Pot construi langa o retea electrica aeriana de 110 kV?


Ordinul ANRE  239/2019 care a aprobat NormaTehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice a venit cu modificari semnificative in general si in particular in ceea ce priveste coexistenta retelor aeriene (LEA, linii electrice aeriene) cu constructiile din culoarul de trecere si din proximitatea acestuia.

Textul complet al Ordinului 239/2019 si al Normei Th se poate citi pe blog: Norma tehnica: zone de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. Ord 239/2019

Speta pusa in discutie de dl Nicusor Varga ne permite sa scoatem in evidenta noile reglementari referitoare la coexistenta LEA cu constructiile din culoarele de siguranta:

In partea de jos a articolului avem extrase din Norma Tehnica articolele relevante pentru analiza cazului nostru. Se poate obseva (eventual prin comparatie cu prevederile Ordinelor 4 si 49/2007 care au aprobat vechea norma de coexistenta a capacitatilor energetice cu constructiile, etc invecinate) ca noua reglementare da parghii mai serioase Operatorilor de Distributie pentru protejarea culoarelor de siguranta LEA .

Prin acest demers OD asigura/conserve conditiile de exploatare sigura a LEA si previne expunerea riveranilor la riscuri!

Anexa 6 Art 3.9.2. (1) este transant „Se interzice, amplasarea de construcţii/clădiri noi în culoarul de funcţionare a LEA existente”

Anexa 6 Art 3.9.1 (4), „Traversarea LEA existente peste clădirile locuite prevăzute la alin. (1) se poate admite numai în cazuri obligate, de comun acord cu părţile implicate şi cu respectarea următoarelor condiții: „. Fiind vorba de o investitie intr-un spatiu comercial, la faza de PUZ, nu putem vorbi ca „este un caz obligat”.

Discutia se poate relua daca este posibil sa se reamplaseze o cladire in afara culoarului de trecere.

Figura 1 situatii de coexistenta pe care Ord 239/2019 nu le mai permite => cladirile se vor construi de regula in afara culoarelor de trecere LEA 110 kV

Extras din Ordinul 239/2019

Anexa 6 art 2.5 Lăţimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit, sunt următoarele:

 • 24 m, pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 36 kV;
 • 37 m, pentru LEA cu tensiuni de 110 kV;
 • 55 m, pentru LEA cu tensiuni de 220 kV;
 • 75 m, pentru LEA cu tensiuni de 400 kV;
 • 81 m, pentru LEA cu tensiuni de 750 kV.

Anexa 6 art 3.1.1. Amplasarea unor obiective de tipul celor prevăzute în prezentul capitol la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă sau în alte condiții de siguranță și de protecție decât cele reglementate în prezenta normă faţă de LEA, respectiv amplasarea LEA care urmează a se construi la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă sau în alte condiții de siguranță și de protecție decât cele reglementate față de obiective de tipul menționat, se poate realiza numai pe baza unei analize de risc și cu acordul tuturor părților implicate.

Anexa 6 art 3.1.2. (1) Riscurile generate de eventuala diminuare a distanțelor de siguranță reglementate, măsurile prevăzute în analiza de risc pentru reducerea riscurilor și aplicarea acestor măsuri trebuie acceptate de comun acord de toate părțile implicate.

(2) Neacceptarea de către oricare parte implicată a rezultatelor analizei de risc implică asigurarea distanțelor de siguranță și a măsurilor de siguranță și protecție prevăzute în prezenta normă.

Anexa 6 art 3.1.3. Costul analizei de risc și a lucrărilor pentru reducerea riscurilor, precum și realizarea condițiilor de coexistență sunt în sarcina solicitantului.

