Pot construi langa o retea electrica aeriana de 20 kV?


Conditiilor de coexistenta dintre LEA 20 kV si constructiile din proximiate sunt reglementate de NormaTehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice aprobata prin Ordinul ANRE 239/2019.

Semnalam modificari semnificative aduse de Ordinul 239/2019 fata de normele tehnice, deja „vechi” care reglementau aceasta speta: Norma tehnica aprobata prin ordinele ANRE 4 si 49/2007 respectiv NTE 003/2003.

Ne bazam pe informatiile detaliate in articolul :  Pot construi langa o retea electrica aeriana de 110 kV?

Textul complet al Ordinului 239/2019 si al Normei Th se poate citi pe blog: Norma tehnica: zone de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. Ord 239/2019

Retelele de medie tensiune 6, 10 si 20 kV sunt mult mai ramificate decat retelele de distributie de 110 kV. Ele ajung pana in cele mai izolate catune si in general la mai putin de 1km de locuinta fiecaruia dintre noi avem un post de transformare la care ajunge o retea aeriana sau subterana de medie tensiune.

Tensiunea nominala cea mai raspandita pentru retelele de distributie  fiind cea de 20 kV! Pentru a oferi un reper avem in figurile 1 si 2 cate un colaj cu imagini ale unor LEA de medie tensiune (20 kV)

La nivelul unui jutet lungimea retelor 20 kV este de 5 pana 10 ori mai mare decat lungimea retelelor de 110 kV. Frecvent avem volume de retea de medie tensiune intre 2000 km si 5000 km/judet. In aceste conditii impactul noilor reglemetari va afecta mai multe initiative de construire in proximitatea LEA 20 kV comparativ cu initiativele de construire in proximitatea LEA 110 kV

Fig 1 exemple de LEA 20 kV

 

Fig 2 exemple LEA 20 kV

Conform art 2.5 din Norma tehnica aprobata prin Ordinul 239/2019 pentru LEA (linii electrice aeriene) de medie tensiune (20 kV) avem un culoar de trecere de 24 m (cate 12m deoparte si de alta a axului LEA)

2.5 Lăţimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit, sunt următoarele:

 • 24 m, pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 36 kV;
 • 37 m, pentru LEA cu tensiuni de 110 kV;
 • 55 m, pentru LEA cu tensiuni de 220 kV;
 • 75 m, pentru LEA cu tensiuni de 400 kV;
 • 81 m, pentru LEA cu tensiuni de 750 kV.

Zonele de protectie si de siguranta pentru LEA (de toate nivelel de tensiune) corespund cu culoarul normat de trecere.

In cazul LEA de medie tensiune (mt) sunt relevante art 3.9.2 alin (1) si Tabelul 13

3.9.2. (1) Se interzice traversarea LEA noi peste construcţiile/clădirile existente, respectiv amplasarea de construcţii/clădiri noi în culoarul de funcţionare a LEA existente, iar în cazul apropierilor între acestea se respectă o distanță minimă pe orizontală între axul LEA și orice parte a construcţiei/clădirii de 1,5 x înălțimea celui mai înalt stâlp din apropiere sau înălțimea construcţiei/clădirii, oricare dintre acestea este mai mare.

Figura 3 Ilustarea modificarii esentiale referitoare la coexistenta LEA cu constructiile introdusa prin Ordinul 239/2019 => toate constructiile din culoarul de trecere LEA sunt tratate ca „travesari” indiferent la ce distanta de apropiere s-ar dori sa se realizeze

Remarcam ca in cazul LEA 20 kV nu este aplicabil art 3.9.1 aliniatul (4) care permite OD o oarecare flexibilitate pentru LEA 110 kV.

In cazul LEA 20 kV se aplica doar  prevederile art 3.9.2. (1) care interzice ferm traversarea LEA noi peste construcţiile/clădirile existente, respectiv amplasarea de construcţii/clădiri noi în culoarul de funcţionare a LEA existente

Raspunsul la intrebarea din titlu este:

da se pot amplasa cladiri in proximitatea LEA 6 kV, 10 kV si 20 kV, in afara culoarului normat de trecere, daca se respectă o distanță minimă pe orizontală între axul LEA și orice parte a construcţiei/clădirii de 1,5 x înălțimea celui mai înalt stâlp din apropiere sau înălțimea construcţiei/clădirii, oricare dintre acestea este mai mare.

Tinand cont ca in mod uzual inaltimea, seasupra solului, a stalpilor de beton utilizati frecvent in constructia LEA 20 kV este 10-12m rezulta ca se pot construi cladiri in proximitatea LEA 20 kV incepand cu distanta de 15-18 m. Daca cladirile sau stalpii sunt mai inalte de 12m distanta creste corespunzator aplicand regula „1,5H”

In multe cazuri repozitionarea cladirii fata de axul LEA rezolva problema coexistentei si investitorul / proprietarul noii cladiri poate primi avizul de amplasament favorabil realizarii respectivei constructii.

Vor fi de asemenea foarte multe cazuri in care terenul disponibil nu permite asigurarea distantelor de peste 18m fata de axul LEA 20 kV. In aceste cazuri pentru a se putea construi este necesar sa se devieze LEA.

Devierea se poate face in solutie aeriana sau subterana.

Optiunea de devierea in solutie aeriana de foarte multe ori se va bloca din ratiuni de spatiu si de necesitatea obtinerii conventiilor de uz si servitute pentru spatiile afectate de zonele de protectie si de siguranta.

Devierea in solutie subterana va fi cel mai adesea solutia realizabila.

In varianta maximala trecerea LEA in LES (in linie electrica subterana) presupune:

 • montarea a doi stalpi speciali in axul LEA existente care vor avea rol de stalpi de  intindere „terminali” pentru tronsoanele LEA situate in amonte si in aval de zona in care se realizeaza trecerea LEA in LES (in linie electrica subterana) => cost orientativ cca 15000 lei/stalp complet echipat
 • Fiecare din cei doi stalpi va fie echipat cu un separator tripolar de exterior in montaj vertical si cutii terminale de exterior pe cablul 2o kV (vezi figura 4)
 • intregirea axului LEA intre stalpii nou plantati cu un tronson de cablu 20 kV pe un traseu convenit cu operatorul de distributie  => cost orientativ cca 250000 lei/km (cca 250 lei/m de traseu de cablu)

Pentu un caz ipotetic in care este necesara devierea LEA in LES pe 100m cu plantarea celor 2 stalpi speciali (grosi, tip SC 15014, SC 15015 ) costul va fi de cca 55000 lei

Figura 4 exemplu se stalp terminal echipat pentru trecerea LEA 20 kV in LES 20 kV

In exemplul de mai sus remarcam ponderea mare in cost a stalpilor terminali. Uneori se poate evita mare parte din acest cost acceptand trecerea LEA in LES pe un traseu mai lung de LES pana la urmatorul stalp special sau, dupa caz intre doi stalpi speciali existenti. se pot economisi cca 10-12000 lei/stalp ramanand doar costurile cu echiparea cu separatoare 20 kV.

Trebuie precizat ca utilizarea stalpilor existenti este conditionata de posibilitatea obtinerii acordurilor proprietarilor terenurilor pe care sunt amplasati stalpii existenti de a ajunge la ei cu cablu 20 kV respectiv pt acces neconditionat 24/7 pentru acces la manevre si lucrari. Uneori acesta conditie este greu de indeplinit mai ales daca in ecuatie intervin alti proprietari de teren diferiti de proprietarul interesat de realizarea noii constructii.

Este important de precizat ca o influenta mare in costul realizarii circuitului LES depinde de natura ternului in care se sapa si respectiv de costurile de readucere terenului la starea initiala la finalizare alucrarii. Cele mai costisitoare fiind betonarile & asfaltarile.

Majoritatea lucrarilor de deviere trebuie sa fie precedate de un studiu de coexistenta in care se stabileste si se evalueaza solutia (de regula se analizeaza 2-3 solutii alternative care se compara) si necesita elaborare a unui proiect tehnic cu obtinerea setului complet de avize si acorduri prevazute in certificatul de urbanism.

Costurile proiectarii si executiei se suporta de solicitant! Daca ar fi sa dau un ordin de marime pentru costurile de proiectare acesta poate fi de cca 10-12000 lei pentru ambele faze de proiectare. Aceste costuri nu sunt prinse in evaluarea de mai sus care se refera exclusiv la executia lucrarilor.

Emiterea avizelor de amplasament si realizarea devierilor sunt reglementate in Ordinul ANRE 25/2016

Ord ANRE 25 2016 Metodologie emiterea avizelor de amplasament_adnotat SGC

Selectam cateva definitii din art 7 alin (1) din Norma Th aprobata prin Ordinul 239/2019 importante pentru intelegerea constrangerilor aduse de NT executarii constructiilor in proximitatea LEA 20 kV

„28.Culoar de lucru al LEA – fâşie de teren care poate fi ocupată temporar, situată de regulă de-a lungul axului liniei, cuprinsă între platformele de montaj, necesară montării conductoarelor, accesului utilajelor şi transportului materialelor de montaj;”

„57.Medie tensiune – tensiune care are valoarea efectivă nominală cuprinsă între 1 kV < Un ≤ 35 kV (în România, 6 kV, 10 kV și 20 kV)”

„58.Măsuri de protecţie – toate măsurile care se iau la LEA pentru funcţionarea, atât în regim normal, cât şi în regim de avarie, în condiţiile impuse de prezenta normă;”

„59.Măsuri de siguranţă – măsurile care se iau atât la LEA, cât şi la elementele învecinate, pentru protejarea, pe de o parte, a liniei împotriva factorilor perturbatori (acţiunea agenţilor chimici, căderi de copaci, alunecări de teren, schimbări de cursuri de apă etc.), iar pe de altă parte protejarea instalaţiilor, construcţiilor etc., situate în vecinătatea liniei, precum şi a oamenilor şi animalelor care pot veni în contact cu părţile puse în mod accidental sub tensiune; ”

„72.Regim de avarie a unei LEA – regim în care apar deformări ale elementelor componente, ruperi sau topiri ale conductoarelor, ruperi de izolatoare, cleme şi armături, ruperea sau pierderea stabilităţii stâlpilor sau a fundaţiilor etc., urmate în general de întreruperea funcţionării liniei; Regimul de avarie a unei LEA, considerat ca ipoteză de calcul, este regimul în care izolatoarele şi lanţurile de izolatoare, stâlpii şi fundaţiile LEA sunt solicitate în mod diferit faţă de regimul normal de funcţionare în urma ruperii conductoarelor sau izolatoarelor;”

„74.Risc – termenul care exprimă posibilitatea de a se întâmpla un eveniment specific nedorit cu consecințe severe;”

„75.Riscuri rezultate ca urmare a unor activităţi umane – posibila periclitare a unei capacităţi energetice ca urmare a unor activităţi umane, cum ar fi: producerea de alunecări de teren din cauza unor defrişări, producerea de surpări din cauza unor escavări, etc. ”

„76.Riscuri naturale – posibila periclitare a unei capacităţi energetice ca urmare a producerii unor fenomene naturale: dislocări de stânci, torente, avalanşe de zăpadă sau datorită unor particularităţi ale terenului pe care aceasta este construită: terenuri instabile, zonă mlăştinoasă, zonă cu ape subterane, etc. ”

„77.Riscuri pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor din apropierea capacităţii energetice – posibila periclitare a persoanelor şi a bunurilor din apropierea unei capacităţi energetice, ca urmare a producerii unor accidente funcţionale, de tipul: explozii/incendii ale componentelor acesteia, emisii nocive de gaze, lichide, vapori, pulberi, aerosoli, radiaţii, electricitate statică, ruperea unor căi de curent care poate conduce la electrocutare, răspândirea de reziduuri nocive (cenuşă, ape poluante, gaze de ardere), ruperea şi/sau proiectarea la distanţă a unor părţi de construcţii sau instalaţii, zgomot peste limitele admise, accidente sau avarii la construcţii hidrotehnice; ”

„78.Riscuri tehnologice – posibila periclitare a unei capacităţi energetice determinată de procese industriale sau agricole care prezintă pericol de incendiu, explozie, radiaţii sau poluare peste limitele admise; ”

„90.Zonă de protecţie aferentă capacităţii energetice- zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc interdicții privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor; ”

„91.Zonă de siguranţă aferentă capacităţii energetice – zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii, în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie;”

 

Pentru o imagine mai buna aspra subiectului va recomand sa cititi pe blog:

Pot construi langa o retea electrica aeriana de 110 kV?

Norma tehnica: zone de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. Ord 239/2019

Zone de protectie si de siguranta, ANRE, etapa doua de consultare publica

Actualizarea reglementarilor ANRE referitoare la zonele de protectie si de siguranta

Asupra zonelor de protectie si siguranta

Tehnologiile noi impun redefinirea zonelor de protectie si de siguranta

Actualizarea metodologiei de emitere a avizelor de amplasament de catre operatorii retelelor electrice

Riscurile din ZP/ZS vs AA favorabil

Necesitatea culoarelor de siguranta LEA 20 si 0.4 kV defrisari si decoronari

Determinarea culoarului de trecere/siguranta LEA 20 kV prin fond forestier

In categoria „Biblioteca Tehnica” va recomand pe blog:

Bibliografia 2017 pentru examen RTE_ISC domeniile 6.1 si 8.1: instalatii si retele electrice (include link-uri descarcare normative)

LEGE (R) 10 18-01-1995 legea calitatii in constructii

Lege actualizata 50_1991 SGC lege autorizare construire

Ordinul MDRL 839 12-10-2009 metodologia legi 50/1991

HGR 272 14-06-1994 regulament ref control de stat

HGR 273 14-06-1994 regulament de organizare a receptiei

Ordinul MTTC 1558 26-08-2004 conformitatea produselor

HGR 766 21-11-1997 conditii de calitate in constructii

HGR 925 20-11-1995 expertize_verif pr, executie, constructii

HGR (R) 622 21-04-2004 introd pe piata a produselor

Regulamant 305_ro UE comercialiarea prod pt constructii

Regulament UE 765_2008 acreditari suprav piata prod pt constructii

Rectificare_regulamant_305_ro_nou comencializ prod pt constructii

Ordinul 1895 31-08-2016 autorizare RTE

I7_2011 Normativ pentru proiectarea, executie si exploatarea  instalatiilor electrice aferente cladirilor

Normativ I 18-1-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie 

Normativ P118_3_2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea treia: instalatii de detectare, semnalizare si avertizare

NP 061_2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea Sistemelor de iluminat artificial din clădiri

NP_099_2004 Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiior electrice dn zone cu pericol de explozie

C56-2002-Verif calitate, receptia lucrarilor

118_1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

NTE 007 LES ORDIN ANRE 38_2008 Pentru proiectarea şl executarea reţelelor de cabluri electrice

PE 106 Normativ pentru proiectarea si executarea  LEA jt

PE 116_1994 incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice

Th_12_Normativ NP 062-2002

Th_13_NTE 003 04 00 peste 1kV

Th_14 Ord Min Transp 571_1997

Th_15_Legea ee 123_2012

Th_16 Codul tehnic al retelei electrice de transport ord 20+35_2004

Th_17_C 16-84 lucr pe timp friguros

Bibliografia sesiunii ANRE de autorizare electricieni Toamna 2012 (include link-uri pt descarcare normative)

02_Legea Energiei 123_2012

03_HGR 1007_2004 Regulament de Furnizare Energie Electrica

04_HGR 90_2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

05.1_Cod RET1: Codul tehnic al retelei electrice de transport partea I– revizia 1

05.2_Cod RET2:  Regulament de programare a unitatilor de productie dispecerizabile_ COD RET partea II

06_Standard performanta Transportul  Energiei Electrice

07_Cod RED_Ord 128_2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie 

08_Standard de performanta DISTRIBUTIE a Energiei Electrice

09_Cod Masura Energiei Electrice_21_06_02

10_Ord 04 07 Zone Protectie si de Siguranta MO0259

11_Ord 90 09_Regulament Autorizare Electricieni_MO0847

12_Ord 24 07 Reg Atestestare Agenti Economici_MO0604

13_Ord 129_2008 solutii de racordare

14_Ord 38_2007_Solutionare neintelegeri intre operatori SEN

15_I7-2011  Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

16_NTE 001_Ord 02 03 P109 alegere izolatie si protectiea la STA

17_NTE 0030400 PE-104 => abrogat de Ord 239/2019

18.1_ NTE 005_PE013_calcul siguranta in functionare

18.2_NTE 005_ Anexa2

18.3_NTE 005_Anexa 3

18.4_NTE 005_Instructiuni aplicare 1-2

18.5_NTE 005_Instructiuni aplicare 3-4

18.6_NTE 005_Instructiuni aplicare 5-7

19_NTE006_calculul curentului scurtcircuit in retelele sub 1kV_PE134-2

20_NTE 007 _ Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice _Ord 38_2008

21_PE 022-3_87 Prescriptii generale de proiectare retele electrice (prin amabilitatea dlui Incze Andras!)

22_ PE 101-1985 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformatoare cu tensiuni peste 1kV

23_PE 102 proiectare instalatii de conexiuni si distributie joasa tensiune

24_PE 103-92 verif rezistenta mecanica instalatii la curent de surtcircuit

25_PE106_Constructia LEA joasa tensiune

26_PE 120 pag 1-48 Instructiuni pentru compensarea puterii reactive in RED si la consumatorii industriali si similari

27_PE 132_2003 august_proiectarea Reteleor Electrice de Distributie

28_PE 134_95 calcul scc in instalatii peste 1 kV

29_NTE 401_2003_PE135_Sectiune Econ

30_PE 155 executare bransamente

Alte instructiuni si regulamente

Ord_239_19 privind zonele de protectie si de siguranta

Anexa Ord. 239_2019 Norma Th zone de protectie si de siguranta capacitati energetice

3.2 RE-I 96-2004 instructiune rep st beton degradati mt si jt

3.2 RE-I 206-2004 Instructiune stare th stapi si cadre de beton statii 110kV

1LI-Ip4/17-2012 Indrumar de proiectare si executie LEA mt cu conductoare torsadare

PE 127/83 Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice aeriene

FL 4-85 LEA 6-20 kV Stalpi de beton simplu si dublu circuit

FS 4-82-Fisa tehnologica privind executia instalatiilor  de legare la pamant la Statii, Posturi de transformare  si LEA

FS 11-1990-Fisa tehnologica montarea posturilor de transformare pe un stalp de beton

3.2 FT 38-83-Revizia tehnica a LEA 6-20 kV

3-2-LJ-FT-47-2010 Executia Liniilor Electrice Aeriene de joasa tensiune cu anexe si figuri!

3.2.FT-24-73 – Revizia sigurantelor de inalta tensiune de tip interior si exterior de 6-35 kV

2-RE-FT 35-2001-Executie bransamente

2-RE-FT 35-1991 – Executie bransamente

2-RE-FT 35-83 Branțamente electrice

2-RE-FT 35-75 Branțamente electrice

1. Lj-IP8-97 Ljt torsadat

PE101-85 Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1 kV

PE 101A Instructiuni privind stabilirea distantelor  normate de amplasare a instalatiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV, in raport cu alte constructii

 

 

Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 răspunsuri to “Pot construi langa o retea electrica aeriana de 20 kV?”

 1. Iacob Mihai Says:

  Buna ziua,

  Problema retelelor electrice de interes public in ziua de azi sunt in impas. Dupa ce marea majoritate au fost construite dupa o alta filozofie acum cu greu se pot gasi solutii de coexistenta dezvoltare.

  Problemele tehnice intampinate desi mai greu pot fi rezolvate. In unele zone OR nu agreaza solutia de trecere LEA_LES din mai multe motive:

  -modificare reglaje protectii,
  -probleme de mentenanta pentru LES care presupune munca mai calificata .

  Problema fara solutii este dreptul de superficie. Acum cand totul a devenit proprietate privata greu gasesti intelegere pentru acest drept de superficie mai ales cu titlu gratuit.

  Eu personal intampin greutati insurmontabile in acest sens la niste proiecte care probabil vor fi abandonate.

  Consider ca legislatia va trebui modificata in sensul discriminarii pozitive a interesului public, chiar si pentru noile retele dar mai ales pentru solutii la retelele existente care „s-au trezit ” pe domeniul privat. Ele nu pot sta nemiscate in vechi mai apar avarii si modificari.

  Dupa legislatia actuala orice miscare de stalp presupune cheltueli enorme cu despagubiri pentru teren si taxe (renta) pentru dreptul de trecere.

  • stoianconstantin Says:

   Aveti dreptate dar cred ca deja opereaza acesta „discriminare pozitiva” prin faptul ca RED existente sunt sub protectia legii energiei prin drepturl de a existe pe proprietati private si respectiv dreptulo de acces pentru toata gama de lucari de mentenanta. Este o realitate ca acest drept se opreste la schimbarea de amplasamente care duce la modificarea zonelor de protectie si de siguranta respectiv la modificarea conditiilor de coexistenta.

   Interesul public cred ca inclina balanta spre activarea unor fonduri europene nerambursabile destinate sistematizarii amplasamentelor RED. S-ar rezolva trei mari probleme: reabilitatea starii tehnice a RED, asigurarea unui acces nerestrictionat din domeniul public la RED, conditi sigure de exploatare RED cu efecte economice la nivelul intregii tari.

   Un astfel de program ar trebui sa fie un program pe minim 10 ani efectele benefice ar fi cu adevarat remarcabile pentru intrega populatie a Tarii si pentru intreaga economia nationala.

 2. Iacob Mihai Says:

  Buna ziua,

  Sa consideram un caz ipotetic (dar este real!).

  Se participa la o licitatie cu fonduri europene unde printre altele erau si 20 de locuri de consum de alimentat cu energie electrica evident din sistemul public de distributie. Prin documentatia de atribuire problema alimentarii cu energie electrica era in seama Antreprenorului care trebuia sa stabileasca solutia tehnica si costul lucrarii.

  In faza de licitatie nimeni de la OR nu-ti da raspunsuri angajante privind posibilitatea alimentarii cu energie electrica a unui potential consumator. Nici eu ca participant la licitatie nu am cum sa solicit si sa obtin ATR pentru locurile de consum.

  In aceste conditii nu pot decat sa merg pe teren identific locatiile locurilor de consum si intuesc solutia de racordare pe care o cuantific.
  Din cele 20(douazeci) de locuri de consum, pentru 19(nouasprezece) solutia intuita la licitatie a fost aproape identica cu solutia OD.

  La un loc de consum (putere simultan ceruta de 8 KW) desi reteaua stradala (LEA_Torsadat ) era cu stalpi noi si torsadat de 70 mmp, BMPT_uri pe stalpi reteaua este „oarecum neoficiala” adica se alimenteaza dintr-un post de transformare apartinand OD cu BMPT langa post si apoi toata dezvoltarea este neoficiala curentul fiind furnizat la mica intelegere (este vorba de vreo 400 ml de LEA torsadat si peste zece BMPT_uri).

  Intamplator s-a castigat licitatia si evident conform documentatiei de atribuire a fost necesar ca ATR si restul de acte sa fie eliberate pe numele antreprenorului si la predarea lucrarii catre beneficiar se predau si locurile de consum in functiune preluandu-se de catre beneficiar doar certificatul de racordare si preluare contract furnizare, contract initial incheiat de Antreprenor.

  La solicitarea de ATR pentru respectivul loc de consum OR mi-a dat solutia de a se alimenta direct din postul de transformare care era in cladire privata si pe teren privat. Proprietarul cladirii si terenului a refuzat sa discute cu noi Antreprenorul. Am apelat la beneficiar dar beneficiarul a refuzat orice discutie in sensul rezolvarii problemei, mai mult a intervenit la OR si a anulat ATR_ul.

  In acest moment este pe cale de elaborare a unui nou ATR care pentru a respecta doleantele Beneficiarului presupune urmatoarele lucrari:
  -racordare din LEA Torsadat (capat de retea la 400 ml de PTA
  -LES in lungime de 850 ml din care 500 m presupune spargere si refacere trotuar nou.

  Am studiat legislatia si reglementarile actuale si eu am inteles ca a fost abuz de putere. Se putea da solutie inclusiv din reteaua stradala.

  Precizez ca in afara de solutia care este acum in elaborare nu exista nici o alta solutie nici chiar pe 20 KV fara a afecta domeniul privat.
  Solutia care se elaboreaza este 50 de ori mai scumpa decat cea presupusa la licitatie.

  • stoianconstantin Says:

   Cazurile tipice sunt menite sa ne dezvolte experienta si sa ne ascuta simtul prevederii!

   1 la 20 este un raport bun pentru anticiparea solutiilor de racordare. Cazul atipic trebuie sa poata sa fie discutat cu finantatorul lucrarilor neputand sa fie imputat inabilitatii ofertantului!

 3. Iacob Mihai Says:

  Buna ziua,
  In opinia mea acel ipotetic program cu fonduri europene pe langa modernizarea tehnica a retelelor ar trebui sa se extinda si asupra accesului facil la retele prin expropriere in interes public, realizand culuoare de acces si unde nu se poate sa se reconfigureze retelele pe trasee unde se poate expropria sau sunt domeniu public.

  Eu am luat contact cu aceasta lume a obtinerii autorizatiilor de construire si va spun din experienta ca problemele tehnice sunt floare la ureche pe langa problemele de obtinere AC.

  • stoianconstantin Says:

   100% de acord cu Dvs!

   Cu ani in urma vorbeam cu cineva la o consfatuire si imi spunea ca la ei in tara fac partea tehnica a DTE intr-o luna si umbla uneori un an dupa avize! Intre timp modifica de n ori solutia th initiala.

   Am ajuns si noi in acest stadiu. Pierdem timp si bani si nu nunai partiel implicate direct in proiectare si executie retele electrice respectiv distribuitorii de energie electrica. Efectele negative se extind mult asupra economiei nationale si respectiv afecteaza consumatorii rezidentiali

 4. Adi Says:

  Buna ziua,

  In noile conditii, se mai poate amplasa o constructie nelocuibila in apropierea LEA 20kV?
  De exemplu o magazie de scule de gradina de la Dedeman de mici dimensiuni la distanta de 5m de cel mai apropiat conductor (neizolat).

  Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Problema e tratata in anexa 6 cap 3.9 al normei th
   V-as fi raspuns pe email dar am observat ca doriti informatii intr-o maniera mai putin eleganta!
   Va rog sa nu mai reveniti altfel va voi restrictiona accesul!
   SGC

 5. Oana Says:

  Buna ziua,

  care ar fi pasii de urmat in cazul in care compania furnizoare de energie electrica, careia i-am solicitat avizul de amplasament, ma conditioneaza sa execut lucrari de modificare/coexistenta a stalpilor (prize de pamant si legaturi duble) fata de amplasament in schimbul eliberarii avizului favorabil, cu toate ca, dupa contactarea ANRE, raspunsul acestora indica faptul ca nu este responsabilitatea mea, ca solicitant, sa realizez aceste lucrari si ca acestea ar fi trebuit realizate anterior depunerii cererii mele, pe 28.04.2020?

  ANRE a precizat ca la cap. 10 – Masuri de siguranta si protectie, la pct. 10.9 din Normativul pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000V -PE 104/93 si la art. 125 din Normativul pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000V- NTE 003/04/00, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2004, se prevede: “Toti stalpii LEA din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distribuitiei potentialelor (..)”.

  Prevederile referitoare la izolatoarele suport ale acestor stalpi, se regasesc in urmatoarele actele normative:

  -Normativul pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000V-PE 104/93 PE 104/93, la cap. 11 – Conditiile pentru coexistenta intre LEA si diverse constructii, instalatii, cai de transport si terenuri, subcap. 11.6 – Trecerea LEA prin zone cu circulatie frecventa, in tabelul 11.6 – Trecerea LEA prin zone cu circulatie frecventa, la liniile cu 1kV ≤ Un ≤ 110 kV echipate cu izolatoare suport se prevad “Legaturi duble”.

  Conform celor de mai sus, aceste lucrari ar fi trebuit realizate de proprietarii imobilelor si terenurilor pe suprafata carora se situeaza stalpii LEA in cauza. Intrucat aceste imobile au fost construite anterior datei de 28.04.2020, data la care am depus cererea, compania furnizoare de energie electrica ar trebui sa-mi elibereze avizul favorabil, fara costuri aditionale.

  Multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara dna Oana,

   Nu ma pricep eu chiar la orice!

   Eventual va pot spune ca ati depus cererea cel mai probabil la un Operator de Distributie, furnizorii de energie nu au instalatii in gestiune.

   Constat de asemenea ca aveti foarte multe informatii si ca ati contactat deja ANRE. Eu intr-o situatie similara as merge in continuare pe mana ANRE. Daca ANRE nu m-a lamurit in detaliu le-as adresa si intrebarea cu pasii!

   Intradevar e o idee deosebita sa analizezi si cum ar fi trebuit sa arate instalatiile raportat la reglementarile in vigoare pana la data la care OD pretinde altora sa aduca instalatiile la o configuratie/echipare care deja trebuia sa existe! Pot spune ca am invatat ceva din comentariul Dvs!

   Toate cele bune!
   SGC

  • Oana Says:

   Mulțumesc pentru asistenta. Voi contacta ANRE.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: