Metodologia de finantare a electrificarilor localitatilor: document de discutie ANRE actualizat 22.09.2014


SGC 2010

Actualizare 01.09.2015 informatii utile gasiti si in articolul: A intrat in vigoare noul regulament de racordare la retelele electrice de interes public Ord ANRE 59/2013

Actualizare 22.09.2014: aveti Ordinul 75/2013 care reglementeaza problematica electrificarilor / extinderii retelelor de distributie publica: Ord 75 13 ref finantare electrificari

ANRE pune in discutie publica proiectul metodologiei prevazuta la art 51 alin 3 din legea 123/2012 pentru evaluarea conditiilor de finantare a lucrarilor de electrificare a localitatilor si de extindere a reţelelor de distribuţie a energiei electrice. Proiectul metodologiei este insotit si de a expunere de motive:

Document de Discutie:_Metodologie electrificare

Notă de prezentare si motivare a metodologiei de finantare a electrificarilor :

Sunt interesat de opiniile Dv!

Legea energiei electrice nr 123/2012 are un articol dedicat electrificarii localitatilor:

„Art. 51: Electrificarea localităţilor şi extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice

(1)În executarea contractului de concesiune, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism, operatorul de distribuţie este obligat să asigure dezvoltarea şi finanţarea reţelei de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licenţă, pe care acesta o deţine.

(2)În cazul în care realizarea investiţiilor de la alin. (1) nu este justificată economic pentru operatorul de distribuţie, acesta poate propune, după informarea ANRE, realizarea obiectivelor respective prin coparticiparea solicitantului la finanţare cu fonduri din bugetele locale şi din bugetul de stat, în condiţiile legii.

(3)Evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se determină de operatorul de distribuţie, în baza unui studiu de fezabilitate realizat în termen de maximum 60 de zile de la primirea solicitării, conform unei metodologii aprobate de ANRE.

(4)Pentru dezvoltarea programelor de electrificare a localităţilor şi de extindere a reţelelor de distribuţie a energiei electrice, autorităţile administraţiei publice locale şi ministerele implicate vor răspunde, în termen de 60 de zile de la primirea solicitărilor operatorului de transport şi sistem, precum şi ale operatorilor de distribuţie, pentru realizarea planurilor de dezvoltare a reţelei pe termen mediu şi lung.

(5)Localităţile care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la SEN pot fi alimentate cu energie electrică prin sisteme electroenergetice izolate.

(6)ANRE va stabili preţul local şi condiţiile minime privind continuitatea şi calitatea serviciului de furnizare.”

             „Metodologia are ca scop stabilirea etapelor si a procedurii de analiză si solutionare a cererilor de dezvoltare a retelei electrice de distributie pentru electrificarea localitătilor sau pentru extinderea retelei electrice de distributie, formulate de autoritătile administratiei publice locale sau centrale în baza planurilor de dezvoltare regională si de urbanism, inclusiv modalitatea de evaluare a conditiilor de finantare a lucrărilor respective.

Etapele procesului de evaluare a conditiilor de finantare a lucrărilor de electrificare a localitătilor sau de extindere a retelei electrice de distributie, prevăzute în cadrul metodologiei, sunt:

a) depunerea cererii de către autoritatea administratiei publice locale sau centrale si a documentatiei aferente;

b) întocmirea studiului de fezabilitate de către operatorul de distributie concesionar si evaluarea lucrărilor de investitii din punct de vedere al eficientei economice.

            Metodologia stabileste documentele necesar a fi anexate de autoritatea publică cererii pentru dezvoltarea retelei electrice de distributie pentru electrificarea localitătilor sau pentru extinderea retelei electrice de distributie”

….

„Dacă este cazul, operatorul de distributie concesionar calculează valoarea investitiei ief pentru care sunt îndeplinite conditiile de eficientă economică prevăzute de metodologie si propune autoritătii publice coparticiparea la finantarea lucrărilor cu valoarea diferentei itotal – ief, după informarea prealabilă a ANRE.

