Riscurile din ZP/ZS vs AA favorabil


Intamplarea face ca in ultima perioada am fost confruntat cu intentia mai multor persoane de a construi in zonele de pratectie (ZP) si in zonele de siguranta (ZS) ale unor capacitati energetice. Cele mai multe situatii sau referit la linii electrice aeriene (LEA) de 20 kV, dar, in cateva cazuri, si la LEA de inalta si foarte inalta tensiune 110 kV, 220 kV si 400 kV si respectiv la statii de transformare 110/20 kV.

Discutiile cu respectivii investitori mi-au permis sa concluzionez ca putini dintre oamenii care doresc sa construiasca in ZP/ZS ale capacitatilor energetice sunt interesati de riscuri. Aproape toti se caleaza pe ideea de a obtine avizul de amplasament (AA) favorabil.

Acesta ignorare a riscurilor cvasigeneralizata m-a determinat sa scriu acest articol!

Problematica AA in ZP/ZS aferenta capacitatilor energetice este tratata de:

 1. legea energiei electrice si a gazelor naturale 123/2012 stabileste obligativitatea obtinerii AA de la operatorii de retea: uzual Transelectrica pentru retelele electrice de transport al energiei electrice (RET) si respectiv operatorii de distributie concesionari (ODC) ai serviciului de distributie energie electrica (evident) pentru retelele electrice de distributia (RED) energiei electrice.
 2. Ordinul ANRE 25/2016 actualizat cu ordinul ANRE 183/2019 => Metodologia de emitere a avizelor de amplasament (mentionam ca este in lucru revizuirea acestei metodologii. In acesta perioada avem in desfaurare primul ciclu de consultare publica)
 3. Ordinele ANRE 4 si 49/2007 care aproba Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice (acesta Norma Th este vizata de ANRE pentru revizuire urmand sa i se acorde statutul de reglementare de prim rang in ceea ce priveste stabilirea ZP/ZS si a conditiilor de coexistenta cu diferite tipuri de constructii, instalatii,  plantatii, activitati etc in proximitatea si respectiv in interiorul ZP/ZS)
 4. Ordinul ANRE 23/2004 NTE 003/04/00 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V
 5. PE 106/2003 Normativ privind proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune
 6. Ord 38/2008 NTE 007/2008 Normativ pentru proiectarea şl executarea reţelelor de cabluri electrice
 7. PE 101 si PE 101A /1985 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformatoare cu tensiuni peste 1kV

Prin definite, stabilirea unor zone de protectie si a unor zone de siguranta in raport cu capacitatile energetice presupune o modalitate de gestionare a riscurilor pentru buna funtionare a RED/RET si respectiv pentru evitarea efectelor negative asupra oamenilor, proprietatilor, constructiilor, plantatiilor, etc care exista in proximitatea RED/RET.

In egala masura societatea este interesata de continuitatea alimentarii cu energie electrica astfel incat toate activitatile ecomonice, sociale, culturale si respectiv casnice sa se poata desfasura netulburate in conditii de securitate energetica si respectiv de electrosecuritate.

Aveti un exemplu video al unui scurtcircuit intre LEA si vegetatia din proximitate prosus vara cu riscuri evidente de incendii

O alta situatie produsa iarna

 

mai multe detalii in articolul Live, efectele defrisarilor neefectuate!

La art ART. 15 legea energiei 123/2012 referitor zonele de protecţie şi la zonele de siguranţă la prevede:

(1) Pentru protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor energetice şi a anexelor acestora, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului se instituie zone de protecţie şi de siguranţă.

(2) Zonele de protecţie şi de siguranţă se determină pentru fiecare capacitate, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.

(3) Asupra terenurilor aflate în proprietatea terţilor, cuprinse în zonele de protecţie şi de siguranţă, se stabileşte drept de servitute legală.

Art 2  din Ordinul ANRE 49/2007 Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice prevede:

Prin aplicarea acestei norme tehnice se urmăreşte ca, prin proiectare, executare, exploatare, mentenanţă să se asigure:

a) protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor energetice şi a anexelor acestora;

b) evitarea punerii în pericol a persoanelor, a bunurilor şi a mediului.

Art 5 Din Ord 49/2007 defineste termenii utilizati in norma tehnica intre acestia:

Termen sau abreviere Definiţie
Zonă de protecţie aferentă capacităţii energetice Zona adiacentă capacităţii energetice sau unor componente ale acesteia, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor; această zonă se instituie pentru a proteja capacitatea  energetică şi pentru a asigura accesul personalului pentru exploatare şi mentenanţă
Zonă de siguranţă aferentă capacităţii energetice Zona adiacentă capacităţii energetice sau unor componente ale acesteia, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii, în scopul asigurării funcţionării normale a capacităţii energetice şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor bunurilor şi mediului din vecinătate; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţi

Fulgere 1

mai multe detalii in articolul Supratensiunile atmosferice nu respecta regulile!

Termen sau abreviere Definiţie
Riscuri rezultate ca urmare a unor activităţi umane Posibila periclitare a unei capacităţi energetice ca urmare a unor activităţi umane, cum ar fi: producerea de alunecări de teren din cauza unor defrişări, producerea de surpări din cauza unor excavări, etc.
Riscuri naturale Posibila periclitare a unei capacităţi energetice ca urmare a producerii unor fenomene naturale: dislocări de stânci, torente, avalanşe de zăpadă sau datorită unor particularităşi ale terenului pe care aceasta este construită: nisipuri mişcătoare, zonă mlăştinoasă, zonă cu ape subterane, etc.
Riscuri pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor din apropierea capacităţii energetice Posibila periclitare a persoanelor şi a bunurilor din apropierea unei capacităţi energetice, ca urmare a producerii unor accidente funcţionale, de  tipul:explozii/incendii ale componentelor acesteia, emisii nocive de gaze, lichide, vapori, pulberi, aerosoli, radiaţii, electricitate statică, ruperea unor căi de curent care poate conduce la electrocutare, răspândirea de reziduuri nocive (cenuşă, ape poluante, gaze de ardere), ruperea şi/sau proiectarea la distanţă a unor părţi de construcţii sau instalaţii, zgomot peste limitele admise, accidente sau avarii la construcţii hidrotehnice

 

 

 

Starea de siguranta maxima pentru RED/RET si pentru vecinatatile acestora (constructii, amenajari, plantatii, instalatii, activitati umane etc) este asigurata in cazurile in care zonele de protectie si de siguranta sunt mentinute libere. Scade probabilitatea de defectare a RED/RET din cauze externe respectiv in cazul in care se produc avarii acestea nu conduc la accidente umane, incendii, distrugeri ale obiectivelor /constructiilor invecinate.

Cu cat creste frecventa si durata prezentei oamenilor si activitatilor umane in culoarul de trecere LEA respectiv cu cat creste numarul constructiilor amenajarilor, plantatiilor etc in culoarul de tracere LEA in zonele de protectie si de siguranta RED/RET cu atat cresc riscurile de accidentare sau de avariere a LEA respectiv de producere incendii si avarii ale obiectivelor din proximitatea LEA RED/RET

Oricat de bine ar fi construite si oricat de atent ar fi intretinute LEA RED/RET in permanenta exista o probabilitate intrinseca de avarie. Uzura care se acumuleaza in timp, imbatanirea materialelor, actiunea factorilor meteorologici: ploi, viscole, uragane, tornade, zapezi, gheata, chiciura, ploaie inghetata etc determina producerea avariilor LEA RED/RET.

La acesti factori se adauga actiunea animalelor, pasarilor respectiv actiunea oamenilor voita (uzual furturi de componente, vandalizari prostesti) sau doar din culpa, accidente de circulatie, manevrari grasite ale utilajelor de constructii, manevrari grasite ale utilajelor agricole. Statistic este evidenta  legatura directa dintre toti acesti factori si numarul si severitatea avariilor.

O LEA apartinand RET transporta cantitati enorme de energie electrica echivalentul cosumului a 3 -5 judete (sau mai mult!). Scurtcircuitele care insotesc avariile sunt extrem de violente. Curentii de scurtcircuit sunt de ordinul a mii de kiloamperi. Terenul pe care cade conductorul LEA este pus sub tensiuni potential periculoase pentru oameni pe suprafete mari. Incendiile sunt extrem de previzibile sa se produca.

Cantitati mari de energie se intalnesc adesea si in cazul LEA 110 kV acestea fie preluand energie din RET fie asigurand calea de evacuare a energiei spre RET din multitudinea de centrale care exista in SEN.

Si in cazul LEA 110 kV apartimand RED scurtcircuitele sunt foarte periculoase pentru oameni si constructiile din zona de protectie si de siguranta.

Este de mentionat ca LEA 110 kV si respectiv de tensiuni mai mari 220 kV si 400 kV respectiv 750 kV sunt realizate pe stalpi de mare gabarit care atrag in mod natural descarcarile electrice. Desi toate aceste linii sint protejate prin conductoare de garda montate pe varful stalpilor energia de traznet este descarcata prin elementele metalice ale stalpului care temporar sunt sub tensiune care poate fi periculoasa pentru oameni si constructiile din jur.

Prizele de pamant ale stalpilor LEA RED/RET se intind pe suprafete mari in jurul stalpilor astfel incat in cazurile de avarii acestea distribuie tensiune pe o suprafata mare de teren putand genera tensiuni de atingere si de pas periculoase.

Statistic, anual sunt cateva mii de stalpi rupti in retelele o.4 si 20 kV urmare a accidentelor de circulatie si/sau a manevrarii grasite a utilajelor de constructii/agricole. Adeseori stalpul lovit antreneaza in cadere si stalpii adiacenti sporind riscurile de accident, distrugere incendii mai ales in cazurile zonelor de protectie si de siguranta frecvent circulate si/sau dens construite.

Statistic sub actiunea factorilor meteorologici avem numerosi stalpi rupti in retelele 20 kV si 110 kV. Adeseori staplii care cedeaza primii antreneaza in cadere si si alti stalpi marind riscurile. Se cunosc cazuri in care urmare a unor furtuni au fost pusi la pamant zeci de stalpi 110 kV si zeci de stalpi 20 kV

Statistic in fiecare an copacii/arborii plantati in zonele de protectie si de siguranta a LEA sau in proximitatea LEA prin taiere neglijenta si/sau sub actiunea factorilor meteorologic provoaca la nivelul tarii mii  de avarii, incidente, deranjamente la toate nivelurile de tensiune acesta in pofida faptului ca aproape orice om poate sa spuna si sa argumenteze ca ar fi bine ca arborii/copacii sa fie plantati doar inafara zonelor de protectie si de siguranta LEA

Toate cele de mai sus scot in evidenta faptul ca in zona de protectie si de siguranta exista riscuri latente reale, evidente. AA favorabil certifica doar ca sunt respectate conditiile (adesea impinse la limita) de coexistenta insa nu elimina riscurile din ZP/ZS. Acestea raman si sunt amplificate de existenta constructiilor si de cresterea frecventei accesului si intensificarea activitatilor umane in ZP/ZS

Sa presupunem a se iau masurile de coexistenta reglementate. Constructia este „infipta“ la 3 m de conductoarele LEA 20 kV la deviatie maxima, sau sub sub LEA 110 kV. Loveste cineva cu un utilaj stalpul situat la mai putin de 9 m de casa si acesta cade pe casa. Se produce un accident de circulatie in urma caruia este rupt un stalp care antreneaza alti stalpi situati prea aproape de constructii. Din nou asistam la un eveniment care desi este rar este perfect posibil.

Pot fi imaginate foarte multe situatii de defecte ale LEA periculoase pentru oamenii si constructiile din zona de protectie si de siguranta LEA suficient de multe incat sa ne dorim culoare trecere LEA cat mai curate.

Constructiile sub LEA de inalta si foarte inalta tensiune 110 kV, 220 kV, 400 kV trebuie sa fie exceptii si trebuie sa fie descurajate prin eforturi conjugate ale APL si ale operatorilor de retea sub forma unor reglementari de urbanism cat mai clare.

In cazul penelor de curent toata lumea este deosebit de interesata ca instalatiile de alimentare cu energie sa fie redate cat mai operativ in exploatare. Acest obiectiv presupune existenta culoarelor de trecere libere de garduri, constructii, amenajari diverse, plantatii etc.

In practica accesul este mult ingreunat de ingradiri neautorizate de operatorul de retea de existenta numeroaselor constructii din zone de protectie si de siguranta astfel incat adeseori resptabilirea alimentarii cu energie in urma unei pene de curent dureaza prea mult!

Apreciem ca este doesebit de importanta o conduita preventiva legata de mentinarea liberea a culoarelor de siguranta LEA si o colaborare cat mai stransa intre ODC, Transelectrica, APL, formatorilor de opinie si cu concetatenii nostrii beneficiari ai serviciilor de transport si de distributie a energiei electrice astfel incat sa asiguram o cat mai buna continuitate pentru aceste servicii vitale pentru toata tara.

In convetiile de uz si servitute, care se inscriu la cartea funciara, pe langa delimitarea ZP/ZS, marcarea cailor de acces, stabilirea drepturilor de acces pentru reparatii, modernizari, noi racordari etc ar trebui sa se vorbeasca cat mai explicit de riscurile din ZP/ZS astfel incat beneficiarii AA si succesorii lor sa fie avertizati asupra riscurilor si asupra conduitei pe care trebuie sa o adopte pentru prevenirea producerii evenimentelor nedorite.

Ca sa fie mai clar precizez ca cei care decid sa locuiasca in ZP/ZS ale capacitatilor energetice trebuie sa invete si sa respecte reguli de supravietuire specifice. Incalcarea acestor reguli putandu-se solda cu consecinte extrem de grave. Ca sa si exemplificam sa ne referim doar la simpla manipulare neglijenta a obiectelor lungi care ajunse in apropiere de conductoarele LEA pot determina amordarea scurtcircuitelor cu consecinte fatale!

Este bine sa ne gandim serios, pe termen lung, daca chiar ne dorim un aviz favorabil pt constructii / activitati / plantatii in zonele de protectie si de siguranta ale liniilor electrice aeriene.

Va recomand sa cititi pe blog articole complementare care pot clarifica mai bine subiectul abordat

Facand selectia articolelor, pentru lista de mai jos, mi-am dat seama ca am abordat subiectul culoarelor de trecere din multe unghiuri pt ca este realmente important pentru noi toti!

#Constitutia si garantarea proprietatii private

Retele electrice pe proprietati. Incalcarea dreptului de proprietate. Raspunsuri ANRE

Zone de protectie si de siguranta, ANRE, etapa doua de consultare publica

Actualizarea reglementarilor ANRE referitoare la zonele de protectie si de siguranta

Asupra zonelor de protectie si siguranta

Planurile generale de urbanism si retelele electrice de distributie

Tehnologiile noi impun redefinirea zonelor de protectie si de siguranta

Servituti induse de retelele electrice proprietatilor private. Studiu de caz LEA 20 kV amplasata in zona drumului

Dupa 36 de ani Decretul 237/1978 trebuie abrogat publicat in in 23.02.2014. Intre timp vechimea Decretului a trecut de 40 de ani!

Determinarea culoarului de trecere/siguranta LEA 20 kV prin fond forestier

Defrisarile sunt lucrari de mentenata? Culoarul de siguranta este parte a LEA?

Defrisarile in lungul liniilor electrice trebuie sa devina prioritate nationala

LEA versus LES

Coexistenta drumurilor cu LEA mt realizata cu conductoare torsadate – studiu de caz 2

Arborii, cauza principala a penelor de curent

Mutilarea arborilor, constrangere sau compromis!

Amenajamentele silvice in apropierea retelelor electrice

Live, efectele defrisarilor neefectuate!

Exemplu american: gandirea pozitiva

Pana de curent a paralizat America de Nord mai rau decat un atentat terorist

Eroii de langa noi!

Indignarea sterila, ipocrizia si demagogia stimulente ale perpetuarii crizei economice.

Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

23 răspunsuri to “Riscurile din ZP/ZS vs AA favorabil”

 1. Badea Romulus Says:

  Intradevar lucrurile incep sa fie impinse un pic cam prea departe, si avem impresia ca avem numai drepturi si nici o obligatie. Educatia civica si intelegerea faptului ca drepturile mele se termina acolo unde incep si drepturile altora, acceptarea faptului ca intr-o societate avem si obligatii si, nu in ultima instanta, poate chiar inainte de toate, respectul fata de ceilalti, ar trebui sa devina un scop prioritar pentru sistemele de educatie actuale, fie ele scoli, mass-media si chiar familie. Din pacate, in loc sa se dezvolte, toate acestea se deterioreaza pe zi ce trece, si nu intelegem ca, la final, tot noi platim factura.
  Bun articol – sa speram ca incet-incet ne maturizam si incepem sa intelegem, sa acceptam si apoi sa si respectam!

 2. Alexandru Mirea Says:

  Intradevar, aveti un stil aparte si abilitatea de a puncta idei esentiale! Citesc cu placere articolele Dvs!

  1) Inainte de a intra in subiect am o curiozitate: nu sunt prea multe acronime in titlu?

  2) Ce ne puteti spune despre constitutionalitatea ocuparii terenurilor private cu retele sau mai general cu capacitati energetice?

  • stoianconstantin Says:

   Multumesc pt aprecieri! Ma straduiesc si eu!

   Interesante intrebari! Recunosc ca oarecum ma asteptam la ele!

   Cand am ales titlul mi-am pus si eu problema acronimelor. In general nu agreez excesul de acronime si mai ales utilizarea acronimelor neexplicitate. Cu certitudine nu agreez excesul de acronime si fortarea unor acronime mai ales cand acestea se suprapun peste unele consacrate intr-un domeniu!

   A trebuit sa aleg intre un titlu explicit si pe cale de consecinta cam lung si unul scurt si poate mai incitant. M-am gandit ca articolul va fi citit in primul rand de specialisti pentru care acronimele utilizate sunt destul de cunoscute. Pt ceilalti cititori interesati de subiect, care acceseaza blogul prin intermediul motoarelor de cautare, am dat chei de cautare (#!) explicite.

   In articol am avut grija sa explicitez fiecare acronim utilizat!

   Legat de constitutie avem pe blog un articol dedicat acestui subiect: #Constituia si garantarea proprietatii private

   Dupa cum veti vedea prezint o Decizie a Curtii Constitutionale care isi bazeaza argumentatia pe articolul 44 aliniatul (1) care spune: „(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”

   In general Constitutia se invoca citandu-se doar prima propozitie din art 44 alin (1) in timp ce acesta coroborata cu incarcatura informationala a celei de a doua este foarte mare si in drept si in fapt purtatoare de multe restrictii si conditionari.

   Raspunzand la intrebarile Dvs mi-am dat seama ca am uitat sa pun in articol link-uri spre articole complementare!
   Toate cele bune!

 3. Gelu Secosan Says:

  Buna dimineata,

  Interesanta si de impact trimiterea la „tehnicile de supravietuire” pentru cei care decid sa locuiasca in culoarele de trecere ale liniilor electrice aeriene!

  Prin natura meseriei ma confrunt adeseori cu solicitari de a proiecta constructii in apropierea LEA. Recunosc ca acest articol mi-a schimbat perspectiva asupra acestor constructii!!! Nu exagerez!

  Intr-adevar nu e totul sa obtii avizul de amplasament favorabil. Riscurile sunt teribile si oricand pot sa loveasca.

  Investeti munca unei generatii intr-o constructie neinspirat amplasata si apoi pe plangi ca te doare capul (de la campurile electromangnetice despre care Dvs nu ati amintit) sau iti pandesti copii prin curte sa nu inalte zmee sa nu arunce mingea prea tare etc sau te trezesti cu stapii rezemati pe casa!

  Este de evitat sa se construiasca in zonele de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice!

  Probabil ca la actualizarile planurilor generale de urbanism ar trebui sa se gandeasca noi amplasamente pentru unele retele care inhiba dezvoltarea urbanistica.

  Realizez ca este nevoie de multi bani si sunt dificultati reale cu reamplasarea functionala a unor retele pe trasee noi, mai ales in solutie aeriana. Pentru a nu mari foarte mult costurile serviciului de distributie presupun ca s-ar preta foarte bine deschiderea unor linii de finantare din fonduri comunitare.

  Eliberarea unor amplasamente de retelele electrice care impiedica dezvoltarea urbanistica este o problema de interes public: profita cei aloe caror terenuri sunt direct conditionate de existenta retelelor dar prin facilitarea dezvoltarilor urbanistice si mai ales prin mutarea reteleor pe amplasamente mai sigure beneficiaza intreaga comunitate. Vorbim aici nu doar de comunitatea locala ci de toate comunitatile care sunt alimentate cu energie electrica din reteaua respectiva care uneori are lungimi deosebit de mari chiar si doar pentru tensiunea de 20 kV (cu cat creste tensiunea liniei cu atat lungimile sunt mai mari, mai ales pentru retelele de transport a energiei electrice!)

  Arh Gelu Secosan

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Ma bucura mesajul Dvs, mai ales prin prisma meseriei Dvs. Puteti consilia investitorii intr-o faza incipienta in care poate ca acestia sunt mai receptivi la informatiile legate de inconvenientele amplasarii unor constructii in zona de protectie si de siguranta ale unor retele electrice.

   Intr-adevar din cand in cand, la intervale de 30-50 de ani sistematizarile reteleor, pe anumite amplasamente sunt foarte necesare. Fondurile Europene ar putea fi o solutie foarte buna. S-ar rezolva atat modernizarea retelelor dar mai ales s-ar putea rezolva problema identificarii unor amplasamente pe care sa se poata asigura / respecta zonele de protectie si de siguranta obiectiv necesare functionarii din consitii de siguranta a capacitatilor energetice.

   Va multumesc! M-ati ajutat sa scot in evidenta concluzii foarte utile care sporesc valoarea informatiilor cuprinse in articol!

   Toate cele bune!
   SGC

 4. cristiandiaconescu60 Says:

  Buna ziua,
  Articolul dumneavoastra este util pentru antreprenori si dezvoltatori imobiliari.
  Dar foarte util si lamuritor pentru cei ce dau avize de amplasament „ciudate”.
  Pentru antreprenori sau dezvoltatori, le recomand inainte de a cumpara un teren sau de a incepe vreun business plan, sa stea de vorba cu un consultant in domeniul energiei.

  Spor!

 5. stoianconstantin Says:

  A republicat asta pe Puterea sub lupă … până la bec!.

 6. Anton Says:

  Foarte interesant !!!

  Va recomnad un articol mai mult ca un semn de întrebare, dar cu pozele revelante legate de modul în care s-a ajuns să se construiască in raport cu LEA >=110kV : Influența câmpului electromagnetic de joasa frecvență

  Pe site https://energie-electrica.info/

  • stoianconstantin Says:

   Multumesc pentru link!
   Intradevar un articol interesant cu fotografii bine alese, relevante. Care vine sa completeze imaginea asupra acestui subiect
   Util si sondajul de opinie atasat articolului!

 7. Incze Andras Says:

  Investitorilor le pasa de obicei doar de castig, nu conteaza restul. Pentru asta sunt capabili sa mearga pana-n panzele albe, mai ales daca sunt multi bani sau interese de interese la mijloc.

  In afara de asta si cei care dau avizele trec cu vederea peste unele elemente/ isi inchid ochii mai ales daca primesc si dansii ceva „atentie”.

  In privinta expunerii la efectul campurilor electromagnetice – nepasare maxima indiferent ca vorbim de joasa sau de inalta frecventa si nu se aplica deloc principiul precautiei, obtinerea avizelor de la sanatate publica este doar o formalitate. In plus fata de asta legislatia nationala privind expunerea la efectele campurilor electromagnetice este una dintre cele mai permisive.

  In opinia mea, locul LEA din zonele construite ar fi in subteran, indiferent de nivelul de tensiune insa trecerea din LEA in LES este o procedura greoaie, operatorul amana cat poate asta. Pe unele portiuni scurte trecerea din LEA in LES se face de obicei doar pe cheltuieala solicitantului si asta solicita doar cand prezenta LEA incurca arzator lucrurile.

  Acolo unde se depisteaza amplasarea abuziva a constructiilor in ZP/ZS problemele ajung in instanta de judecata!

  • stoianconstantin Says:

   Salut Andras,

   Asteptam reactia Dvs! Evident ca recunosc niste preocupari, convingeri ale Dvs in special cele legate de expunerea la campurile electromagnetice.

   Am rezerve in privinta greselilor legate de emiterea AA. Nu neg ca pot exista AA emise incorect insa sunt ferm convins ca numarul lor este foarte mic si ma bazez pe simplul fapt ca acestea pot fi oricand verificate!!

   Numai un inconstient poate da cu buna stiinta un aviz care incalca conditiile de coexistenta! E mult prea riscant!

   Aparent reglementarile actuale merg pe ideea de facilitare a amplasarii constructiilor in ZP/ZS obligand operatorul de retea sa defineasca conditiile de coexistenta care sa faca posibila construirea in ZP/ZS. Partea cu riscurile desi este explicit mentionata in norme nu este „promovata” la fel in documentele legate de ocuparea amplasamentelor in ZP/ZS.

   Am convingerea ca textul reglementarii care isi are originea in perioade in care disciplina in constructii era mai ferma, si initiativele intreprinzatorilor mai ponderate. Acum reglementarile privind ZP/ZS coroborare cu avantul investitorilor de a valorifica fiecare palma de pamant risca sa transforme exceptia intr-o regula contraproductiva fata de securitatea capacitatilor energetice si implicit asupra interesului general.

   Adesea beneficiarii finali sunt amagiti de oferte financiare tentante care in schimb ascund riscurile care insotesc constructiile in ZP/ZS si ingreunarea conditiilor de exploatare.

   Dupa cum am spus in articol ar fi foarte utile finantari suplimentare tarifelor de distributie / de transport (de exemplu din fonduri europene) pentru sistematizari de retele. Aceste actiuni de sistematizare ar putea include atat amplasarea retelelor de preferat pe domeniul public, in LES ori de cate ori acest lucru este fezabil tehnic si economic.

   Actualul mod de constituire a fondurilor de investitii, strict din tariful din tariful de distributie respectiv din tariful de transport, nu permite decat initiative limitate de sistematizari ale traseelor retelelor electrice.

  • Incze Andras Says:

   Legat de emiterea avizelor, de obicei una este ce contine avizul si altceva face constructorul, eventual se ajunge la proces dar foarte rar se intampla ca UAT sa intenteze proces pentru asa ceva, demolarea constructiei este si mai rara.

   De obicei dupa eliberarea avizelor nu se verifica daca se si respecta conditiile impuse, cand eventual se trezeste cineva ca sunt probleme deja investitia a fost finalizata si nu se poate face nimic in afara de procese care se pot lungi foarte mult. Toata lumea se spala pe maini cu diverse scuze daca sunt luati la rost ca de ce au dat avizele respective.

  • stoianconstantin Says:

   Da! Cele mai multe cazuri sunt cele de ignorare/nerespectare conditii impuse prin AA.

   Cred ca partea cu verificarea, eventual pe parcurs sa respectarii AA, ar putea face obiectul unor imbunatatiri.

   Conform legii ar trebui sa avem sprijinul Responsabilului Tehnic cu Executia si respectiv al Dirigintelui de Santier. Ar mai fi si emitentul AC respectiv ISC. De la legea 50/1991 la practica este insa uneori cale lunga!

  • cristiandiaconescu60 Says:

   Ce zic autoritățile din Alba despre blocul de lângă liniile de înaltă tensiune. Omul electrocutat se zbate între viață și moarte!

   Link-ul de mai sus se doreste a completa comentariul meu de mai sus. Foarte interesenat este ca AA a fost dat de Electrica conditionat de respectarea distantei rezultata din calculul culoarului de trecere conform NTE 003, respectiv 12,8 m din axul retelei conform art.135.

   Insa la art 137, NTE 003,normeaza latimea culoarului de trecere la 37 m, adica fix 18,5 m din axul retelei.

   Ce i-o fi determinat pe cei ce au dat avizul sa accepte valoarea rezultata din calcul si nu valoarea normata?

  • stoianconstantin Says:

   Raspunsul il putem afla atat in NTE 003/2004 cat si in Ord 49/2007.

   Reprezentantii Electrica au mentionat:

   „Conform NTE 003/04/00 (Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2004), Art.181, Tabel nr. 32 , distanța minimă la care se poate construi este distanța între conductorul extrem al LEA 110kV la deviația lui maximă + 4m , față de cea mai apropiată parte a clădirii , fără să constituie traversare”

   Cele doua reglementari impun ca la cererea clientilor OD sa stabileasca conditiile de coexistenta. Presupun ca cei 12,8 m sunt masurati din axul LEA 110 kV si ca asigura cel putin distanta minima de apropiere de 4m fata de conductorul LEA 110 kV la deviatia maxima care poate fi produsa de vant.

   In articol am mentionat ca aceste situatii ar trebui sa fie exceptii si ca sub presiunea dezvoltarilor imobiliare „exceptia” risca sa devina regula. Poate ca este momentul ca reglementarile sa fie mai ferme si sa interzica constructiile in zonele de protectie si de siguranta.

   Greu de presupus (dar nu imposibil!) ca acest lucru se va intampla chiar si in conditiile in care exista argumente serioase pentru a sustine inasprirea conditiilor de coexistenta in ZP/ZS deoarece in acelasi timp exista si contraargumente legate de utilizarea terenurilor. Mereu opiniile vor fi impartite atunci cand exista doua sau mai multe optiuni.

   Pe de alta parte in articol nu se vorbeste de imprejurarile concrete in care s-a produs accidentul. Cu probabilitate ridicata poate fi vorba de manipularea unor obiecte metalice lungi in apropierea conductoarelor sub tensiune. Exista reguli de electrosecuritate care trebuie respectate in astfel de cazuri!

   Daca aflati informatii noi legate de acest caz va rog s ale postati pe blog!

   Multumesc, inteventia Dvs da valoare temei puse in discutie si poate genera sporirea vigilentei tuturor celor implicati in avizare si trenspunere in practica a avizelor date pentru constructii in zonele de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice.

   Toate cele bune!
   SGC

  • Incze Andras Says:

   As fi curios daca cineva din partea entitatilor implicate in procesul de autorizare a poposit la fata locului dupa ce s-a depus la primarie solicitarea pentru eliberarea documentelor necesare construirii ori totul s-a dat doar din pix si pe baza consultarii hartilor de urbanism ?

   Studiul despre care se vorbeste in articol oare cum a fost intocmit si ce contine in realitate ?

   Despre partea cu intensitatea campului electromagnetic un filmulet de pe Youtube

  • stoianconstantin Says:

   Bune intrebarile dar cred ca raman retorice!

   Totusi, fara sa am nici o informatie suplimentara, eu cred ca s-a vizitat amplasamentul iar studiul de coexistenta s-a facut respectand toate cerintele specifice. De asemenea cred ca problema, de acesta data, nu este la emiterea AA.

   Problema poate fi la respectarea amplasarii concrete a blocului (in cazul asta as vota ca amplasamentul blocului respecta AA, rareori la blocuri se fac „arogante”, acest lucru este destul de des intalnit in cazul unor case) dar mai ales problema poate fi la respectarea regulilor de electrosecuritate la lucrari in apropierea conductoarelor LEA 110 kV sub tensiune.

   Banuiesc ca este vorba de manipularea neglijenta a unor obiecte lungi in zona conductoarelor si amorsarea arcului electric

   Ar fi foarte bine sa putem afla detalii corecte despre acest caz!

   Legat de filmare cred ca este un material important si relevant pentru multe aspecte de urbanism:

   1) atractivitatea terenului afectat de ZP/ZS pentru diferite amenajari edilitare

   2) ingorarea riscurilor

   3) expansiunea orasului spre culoarele de siguranta LEA 110 kV care initial au fost undeva la periferie inafara perimetrelor construibile.

   4) necesitatea identificarii unor surse publice de finantare pentru eliberarea amplasamentelor prin repozitionarea LEA 110 kV pe amplasamente in afara perimetrelor construibile

 8. Munteanu Calistrat Says:

  Am si eu o speta de coexistenta prin „absortie”:

  • Incze Andras Says:

   Asa ceva numai la noi…

  • stoianconstantin Says:

   Si eu consider ca este o aroganta maxima. Din cate vad in zona n-ar fi probleme cu terenul, de la ei incolo e camp liber!

 9. madalin Says:

  buna ziua, foarte util acest articol dar vreau sa intreb referitor la legislatie, aceleasi legi si norme sunt si acum in vigoare (anul 2020) sau s-au mai modificat/imbunatati acestea?
  multumesc mult,
  madalin

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: