrarii mixului de marketing niciodata nu s-a spus suficient, in literatura de specialitate, desi ideea se poate regasi in toate manualele de marketing. Oferim colegilor care doresc sa urmeze calea deschisa de noi exemple concrete. Va invitam sa analizati rezultatele preocuparii noastre pentru adaptarea mesajelor auditoriului si mijlocului de comunicare. Este important sa identificati stimulii la care am considerat ca pot fi sensibile diversele grupuri tinta. De exemplu, in scrisoarea doua catre primarii, desi ne era clar ca inca nu se intreprinsesera actiuni concrete, ne-am imaginat situatia ideala si am trecut la felicitarea primarilor. Am plecat de la ideea ca schimbarile de atitudine se pot promova mai usor daca au la baza un climat de succes. Pe acest climat am putut sa le spunem mai direct primarilor ca pot avea multe avantaje daca isi asuma actiunea initiata de noi. Este posibil, ca pe parcursul derularii campaniei, sa mai recurgem la aceasta metoda. Vom incerca la momentul potrivit sa-i punem public in fata unei competitii. Acest lucru este simplu de facut focalizand atentia opiniei publice atat asupra unor realizari de exceptie cat si asupra opacitatii unor pimari. Daca mesajul este bine conceput opinia publica va face restul exercitand presiunile necesare. Abivalenta proprietarilor ca parte a opiniei publice si grup tinta esential va declansa in final actiunea dorita. 

            Coordonatorii actiunii au urmarit  sistematic efectele initiind actiuni corective. Au fost necesare interventii repetate in  emisiunile de stiri radio-tv.  Specific planurilor nefinantate il constituie existenta si a unor stangacii legate de interventiile anumitor persoane pe canalele radio-tv. Au fost situatii in care emotiile, uneori lipsa de inspiratie de moment au condus, la unele mesaje usor confuze (mesaje ‘necalibrate’). Un alt neajuns il constituie repetabilitatea relativ  redusa a mesajelor in mass media. Deoarece mesajele directe lansate de noi catre tinta finala au fost relativ reduse din pdv al  numarului si al repetabilitatii a trebuit sa ne bazam influenta unor intermediari: primarie, scoala, biserica, opinia publica (tehnica push). 

           Rezultatele concrete sunt incurajatoare. Actiunea noastra a captat atentia opiniei publice declansand actiuni concrete in teren. Am constatat ca un procent mare de proprietari avizati prin demersul nostru, asupra motivatiei necesitatii intretinerii culoarelor de siguranta, au initiat actiunile dorite  de igienizare. 

           Pentru persoanele care se vor implica intr-un plan de comunicare similar cu cel initiat de noi, experienta castigata va fi foarte interesanta. Veti putea constata atitudinea personalului propiu fata de schimbarea de abordare a problematicii defrisarilor. Se va face simtita rezistenta la schimbare precum si importanta liderilor de opinie in grupurile umane. In ceea ce priveste auditoriul extern veti constata de asemenea o paleta larga de atitudini a caror evolutie sub actiunea demersului de marketing va fi foarte interesanta mergand adesea de la indiferenta la sustinere activa a actiunii de intretinere a culoarelor de siguranta. Se va detasa si imensa nevoie de informarii care o resimt clientii despre activitatea noastra, precum si avantajele comunicarii cu acestia 

            Pentru reusita deplina a planului de comunicare este necesar sa se investeasca in realizarea mesaje audio / video / text care sa fie difuzate cu frecventa sporita in anumite perioade de timp astfel incat auditoriul tinta sa fie atis de cel putin 8 ori. Pentru a crea o imagine mai plastica consideram ca grupurile tinta trebuie expuse mesajelor publicitare cu “frecventa de detergent”. Aceste mesaje odata realizate pot sa fie folosite in toate judetele apeland dupa caz la mass media centrala si/sau locala. Ponderea de utilizare a mass media centrala si locala fiind dictata de minimizarea costurilor in conditiile receptarii sigure si repetate a mesajelor de catre publicul tinta .  

          Apreciem ca daca se accepta necesitatea finantarii unor planuri de comunicare pentru intretinerea coridoarelor de siguranta LEA putem sa ne bazam pe tehnica de marketing tip pull care are in vedere grupul ‘cumparatorilor’, in cazul nostru proprietarii de arbori. 

           Pe intreaga perioada a campaniei de promovare trebuie sa monitorizam efectele si sa ne asiguram ca mesajele au atins cu adevarat publicul tinta si ca au generat reactiile scontate.