Operatorul de distributie concesionar introduce în programul de investitii anual si/sau în planul de perspectivă pe termen mediu:

a) valoarea investitiei totale itotal, în situatia în care aceasta îndeplineste conditiile de eficientă stabilite prin metodologie;

b) valoarea investitiei ief care îndeplineste conditiile de eficientă stabilite prin metodologie, dacă a fost primită scrisoarea de confirmare pentru coparticiparea la finantare din partea autoritătilor publice.”

Extras din proiectul de metodologie :

„Art.8_proiectul de metodologie      – Cererea autorităţii publice se transmite operatorului de distribuţie concesionar însoţită de următoarele documente, în copie:

a)           Planul urbanistic general (PUG) aprobat pentru localitatea unde se propune electrificarea/extinderea reţelei electrice de distribuţie, cu prezentarea echipării edilitare existente şi a propunerilor de dezvoltare a acesteia, inclusiv a reţelelor electrice pentru asigurarea necesarului de consum: piese scrise şi piese desenate;

b)          Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat pentru zona având funcţia de locuire unde se propune extinderea reţelei electrice de distribuţie, cu prezentarea echipării edilitare existente şi a propunerilor de dezvoltare a acesteia, inclusiv a reţelelor electrice pentru asigurarea necesarului de consum: piese scrise şi piese desenate;

c)           actele doveditoare asupra proprietăţii terenului pe care vor fi amplasate reţelele electrice de distribuţie, teren aflat în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale;

d)          procesele –verbale de trasare (bornare) a drumurilor publice şi a celorlalte terenuri pe care vor fi amplasate reţelele electrice de distribuţie;

e)           certificate de urbanism pentru construire locuinţe în zona unde se solicită extinderea reţelei electrice de distribuţie, dacă aceastea au fost emise;

f)           memoriu care cuprinde perspectiva de dezvoltare a zonei cu estimarea:

 1. numarului final de locuinţe din zonă şi, dacă este cazul, a numarului de utilizatori alţii decât clienţi finali casnici, cu precizarea destinaţiei consumului;
 2. eşalonarea în timp a numărului de utilizatori corespunzător etapelor de finalizare a locuinţelor sau construcţiilor cu altă destinaţie;
 3. puterea totală necesară pe etape de dezvoltare a zonei şi finală, atât pentru consumul casnic cât şi, dacă este cazul, pentru viitorii clienţi noncasnici, dacă autoritatea publică deţine aceste date.”

Legislatie aplicabila:

02_Legea Energiei 123_2012

04_HGR 90_2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

 

Etichete: , , , , , , , , , ,

22 răspunsuri to “Metodologia de finantare a electrificarilor localitatilor: document de discutie ANRE actualizat 22.09.2014”

 1. stoianconstantin Says:

  Citind metedologia am senzatia ca desi motivatia initiala a electrificarilor o constituie istoricele case izolate neelectrificate in fapt noua metodologie vizeaza noile lotizari.
  Prevederile art 8,f,1 ma duc cu gandul ca un memoriu bombastic poate aduce in zona rentabilitatii orice fantezie edilitara asfel incat OD va fi fortat fie sa alimenteze „alti clienti decat cei casnici” sau sa promoveze investitii in RED care in final se vor dovedi nerentabile.
  Unui OD bine intentionat metodologia nu ii ofera instrumente sa se apare de excesele administratiei locale adesea manata de ratiuni electorale!
  SGC

  • Incze Andras Says:

   Mie mi se pare ca nu este nimic nou sub soare deoarece si pana acum s-au facut dezvoltari in RED – unele chiar supradimensionate – pe baza memoriilor bombastice si probabil si pe baza de pile-cunostinte-relatii. (Extindere de retea MT, modernizare de statii si constructia statiilor noi)

 2. Daniel Says:

  In mod normal orice teren situat in intravilan ,cel putin teoretic ar trebui sa beneficieze de toate utilitatile necesare,incepand cu apa,canalizare,gaz si inclusiv retea de distributie a energiei electrice.

  In consecinta asa cum Primariile stiu sa colecteze impozitele aferente acestor terenuri ca intravilane ,ar trebui sa se ingrjeasca de aceste probleme si nu OD.

  Conform PUZ si PUG a fiecarei primarii se pot face programe multianuale de extindere a retelelor de distributie de toate tipurile ,folosind bugetele locale sau ajutoare guvernamentale (judetene). Interesul OD apare doar in situatia in care amortizarea investitiei se poate face intr-un termen relativ scurt.