Anexa 6 art 3.9.1. (1) Clădirile se clasifică în:

a) clădiri locuite, categorie în care sunt cuprinse clădirile industriale, clădirile de locuit și clădirile anexe ale gospodăriilor situate în perimetrul circulat al curţilor.

b) clădiri nelocuite, categorie în care sunt cuprinse clădirile izolate de importanţă secundară, situate în afara perimetrului circulat al curţilor (garaje, hambare, magazii, gheţării etc.) şi care nu sunt destinate adăpostirii de oameni şi animale.

(2) Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă, se găseşte deasupra perimetrului clădirii. Toate celelalte cazuri de vecinătate a unei LEA cu o clădire sunt considerate apropieri. => tabelul 13 nuanteaza si extinde conceptul de traversare => daca cladirea este in culoarul de trecere indiferent daca distanta de apropiere „d” este mai mare sau mai mica decat distanta minima de apropiere se trateaza ca traversare

(3) Se evită, pe cât posibil, traversările LEA cu tensiuni nominale peste 1000 V peste clădiri.

(4) Traversarea LEA existente peste clădirile locuite prevăzute la alin. (1) se poate admite numai în cazuri obligate, de comun acord cu părţile implicate şi cu respectarea următoarelor condiții:

a) tensiunea nominală a LEA trebuie să fie mai mare sau egală cu 110 kV;

b) învelitoarea acoperişului clădirii trebuie să fie incombustibilă, clasă de reacție la foc A1;

c) în cazul învelitorilor metalice este obligatorie legarea lor la o priză de pământ cu valoarea recomandată a rezistenței de dispersie de maximum 4 Ω. Valorile necesare pentru rezistențele de dispersie ale prizelor de pământ se stabilesc de la caz la caz, în cadrul analizelor de risc, astfel încât să asigure protecția persoanelor și bunurilor.

(5) Traversările menţionate la alin. (4), precum şi apropierile LEA existente faţă de clădirile existente, trebuie să respecte prevederile tabelului nr. 13 şi figura nr. 10. Excepţie fac clădirile destinate instalaţiilor electrice care trebuie să respecte prevederile normativului PE 101/85.

Anexa 6 art 3.9.2. (1) Se interzice traversarea LEA noi peste construcţiile/clădirile existente, respectiv amplasarea de construcţii/clădiri noi în culoarul de funcţionare a LEA existente, iar în cazul apropierilor între acestea se respectă o distanță minimă pe orizontală între axul LEA și orice parte a construcţiei/clădirii de 1,5 x înălțimea celui mai înalt stâlp din apropiere sau înălțimea construcţiei/clădirii, oricare dintre acestea este mai mare.

(2) În cadrul documentațiilor tehnice solicitate pentru construcția LEA noi în zone cu construcții civile, de producție și/sau depozitare ori cu funcțiuni mixte, clasificate astfel în conformitate cu prevederile Normativului P118/99, tratarea riscului de incendiu se realizează conform prevederilor aceluiași normativ.

(3) Se evită amplasarea stâlpilor LEA cu tensiuni nominale de minimum 110 kV în interiorul perimetrului circulat al curţilor. În cazuri obligate aceste amplasări sunt admise cu acordul proprietarului, în condiţiile legii.

(4) Traversările și apropierile LEA existente față de construcții de producție și/sau depozitare existente, încadrate în categoria A, B sau C de pericol de incendiu, care au acordul operatorului de rețea, trebuie să respecte prevederile pct. 3.15.

Figura 2 Tabelul 13 extras din NormaTehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice aprobata cu Ordinul 239/2019

Comparatii intre prevederile reglementarilor noi  (Ordin 239/2019) si cele vechi (Ord 4 si 49/2007, respectiv NTE 003/2003) privind coexistenta LEA 110 kV si constructiile din culoarul de trecere si din proximitatea acestuia:

Figura 3 Preveri permisive abrogate din Norma Tehica de coexistenta anterioara care a facut obiectul Ordinelor ANRE 4 si 49/2019

Figura 4 Tabelul 32  extras din NTE 003/2003_abrogat ref coexistenta LEA Preveri permisive abrogate de Ord 239/2019

Figura 5 Ilustarea modificarii esentiale referitoare la coexistenta LEA cu constructiile introdusa prin Ordinul 239/2019 => toate constructiile din culoarul de trecere LEA sunt tratate ca „travesari” indiferent la ce distanta de apropiere s-ar dori sa se realizeze

Nota: pe speta coexistentei LEA cu constructiei din culoarul de trecere in fapt din zonele de protectie si se siguranta care coincid cu culoarele de trecere respectiv cu  „culoarele normate” inca se mai pot evidentia diferente daca trecem la analiza textului normelor.

Comparatii pe text:

Analiza prevederilor legate de analiza de risc:

 

Fig 6 comparatii referitoare la analiza de risc Ord 239/2019 vs Ord 49/2007 (abrogat)

Fig 7 Comparatii intre prevederile Normelor Th aprobate prin Ord 239/2019 si Ord 49/2007 (abrogat) privind coexistenta LEA cu tensiuni mai mari de 1 kV in culoarele de trecere si din proximitatea acestora

Pentru o imagine mai buna aspra subiectului va recomand sa cititi pe blog:

Norma tehnica: zone de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. Ord 239/2019

Zone de protectie si de siguranta, ANRE, etapa doua de consultare publica

Actualizarea reglementarilor ANRE referitoare la zonele de protectie si de siguranta

Asupra zonelor de protectie si siguranta

Tehnologiile noi impun redefinirea zonelor de protectie si de siguranta

Actualizarea metodologiei de emitere a avizelor de amplasament de catre operatorii retelelor electrice

Riscurile din ZP/ZS vs AA favorabil

Necesitatea culoarelor de siguranta LEA 20 si 0.4 kV defrisari si decoronari

Determinarea culoarului de trecere/siguranta LEA 20 kV prin fond forestier

In categoria „Biblioteca Tehnica” va recomand pe blog:

Bibliografia 2017 pentru examen RTE_ISC domeniile 6.1 si 8.1: instalatii si retele electrice (include link-uri descarcare normative)

LEGE (R) 10 18-01-1995 legea calitatii in constructii

Lege actualizata 50_1991 SGC lege autorizare construire

Ordinul MDRL 839 12-10-2009 metodologia legi 50/1991

HGR 272 14-06-1994 regulament ref control de stat

HGR 273 14-06-1994 regulament de organizare a receptiei

Ordinul MTTC 1558 26-08-2004 conformitatea produselor

HGR 766 21-11-1997 conditii de calitate in constructii

HGR 925 20-11-1995 expertize_verif pr, executie, constructii

HGR (R) 622 21-04-2004 introd pe piata a produselor

Regulamant 305_ro UE comercialiarea prod pt constructii

Regulament UE 765_2008 acreditari suprav piata prod pt constructii

Rectificare_regulamant_305_ro_nou comencializ prod pt constructii

Ordinul 1895 31-08-2016 autorizare RTE

I7_2011 Normativ pentru proiectarea, executie si exploatarea  instalatiilor electrice aferente cladirilor

Normativ I 18-1-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie 

Normativ P118_3_2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea treia: instalatii de detectare, semnalizare si avertizare

NP 061_2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea Sistemelor de iluminat artificial din clădiri

NP_099_2004 Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiior electrice dn zone cu pericol de explozie

C56-2002-Verif calitate, receptia lucrarilor

118_1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

NTE 007 LES ORDIN ANRE 38_2008 Pentru proiectarea şl executarea reţelelor de cabluri electrice

PE 106 Normativ pentru proiectarea si executarea  LEA jt

PE 116_1994 incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice

Th_12_Normativ NP 062-2002

Th_13_NTE 003 04 00 peste 1kV

Th_14 Ord Min Transp 571_1997

Th_15_Legea ee 123_2012

Th_16 Codul tehnic al retelei electrice de transport ord 20+35_2004

Th_17_C 16-84 lucr pe timp friguros

Bibliografia sesiunii ANRE de autorizare electricieni Toamna 2012 (include link-uri pt descarcare normative)

02_Legea Energiei 123_2012

03_HGR 1007_2004 Regulament de Furnizare Energie Electrica

04_HGR 90_2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

05.1_Cod RET1: Codul tehnic al retelei electrice de transport partea I– revizia 1

05.2_Cod RET2:  Regulament de programare a unitatilor de productie dispecerizabile_ COD RET partea II

06_Standard performanta Transportul  Energiei Electrice

07_Cod RED_Ord 128_2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie 

08_Standard de performanta DISTRIBUTIE a Energiei Electrice

09_Cod Masura Energiei Electrice_21_06_02

10_Ord 04 07 Zone Protectie si de Siguranta MO0259

11_Ord 90 09_Regulament Autorizare Electricieni_MO0847

12_Ord 24 07 Reg Atestestare Agenti Economici_MO0604

13_Ord 129_2008 solutii de racordare

14_Ord 38_2007_Solutionare neintelegeri intre operatori SEN

15_I7-2011  Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

16_NTE 001_Ord 02 03 P109 alegere izolatie si protectiea la STA

17_NTE 0030400 PE-104 => abrogat de Ord 239/2019

18.1_ NTE 005_PE013_calcul siguranta in functionare

18.2_NTE 005_ Anexa2

18.3_NTE 005_Anexa 3

18.4_NTE 005_Instructiuni aplicare 1-2

18.5_NTE 005_Instructiuni aplicare 3-4

18.6_NTE 005_Instructiuni aplicare 5-7

19_NTE006_calculul curentului scurtcircuit in retelele sub 1kV_PE134-2

20_NTE 007 _ Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice _Ord 38_2008

21_PE 022-3_87 Prescriptii generale de proiectare retele electrice (prin amabilitatea dlui Incze Andras!)

22_ PE 101-1985 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformatoare cu tensiuni peste 1kV

23_PE 102 proiectare instalatii de conexiuni si distributie joasa tensiune

24_PE 103-92 verif rezistenta mecanica instalatii la curent de surtcircuit

25_PE106_Constructia LEA joasa tensiune

26_PE 120 pag 1-48 Instructiuni pentru compensarea puterii reactive in RED si la consumatorii industriali si similari

27_PE 132_2003 august_proiectarea Reteleor Electrice de Distributie

28_PE 134_95 calcul scc in instalatii peste 1 kV

29_NTE 401_2003_PE135_Sectiune Econ

30_PE 155 executare bransamente

Alte instructiuni si regulamente

Ord_239_19 privind zonele de protectie si de siguranta

Anexa Ord. 239_2019 Norma Th zone de protectie si de siguranta capacitati energetice

3.2 RE-I 96-2004 instructiune rep st beton degradati mt si jt

3.2 RE-I 206-2004 Instructiune stare th stapi si cadre de beton statii 110kV

1LI-Ip4/17-2012 Indrumar de proiectare si executie LEA mt cu conductoare torsadare

PE 127/83 Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice aeriene

FL 4-85 LEA 6-20 kV Stalpi de beton simplu si dublu circuit

FS 4-82-Fisa tehnologica privind executia instalatiilor  de legare la pamant la Statii, Posturi de transformare  si LEA

FS 11-1990-Fisa tehnologica montarea posturilor de transformare pe un stalp de beton

3.2 FT 38-83-Revizia tehnica a LEA 6-20 kV

3-2-LJ-FT-47-2010 Executia Liniilor Electrice Aeriene de joasa tensiune cu anexe si figuri!

3.2.FT-24-73 – Revizia sigurantelor de inalta tensiune de tip interior si exterior de 6-35 kV

2-RE-FT 35-2001-Executie bransamente

2-RE-FT 35-1991 – Executie bransamente

2-RE-FT 35-83 Branțamente electrice

2-RE-FT 35-75 Branțamente electrice

1. Lj-IP8-97 Ljt torsadat

PE101-85 Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1 kV

PE 101A Instructiuni privind stabilirea distantelor  normate de amplasare a instalatiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV, in raport cu alte constructii

Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

25 răspunsuri to “Pot construi langa o retea electrica aeriana de 110 kV?”

 1. Nicusor Varga Says:

  Buna seara,

  Recunosc ca sunt surprins de modul in care mi-ati raspuns! Ma asteptam la cateva cuvinte!

  Asta nu inseamna ca sunt super fericit! Insa cred ca m-am lamurit ca nu are rost sa insist cu ideea initiala. Imi imaginez ce s-ar intampla in situatia in care s-ar rupe un conductor sau, Doamne fereste, ar cadea unul din stalpi!

  Voi discuta cu arhitectul meu sa vedem cum ne putem organiza respectand cei 18m fata de axul LEA. Eventual voi incerca sa mai cumpar ceva teren in prelungire. Poate reusesc!

  Va multumesc si va doresc multa sanatate si succes!
  Nicusor Varga

 2. Marin Stratulat Says:

  Buna seara,

  Interesanta abordare pentru transmiterea unui mesaj destul de dur privind noile restrictii impuse de ANRE dezvoltatorilor imobiliari!

  Indraznesc sa va intreb daca nu vorbim de o discriminare a noilor investitori fata de cei care au construit in baza Normei Th apobate prin Ordinale 4 si 49/2007!?

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Fata de o reglementare oamenii se pozitioneaza functie de interes si de convingerile proprii! Ceea ce Dv numiti discriminare altii s-ar putea sa numeasca un succes menit sa opreaza asaltul asupra culoarelor de trecere LEA masura luata in interesul public.

   Probabil ca in timp in cazul cladirilor amplasate abuziv persoanele responsabile vor fi obligati sa asigura masuri tehnice de coexistenta menite sa reduca riscurile.

   In alte foarte multe cazuri in care cladirile au fost amplasate, la limita, respectad conditiile tehnice valabile la momentul constructiei proprietarii si operatorii de distributie se vor chinui reciproc „sine die”!

   Toate cele bune!
   SGC

 3. Iacob Mihai Says:

  Buna seara domnule Constantin Stoian

  Ca intotdeauna raspundeti clar, concis, la obiect, fara iluzii si alte retete placebo.

  Se constata ca atunci cand faci o investitie de acest fel (domnul Nicusor Varga) trebuie sa ai si un specialist in retele electrice si nu numai.

  Cineva apropiat dorea sa cumpere prin anii /90 un teren la marginea Bucurestiului intesat de retele electrice de IT. I-am recomandat sa nu o faca intrucat va risipi banii. M-a ascultat.

  In alta ordine de idei coronavirusul mi-a aratat o alta fata a existentei mele. Din cauza varstei sunt limitat in deplasare si deci si activitate. Dupa trecerea acestei nenorociri eu cred ca lumea se va reseta din multe puncte de vedere.

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara Domnule Mihai,

   Ma bucura mesajul Dvs! Da traim vremuri deosebite care vor fi urmate de schimbari poate ingrijoratoare!

   Va doresc sa fiti sanatos si Dvs si toti cei dragi Dvs!
   SGC

 4. Alexandru Margatit Says:

  Intradevar sunt modificari semnificative aduse de Ordinul 239/2019 coexistentei capacitatilor energetice cu diversele constructii, amenajari, plantatii etc in zonele de protectie si de siguranta si in proximitatea acestora!

  Recunosc ca nu imi facusem o prioritate din a studia acesta Norma Th insa realiez ca este una din cele fundamentale pentru activitatile de transport si de distributie a energiei electrice.

  Va multumesc pentru efortul si profesionalismul Dvs!
  Alex Margatit

 5. Emil Says:

  Cu stima . Domnule inginer, am o intrebare la care sunt sigur ca ma veti “lumina” si pe mine ,dat fiind experieta Dvs. .

  In anii 70 s-a construit un “apendice“ de retea, nu stiu ce tensiune are, dar pot sa va spun ca alimenta un atelier al fostei CAP, pe stalpi din beton ce se leaga direct la o retea electrica care alimenteaza tot sudul judetului. Va comunic aceste detalii in speranta ca va veti face o imagine cam despre ce tensiune electrica este vorba.

  Montarea acestei retele sa facut langa casa mea fiind pozata aproape de acoperis . Aceasta situatie ma face sa nu pot sa-mi execut unele lucrari de intretinere la acoperis dat fiind distanta mica fata de aceste cabluri.

  Am incercat sa obtin informatii de la diversi meseriasi ai lui CEZ, dar aceastia au spus ca reteaua este de inalta tensiune si nu pot da raspunsuri , dupa cum stiu ei nu trebuie sa ma apropii la mai putin de 1m de aceasta. .

  Dupa acest raspuns am inceput sa ma ingrijorez datorita faptului ca impamantarea care am facut-o la casa este pe lungimea gardului care ma desparte de aceasta retea , iar dincolo de gard la 50 cm se afla si impamantarea acestei retele de inalta tensiune. Deci, doua impamantari aflate la distanta de 50cm intre ele in care una este aferenta unei retele de inalta tensiune.


  Intrebarea mea este:
  Daca la stalpul de inalta tensiune , aflat langa gardul meu , se produce un scurt cu descarcare in impamantarea acestuia iar impamantarea mea este la 50 cm de cea a talpului, nu exista posibilitatea sa-mi apara in reteaua mea de impamantare a casei o inalta tensiune ?

  Va multumesc.

  Imi cer scuze daca nu am postat bine intrebarea .

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   In mod corect intrebarea trebuie formulata catre Operatorul de Distributie din zona Dvs. Vor veni la fata locului sa faca o constatare si vi se va da un raspuns documentat. Altfel daca m-ati intrebat pe mine raspunsul este mai degraba negativ. Au trecut 50 de ani si riscul nu s-a materializat ceea ce ne-ar indreptati sa spunem ca nu e nici o problema.

   Speculatii teoretice evident ca se pot face!

  • Incze Andras Says:

   Referitor la lucrarile de intretinere de la acoperis, cred ca sunt cazuri cand se poate solicita oficial scoaterea de sub tensiune a tronsonului de retea pentru executarea lucrarilor de acest gen.

 6. Durla Ion Says:

  Buna ziua,
  Domnule Stoian, va rugam sa ne ajutati cu Ord. ANRE 51/23.04.2019, aplicabile grupurilor generatoare sincrone conectate la SEN prin PdR<110kV in ceeace privest efectuarea probelor in vederea conformitatii termocentarlei.

 7. Dumitru Says:

  Bună seara.
  Am și eu nevoie de un răspuns avizat la o situatie pe care o intampin. Am cumpărat un teren pe care dorim sa construim o casa. Avem în vecinătate o linie de 110 kV .

  Am tot căutat răspuns dacă se poate construi dar nu am găsit numai păreri iar din lege nu am înțeles cum se calculează distanta . În situația noastră distanta de la cea mai apropiată parte a casei la axul LEA este de 40,8m. O sa primim aviz de la Transelectrica?

  Mulțumesc.
  Dacă este necesar va pot trimite un plan de situație.

  • stoianconstantin Says:

   Daca vorbiti de Transelectrica atunci tensiunea este mai mare de 110 kV. Ar trebui sa o gasiti scrisa pe unul din stalpi. Daca tensiunea liniei este de 110 kV atunci veti solicita avizul de amplasament operatorului de distributie.

   Este aplicabil urmatorul articol din Norma th aprobata cu Ordinul ANRE 239/2019:

   Anexa 6 art 3.9.2. (1) Se interzice traversarea LEA noi peste construcţiile/clădirile existente, respectiv amplasarea de construcţii/clădiri noi în culoarul de funcţionare a LEA existente, iar în cazul apropierilor între acestea se respectă o distanță minimă pe orizontală între axul LEA și orice parte a construcţiei/clădirii de 1,5 x înălțimea celui mai înalt stâlp din apropiere sau înălțimea construcţiei/clădirii, oricare dintre acestea este mai mare.

   Daca casa nu este mai inalta de 20 m si tensiunea LEA este de 110 kV aveti sanse bune sa primiti aviz favorabil.

   Pentru tensiuni mai mari previzinil sa vi se permita sa comandati unui expert th de calitate si extrajudiciar autorizat de ANRE o analiza de risc care v-ar putea duce la un aviz favorabil in conditiile asumarii riscurilor care vor fi identificate.

   Succes!
   SGC

  • Dumitru Says:

   Mulțumesc pentru răspuns. Voi încerca să văd ce tensiune este pe stâlp . Avizul de la Transelectrca este cerut în C.U pentru depunerea actelor pentru autorizația de construcție. Casa are H = 7m.
   În zona LEA se învecinată și cu alte imobile

  • Dumitru Says:

   Ați avut dreptate. Am nevoie de un studiu de coexistenta (in fapt o analiza de risc) pentru un aviz favorabil. Unde pot găsii pe cineva care face așa ceva?

  • stoianconstantin Says:

   Daca cautati cu atentie veti gasi pe site ANRE o baza de date cu electricienii autorizati intre care si expertii care ar putea face analizele de risc.
   Va fi ceva de cautat ca sa gasiti unul care activeaza ca proiectant si are conditiile organizatorice intrunite sa colaboreze cu Dvs.
   Poate mai usor ar fi sa solicitati niste recomnadari de la OD din zona Dvs sau dupa caz, de la Filiala Transelectrica (ati stabilit tensiunea nominala a LEA?)
   Cred ca sunt putini cei care au facut analize de risc. Orice are un inceput!
   Succes!

  • Dumitru Says:

   Mulțumesc. Cred ca mai bine cer recomandare de la Filiala Transelectrica . Nu am reușit sa văd nici o plăcută cu tensiunea nominala lea numai cele cu pericol de electrocutare.

 8. Curteanu Says:

  Nu am înțeles ce s-a schimbat!??? S-a pus un metru în plus!? E egal cu zero!!

  Nu vorbesc din auzite! Am casa la 8 m de LEA 110 kV. Am obținut cu greu avizul de construire, în 2010. Cu greu deoarece angajații OD păreau că nu cunosc normativele.

  Îmi arătau pe cel care se referea la construirea de noi rețele deoarece prevedea distanțe de protecție mari. Nu, ei nu voiau să mă protejeze pe mine, doreau șpagă.

  Norocul meu că înainte de a cumpăra am cerut lămuriri și am primit o hârtie semnată de director în care era trecută distanță de de 3 m. M-am dus cu ea în audiență, au schimbat inginerul care se ocupa de dosar dar a mai durat un an până să obțin avizul deoarece doreau să intabulez schița de la arhitect cu distanțele până la LEA

  La doi ani de zile s-a construit casă, lângă mine, fix sub rețea! Fără studii de coexistența cum mi-au cerut mie, fără amânări. Am trimis toate documentele și fotografii la ANRE și am întrebat de ce s-a dat aviz sub LEA. Am primit un răspuns ambiguu!

  DECI, că sunt 3 m sau 4, de la rețetă, nu contează, șpaga rezolvă orice. Legile sunt pentru proști iar dumneavoastră vorbiți din cărți. Realitatea e alta! Probabil ca acum vor cere șpăgi mai mari!

  Recomand d-nului cu spațiul comercial să nu renunțe! Mergeți la cineva care cunoaște pe cineva care rezolvă!

  • stoianconstantin Says:

   Buna dimineata,

   Multumesc pentru mesaj! E greu de comentat. Cred ca trebuie luat ca atare.

   Evident ca as avea cateva clarificari de cerut ca sa pot sa imi fac propria mea opinie despre caz. Pana la urma e clar ca opinia initiala a OD a fost diferita de cea finala si ca s-a consumat mult timp.

   Probabil ca in anumite etape ale aplicarii unei reglementari sunt necesare si abordari care pot fi catalogate peiorativ ca fiind „din carti”. Va propun sa ne imaginam alternativa: nimeni nu comneteaza nimic, nu publica nimic!

   Mie nu imi place acesta alternativa!

   Am pus in garda utilizatorii blogului ca pot avea opinii gresite respectiv ca in timp, imi pot schimba opiniile. Va sugerez sa aruncati o privire peste: Delimitarea raspunderii – protectia datelor personale!

   Va spun lucrurile acestea pentru ca sunt convins ca dezbaterea facuta cu buna intentie, echilibrat, este necesara si poate aduce beneficii celor interesati, celor care investesc timp in documentare.

   Inca o data multumesc pentru opinia Dvs!

  • Curteanu Says:

   Scrie în vechiul regulament că nu se poate construi sub rețelele de medie și înaltă tensiune?
   Vă pot dovedi că se poate!

  • stoianconstantin Says:

   Nu scrie asa!

   Sub LEA 20 kV au fost dintodeauna interzise constructiile.

   Intradevar erau permise, in anumite conditii, constructii sub LEA 110 kV. Totusi realitatea din jurul nostru ne arata ca s-a exagerat. Exceptia tinde sa devina regula. Daca avem nevoie de retele electrice de distributie trebuie sa ne uitam si la interesul public.

   Pe de alta parte este corect pt un nou investitor sa fie informat asupra riscurilor pe care le are construind in proximitatea unei capacitati energetice.

   Din punctul meu de vedere stiu sa combin reglementarile si sa va trec prin sufragerie un conductor de inalta tensiune insa nu sunt sigur daca Dvs ati accepta constrangerile sociate coexistentei fara accidente si alte evenimante. Am exagerat evident!

   Nu sutin ca reglementarea noua de coexistenta este perfecta pt ca nu este! Insa o schimbare era necesara. Linii care erau in afara perimetrelor construibile au ajuns sa fie inglobate in interiorul localitatilor, pas cu pas! Rezultanta este o retea foarte greu de exploatat, greu de dezvoltat, inestetica si periculoasa.

   Sunt in mod evident necesare fonduri de sistematizare si reguli de urbanism cat mai clare ca sa previna repetarea actualului scenariu prin care s-a construit nerational de aproape de axul LEA 20 si 110 kV.

   Banii la OD nu exista, tariful de distributie abia ajunge pentru intretinerea retelelor existente. Fiecare cost este strict controlat de ANRE. Suportabilitatea populatiei in ceea ce priveste cresterea tarifului de distributie este limitata spre inexistanta. Pare o problema cu solutie dificila!

   Da, foarte multe lucruri practice sunt posibile daca ignori riscurile. Uneori perioade foarte lungi de timp nu se intampla nimic insa atunci cand riscurile potentiale se manifesta practic consecintele sunt adeseori fatale ori asa ceva nu poate fi acceptat ca baza de reglementare.

   Subiectul este foarte generos!

   Poate o sansa ar fi ca la nivelul UE sa se identificata o prioritate in sistematizarea retelelor de distributie publica! Poate!!

  • Curteanu Says:

   Da, aveți foarte mare dreptate! Avem nevoie de reguli clare și pe care să le respectăm. Toți!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: