Archive for decembrie 2016

Cladire vs instalatie

26/12/2016

SGC 2010 La cererea dlui Iacob Mihai deschid un nou spatiu de dezbatere:

 • Icob Mihai Says:
  Buna sera ,
  Domnule Constantin Stoian, as dori mult sa ma ajutati in a declansa o discutie pe tema ” Ce este mai important cladirea sau instalatia si daca instalatia dicteaza cladirea sau cladirea se face pentru instalatie
 • Parearea mea, cred ca o stiti deja. „Sintagma constructiile si instalatiile aferente” este falsa.
 • Cel mai bine ar fi „constructii si instalatii” adica chestii ca in sintaxa de acelasi grad „copulative” nu subordonate.
  • Scurtu Ioan Cosmin Says:
   Clar….Clădirea dictează instalațiile aferente, funcție de ceea ce dorește beneficiarul. Asta daca vorbim de clădirile civile, pentru că dacă avem de-a face cu o schelă industriala, in acest caz de cele mai multe ori clădirea ce trebuie sa adăposteasca sau sa o deservească se proiectează în subsidiar.
  • stoianconstantin Says:
   De acord, desi se pare ca dl Cosmin va confirma viziunea in materie de grade de importanta in comparatia cladire vs instalatii. Si eu sustin rationamentul Dvs!
 • Icob Mihai Says:
  Buna seara, Domnule Ioan CosminIn primul rand multumesc pentru raspuns si sunt intru tot de acord cu el.Si eu am si calitatea de expert (instalatii electrice) dar nu am avut timp sa realizez vreo expertize desi sunt cateva domenii de instalatii electrice in care chiar am expertiza. Acum cel mai tare ma doare RTE_ul, in care se vede de pe luna ca se face o „fortare” dar nimanui nu-i pasa, Eu cred ca daca ar fi ceva organizat din partea noastra , a celor vatamati, este posibil de pus la punct acesti „vanatori de sinecuri”.  Sunt convins ca marea majoritate a ordinelor au si „sopirle” cu sinecuri.

  • Scurtu Ioan Cosmin Says:
   Să știți că legile sunt făcute neclare și permisive, tocmai ca cei interesați să tragă foloasele la limită, iar restul-cei de bună credință- să stea că proștii la barieră și să aștepte trecerea trenului….. Păcat

Compatibilitatea instalatiilor electrice interioare cu retelele electrice de distributie publica in reglementarile ANRE

12/12/2016

SGC 2010 Articole complemantare publicate pe blog:

Compatibilizarea instalatiilor interioare cu blocurile de masura si protectie (BMP)

Protectia diferentiala a bransamentelor electrice

Calitatea energiei electrice _ actualizat 12.12.2016

Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice

Bransament monofazat sau trifazat?

Blocurile de masura si protectie nu se pot proteja nici pe ele la supratensiuni

Calitatea energiei electrice este influentata mai mult de consumatori decat de distribuitori

Referinte europene privind nivelul de performanta reglementat al tensiunii

Analiza cerintelor din specificatiile tehnice emise de distribuitorii de energie electrica privind aparatajul de protectie by Klaxxy

Compatibilitatea dintre instalatile electrice interioare si retelele de distributie publica este menita sa asigure in egala masura buna functionare a aparetelor electrice si a retelor de distributie publica la care sunt racordate instalatiile electrice interioare.

In Art 5.1.1.5 din I7/2011 Normativ-ul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, compatibilitatea electromagnetica este definita ca mixul de caracteristici de care trebuie sa se tina cont la alegerea echipamentelor „astfel încât sa nu produca efecte daunatoare asupra altor echipamente si asupra retelei de alimentare, în functionare normala, inclusiv în timpul manevrelor, în afara cazului în care se iau masuri corespunzatoare în timpul montajului.

În acest context, printre factorii care pot avea influenta se pot enumera: factor de putere, sarcina asimetrica, curent absorbit, armonici, supratensiuni tranzitorii generate de echipamentele instalatiei.”

In regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobat prin ord-59_2013-regulament-de-racordare compatibilitatea dintre instalatile electrice interioare si retelele de distributie publica este tratata (doar) in articolul 11 aliniatul 2 care prevede:

„Art. 11. – (2) Utilizatorii retelelor electrice au obligatia sa adreseze cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare inainte de a incepe realizarea instalatiei de utilizare care urmeaza a fi racordata la reteaua electrica, respectiv modificarea celei existente.”

Aceata cerinta a regulamentului de racordare este insa corelata cu structura cadru a Avizului Tehnic de Racordare (ATR) aprobata prin Ordinul ANRE 74/2014: ord-74-2014-continut-cadru-atr care rezerva spatiu pentru detaliere cerinte sau impune direct cerinte de compatibilitate la art 3, 11, 14, 15, 16(1), 16(2) si 20. In fisierul urmator in format Word am marcat articolele respective: continut-cadru-atr-consumator-casnic.docx :

„Art. 3(1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică: …….. …….. ………….