  Pentru OD o astfel de lege este benefica, deoarece locuintele de la limita localitatilor (care sunt din ce in ce mai numeroase ) in conditiile in care retelele se extind, vor beneficia de solutii de alimentare „sanatoase” care vor asigura si parametrii conform normativelor in ceea ce priveste calitatea energiei electrice livrate.

  • stoianconstantin Says:

   Exista HGR 525/1996 actualizat cu GHR 273/2011 de aprobare a Regulamenului de urbanism unde avem:
   ” ART. 13
   Asigurarea echipării edilitare
   (1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.
   (2) Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.”

   Avem de tratat patru situatii:

   a) locuintele izolate vechi neelectrificate razlete fata de vetrele de sat majoritatea fara autorizatii de construire si fara utilitati

   b) indesirile de locuinte in perimetrul construibil => se presupune existenta retelelor de utilitati cel putin a reteleor electrice stradale

   c) locuinte raslete in interiorul perimetrului construibil care presupun si extinderea retelelor de utilitati

   d) intentii de lotizari in interiorul perimetrelor existente si/sau in noi perimetre construibile rezultate din extinderea celor existente si/sau crearea de noi perimetre construibile

 3. Elena Says:

  Buna ziua,
  Va rog mult sa ma ajutati cu o problema: AM depus documente ptr eliberare ATR-racordare definitiva (am avut organizare santier 2 ani) si ni s-a raspuns ca locuinta noastra este la mai mult de 100m si ca trebuie sa facem o cerere pentru electrificarea zonei catre Primaria Techirghiol pentru relizarea unui proiect care sa dezvolte reteaua electrica. Va rugam mult de tot sa ne spuneti ce sanse avem sa ne racordam la retea definitiv…anul urmator?

  Cei de la **** ne-au zis ca trebuie sa mergem sa prelungim perioada contractuala care expira in ianuarie 2015. Cat timp vom putea sa tot prelungim aceasta perioada? Numai probleme am intampinat… daca nu ne-am saturat de atatea abuzuri!!!

  • stoianconstantin Says:

   Parerea mea este ca aceasta OS ar trebui sa se poata prelungi!

   In paralel DV si vecinii Dv proprietari de terenuri in zona puteti solicita Primariei sa demareze procedura de aplicare a ordinului ANRE 75/2013 (pe care il gasiti pe blog sau pe site ANRE) si sa finanteze/cofinanteze alaturi de Operatorul de Distributie extinderea retelei stradale.

   Exista si varianta sa „jucati Dv” rolul Primariei!

   Trebuie sa retineti ca ANRE are in Ordinul 59/2013 o prevedere conform careia interzice utilizarea organizarilor de santier pentru alimentarea locuintelor dupa finalizarea lucrarilor pentru care s-a acordat racordarea organizarilor de santier!

   Prevederea are noima pentru ca este important sa putem finaliza infiintarea retelelor stradale altfel ramanem blocati in solutii temporare specifice organizarilor de santier!

   Va rog sa ne informati si pe noi cum evolueaza cazul Dv. Pentu ca informatia sa se mentina grupata este util sa utilizati butonul raspunde ori de cate ori veti posta un mesaj nou pe acesta speta.

   Va multumesc! Succes!

   SGC

  • Elena Says:

   Buna seara din nou.

   Saptamana trecuta am reusit sa obtinem o hartie de la Primaria Techirghiol prin care le solicita celor de la **** sa ne prelungeasca perioada contractuala pana va fi disponibil un buget ptr electrificarea zonei, exact asa cum a solicitat ****.

   Sotul s-a dus si a depus aceasta adeverinta la **** si … surpriza: am ajuns in audienta la directoare pentru ca vroiau sa ne taie curentul „caci noi trebuia sa ne facem bransament final”. Noi le-am raspuns ca asta am vrut sa facem de la inceput, ei ne-au ghidat sa mergem la primarie.

   Azi am primit un telefon cum ca suntem obligati sa ne legam la curent trifazat si sa mergem sa depunem ptr ATR-trifazat documente si sa achitam taxa. Am ajuns la limita rabdari!!!

   De ce sunt obligata sa fac trifazat daca nu imi trebuie? In ce conditii voi putea eu „sa recuperez aceasta investitie de la vecini” asa cum s-a exprimat un alt director ****??? De ce isi permit un asemenea abuz? Doar pentru ca nu avem alta solutie?

   O eventuala eoliana la un consum de 90kWh / pe luna ne-ar ajuta? Cati acumulatori ne-ar trebui ca sa fim independenti?

   Va multumim.

  • Elena Says:

   Am uitat sa va specific ca suntem la 80m de contoar, si respectiv de prima casa. In jurul nostru numai e nicio constructie.

   Sunt loturi vandute dar nimeni nu s-a apucat de construit, deci probabil va dura pana se va lovi cineva de problema de care ne-am lovit si noi, si va dura si pana ne vom „recupera” asa zisa investitie asta daca o vom recupera vreodata.

   Nu stim la ce suma sa ne asteptam, pentru ca nu putem depasii suma de 10mii lei, deja mi se pare prea mult ptr 80m. Aveti idee cam ce ar insemna o astfel de solutie trifazata ptr noi, referitor la costuri?

   Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Dna Elena,

   OD nu va poate obliga sa aveti pransament trifazat decat daca DV solicitati o putere mai mare de 11 kW. Pentru o casa normala care consuma 90kWh/luna 5-6 kW sunt arhisuficienti si se pot alimenta dintr-un bransament monofazat.

   Nu am inteles mentiunea „suntem la 80m de contoar”! Daca de la capatul reteli stradale pana la cea mai apropiata limita a proprietatii Dv situata la o cale publica de acces sunt mai putin de 100 de m atunci sunt aplicabile prevererile Ordinului ANRE 59/2013 anexa 2 art 2.1:

   „2. 1. In situatia in care exista retea electrica de distributie publica de joasa tensiune amplasata la o distanta cel mult egala cu 100 m fata de limita de proprietate a terenului utilizatorului si puterea maxim simultan absorbita solicitata prin cererea de racordare este mai mica de 30 kVA, racordarea se realizeaza la reteaua electrica de distributie publica de joasa tensiune cea mai apropiata, printr-un bransament dimensionat conform prevederilor normelor tehnice in vigoare, corespunzator puterii aprobate pentru locul de consum respectiv. Eventualele lucrari de intarire a retelei, necesare pentru preluarea consumului aprobat noului utilizator se realizeaza de catre si pe cheltuiala operatorului de distributie concesionar”

   Costul unui astfel de bransament probabil ca se va situa in jurul sumei de 5000 lei. Acesti bani nu ii veti mai recupera.

   Va sfatuiesc sa solicitati OD recoradrea la reteua stradala printr-un bransament nonofazat (daca asta va doriti) pentru puterea maxima simultan absorbita de 6 kW (daca si Dv sunteti de acord ca va va fi suficienta acesta putere asta functie de receptoarele electrocasnice pe care le aveti in gospodarie). OD va trebui s ava dea aviz favorabil.

   Daca sunteti la mai mult de 100 m de capatul retelei va sugerez sa utilizati adresa obtinuta de la Primarie pentru a va obtine o amnare rezonabila. In acest sens va trebui sa va adresati in scris furnizorului Dv.

   Succes!
   SGC

  • Elena Says:

   Este incredibil ce ni se intampla!

   Am fost obligati sa facem cerere ptr trifazat 35kw sau altfel ni se taie curentul. In ce tara traim?

   Chiar doamna de la ghiseu radea de noi ca am ajuns in situatia asta. Prima cerere atr monofazat ne-au scris pe ea ca avem mai mult de 100m.

   Ceva nu este in regula. Suntem calcati in picioare! Cum adica „nu va putem prelungi in baza hartiei de la primarie ptr ca nu merge” atunci de ce ne-ati spus sa o luam?

   Mentionez ca in decembrie s-a cumparat la 100m de noi teren ptr construirea unei benzinarii. Oare e posibil sa ne oblige cu acel trifazat din acest motiv? Ce putem face? Suntem disperati! Nu ne permitem o asemenea legatura trifazata!!! Ajutati-ne!

  • stoianconstantin Says:

   Dna Elena,
   Deja v-am raspuns. Reiterarea nu poate aduce nimic in plus. Eu in locul DV as trece la analiza celor pe care vi le-am sugerat si apoi as trece la aplicare. Pe blog nu putem rezolva mai mult decat o consultanta preliminara care deja s-a facut!
   Succes!
   SGC

 4. ionelas Says:

  Buna ziua, ma aflu si eu intr-o situatie asemanatoare celor de mai sus, am inceput construirea unei case acum 2 ani, am depus cerere la furnizorul de energie electrica, ne-au zis ca nu este retea care sa mai sutina inca o casa,( acum 2 ani ultimul stalp era la 250m, acum ultima este undeva la 150m), ar fi trebuit sa facem investitii de 2 miliarde vechi au zis ei, pentru o noua retea, si m-au trimis la primarie, care are obligatia sa faca investitii, aceasta din urma mi-a raspuns la adresa spunandu-mi ca inca nu sunt fonduri pentru realizarea retelei, mentionez ca in zona se construiesc care in continuare.
  Intrebarea mea este la o distanta asa mare, as putea face reteaua subteran, drumul este public, sau ce cai exista pentru a reusi conectarea, decat primaria care nu are fonduri, la ce costuri as ajunge.
  Multumesc si o zi buna!

  • stoianconstantin Says:

   Va sugerez sa reluati demersurile. Intre timp s-a mai „asezat” legislatia.
   Succes!
   SGC

 5. ion viorel Says:

  buna seara ma numesc ion viorel si am mai vorbit cu doi ani in urma tot cu problema extinderii de retea.

  am reusit sa ne adunam patru vecini si am pus cate 1500 euro pentru extindere de retea ca primaria tot ne ducea cu vorba ca nu sant fonduri si nu ne poate ajuta, acum avem alta problema …fiind la drumul national unul din vecini care a facut cererea pe numele lui a aflat ca are nevoie de proiect aprobat de la drumuri nationale si ca mai dureaza cel putin doua luni pana se aproba iar poiectantul de la drumuri trebuie platit separat de cei 6000 e conveniti cu societatea ce executa lucrarea de extindere va rugam sa ne dati un sfat…daca punem un avocat si dam in judecata primaria pentru recuperarea banilor cheltuiti cu aceasta extindere credeti ca avem vreo sansa de castig in urma modificarilor legislative in domeniu?

  macar o parte din bani ?

  • stoianconstantin Says:

   Va rog sa detaliati stadiul in care va aflati din pdv al relatiei cu OD. Mi-e teama ca ati luat problema pe cont propriu fara sa consultati OD ceea ce nu este in avantajul DV.

   Va rog sa folositi butonul raspunde ori de cate ori veti posta un nou comentariu pe acest subiect. Discutia se va pastra grupata si coerenta.

   SGC

 6. Oros Oscar Says:

  Buna ziua domnule Constantin, as vrea sa stiu daca se poate amplasa un post de transformare (630 kVA, 20/0,4 kV) in parterul unui imobil cu destinatia centru de diagnostic si tratament, care are la etaj sala de operatii si post operator, tinand cont de interdictia data de:

  NORMATIV PENTRU CONSTRUCŢIA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE CONEXIUNI ŞI TRANSFORMATOARE CU TENSIUNI PESTE 1KV.
  Indicativ : PE 101-85

  2.1.13. Amplasarea instalaţiilor electrice supraterane în apropierea spitalelor, creşelor, grădiniţelor de copii, şcolilor şi a clădirilor cuprinzând încăperi cu aglomerări de persoane se va face totdeauna în condiţiile de la pct. 2.1.11.

  Instalaţiile electrice subterane, înglobate în clădiri civile sau industriale, conform pct. 2.1.12.d., precum şi postruile de transformare înglobate în clădiri civile, conform tabelului 2.3., poz. 5, nu se vor amplasa sub sau deasupra încăperilor cu aglomerări de persoane, a sălilor de operaţie şi a saloanelor pentru bolnavi din spitale, a încăperilor destinate persoanelor care nu se pot evacua singure, a sălilor de învăţământ, a încăperilor conţinând obiecte sau aparataj de mare valoare, a căilor de evacuare. În cazul înglobării instalaţiilor electrice în astfel de clădiri, se vor respecta prevederile normelor generale de P.S.I. şi normele tehnice P 118 privitoare la separarea porţiunilor de clădire.

  2.1.11. Distanţele minime normale de amplasare a instalaţiilor electrice în raport cu alte construcţii sunt indicate în instrucţiunile specifice M.E.E., cu indicativul PE 101/A.

  NORME SPECIFICE DE PROTECŢIE A MUNCII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII 85

  Art458. Se interzice montarea posturilor de transformare în clădirile cu saloane, precum şi în cele de terapie-profilaxie.

  Sunt alte normative sau legi care ar permite?

  Cu stima,
  OROS OSCAR

  • Incze Andras Says:

   Postul trafo se amplaseaza de obicei separat in cazul unitatilor spitalicesti, sau eventual inglobat intr-o cladire anexa. Exista posturi de exterior, tip container in anvelopa de beton care sunt aduse deja gata echipat.

  • stoianconstantin Says:

   In mod normal nu ar trebui sa existe normative care sa aiba reglementari contrare despre aceeasi speta! Din citatele date balanta inclina spre nu!
   SGC

 7. Oros Oscar Says:

  Arhitectul a amplasat postul trafo in parter, iar dupa o citire a prescriptiei P 101 si a NSSM 85 am vazut interdictia.
  Proiectul are autorizatie de construire, dar nu are Aviz Tehnic de Racordare si implicit un proiect tehnic aferent post trafo.
  Daca sesizeaza cineva ulterior neconformitatea, cine raspunde?
  L-am intrebat pe proiectantul scenariului la foc si raspunsul a fost legat de o placare suplimentara fara sa-mi dea date din alte normative sau prescriptii.
  Transformatorul ar putea influenta aparatele medicale sensibile la unde electromagnetice?
  Exista normative sau prescriptii europene care sa-mi confirme articolele din P 101 si a NSSM 85?

  Va multumesc anticipat.

  • Incze Andras Says:

   Nu stiu care este procedura de autorizare din punct de vedere sanitar si cat de strict se face evaluarea. S-ar putea sa fie probleme si la ATR din cauza nerespectarii normelor.
   Teoretic transformatorul ar putea influenta unele aparate, practic depinde de situatie.

 8. Oros Oscar Says:

  Daca proiectantul nu respecta prevederile din PE 101 si NSSM 85 invocand vechimea lor are posibilitatea elaborarii unei analize de risc (conf. art. 31 din Ordinul 4/2007 al ANRE, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 259/18.04.2007, modificat prin Ordinul 49/2007 al ANRE, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 865/18.12.2007).

  Art. 31. – (1) Dimensiunile zonelor de protecţie şi de siguranţă reglementate prin prezentul normativ sunt stabilite pe baza prevederilor legale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile.

  (2) Amplasarea unor obiective de tipul celor prevăzute în anexele 1 – 5 la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă reglementată faţă de o capacitate energetică, respectiv amplasarea unor capacităţi energetice care urmează a se construi la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă reglementată faţă de obiective de tipul menţionat se poate face pe baza unei analize de risc.

  Pentru partea de PSI poate face analiza de risc in baza:

  „Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri din domeniul sănătăţii”, indicativ GT-049-02″

  Din punctul meu de vedere riscul poate sa apara de la influenta campului electromagnetic al transformatorului.
  In acest sens trebuie sa se faca analiza in baza HG 1136/2006 si Directiva Europeana 2004/40/CE cu privire la riscuri de expunere la campuri electromagnetice, care la art. 5 lit. d alin. i spune:
  …angajatorul acorda o atentie deosebita in momentul in care se trece la evaluarea riscului, urmatoarelor elemente:
  „orice efect indirect, precum:
  i) o interferenta cu echipamenete si dispositive medicale electronice (inclusive stimulatoarele cardiac si alte dispozitive implantate)”

  Si daca se utilizeaza transformator uscat apare zgomot si necesita o evaluare de risc in acest sens.

  Poate aveti alte sugestii.

  • Incze Andras Says:

   Orice transformator de putere produce un anumit zgomot.
   Ca principiu eu m-as fi ghidat deja de la inceput in primul rand dupa cerintele medicale si doar dupa aceea dupa restul de cerinte.

Lasă un răspuns la ion viorel Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: