Archive for the ‘Costul energiei electrice’ Category

Delimitarea raspunderii – protectia datelor personale!

10/04/2011

Actualizare 21.06.2018,

Protectia datelor personale este un subiect „cald” care preocupa practic pe toata lumea. Va sugerez sa reduceti la minimum  datele Dvs personale pe care le postati pe blog constienti plecand de la ideea ca ele sunt accesibile oricarui alt utilizator al blogului.

Postati pe blog doar acele informatii personale care nu va deranjeaza ca sunt publice. Daca postati la comentarii adresa de email valida trebuie sa stiti ca de regula nu o folosesc, din cate stiu eu nu poate fi vazuta de alti utilizatori, precis este in baza de date a platformei de comunicare/socializare care gazduieste blogul.

Pe de alta parte, consider ca este o chestiune de „fair play” ca macar prin adresa de email sa stiu ca discut cu o persoana care isi asuma mesajele si nu abuzeaza de „anonimat”!

Uneori, cand natura comentariului o impune, continui discutia pe email direct cu autorul comentariului ca sa aprofundam problema cu detalii care nu este necesar sa fie publice. Securitatea emailurilor si ea este dependenta de atitudinea, resursele companiei/companiilor care gazduiesc/ofera aceste servicii, gratuite!

Sunt cazuri in care intreb locatia/judetul unde mi se semnaleaza o problema pt ca s-ar putea sa cunosc zona sau apreciez ca solutia depinde de practica locala a APL/OD pe are uneori o cunosc. Asta o fac doar pt ca raspunsul sa fie cat mai adecvat pt Dvs respectiv pt imbunatatirea experientei mele.

Acum in 2011, dupa aproape 4 ani de experimetare a comunicarii pe blog cu persoane interesate de probleme de energetica simt nevoia sa inserez un scurt articol dedicat „delimitarii raspunderii” acea sectiune  „disclaimer” asociata majoritatii web-site-urilor utilitare.

Postez informatii si dau raspunsuri cu buna credinta. Calitatea acestora depinde insa de acuratetea informatiei primare la care am acces  si/sau dupa caz de gradul in care am reusit sa definesc problema asupra careia mi se cere opinia. De asemenea calitatea opiniilor exprimate de mine este subsumata convingerilor profesionale pe care le am, la un moment dat, asupra unui subiect fara ca aceasta calitate sa corespunda tuturor exigentelor.

Nu in ultimul rand, accept ideea ca anumite opinii exprimate de mine pe blog pot fi gresite.

In timp imi pot schimba opinia asupra unui anumit subiect ca urmare a documetarii suplimetare si/sau accesarii unor noi detalii sau intelegerii mai bune a unui subiect. Este foarte posibil insa sa nu revin asupra unor afirmatii asupra carora mi-am modificat pozitia pur si simplu pentru ca, mai ales in cazul comentariilor, nu tin o evidenta a acestora!

Prin urmare va invit sa utilizati cu discernamant si circumspectie informatiile la care aveti acces pe blog. De preferat sa verificati informatiile din surse mai autorizate!

Raspunderea asupra consecintelor utilizarii informatiilor de pe bog apartine in intregime utilizatorilor  acestor informatii!

Prezentul mesaj are menirea de a constientiza utilizatorii asupra riscului de a utiliza niste informatii gresite si in acest mod sa previn nemultumiri si/sau pagube de orice forma sau cuantum.

Cu stima,

Stoian Constantin

Despagubiri acordate de furnizorii de ee consumatorilor casnici

31/08/2008

SGC 2002     

CONVENTIE

PRIVIND PROCEDURA DE

ACORDARE A DESPAGUBIRILOR PREVAZUTE

LA ART. 21 DIN CONTRACTUL DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE

 

 

 

      intre:

 

1.      S.C. …… DISTRIBUTIE ……….., cu sediul in ………… . reprezentata legal

prin director general………, in calitate de PRESTATOR si

2.      S.C. ………….., cu sediul in ……… str. ……….., reprezentata legal prin director

general ….. in calitate de CLIENT/FURNIZOR

 

A intervenit prezenta conventie prin care partile stabilesc urmatoarele:

 

 

1.1.               Prestatorul serviciului de distribuţie suportă despăgubirile plătite consumatorilor casnici

de către client/furnizor, în cazul deteriorării unor receptoare electrocasnice, cu excepţia lămpilor şi receptoarelor electrotermice, în situaţii în care în punctele de delimitare ale consumatorilor respectivi au apărut tensiuni mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ, urmatoarele conditii:

 

1.1.1.      Depasirea limitelor admise de normele tehnice in vigoare a valorii tensiunii s-a   produs din vina dovedita a operatorului de distributie

1.1.2.      Consumatorul se încadrează în puterea aprobată specificata in contractul de furnizare a energiei electrice

1.1.3.      Receptoarele defectate au fost omologate şi au fost alimentate cu energie electrică prin circuite prevăzute cu protecţii la scurtcircuit şi supracurenti, corect dimensionate, corespunzătoare prescripţiilor tehnice în vigoare.

1.1.4.      Instalaţia electrică interioară se află într-o stare corespunzătoare din punct de vedere tehnic, în conformitate cu prescripţiile tehnice

1.1.5.      Consumatorul dovedeste cu documente justificative, in conditiile legii, dreptul de proprietate asupra receptoarelor defecte, daca acestea depasesc dotarea uzuala

1.1.6.      Consumatorul detine contract de furnizare in vigoare

1.1.7.      Consumatorul nu a declarat furnizorului, pe proprie raspundere, ca nu detine aparat radio/TV, pentru situatia in care se reclama defectiuni la aparate de radio sau televizoare.

1.1.8.      Consumatorul a anuntat, in scris, furnizorul de energie electrica/operatorul de distributie in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data aparitiei socului de tensiune care a produs deteriorarea unor receptoare electrice.

 

1.2.               Prestatorul serviciului de distributie nu suporta despagubiri pentru daunele cauzate de intreruperea furnizarii energiei electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, in urmatoarele cazuri prevazute de Ordinul ANRE nr. 8/2005, de aprobare a NTE 004, astfel:

 

1.2.1.      In cazul unor calamitati sau al unor fenomene meteo care au avut o intensitate mai mare decat cea prevazuta in prescriptiile de proiectare (vant puternic, chiciura, viscol, descarcari atmosferice, inundatii, alunecari de teren, infiltratii de apa, cutremure, seceta, inghet)

1.2.2.      In cazul deficientelor la consumatori, in instalatiile acestora sau la cladirile proprietatea tertilor  care adapostesc instalatii ale operatorului de distributie

1.2.3.      Actiuni externe asupra instalatiilor energetice (loviri sau atingeri de conductori si cabluri, ruperi de stalpi sau cabluri, obiecte cazute pe instalatii, sustrageri, interventii ale persoanelor neautorizate etc.)

1.2.4.      Actiuni ale pasarilor si animalelor mici

1.2.5.      Defectiunile in instalatiile altui gestionar

1.2.6.      Manevre executate gresit in instalatiile altui gestionar, de catre acesta din urma.

 

 

1.3.               Activitati si Responsabilitati:

 

1.3.1. Activitati si responsabilitati ale Clientului-Furnizor:

 

(i)                 Clientul-Furnizor primeste sesizarile si reclamatiile consumatorilor privind

deteriorarea aparaturii electrocasnice si le transmite in maximum 2 zile lucratoare de la primire Prestatorului, dupa verificarea prealabila a  conditiilor prevazute la pct.1.1.6, 1.1.7 si 1.1.8., specificand totodata codul locului de consum pentru clientii prejudiciati.

(ii)                Daca cel putin una din aceste conditii nu este indeplinita, Clientul

Furnizor comunica in scris consumatorilor faptul ca nu exista un temei legal pentru acordarea de despagubiri, instiintand si Prestatorul despre aceasta.

(iii)              Clientul- Furnizor primeste documentatia intocmita de catre Prestator in

urma analizarii cauzelor care au condus la deteriorarea aparaturii electrocasnice. In situatia in care nu se confirma evenimentul sau se constata lipsa vinovatiei Prestatorului, Clientul-Furnizor transmite consumatorului in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea documentatiei o instiintare privind lipsa temeiului legal pentru acordarea despagubirilor.

In cazul in care se confirma evenimentul si vina Prestatorului, in termen de

maximum 3 zile lucratoare de la primirea documentatiei, Clientul-furnizor instiinteaza consumatorul sa prezinte chitantele si facturile fiscale, in original,  in care sunt mentionate sumele platite la o unitate autorizata sa repare receptoare electrocasnice in termen de 60 de zile de la aparitia socului de tensiune.

            Receptoarele electrocasnice vor fi cele inventariate prin intermediul notei de constatare ca fiind defecte, seria acestora fiind obligatoriu trecuta si pe factura fiscala si chitanta prezentata de consumator.

           

(iv)              Clientul-Furnizor transmite documentele solicitate consumatorului, si puse

la dispozitie de catre acesta, respectiv: facturile/ chitantele in original, si dovada dreptului de proprietate asupra receptoarelor electrocasnice defecte, dupa caz, Prestatorului in vederea verificarii de catre acesta a temeiniciei acordarii despagubirilor.

 

(v)               In cazul receptoarelor deterioarate din vina operatorului de distributie care

nu mai pot fi reparate, in baza confirmarii de catre un service autorizat, clientul furnizor este in drept sa acorde consumatorului, cu acordul prealabil al Prestatorului,  contravaloarea unui receptor cu aceleasi caracteristici cu cel care nu se mai poate repara, proportional cu diferenta dintre durata medie de utilizare si perioada de functionare pana la momentul deteriorarii acestuia, dar nu mai putin de 10% din valoarea de piata a  unui receptor nou cu aceleasi caracteristici. In cazul receptoarelor cu durata medie de utilizare expirata, contravaloarea despagubirilor nu va depasi un procent de 10% din valoarea de piata a unui receptor nou cu aceleasi caracteristici.

           

(vi)              Clientul-Furnizor acorda despagubiri consumatorilor afectati, in

conformitate cu Clauzele contractuale, dupa confirmarea Prestatorului, si transmite acestuia din urma factura pentru sumele acordate drept despagubire, in maximum 3 zile lucratoare de la emitere. Factura va fi insotita de o anexa in care vor fi detaliate numele consumatorilor, codul locului de consum si contravaloarea despagubirilor acordate fiecaruia dintre acestia.

 

(vii)            In cazul existentei unor litigii nascute din refuzul acordarii de despagubiri

de catre Clientul-Furnizor consumatorilor, acesta este in drept sa solicite introducerea in cauza a Prestatorului, astfel incat hotararea ce se va pronunta sa ii fie opozabila si acestuia din urma.

           

            (viii) Clientul-Furnizor pune la dispozitia Prestatorului, orice informatii necesare si utile solutionarii cererilor de despagubiri formulate de consumatori.