Art 3(2) Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin  Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare, şi Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008):

a)de monitorizare şi reglaj …….. ……………. ……………. ……..;

b)interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii …….. ……………. ……………. ……………. ………;

c)pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului …….. ……… .

Art 3(3) Condiţii specifice pentru racordare: …….. ……………. ……………. ……………. ……………. …….. ………….

Art 11(1) Lucrările pentru realizarea instalaţiei de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului de către o persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.

Art 11(2) Executantul instalaţiei de utilizare, precum şi utilizatorul vor respecta normele şi reglementările în vigoare privind realizarea şi exploatarea instalaţiilor electrice.

Art 14(1) În cazul în care utilizatorul deţine echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice şi/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligaţia ca prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenţie, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice.

Art 14(2) În situaţia în care, din cauza specificului activităţilor desfăşurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca utilizatorului pagube materiale importante şi acesta consideră că este necesară o siguranţă în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de reţea, prezentată la pct. 13, utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube, inclusiv pentru analiza şi stabilirea oportunităţii de a se dota cu surse proprii de energie electrică. Schemele de racordare a eventualelor surse de alimentare proprii se avizează de către operatorul de reţea.

Art 14(3) Utilizatorul va lua măsurile necesare de protecţie contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferică sau de comutaţie, pe baza unei analize de risc.

Art 15(1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.

Art 15(2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România.

Art 16(1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcţionării instalaţiilor şi receptoarelor speciale (cu şocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalaţiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbaţiile instalaţiilor şi receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.

Art 16(2) În vederea reducerii consumului/injecţiei de energie reactivă din/în reţeaua electrică, utilizatorul va lua măsuri pentru menţinerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementările în vigoare. Neîndeplinirea acestei condiţii determină plata energiei electrice reactive conform reglementărilor în vigoare.

Art 20 Alte condiţii (în funcţie de cerinţele specifice utilizatorului, posibilităţile oferite de caracteristicile şi starea reţelelor existente sau impuse de normele în vigoare) …….. ………… .”

Pentru discutie va propun sa verificati ce prevederi contin Avizele Tehnice de Racordare (ATR) in baza carora s-au realizat bransamentele imobilelor Dvs. referitoare la instalatiile interioare. Le-ati aplicat? Sunt utile? Sunt necesare si suficiente?

Continutul ATR referitor la instalatiile interioare justifica existenta Art 11(2) in Ordinul ANRE 59/2013?

In sustinerea prevederilor de mai sus avem prevederi legate de compatibilitate in „Normativ-ul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011 publicat in Monitorul Oficial Al României, Partea I, Nr. 802 Bis/14.XI.2011: i7-2011-1

„Art 3.6.1 Trebuiesc luate masuri adecvate pentru micsorarea influentelor pe care anumite echipamente electrice le pot avea asupra altor instalatii electrice, asupra surselor de alimentare si asupra retelei de distributie publica.

Aceste perturbatii pot fi:

– perturbatii de tensiune din care:

 • variatii de tensiune;
 • goluri de tensiune;
 • întreruperi de tensiune de scurta durata;
 • întreruperi de tensiune de lunga durata;
 • supratensiuni temporare între faze si pamânt;
 • supratensiuni tranzitorii între faze si pamânt;
 • nesimetrii de tensiune;
 • tensiuni si curenti electrici armonici.

– componente continue;

– oscilatii de înalta frecventa;

– curenti de fuga.

Art 4.3.7. Selectivitatea protectiei

Art 4.3.7.1 În cazurile în care mai multe dispozitive de protectie se inseriaza într-o distributie, caracteristicile lor se aleg astfel încât sa fie asigurata selectivitatea protectiei . În cazul unei avarii trebuie sa functioneze protectia cea mai apropiata de aceasta, izolând doar portiunea respectiva, fara a scoate din functiune întreaga instalatie (de ex. între curentii nominali ale fuzibilelor a doua sigurante consecutive, diferenta sa fie de cel putin doua trepte).

Trebuie asigurata corelarea protectiei la supracurentii din instalatia electrica de la consumator, cu protectia instalatiei electrice de racord a furnizorului de energie electrica, astfel încât sa fie realizate conditiile de selectivitate a protectiei.

Art 5.1.1.5. Compatibilitate

Echipamentele trebuie alese astfel încât sa nu produca efecte daunatoare asupra altor echipamente si asupra retelei de alimentare, în functionare normala, inclusiv în timpul manevrelor, în afara cazului în care se iau masuri corespunzatoare în timpul montajului.

În acest context, printre factorii care pot avea influenta se pot enumera: factor de putere, sarcina asimetrica, curent absorbit, armonici, supratensiuni tarnzitorii generate de echipamentele instalatiei.”