Proiectul noului Standard de performanta pt distributia energiei electrice


SGC 2010

A fost adoptat noul standard de performanta pentru distributia energieie electrice prin Ordinul ANRE 11/2016 vezi articolul

Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice

ANRE a postat pe site http://www.anre.ro proiectul noului Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice care este supus dezbaterii publice si reprezintă varianta revizuită a Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei, aprobat prin Ordinul A.N.R.E nr. 28/2007 și are ca scop stabilirea indicatorilor de performanță în asigurarea serviciului de distribuţie, precum și a modului de urmărire și înregistrare a indicatorilor de performanță..

Standard perrormanta distributie ee documet de discutie

Aveti mai jos motivatia ANRE pentru acesta revizuire si principalele modificari
Revizuirea Standardului este determinată de necesitatea adaptării acestuia la cadrul de reglementare și la modificările legislative apărute ulterior anului 2007.
Actualizarea Standardului este în conformitate cu modificările apărute în standardul SR EN 50160:2011 Caracteristici ale tensiunii în rețelele electrice publice de distribuție, în documentele aferente legislației primare și secundare, dintre care menționăm:

 • Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, Legea privind eficiența energetică nr. 121/2014,
 • Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,
 • Codul Tehnic al RED Revizia I aprobat prin Ordinul ANRE nr. 128/2008,

precum și în normele tehnice privitoare la analiza și evidența evenimentelor accidentale din instalațiile de producere, transport și distribuție a energiei electrice și termice, la racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public și cele referitoare la funcționarea utilizatorilor racordați la RED, care trebuie să nu inducă perturbații în rețea.

Proiectul face referire la următoarele categorii de indicatori de performanță:
– Indicatori de performanță generali
– Indicatori de performanță specifici privind continuitatea serviciului
– Indicatori de performanță specifici privind calitatea tehnică a energiei electrice
– Indicatori de performanță specifici privind calitatea comercială a serviciului.
În cadrul documentului a fost introdus un capitol nou privitor la monitorizarea stării tehnice a rețelei electrice de distribuție, prin care sunt solicitate și informații referitoare la volumul instalațiilor retehnologizate, precum și la cele nou realizate anual.
De asemenea, s-a introdus un capitol referitor la compensaţiile pe care OD este obligat să le acorde utilizatorilor (locuri de consum și locuri de consum și de producere) pentru nerespectarea indicatorilor de performanță impuși de standard. În cazul locurilor de producere, compensațiile aferente pentru nerespectarea indicatorilor de performanță impuși de standard se determină pe baza unei formule de calcul, în funcție de puterea medie întreruptă a acestora.
Forma revizuită a Standardului aduce modificări față de cea anterioară, în ceea ce privește indicatorii de performanță ai serviciului de distribuţie a energiei electrice astfel:
– s-a modificat termenul de anunțare a întreruperilor planificate, acesta fiind prevăzut diferențiat pe categorii de clienți și niveluri de tensiune;
– s-a redus și s-a uniformizat durata întreruperilor planificate din mediul urban și din mediul rural;
– s-a prevăzut posibilitatea ca OD să efectueze într-un an calendaristic, 2 întreruperi planificate suplimentar, indiferent de zonă, în scopul realizării lucrărilor de retehnologizare a unor rețele electrice care alimentează un număr mare de utilizatori pentru care nu există condiții tehnice de alimentare prin scheme de rețea alternative;
– s-au redus termenele de restabilire a căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum și/sau de producere după o întrerupere neplanificată;
– s-a introdus obligația OD concesionar de a monitoriza un nou indicator de continuitate în alimentarea cu energie electrică referitor la numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere apărute într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme;
– s-a introdus un indicator de continuitate cu privire la frecvenţa medie a întreruperilor momentane (de scurtă durată);
– s- a introdus termenul pentru punerea sub tensiune a instalațiilor de utilizare aferente unui loc de consum și/sau de producere, calculat de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuția sau furnizarea energiei electrice;
– s-a introdus o secțiune referitoare la indicatorii aferenți activității de măsurare a energiei electrice;
– s-a prevăzut obligația OD concesionar de a organiza centre de relații cu utilizatorii, un serviciu permanent de voce și date, pagina proprie de internet, independente, inclusiv față de operatorii economici afiliați.
Pentru a permite OD concesionari să se adapteze la noile cerințe, în documentul Standard de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice supus anchetei publice, au fost stabiliți indicatori din ce în ce mai performanți care să fie îndepliniți progresiv.
Termenul de transmitere a observaţiilor la documentul de discuție la ANRE este 11 septembrie 2015 pe adresa de email gabriel.bucataru@anre.ro si/sau  sred@anre.ro