 

1.3.2.      Activitati si Responsabilitati ale Prestatorului:

 

(i)                 Prestatorul primeste sesizarile si reclamatiile consumatorilor afectati de

deteriorarea aparaturii electrocasnice, prin intermediul clientului-furnizor sau direct de la acestia. Reclamatiile/sesizarile primite prin posta, fax, sau depuse personal la registratura Prestatorului, vor fi transmise in copie furnizorului, consumatorul fiind instiintat in scris despre aceasta. Toate reclamatiile inregistrate la Prestator, indiferent de modalitatea de comunicare vor fi tratate in conformitate cu procedura interna a Prestatorului.

(ii)                Prestatorul are obligatia sa constituie comisia de analiza a evenimentelor si

sa invite un reprezentant al clientului/furnizor la lucrarile acesteia.

(iii)              Prestatorul verifica si analizeaza evenimentele care au condus la deteriorarea

aparaturii electrocasnice, intocmeste procesul verbal de constatare a cauzelor deteriorarii receptoarelor electrice in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii reclamatiilor la Prestator .

(iv)              Primeste documentatia pusa la dispozitie de catre Clientul/Furnizor si

analizeaza oportunitatea acordarii de despagubiri si cuantumul acestora, pe care le comunica Clientului/Furnizor in termen de 2 zile lucratoare de la adoptarea Hotararii de stabilire a platii prejudiciului.

(v)               Prestatorul  este in drept sa apeleze la opinia unui expert in caz de dubiu cu  privire

la imposibilitatea repararii aparaturii electrocasnice

(vi)              Prestatorul pune la dispozitia Clientului-Furnizor, orice informatii necesare  si utile

solutionarii cererilor de despagubiri formulate de catre consumatori.

(vii)            Prestatorul achita Clientului-Furnizor contravaloarea facturii, in termen de

10 zile de la emitere.

            (viii)     În cazul neîndeplinirii în termen de 30 zile de la data scadenţei a obligaţiilor prevăzute la   punct (iv), Prestatorul va plăti în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă, corespunzătoare ca procent majorarii de intarziere perceputa pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere faţă de scadenţă, pană în ziua plăţii (exclusiv). Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea sumei datorate.

            (ix) Anexele fac parte integranta din prezenta si reprezinta formularele utilizate in procedura de acordare de despagubiri.

 

            Prezenta conventie s-a incheiat astazi,……. in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

 

            PRESTATOR,                                                                 CLIENT/FURNIZOR,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

 

ANTET  DISTRIBUTIE

 

 

 

 

Stimate,

________________________

 

 

                        Urmare a reclamaţiei Dvs, înregistrată sub nr….. din data de………….vă comunicăm că aceasta a fost transmisă la ……………………., care are obligaţia acordării despăgubirilor în conformitate cu prevederile contractului de furnizare al cărui titular sunteţi, dacă se confirmă deteriorarea aparatelor electrocasnice din vina SC …… DISTRIBUŢIE …….SA.

                        De asemenea, vă informăm că în data de _______________ o comisie se va deplasa la adresa _____________________________ precizată de Dvs., pentru constatarea şi analiza celor reclamate.

 

 

 

 

                                                            REPREZENTANT S.C…….,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ANEXA 2

ANTET DISTRIBUTIE

 

 

PROCES VERBAL

de constatare a cauzelor deteriorării receptoarelor electrocasnice

Nr. _________________din data_______________

 

Comisia numită prin decizia nr. __________________ de către Inginer Şef Unitate Teritorială Reţea ____________, analizând reclamaţia scrisă, înregistrată sub nr. ____________________________, la Enel Energie şi sub nr. _____________________ la UTR_____________________, cu privire la cauzele care au determinat deteriorarea unor receptoare  electrocasnice la consumatorul __________________________________din localitatea ____________________, str.___________________________________nr.______________, contract de furnizare nr.____________________________,din data de _____________________ au rezultat următoarele:

 

                        CONSTATĂRI

1.                   La instalaţia de alimentare proprietatea operatorului de distribuţie (iclusiv BMP, firidă de branşament, coloană, contor):

 

 

 

 

 

2.                   La instalaţia de utilizare proprietatea consumatorului casnic (siguranţe calibrate, prize cu contacte de protecţie, priza de pământ, starea tehnică a instalaţiei, etc.):

 

 

 

 


 

                                                                                                                                                            Pag. 2 / 2

3.                   La receptoarele electrocasnice (cu excepţia lămpilor şi receptoarelor electrotermice) sesizate ca fiind deteriorate:

Nr. crt.

Denumirea receptorului

Tip

Serie de fabricaţie

Anul de fabricaţie

Anul cumpărării

Defect reclamat

Obs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.                   Alte observaţii:

 

 

 

 

 

 

 

                Membrii comisiei (nominal)                                Semnătura consumatorului(reprezentantul acestuia)

_______________________              Nume ____________________________________

_______________________              B.I./C.I. seria şi nr. __________________________

_______________________              Semnătură ______________________________

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA 3

 

ANTET DISTRIBUTIE

 

 

 

 

 

Către        

(furnizorul de energie electrică)

                                    ________________________

 

 

                        Urmare a reclamaţiei consumatorului________________________ transmisă de dumneavoastră cu nr. __________________/__________________, primită şi înregistrată la UTR ______________________cu nr. __________________/__________________, vă comunicăm că, în urma activităţilor Comisiei de constatare şi analiză a reclamaţiei consumatorului, s-a constatat că defecţiunile care au condus la deteriorarea receptoarelor electrocasnice nu s-au produs din vina operatorului de distribuţie de energie electrică.

                        Ataşăm în copie PV şi Hotărârea comisiei de constatare şi analiză.

 

                        Cu stima,

 

 

 

 

                                                                              REPREZENTANT S.C……,

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4

 

ANTET DISTRIBUTIE

 

 

 

 

Către

(furnizorul de energie electrica)

________________________

 

 

 

 

 

            Urmare sesizării consumatorului dvs. ………………………….. înregistrata la_______________________________ cu nr._________________/________________şi a analizei interne efectuate de specialiştii noştri, se confirmă că evenimentele care au avut loc în reţeaua electrică au deteriorat receptoarele electrice menţionate de abonat.

            În consecinţă, vă invitam să depuneti in termen de maximum 60 de zile de

la apariţia şocului de tensiune, copia certificata a facturilor/chitantelor reprezentând contravaloarea reparaţiilor şi a transportului, împreună cu documentele justificative la sediul S.C. ……….. DISTRIBUTIE SA ………….. Clienti la adresa____________________

           

În caz de neprezentare nejustificata, considerăm că nu mai aveţi nici o

pretenţie faţă de ………. Distributie SA.

 

            Cu stimã,

                                                                  REPREZENTANT S.C…….

 

 


ANEXA 5

                                                                                                                                  

Hotărârea nr._________/__________

a comisiei de constatare şi analiză

                        privind stabilirea plăţii prejudiciului

la consumatorul casnic______________________________

din localitatea______________________________________________________________

deţinător al contractului de furnizare nr._____________ cod loc de consum_____________

 

            În urma verificărilor sesizării consumatorului, înregistrată la furnizor sub nr.___________

din ______________, si la Prestator sub nr.___________ din______________, în baza procesului verbal de constatare nr._________ din _________ si a documentelor justificative prezentate de consummator prin intermediul furnizorului, comisia hotărăşte următoarele:

1.                Cauzele deteriorãrii receptoarelor:

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2.                SUNT / NU SUNT indeplinite conditiile pentru acordarea despãgubirilor în valoare de:

            TOTAL LEI:________________________________

 

            OBSERVATII:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

            Se anexează prezentei note  procesul verbal de constatare

nr.______________din data de ______________________(Anexa nr.2).

 

Membrii comisiei (Nominal)                     Semnãtura

Presedinte

__________________________……………..______________________________

Membri:   __________________________……………..______________________________

                  __________________________…………….._____________________________

                  __________________________……………..______________________________

Secretar     __________________________……………..______________________________

Optiunile consumatorilor casnici pe piata libera de enernie electrica

17/12/2007

   Ce schimbări se vor produce în piaţa energiei electrice la

1 iulie 2007?

Conform Directivei Europene 2003/54/CE, începând cu 1 iulie 2007 toţi consumatorii din România, indiferent de natura consumului, casnic sau industrial, vor avea dreptul de a putea deveni consumatori eligibili.

 În ce mod voi fi afectat de modificările de la data de 1 iulie 2007 ?

Toţi consumatorii sunt protejaţi prin Legea Energiei Electrice nr.13/2007. Atâta timp cât nu veţi schimba furnizorul actual (implicit), rămâneţi clienţi cu toate drepturile, fiind protejaţi de variaţiile de preţ de pe piaţa angro de energie electrică.

 Care sunt drepturile consumatorilor eligibili?

Puteţi să beneficiaţi de drepturile de mai jos în relaţia cu furnizorul de energie electrică pe care il aveţi sau puteţi opta pentru un alt furnizor.

De la 1 iulie 2007 puteţi face uz sau nu de următoarele drepturi:

să negociaţi preţul, condiţiile de plată, calitatea, structura energiei electrice, clauzele din contractul de furnizare

         să negociaţi în vederea încheierii de contracte de furnizare a energiei electrice cu oricare dintre furnizorii deţinători de licenţă de furnizare

         să vă asociaţi cu alţi consumatori în vederea încheierii unui contract negociat comun cu un furnizor

Dacă nu doriţi să beneficiaţi de drepturile oferite de calitatea de consumator eligibil, înseamnă că rămâneţi la furnizorul actual la tarifele reglementate pentru consumatorii captivi în vigoare şi nu este necesar să întocmiţi nicio cerere în acest scop.

 Cum pot găsi un alt furnizor?

Lista furnizorilor consumatorilor casnici o puteţi găsi pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de reglementare în domeniul Energiei http://www.anre.ro.

 Cum pot obţine un preţ mai avantajos pentru energia electrică?

Solicitaţi cât mai multe oferte din partea diferiţilor furnizori, pentru a putea face o analiză comparativă.

 Pe parcursul procesului de schimbarea furnizorului nu voi avea energie electrică?

Veţi avea alimentare continuă cu energie electrică pe parcursul tuturor etapelor necesare pentru schimbarea furnizorului. Pentru energia electrică consumată până la data convenită ca zi de schimbare, factura va fi emisă de către furnizorul actual, în timp ce pentru energia electrică consumată după data respectivă, veţi primi factura de la noul furnizor.

 Ce lucrări la instalaţia electrică sunt necesare pentru a putea să îmi schimb furnizorul şi cât costă?

Pentru schimbarea furnizorului de energie electrică nu se percepe nici o sumă de bani.

Schimbarea furnizorului de către consumator pentru un loc de consum existent nu implică şi schimbarea soluţiei de alimentare şi a echipamentelor de măsurare.

 Pot alege orice furnizor din listă sau trebuie să fie unul cu sediu în zona geografică în care mă găsesc?

Puteţi selecta oricare furnizor de energie electrică din ţară, inclusiv furnizorul actual, în vederea negocierii contractului de furnizare.

 Dacă voi opta pentru un alt furnizor de energie electrică trebuie să optez şi pentru un alt distribuitor?

Clauzele contractelor pentru asigurarea serviciului de distribuţie rămân neschimbate. Noul furnizor va semna, dacă este cazul, un nou contract de distribuţie pentru locul dvs. de consum.

 Care sunt etapele procesului de schimbare a furnizorului?

Odată ce aţi ales un furnizor,  puteţi demara procesul de schimbare a furnizorului actual. În acest scop veţi parcurge următoarele etape:

Etapa 1. Luaţi legătura cu noul furnizor şi negociaţi un contract de furnizare cu acesta. Odată ce v-aţi înţeles asupra preţului şi a clauzelor contractuale, finalizarea procesul de transfer va dura cel mult 30 de zile. Noul furnizor vă va informa despre mersul procesului.

Etapa 2. Notificaţi în scris cu cel puţin 30 de zile furnizorul pe care îl aveţi, că începând cu data de zz.ll.aaaa, veţi avea un alt furnizor. Vă recomandăm să obţineţi de la furnizorul actual o confirmare că a primit notificarea.

Etapa 3. Achitaţi toate facturile emise de către furnizorul actual. În caz contrar s-ar putea ca schimbarea furnizorului să devină imposibilă (furnizorul actual poate refuza rezilierea contractului până la plata facturilor).

Etapa 4. Va trebui efectuată citirea contorului pentru a se putea şti indexul de la care trebuie să plătiţi noului furnizor. Această citire va fi efectuată, în ziua agreată cu noul furnizor ca dată a schimbării, de către operatorul de distribuţie care va încheia un proces verbal de citire. Se recomandă să citiţi si dumneavoastră contorul de energie electrică în ziua respectivă.

 Ce se va întâmpla dacă furnizorul pe care îl aleg dă faliment, cât timp nu voi avea energie electrică? 

Nu veţi simţi dacă furnizorul de energie electrică dă faliment. Conform legii energiei electrice aveţi dreptul de a avea în  permanent energie electrică, dacă sunteţi un client bun platnic.

  Cum pot alege un furnizor cu probabilitate minimă de a da faliment?

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei prin reglementările pe care le emite limitează  evenimente nedorite de genul falimentului prin:

1. măsuri preventive: verificarea furnizorilor înainte de acordarea licenţei de furnizare, obligarea furnizorilor de a constitui garanţii financiare, monitorizarea situaţiei financiare a furnizorilor, clauze cu caracter de obligativitate în licenţe şi în contractele cadru, controale cu caracter preventiv sau corectiv.

2. măsuri reparatorii pornind de la utilizarea garanţiilor financiare în scopul asigurării continuităţii serviciului, suspendarea licenţei pe perioada de reîncadrare în condiţiile reglementate şi retragerea licenţei, mergând până la asigurarea serviciului de furnizare prin intermediul altui furnizor – numit furnizor de ultimă opţiune – în situaţiile de faliment. În acest din urmă caz, veţi primi o scrisoare prin care furnizorul de ultimă opţiune vă va anunţa că începând cu data de zz.ll.aaaa este furnizorul dumneavoastră de energie electrică.

 Nu am schimbat furnizorul şi totuşi, de la un timp, primesc factura de la un alt furnizor. De ce?

Furnizorul cu denumirea schimbată  de la care primiţi în prezent factura reprezintă succesorul legal al fostei societăţii de distribuţie şi furnizare a energiei electrice din zona geografică în care vă aflaţi. Conform prevederilor legale în vigoare, societăţile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice trebuie să separe în două entităţi juridice distincte, pentru a presta fiecare câte una din cele două activităţi, până la data de 30 iunie 2007.

Optiunile consumatorilor industriali pe piata libera de energie electrica

17/12/2007


Care sunt drepturile consumatorilor eligibili?

Calitatea de consumator eligibil vă conferă următoarele drepturi:

dreptul de a rezilia contractul de furnizare a  energiei electrice la tarife reglementate şi de a încheia un contract având clauzele (ex: condiţiile şi modalităţile de facturare şi de plată, calitatea şi structura energiei electrice) şi preţurile negociate

să vă adresaţi, în vederea negocierii contractului oricărui furnizor care, conform licenţei emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei ANRE, are dreptul de a desfăşura activitate de furnizare a energiei electrice

să încheiaţi, în urma negocierii, contracte de furnizare a energiei electrice

să vă asociaţi cu alţi consumatori în vederea încheierii unui contract comun cu furnizorul ales

Puteţi să beneficiaţi de drepturile de mai sus în relaţia cu furnizorul de energie electrică pe care il aveţi sau puteţi opta pentru un alt furnizor!

Dacă nu doriţi să beneficiaţi de drepturile oferite de calitatea de consumator eligibil, vi se va furniza în continuare energie electrică de către furnizorul curent la tarifele reglementate, pe baza contractului încheiat cu respectarea contractului cadru reglementat pentru categoria de consumatori din care faceţi parte. În acest scop nu este necesar să întreprindeţi nici un demers.

Cum pot găsi un alt furnizor ?

Lista furnizorilor consumatorilor industriali, cu datele de contact aferente,  o puteţi găsi pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de reglementare în domeniul Energiei www.anre.ro.

Cum pot obţine un preţ mai avantajos pentru energia electrică?

Pentru a putea face o analiză comparativă, solicitaţi cât mai multe oferte din partea diferiţilor furnizori, sau organizaţi o licitaţie.

Pe parcursul procesului de schimbare a furnizorului nu voi avea energie electrică?

Veţi avea alimentare continuă cu energie electrică pe parcursul tuturor etapelor necesare pentru schimbarea furnizorului. Pentru energia electrică consumată până la data convenită ca zi de schimbare, factura va fi emisă de către furnizorul cel actual, în timp ce pentru energia electrică consumată după data respectivă, veţi primi factura de la noul furnizorul.


Ce lucrări la instalaţia electrică sunt necesare pentru a putea să îmi schimb furnizorul?

Pentru schimbarea furnizorului de către consumator, locul de consum trebuie să fie dotat cu contor cu înregistrare orară. Fac excepţie: consumatorii cu mai mult de cinci locuri de consum care pot să îşi instaleze contoare cu înregistrare orară după schimbarea furnizorului.

Pot alege orice furnizor din listă sau trebuie să fie unul cu sediu în zona geografică în care mă găsesc?

Puteţi selecta oricare furnizor de energie electrică din ţară, inclusiv furnizorul actual, în vederea negocierii contractului de furnizare.

Dacă voi opta pentru un alt furnizor de energie electrică trebuie să optez şi pentru un alt distribuitor?

Clauzele contractelor pentru asigurarea serviciului de distribuţie rămân neschimbate. Noul furnizor va semna, dacă este cazul, un nou contract de distribuţie pentru locul dumneavoastră. de consum.

Care sunt etapele procesului de schimbare a furnizorului?

Odată ce aţi ales un furnizor,  puteţi demara procesul de schimbare a furnizorului actual. În acest scop veţi parcurge următoarele etape:

Etapa 1. Luaţi legătura cu noul furnizor şi negociaţi un contract de furnizare cu acesta. Odată ce v-aţi înţeles asupra preţului şi a clauzelor contractuale, finalizarea procesul de transfer va dura cel mult 30 de zile. Noul furnizor vă va informa despre mersul procesului.

Etapa 2. Notificaţi în scris furnizorul actual cu cel puţin 30 de zile înainte că începând cu data de zz.ll.aaaa veţi avea un alt furnizor. Vă recomandăm să obţineţi de la furnizorul actual o confirmare că a primit notificarea.

Etapa 3. Achitaţi toate facturile emise de către furnizorul actual. În caz contrar s-a putea ca schimbarea furnizorului să devină imposibilă (furnizorul actual poate refuza rezilierea contractului până la plata facturilor).

 

Etapa 4. Va trebui efectuată citirea contorului pentru a se putea şti indexul de la care trebuie să plătiţi noului furnizor. Această citire va fi efectuată, în ziua agreată cu noul furnizor ca dată a schimbării, de către operatorul de distribuţie care va încheia un proces verbal de citire. Se recomandă să citiţi si dumneavoastră contorul de energie electrică în ziua respectivă.

Ce se va întâmpla dacă furnizorul pe care îl aleg dă faliment, cât timp nu voi avea energie electrică?

Nu veţi simţi dacă furnizorul de energie electrică dă faliment. Conform legii energiei electrice aveţi dreptul de a avea în  permanent energie electrică, dacă sunteţi un client bun platnic.

Cum pot alege un furnizor cu probabilitate minimă de a da faliment?

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei prin reglementările pe care le emite limitează  evenimente nedorite de genul falimentului prin:

 

1. măsuri preventive: verificarea furnizorilor înainte de acordarea licenţei de furnizare, obligarea furnizorilor de a constitui garanţii financiare, monitorizarea situaţiei financiare a furnizorilor, clauze cu caracter de obligativitate în licenţe şi în contractele cadru, controale cu caracter preventiv sau corectiv.

 

2. măsuri reparatorii pornind de la utilizarea garanţiilor financiare în scopul asigurării continuităţii serviciului, suspendarea licenţei pe perioada de reîncadrare în condiţiile reglementate şi retragerea licenţei, mergând până la asigurarea serviciului de furnizare prin intermediul altui furnizor – numit furnizor de ultimă opţiune – în situaţiile de faliment. În acest din urmă caz, veţi primi o scrisoare prin care furnizorul de ultimă opţiune vă va anunţa că începând cu data de zz.ll.aaaa este furnizorul dumneavoastră de energie electrică.

Nu am schimbat furnizorul şi totuşi, de la un timp, primesc factura de la un alt furnizor. De ce?

Furnizorul cu denumirea schimbată  de la care primiţi în prezent factura reprezintă succesorul legal al fostei societăţii de distribuţie şi furnizare a energiei electrice din zona geografică în care vă aflaţi. Conform prevederilor legale în vigoare, societăţile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice trebuie să separe în două entităţi juridice distincte, pentru a presta fiecare câte una din cele două activităţi, până la data de 30 iunie 2007.

 

Preturile energiei electrice pentru consumatorii captivi

12/12/2007

focusat2      In monitorul oficial 218/30.03.07 este publicat Ordinul ANRE nr 6/2007 privind preturile de vanzare a energiei electrice pentru consumatorii captivi. Link-ul alaturat va asigura accesul la imaginea scanata o MO 218/2007   Tarifele sunt valabile de la 01.04.2007.

Un indicator al gradului de interes al pietei il poate  constitui numarul de accesari al acestui ordin de pa pagina de web a ANRE : cca 8500 in 9 luni la un numar de cca 8 milioane de titulari de contracte!!!! Adica 0.1%!!! 

Capcanele tarifelor sociale intre realitate si dezinformare

11/12/2007

fig6         Cristian Matache a publicat astazi 11.12.2007 in Gandul un articol  interesant, curatel dar si cu ceva probleme. Cristian e un tip destept. A prins un subiect interesant dar in goana dupa senzational a uitat sa precizeze sursa de informare si a scapat si idei gresite sau chiar neadevarate.

Tarifele actuale sunt reglemetate de doua ordine ale ANRE: Ordinul 49/2005 publicat in Monitorul Oficial nr 1163/22.12.2005 valabil incepand cu 01.01.2006 si Ordinul 6/21.03.2005 publicat in Monitorul Oficial 218/30.03.2007 valabil incepand cu 01.04.2007.

Ordinul ANRE 6/2007 impune cuantumul tarifelor la ee pentru consumatorii casnici (captivi) in timp ce se pastreza din ordinul ANRE 49/2005 conditiile de acces la aceste tarife. Cristian promoveaza un adevar partial cu valente de dezinformare „Tariful social este indicat pentru proprietarii unor imobile ce sunt rar locuite, de genul caselor de vacanţă…” . Nu tariful social se adreseaza categoriilor sociale defavorizate care au un venit pe membru de familie mai mic decat salariul mediu pe economie. Acesti oameni in mod categoric nu au case de vacanta, si chiar daca ar avea, tariful social se acorda pentru domiciliul permanent.

Subtitlul „Tariful nu poate fi schimbat decât după 12 luni’ in ceea ce priveste tariful social nu este adevarat. Defapt cateva fraze mai jos Cristian isi revine si ne informeaza ca la tariful social se poate trece oricand si de asemenea poate fi parasit neconditionat cand clientul declara ca nu mai indeplineste conditiile de acces la tariful social.

Este adevarat ca tariful social contine unele capcane daca beneficiarul nu-si estimeaza corect si/sau nu isi urmareste strict consumul. Totusi o alta realitate o reprezinta consumul mediu din zonele rurale situat intre 60 si 70 kwh consum care se pliaza destul de bine pe profilul tarifului social. Confortul casnic al familiilor defaforizate este mult mai modest in realitate decat cel vazut de Cristian. De regula acesti oameni nu au receptoarele electrice avute in vedere de Cristian la calculul consumului de 150 kWh/luna sau daca le au nu le folosesc.

Cristian are o idee principala corecta: daca iti alegi gresit tariful atunci ajungi sa platesti mai mult. Cuvantul cheie al propozitiei precedente  este „alegere”. Aici este problema. Ca sa alegi trebuie sa te fi informat asupra optiunilor si sa-ti cunosti principalii parametri ai curbei de sarcina (parametrii consumului propriu). In principal trebuie cunoscut/prognozate: cantitatea de energie care se va consuma lunar si pentru tarifele diferentiale trebuie cunoscuta puterea maxima absorbita respectiv consumul de zi si cel de noapte. Unele tarife necesita contoare speciale pe care in principiu operatorul de distributie trebuie sa le aiba disponibile si sa le utilizeze daca tariful ales de client impune acest lucru.

Citeste pe acest blog pentru o documentare mai buna:

Vei avea toate informatile ca sa fii inspirat in alegerea tarifului la care vei plati energia electrica. Daca ai probleme te pot consilia!

Baietii destepti

06/12/2007

Timisoara     ANRE a deschis pas cu pas piata energiei electrice. In primii pasi a fost nevoie de stimularea aparitiei actotilor pietei libere. In principal producatorii de energie electrica si comerciantii (adica furnizorii de energie electrica (FEE)).

Reglementarile au fost publice. Poate usor permisive la inceput. Viteza de reactie a agentilor economici a fost foarte diferita. Cum necum au aparut primii furnizori, treptat piata s-a consolidat. Acum este destul de aglomerata si mult mai consolidata ca acum cativa ani. Vezi lista completa a FEE autorizat pe site www.anre.ro sunt cateva sute deja!

Unul din evenimentele cele mai importante care a consolidat piata libera a energiei electrice l-a constituit intrarea pe piata libera a FEE agentilor economici rezultati prin divizarea ELECTRICA Bucuresti. Acesti agenti economici au fost privatizati, si-au divizat afacerea in distributia energiei electrice (monopol natural reglementat si supravegheat de ANRE) si operatori independenti pe piata furnizarii energiei electrice.

„Baietii destepti” este o sintagma de presa asociata primilor investitori in domeniul furnizarii energiei electrice. Cu toate acestea este foarte important de stiut ca furnizorii care opereaza pe piata libera pot cumpara energie electrica pe plan intern numai la preturi mai mari decat cele pe care producatorii le-au negociat cu ANRE pentru piata reglementata a consumatorilor captivi.

Surprinzator nu? Si atunci cum se vorbeste de oferte mai avantajoase? Destul de complicat de explicat. Ideea este ca la nivelul pietei reglementate (la care au acces consumatorii captivi, cei care nu vor sau nu pot sa-si gaseasca un furnizor si sa uzeze de dreptul de consumator eligibil) trebuie sa vorbim despre un pret mediu in care este obligatoriu sa intre si energia electrica produsa (scump) in termocentrale (CET) deoarece acestea au un rol special in functionarea sistemului electroenergetic, rol care nu poate fi jucat de centralele hidroelectrice, si nici preluat integral de centralele nucleare si in plus de functionarea CET  este legat un alt produs util societatii: energia termica, agentul termic despinat aplicatiilor industriale si incalzirii locuintelor. FEE de pe piata libera nu au aceleasi cunstrangeri. Ei isi asigura un mixt de energie electrica care desi achizitionata pe componente mai scump decat pretul minim negociat de ANRE pentru piata reglementata per ansamblu da un pret mediu mai redus. FEE de pe piata libera curteaza producatorii cei mai performanti.

FEE respecta miraculosul indemn: „cumpara scump si vinde ieftin” secretul sta in referinte si timpi diferiti ai cumpararii si ai vanzarii, in efectul de scara etc.

Oricum niciun „baiat destept” nu poate avea de exemplu numai energie electrica foarte ieftina produsa hidrocentrale pentru ca cu ea n-ar putea sustine o curba de sarcina 24 de ore din 24 (mai ales daca vorbim de puteri foarte mari).

Hai sa ne inchipuim ca si clientii (consumatorii de energie electrica) se trezesc si devin baieti destepti. Nimeni nu mai cumpara la pretul propus de ANRE pentru clientii captivi. Din acel moment piata ar fi cu adevarat libera supusa cererii si ofertei. Atunci grija pentru producerea asociata de energie electrica si energie termica o vor avea insasi termocentralele care vor dori totusi sa traiasca (si pentru faptul ca au totusi o piata serioasa si stabila) si vor oferta cat vor putea mai bine. Evident ca se vor stabili alte preturi. Nu stiu daca mai mari sau mai mici dar mai chinuite si mai volatile si mult mai expuse factorilor internationali.

Baietii destepti sunt intradevar destepti si si-au asumat un rol extrem de important pe o piata speciala care inregimenteaza toata suflarea tarii, neconditionat. Cu certitudine avem nevoie de cati mai multi baieti destepti se vor concura in beneficiul clientilor finali: consumatorii de energie electrica.

Ce este independenta energetica si cum poate ea sa fie asigurata. Ce este o strategie energetica nationala/regionala.

Vezi si link-ul : http://www.agathepower.eu/site_ro.html dar si celelalte articole din capitolul (categoria) energie electrica al acestui blog.

Succes in aventura ta pe piata libera de energie electrica. ANRE ti-a pregatit o plasa de siguranta ea se numeste furnizorul de ultima optiune. La el se poate oricand apela daca se strica prietenia cu FEE pe piata libera!!

Factura de energie electrica poate fi redusa semnificativ

06/12/2007

Timisoara             Opinia publica este sensibila cand in presa se vorbeste de cresteri ale pretului energiei electrice. Deja a facut cariera sintagma „baietii destepti„. Cu toate acestea surprinzator de putini oameni stiu:

  • ca au la dispozitie o gama destul de larga de tarife

  • sa-si aleaga triful potrivit atunci cand totusi iau nota ca au mai multe optiuni

  • ca s-a deschis 100% piata furnizarii energiei electrice si ca isi pot alege furnizorul de energie electrica (FEE)

  • ca FEE trebuie privit ca un adevarat partener caruia legislatia energetica ii confera si rolul de prim consilier al clientilor sai in ceea ce priveste calitatea energiei electrice si al conceptului mai larg de compatibilitate electromagnetica

  • exista metode de profilare a curbei de sarcina stfel incat sa se evite perioadele de varf de sarcina din SEN cand energia electrica este mai scumpa. Cu cat curba de sarcina este mai aplatizata cu atat costul energiei electrice poate fi mai redus.

              Cine castica si cine pierde daca clientii isi aleg bine tariful (algoritmul de tarifare)? Primul raspuns este ca alegerea gresita a tarifului echivaleaza pentru cosumatorul de energie electrica cu irosirea unei oportunitati. In ceea ce priveste FEE consider ca fiecare schema de tarifare este o oferta castig-castig (atat pentru FEE cat si pentru clientul sau). Alegerea gresita de catre client a tarifului ii induce FEE costuri suplimentare astfel incat o mare parte din suma mai mare pe care o poate incasa va fi platita celorlalti operatori din sistem pentru abateri de la curbele de sarcina angajate de FEE in raport cu operatorii de pe piata libera situati in amonte de FEE pana la producator.

               Secretul alegerii celei mai potrivite scheme tarifare il constituie cunoasterea/ prognozarea cat mai corecta a curbei de sarcina. Daca aceasta se cunoaste se pot face simulari cu fiecare tarif si alege tariful care conduce la costuri minime.

                 Blogul nu permite afisarea de fisiere EXCEL insa pentru cei interesati pot oferi o macheta de alegere a schemei tarifare functie de parametrii curbei de sarcina

                 La randul sau FEE are doua surse de castig:

  • accesul la o energie cat mai ieftina

  • prognozarea cat mai corecta a propriei curbe de sarcina (rezultata din concatenarea (suprapunerea) curbelor de sarcina ale clientilor sai

              In privinta achizitiei de energie electrica totusi nu se pot face minuni insa prognoza gresita a curbei de sarcina ii poate aduce FEE pagube semnificative. Acesta este motivul principal pentru care FEE prefera clienti care isi cunosc bine interesele, aleg in cunostinta de cauza si isi respecta curba de sarcina prognozata.

                Despre rolul baietilor destepti voi scrie un nou articol.

Vezi si link-ul : http://www.agathepower.eu/site_ro.html dar si celelalte articole din capitolul (categoria) energie electrica al acestui blog.