Nota_prezentare_proiect_Ordin

Proiect_de_Ordin_Standard_performanta_distributie_EE

 

 

Etichete: , , , , , , , , , , , , ,

11 răspunsuri to “Proiectul noului Standard de performanta pt distributia energiei electrice”

 1. Mihai Ionescu Says:

  Oare când veți ajunge domnilor ingineri de la ANRE să învățați cum să redactați un Standard de Performanță care să respecte structura și formatul unui document strategic?

  De ce strategic? Pentru că acest standard nu este un SLA tehnic între OD și utilizatorii RED, sau un standard de inter-conectare, ci un document care trebuie să definească evoluția pe Orizontul Strategic considerat (2017-2020 – Art.18) a calității serviciilor de distribuție a energiei electrice către diversele categorii de consumatori. Cu Obiective strategice legate prin relații de cauză-efect. Cu Indicatori de performanță anticipativi și de rezultat și cu Inițiative care să ducă la îndeplinirea – în această perioadă – a obiectivelor, Inițiative ale căror efect este monitorizat de Indicatorii de performanță. Cu integrarea performanței și riscului, prin Indicatori de performanță și Indicatori de risc.

  Nu este ”rocket-science”, stimați domni, dar trebuie să refaceți documentul după o logică și într-o structură care să ajute la îndeplinirea scopului pentru care a fost elaborat.

  Cel mai uimitor lucru este talmeș-balmeșul de obiective, indicatori de performanță și inițiative (toate prezentate sub forma de articole sau paragrafe). Spre exemplu, la Art.20 definește un Obiectiv de asigurare a condițiilor de susținere a vieții pentru clienții vulnerabili, amestecat cu Inițiative/Acțiuni necesare pentru îndeplinirea acestuia, dar … fără Indicatori de Performanță sau Risc.

  Dar acest exemplu dovedește că înțelegeți ce este acela un Obiectiv din perspectiva Consumator, doar că nu ați șiut unde să-l puneți.

  Ba mai mult decât atât, știți și ce este un Obiectiv din perspectiva Procese Interne, dovadă fiind Art.7, doar că nici în acest caz, n-ați știut unde să-l puneți (în nici un caz la început!).

  Domnilor, chiar dacă nu puteți să învățați pe ”fast-forward” cum trebuie structurat și formulat un document strategic, vă propun să urmăriți măcar următoarele recomandări:

  A. STRUCTURA COMPONENTELOR

  A.1 Luați fiecare articol și paragraf în parte și stabiliți care părți ale acestora sunt:
  (a) Obiective, care specifică scopul care trebuie îndeplinit
  (b) Indicatori de performanță monitorizați, care cuantifică gradul de îndeplinire al Obiectivelor de care sunt legați,
  (c) Ținte care trebuie atinse de Indicatori, pentru îndeplinirea Obiectivelor și
  (d) Inițiative/Acțiuni prin efectul cărora sunt îndeplinite Obiectivele, efectele lor fiind măsurate de Indicatorii de performanță (într-o corelație precis stabilită Inițiativă/Acțiune-Indicator).

  A.2 Stabiliți pentru fiecare Obiectiv în parte care sunt:
  (e) Evenimentele de Risc, care pot duce la ne-îndeplinirea Obiectivelor (altfel decât prin lipsa de performanță), iar pentru fiecare Eveniment de Risc, care sunt
  (f) Indicatorii de risc monitorizați (nivel probabilitate + nivel consecințe) care cuantifică expunerea Obiectivului la Evenimentul de Risc respectiv și
  (g) Inițiativele/Acțiunile de prevenire sau reducere a consecințelor Evenimentelor de Risc.

  B. CORELAȚIA CAUZALĂ

  B.1 Stabiliți care sunt Obiectivele finale fundamentale din perspectiva Consumator. Ar fi bine să le grupați pe tipuri de consumatori și pe nevoile esențiale ale acestora, privind furnizarea de energie electrică:
  C1. Asigurarea calității vieții consumatorilor casnici/mici,
  C2. Asigurarea continuității afacerii/proceselor consumatorilor mari/industriali,
  C3. Asigurarea vieții pentru consumatorii vulnerabili, etc.

  B2. Stabiliți care sunt Obiectivele din perspectiva Relațiilor dintre Consumatorii RED și OD/OTS. Ar fi bine să fie grupate pe tipuri de interacțiuni:
  R1. Calitatea comunicării privind calitatea furnizării,
  R2. Calitatea comunicării privind discontinuitatea furnizării,
  R3. Calitatea comunicării privind rezolvarea avariilor și execuția lucrărilor în RED, etc.

  B3. Stabiliți care sunt Obiectivele din perspectiva Proceselor Interne, care vizează îmbunătățirea stării RED și perfecționarea proceselor necesare susținerii îndeplinirii Obiectivelor din celelalte două perspective.

  B4. Stabiliți care sunt cele mai importante relații de cauză-efect dintre Obiectivele aflate în cele trei perspective. Acest lucru este extrem de important pentru logica, consistența și claritatea standardului.

  C. STRUCTURA STANDARDULUI

  C.1 Plasați în prima parte a standardului o secțiune numită OBIECTIVE, în care prezentați care sunt cele 10-15-20 de Obiective identificate pe baza recomandărilor de la A și B și care sunt principalele relații cauzale dintre acestea.

  C2. Listați apoi fiecare Obiectiv în parte, pe o structură de tipul:

  OBIECTIV C1 Asigurarea ….
  INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
  C1.1 ….. ȚINTA: ….
  C1.2 ……ȚINTA: ….
  Etc.
  INIȚIATIVE/ACȚIUNI (pentru îndeplinirea Obiectivului C1):
  KP1. ……..
  KP2. ……..
  Etc.
  EVENIMENTE DE RISC (care pot afecta îndeplinirea Obiectivului)
  ER1 ….. LIMITA DE EXPUNERE: ….
  ER2 ….. LIMITA DE EXPUNERE: ….
  Etc.
  INDICATORI DE RISC
  CR1 …… (monitorizare nivel Probabilitate pentru ER1)
  CR2 …… (monitorizare nivel Consecințe pentru ER1)
  Etc.
  INIȚIATIVE/ACȚIUNI DE RISC
  (Prevenire și/sau reducere consecințe ER1)
  KR1. ……
  KR2. ……
  Etc.

  Pot înțelege de ce vi se par complet neobișnuite recomandările de mai sus, dar poate că merită efortul să vă ridicați deasupra specializării inginerești și să priviți munca pe care o faceți și standardul pe care-l elaborați prin prisma rolului economic și social pe care ar trebui să-l aibă, nu doar tehnic.

  Haideți că nu e chiar atât de greu.
  Faceți efortul necesar, pentru a putea fi admirați în țară (și nu numai) pentru viziune, inteligență, curajul de a face lucrurile mai bine, depășindu-vă nivelul profesional de până acum.

  Sau priviți acest comentariu ca o ciudățenie și vedeți-vă mai departe de treabă, ca până acum.

  Mihai Ionescu
  .

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,
   Dl Mihai va multumesc pentru implicare.
   Va rog sa faceti un efort suplimentar si sa trimiteti sugestiile Dv si la ANRE. Sunt convins ca veti adopta un ton mai conciliant menit sa stimuleze acceptarea propunerilor Dv. Trebuie sa plecam de la premisa ca oamenii care lucreaza la proiect sunt bine intentionati si receptivi caz in care rezultatul final are sanse sa fie unul bun.
   O sa recitesc cu atentie sugestiile DV.
   Toate cele bune!
   SGC

 2. garceag Says:

  D-le M.Ionescu,

  Felicitari ptr ,faptul ca;a-ti ,,luat taurul de coarne si il dati la pamant…Cam asa ar trerbui ,,procedat , peste tot in ANRE, Ptr.ca sunt f.multe ,,proceduri ,legi peste legi ,articole care se contrazic unele intre ele,

  Si ce este cel mai ,,nepotrivit ,este faptul ca acele chestionare ,de la ex. de autorizare electr. sunt dificile ,si nu sunt potrivite ptr. fiecare categorie de ,concurent ,,

  Adica ;;nu mi se pare normal ca ;un electrician executant de instalatie electr, sau mentenanta , sa primeasca aceleasi chestionare cu un domn inginer ,,, cu studii superioare ,care are cunostinte serioase in domeniu ,,Poate ar trebui revizuite si individualizate mai concret , cel putin pe categ, de studii , cei cu preg,medie , cei cu preg ,superioara ,sa fie separati ,,, Pai asa ,electricianul, cu sc,prof. sau curs de calificare pierde sansa din start ,, Poate de aceea ,piata muncii ,,duce lipsa , de meseriasi autorizati ,,

  • stoianconstantin Says:

   Eu sunt de parere ca ANRE nu stie de „frica”!

   Ca sa ajungi sa promovezi reglementari noi sau imbunatatiri ale reglementarilor puse in discutie trebuie depus un efort intelectual mare si trebuie gasita calea de a convinge specialistii ANRE cu argumente sa accepte propunerile facute.

   Dl Mihai are un temperament vulcanic dar care insa este dublat de o mare experienta si de implicare voluntara in definirea unor solutii concrete de rezolvare. Este de remarcat ca mesajul dlui Mihai contine un set destul de mare de propuneri concrete care sunt partea cea mai valoroasa a interventiei dlui. Prima parte a mesajului este doar o modalitate prin care dlui stimuleaza atentia cititorilor ca va spune lucruri importante!

   Toate cele bune!
   SGC

 3. Neacsu Marian Says:

  Va salut!

  E foarte importanta forma, structura documentului dar si criteriile si principiile care stau la baza stabilirii valorilor pentru indicatorii de performanta.

  In acest sens am observat cateva lucruri:

  1) se face apel la o versiune veche a STAS 50160/2011 ceea ce este destul de ciudat

  2) din STAS 50160/2011 se selecteaza doar anumiti indicatori de performanta legati de calitatea energiei

  3) documentul promoveaza o discriminare evidenta a consumatorilor din mediul rural care pentru aceeasi bani primesc servicii de calitate mai proasta decat consumatorii din mediul urban!!!

  Marin Neacsu

  • Puscas Marin, Says:

   Buna ziua,

   Toata stima domnule Marian! Ati pus punctul pe i!

   Intradevar este o discriminare incalificabila facuta clientilor din mediul rural!

   Paradoxul situatiei este dat de faptul ca la tara oamenii isi castiga banii mult mai greu.

   In mintea celor care au intocmit standardul de performanta se pare ca nu conteaza ca pe langa energie clientilor din mediu rural poate sa li se strice de voie mancarea in frigider pana vine personalul distrinuitorului sa repare defectiunile!

   Este o nedreptate strigatoare la cer!

   Puscas Marin

 4. Incze Andras Says:

  Cum va putea asigura OD timpul scurtat de restabilire al alimentarii cu energie electrica (ma refer aici la entitatile proaspat „privatizate”) prin reducerea de personal care se zvoneste ? Si asa sunt dificultati cu schema de o singura echipa de interventie pe punct de lucru. Chiar ieri a fost un caz aici, dupa furtuna de aseara atat in oras cit si in zona rurala arondata erau probleme, echipa de interventie ar fi inceput restabilirea in zona rurala.

  • stoianconstantin Says:

   Cu greu!
   Realmente imbunatatirea performatelor RED presupune multa munca, implicare, resurse si multa consecventa in promovarea masurilor de buna practica. Reducerea de personal, atunci cand este posibila presupun ca va fi pregatita din timp prin investitii in modernizarea RED alfel rezultatele pot fi ingrijoratoare
   SGC

  • Incze Andras Says:

   De acord ! Insa la entitatile „privatizate” vara trecuta deja se vorbeste despre reducere de personal cand ar trebui inca investit mult in modernizarea RED.

  • stoianconstantin Says:

   Ai dreptate Andras!
   SGC

  • Incze Andras Says:

   reducere de 800 persoane la Electrica

   “Printr-un proces firesc de creştere a productivităţii muncii, bazat pe reducerea naturală a personalului, a reorganizării activităţii şi/sau a restructurării, numărul de personal din filiale se va reduce cu 7,33%, ceea ce va duce la o scădere a cheltuielilor cu salariile şi alte beneficii ale angajaţilor”, arată compania.

   La sfârşitul anului trecut, grupul Electrica avea 11.740 de angajaţi.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: