Istorie – Informatii generale examen de autorizare electricieni Primavara 2013


SGC 2010   Candidatii la examenul de autorizare este necesar sa consulte relativ des site http://www.anre.ro pentru a fi la curent cu comunicatele ANRE legate de desfasurarea examenului de autorizare in sesiunea de Primacara 2013!

Sunteti aici  : : Info interes public / Info Electricieni / Informatii generale

« inapoi

Informatii generale

 

Informatii generale

 Desfasurarea activitatii de autorizare a electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice, se realizeaza de catre ANRE in baza „Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice,” denumit in continuare Regulament, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 /2013, Publicat in MO nr. 152 din 21 martie 2013. Gasiti Regulamentul in subsolul acestei pagini.

 A.INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A ELECTRICIENILOR

A1I.Inscrierea la examen

Documentele necesare pentru inscrierea la examenul de autorizare sunt:

a) Cererea de autorizare insotita de documentele Informatii Profesionale, Detaliile privind lucrarile realizate si Pagina de informatii anexate cererii de autorizare, intocmite conform Anexei 1 punctele A, B, C si D, la prezentul Regulament; (puteti regasi modelul de cerere in subsolul acestei pagini),

b) Copie a actului de identitate,

c) Copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala,

d) Document care atesta recunoasterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesionala pe teritoriul României, emis in conformitate cu prevederile legale pentru persoanele fizice straine,

e) Copia integrala a carnetului de munca, care sa ateste experienta profesionala in domeniul in care se solicita autorizarea, acolo unde este cazul, şi/ sau, dupa caz, a raportului per salariat din Registrul de Evidenţa a Salariaţilor comunicat la ITM;
f) Document care atesta absolvirea unui curs de pregatire teoretica in conformitate cu obligatia precizata la Art. 25) si Art. 37) din Regulament;

g) Copia chitantei de achitare a tarifului pentru autorizare.

 II. Pentru acceptarea la examenul de autorizare:

a) Cererea de autorizare si documentele Informatii Profesionale, Detaliile privind lucrarile realizate si Pagina de informatii sunt intocmite in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 1 punctele A, B, C si D, la prezentul Regulament,

b) Documentatia inclusa in dosar este completa,

c) Candidatul demonstreaza ca are experienta profesionala minima in domeniul instalatiilor electrice, pentru calificarea profesionala proprie, in conformitate cu prevederile Art. 30),  Art. 31) si Art. 32) din Regulament.

Pentru detalii privind conditiile de calificare si experienta profesionala, va rugam consultati Regulamentul.

 III. Organizarea si tematica examenului de autorizare

Examenele de autorizare se organizeaza, de regula, de 2 ori/an, in sesiuni de primavara si toamna. ANRE publica cu cel puţin 10 zile lucratoare inainte de data la care incep inscrierile, Anuntul privind organizarea si desfasurarea examenului.
Tematica de examen, precum si exemple de intrebari/ probleme de examene sunt publicate pe site-ul ANRE la capitolul Legislatie/ Autorizare electricieni

IV. Inregistrarea cererilor de autorizare

Cererile de autorizare insotite de documentele precizate mai sus, se transmit catre ANRE, in perioada de inscriere (stabilita pentru fiecare sesiune, conform detaliilor din Anuntul publicat de ANRE). Inregistrarea cererii si a documentelor anexate se face:
–  fie direct de solicitanti la sediul ANRE, Demisol,  Birou unic (Registratura);
–  fie se transmit prin serviciul posta catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, Str. Constantin Nacu, Nr. 3, Bucuresti, Sector 2, Cod postal 020995, ROMANIA.

In Anuntul publicat de ANRE cu ocazia organizarii fiecarei sesiuni, se mentioneaza data limita de inscriere.

 V.Plata tarifului de autorizare se face:

–  fie direct la casieria ANRE pe baza facturii intocmite de Serviciul financiar-contabilitate cu ocazia inregistrarii cererii de autorizare,
–  fie prin ordin de plata in 
contul ANRE  nr. RO24TREZ7005025XXX000284 deschis la ATCPMB, CUI 11514848. In acest caz,  Serviciul financiar – contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscala, dupa verificarea existentei in extrasul de cont a sumei achitate.

–  fie prin mandat postal in contul ANRE  nr. RO24TREZ7005025XXX000284 deschis la ATCPMB, CUI 11514848. Si in acest caz,  Serviciul financiar – contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscala, dupa verificarea existentei in extrasul de cont a sumei achitate. 

In toate cazurile, solicitantii trebuie sa includa in dosar o copie a chitantei/ ordinului de plata/ mandatului postal.

 Tarifele in vigoare sunt: (aprobate prin Ordinul ANRE nr. 46 /2012 , MO 885 / 27.12 2012) 

Domeniul de autorizare Tarif (lei)
Pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B 250
Pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A+B 350
Pentru emiterea unui duplicat al legitimatiei de electrician autorizat 30

NU SE PERCEPE TVA

Sumele incasate de Autoritatea competenta nu se restituie:

a)candidatului care nu se prezinta la Examenul la care a fost acceptat,

b)candidatului care nu promoveaza Examenul de autorizare,

c)candidatului care a fost acceptat pentru a sustine Examenul la un grad/ tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea inregistrata la Autoritatea competenta,

d)solicitantului care nu indeplineste conditiile de participare la Examen, inclus in lista intocmita dupa transmiterea completarilor şi clarificarilor solicitate de Autoritatea competenta.

Candidatul care nu poate participa la Examenul la care a fost acceptat, poate solicita Autoritatii competente,in scris, cu cel puţin 3 zile anterior datei de desfasurare a Examenului reprogramarea participarii la Examenintr-un alt centru de examinare, in cadrul aceleiasi sesiuni sau in urmatoarea sesiune de examinare organizata de Autoritatea competenta, o singura data.

Candidatul poate solicita retragerea cererii de autorizare, pâna la data publicarii listei tuturor candidatilor (solicitantii care indeplinesc/ nu indeplinesc conditiile prevazute in Regulament pentru a participa la examen), prevazuta la pct. (7) din Anexa 3-3.1.1 din prezentul Regulament.

 A2 Prelungirea valabilitatii calitatii de electrician autorizat

 Prelungirea valabilitatii calitatii de Electrician Autorizat, pentru acelasi grad/ tip de autorizare, poate fi solicitata in cadrul sesiunii in care expira valabilitatea legitimatiei detinute, emiterea legitimatiei deElectrician Autorizat urmand a fi procesata in cadrul sesiunii respective.

Documentele care se depun in cazul acestei solicitari cuprind:

a) Cererea intocmita conform modelului precizat in Anexa 1 a prezentului Regulament, din continutul careia trebuie sa rezulte experienta profesionala de lucru a solicitantului, astfel cum este definita la Art. 31) din prezentul Regulament,

b) Dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, având o durata de minim 20 ore,

c) Aviz corespunzator de medicina a muncii,

d) Copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare mentionat la pct. V, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimatiei de electrician autorizat gradul/ tipul respectiv, detinute.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A VERIFICATORILOR DE PROIECTE in domeniul  instalatiilor electrice

 B1 Dosarul pe baza caruia solicitantul poate obtine calitatea de verificator de proiecte trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea intocmita conform modelului prevazut in Anexa 1 la prezentul Regulament,

b) copia legitimatiei de electrician autorizat,

c) copia diplomei de studii din care sa rezulte calificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer diplomat, intr-unul din domeniile de studii universitare prevazute la Art. 30) CPA 6-CPA 8.1 din prezentul Regulament,

d) dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore,

e) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimatiei de electrician autorizat tipul A, mentionat la pct. V.

B2 Prelungirea valabilitatii calitatii de verificator de proiecte

Prelungirea valabilitatii calitatii de verificator de proiecte poate fi solicitata, de regula, impreuna cu solicitarea prelungirii valabilitatii legitimatiei de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, in cadrul sesiunii in care expira valabilitatea acesteia. Documentele necesar a fi depuse in cazul acestei solicitari cuprind:

a) cererea intocmita conform modelului precizat in Anexa 1 a prezentului Regulament, din continutul careia trebuie sa rezulte realizarea documentatiilor de proiectare pentru lucrari in domeniul supus autorizarii, in corelare cu prevederile Art. 31) din prezentul Regulament, la care se vor anexa extrase din registrul de evidenta a proiectelor verificate pe perioada de detinere a calitatii de verificator de proiecte, intocmit in conformitate cu modelul prezentat in Anexa nr. 8 a Regulamentului, precum si un numar minim de 5 fise aferente fiecarei documentatii verificate din aceasta perioada, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare,

b) copia legitimatiei de electrician autorizat,

c) dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore,

d) aviz corespunzator de medicina a muncii,

e) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimatiei de electrician autorizat tipul A, mentionat la pct. V.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUTIA in domeniul  instalatiilor electrice

C1 Dosarul pe baza caruia solicitantul poate obtine calitatea de responsabil tehnic cu executia trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea intocmita conform modelului prevazut in Anexa 1 la prezentul Regulament,

b) copia legitimatiei de electrician autorizat,

c) copia diplomei de studii din care sa rezulte calificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer diplomat, intr-unul din domeniile de studii universitare prevazute la Art. 30) CPA 6-CPA 8.1 din prezentul Regulament,

d) dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore,

e) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimaţiei de electrician autorizat tipul B, mentionat la pct. V.

C2 Prelungirea valabilitatii calitatii de responsabil tehnic cu executia

Prelungirea valabilitatii calitatii de responsabil tehnic cu executia poate fi solicitata, de regula, impreuna cu solicitarea prelungirii valabilitatii legitimatiei de electrician autorizat gradul IIIB sau IVB, in cadrul sesiunii in care expira valabilitatea acesteia. Documentele necesar a fi depuse in cazul acestei solicitari cuprind:

a) cererea intocmita conform modelului precizat in Anexa 1 a prezentului Regulament, din continutul careia trebuie sa rezulte realizarea documentatiilor de proiectare pentru lucrari in domeniul supus autorizarii, in corelare cu prevederile Art. 31) din prezentul Regulament, la care se vor anexa extrase din registrul de evidenta a lucrarilor de instalatii electrice pe care le-a coordonat tehnic pe perioada de detinere a calitatii de responsabil tehnic cu executia, intocmit in conformitate cu modelul prezentat in Anexa nr. 9 a Regulamentului, precum şi un numar minim de 5 fise aferente fiecarei lucrari de instalatii electrice coordonate in aceasta perioada, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare,

b) copia legitimatiei de electrician autorizat,

c) dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore,

d) aviz corespunzator de medicina a muncii,

e) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimatiei de electrician autorizat tipul B, mentionat la pct. V.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A EXPERTILOR TEHNICI DE CALITATE SI EXTRAJUDICIARI in domeniul  instalatiilor electrice

D1 Dosarul pe baza caruia solicitantul poate obtine calitatea de expert tehnic de calitate si extrajudiciartrebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea intocmita conform modelului prevazut in Anexa 1 la prezentul Regulament,

b) copia legitimatiei de electrician autorizat,

c) copia diplomei de studii din care sa rezulte calificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer diplomat, intr-unul din domeniile de studii universitare prevazute la Art. 30) CPA 6-CPA 8.1 din prezentul Regulament,

d) dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore,

e) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimaţiei de electrician autorizat tipul A+B, mentionat la pct. V.

D2 Prelungirea valabilitatii calitatii de expert tehnic de calitate si extrajudiciar

Prelungirea valabilitatii calitatii de expert tehnic de calitate si extrajudiciar poate fi solicitata, de regula, impreuna cu solicitarea prelungirii valabilitatii legitimatiei de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, in cadrul sesiunii in care expira valabilitatea acesteia. Documentele necesar a fi depuse in cazul acestei solicitari cuprind:

a) cererea intocmita conform modelului precizat in Anexa 1 a prezentului Regulament, din continutul careia trebuie sa rezulte verificarile de proiecte si de lucrari de instalatii electrice pentru care a avut responsabilitati directe privind calitatea, precum si contributii la inlaturarea unor neajunsuri ivite pe parcursul derularii lucrarilor pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund, la care se vor anexa extrase din registrul de evidenta a expertizelor tehnice de calitate efectuate, intocmit in conformitate cu modelul prezentat in Anexa nr. 10 aRegulamentului, precum si un numar minim de 5 fise aferente fiecarei lucrari de expertizare din aceasta perioada, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare,

b) copia legitimatiei de electrician autorizat,

c) dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore,

d) aviz corespunzator de medicina a muncii,

e) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimatiei de electrician autorizat tipul A+B, mentionat la pct. V.

 Informatii

Tel:021-3278137,  021-3278104

Fax: 021-3278170

 


Lista de documente utile:

Model Cerere Anexa 1-candidat doc  Tip fisier: doc
0.07 MB ( 74.50 Kb)
Descarcari: 482

Model Cerere Anexa 2-angajator doc  Tip fisier: doc
0.03 MB ( 31.50 Kb)
Descarcari: 292

Ord. 11 /2013- aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,responsabililor tehnici cu executia,precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiiData: 22.03.2013  MO 152/21.03.2013
Abroga Ord. 90/2009

Etichete: , , , , , , , , , ,

27 răspunsuri to “Istorie – Informatii generale examen de autorizare electricieni Primavara 2013”

 1. Iacob Mihai Says:

  Sa intelegem ca verificatorii de proiecte Ie (foarte rari) de la MLPAT dispar de pe ecran? Eu parca asa inteleg, cine poate lamuri acest aspect?

  Daca dispar sau sunt dublati cu cei atestati de ANRE tot a facut un lucru bun ANRE pentru care trebuie apreciat. La MLPAT trebuia sa stii niste reglementari(I7_2011) ca pe coran ca nu aveai voie sa le interpretezi.

 2. Budica Stancu Says:

  Multumesc frumos pentru informarile” la timp ”.

 3. profudeelectro Says:

  Buna seara ,
  Am terminat acum un an scola profesionala (domeniul Electrotehnica) cu durata cursurilor 5 ani (zi) ,cu 2 calificari – Nivel 2 -Electrician exploatare joasa tensiune si Nivel 3 -Tehnician Electrotehnist . Lucrez in domeniul energetic intr-un CET . Sunt interesat de examenul de autorizare , insa sunt nelamurit cu o chestie . In acest caz am dreptul sa dau examen pentru gr II B / gr. II A+B , sau numai pentru gr. I B ?

  • stoianconstantin Says:

   Ca zice regulamantul pt CPA-ul si vechimea Dv?
   SGC

 4. profudeelectro Says:

  Experienta profesionala o considera ca (timpul de lucru de cand esti angajat) sau (perioada studiilor) ?

  • stoianconstantin Says:

   Cand esti angajat!
   Te rog utilizeaza butonul raspunde de langa numele tau ori de cate ori postezi o replica pe acelasi subiect. Pastraza discutia grupata si coerenta!
   SGC

 5. Tilea Daniel Says:

  Buna ziua.
  Va raog sa-mi trimiteti raspunsurile la intrebarile de Electrotehnica, Legislatie si Norme tehnice pentru Gradul I si II inclusiv rezolvarile la probleme.
  Va multumesc anticipat.

 6. Simona Rus Says:

  Buna ziua dl Stoian. Incerc sa sun la ANRE de cateva zile, pentru o lamurire,legata de dosarele de inscriere la examen, si nu imi raspunde nimeni. Poate ma lamuriti dvs. Sunt cativa colegi angajati la firma, care, conform noului regulament, din cat am citit si inteles eu, pot candida pentru gradul I, cand pana acum aveau IIB. Acesti colegi sunt la examen de autorizare, sau la reautorizare, din moment ce pana acum au fost autorizati, chiar autorizati cu un grad mai „mare”? Ma intereseaza ca sa stiu cat trebuie sa platesc, taxa intreaga sau 50% din taxa de inscriere? Multumesc.

  • misana02 Says:

   Parerea mea este sa le depuneti dosarul pentru Re-autorizare gr. II si daca ANRE va considera ca se incadreaza la gr. I, va consemna acest fapt atunci cand vor aparea primele liste si se vor cere completarile. Personal, asa cred ca este correct, atat timp cat nu s-a consemnat nimic in acest sens, in regulament (care regulament …..!!! lasa mult, foarte mult, de dorit.)

 7. misana02 Says:

  Inteleg din noul Regulament ca cei cu studii tehnice a caror facultati nu incep cu „electro” sau energetica nu mai sunt admisi la examen, exceptie facand Facultatea de Instalatii. Si ca ing. constructii, dupa 25 de ani in sistem in care ai fost proiectant, executant, electrician autorizat gr. IIIA+IIIB, ce urmeaza?

  Experienta profesionala nu este luata in calcul.

  La fel si pentru electricienii cu scoli profesionale care au lucrat o viata in sistem; se compara cu un eletrician care are liceul facut in zilele noastre si 2 ani experienta?! Sa fim seriosi!

  Dar daca astia sunt oamenii cu care se doreste a lucra, asta vor avea!

  Eu le doresc succes!

 8. Marius Serban - electrician autorizat - nu lucrez la ENEL Says:

  Astazi am depus dosarul pt. autorizare in sesiunea de primavara 2013.
  Sunt posesor de autorizare grad 1B si m-am inscris pt. obtinerea gradului 2 B.
  Din regulamentul de autorizare al electricienilor rezulta ca nu mai trebuie sa fac dovada absolvirii unui curs, vezi art. 17.(ORDIN Nr. 90 din 19 noiembrie 2009)((Art. 17. – (1) Participarea la primul examen, indiferent de gradul şi tipul solicitat, este permisă numai după ce candidatul face dovada că a urmat un curs de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice.)) – eu sunt la al doilea examen!
  Cei de la ANRE, mi-au spus ca trebuie sa fac curs deoarece trec la un grad superior.
  In regulament nu am gasit aceasta specificatie cu trecere la un grad superior si obligativitatea sutinerii unui curs de specializare!
  Art 28 spune –Art. 28. – Trecerea la un grad de autorizare superior sau obţinerea unui alt tip de autorizare se poate face prin promovarea unui nou examen.

  Pana la urma va rog sa-mi spuneti domnule Stoian, mai trebuie sa parcurg si cursul de minimum 20 de ore sau nu?

  Va multumesc.
  Cu respect Marius Serban.

  • misana02 Says:

   Am postat un comentariu mai jos, ptr.tine. Partea buna este ca poti sa trimiti si ulterior dovada pentru efectuarea cursului. Suntem multi in situatia asta.

 9. misana02 Says:

  Conform art. 37, toti electricienii autorizati isi improspateaza cunostinetele participand la un curs de instruire teoretica („au obligatia”- text regulament). Din punctul meu de vedere nu este rau, doar tarifele sunt discutabile…!
  Inteleg ca aveti deja legitimatia gr. I de cca. 5 ani, deci v-a trebui si dvs. sa faceti dovada unui curs de pregatire teoretica.
  Odata ce avem un nou Regulament in vigoare de ce mai apelezi la editii vechi? la art. 25 din actualul regulament se precizeaza exact acelasi lucru.
  Succes la examen!

 10. Marius Serban - electrician autorizat - nu lucrez la ENEL Says:

  Multumesc pt. raspuns, care totusi nu mi-se pare edificator.
  De ce?
  Art. 63. – Pentru pregătirea teoretică corespunzătoare a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare/execuţie în domeniul energiei electrice, electricienii autorizaţi au obligaţia de a urma, cel puţin o dată la 10 ani, un curs de pregătire teoretică organizat de un furnizor de formare profesională sau de o instituţie de învăţământ superior, conform prevederilor art. 17 alin. (2) şi (3).

  Si altceva, eu am o vechime de peste 20 de ani de munca in meseria de electroenergetician + 4 ani liceu energetic profil electrotehnica.
  Ce as mai putea oare asimila la un curs?

  Art. 25 de care pomeniti se refera la altceva.

  Din cate am citit eu regulamentul se pare ca nu am obligatia de a urma cursul, fiind la al doilea examen!

  Astept sa-mi raspunda si altcineva.

  Va multumesc.
  Cu respect Marius Serban.

 11. Alina Says:

  Buna ziua.
  Va raog sa-mi trimiteti raspunsurile la intrebarile de Electrotehnica, Legislatie si Norme tehnice pentru Gradul III A-III B inclusiv rezolvarile la probleme.
  Va multumesc anticipat.

 12. bulzan stefan Says:

  Buna Ziua
  Am constatat ca intrebarile la ELECTROTEHNICA s-au schimbat .
  Daca se poate sa primim raspunsurile ?
  Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Daca ati primit setul complet ref seiunea din Toamna 2012 este tot ce am! Deocamdata nu am timp sa actualizez raspunsurile insa as putea prelua acesta munca de la un alt voluntar! Ce ziceti acceptati provocarea?
   SGC

 13. Pavel Says:

  Buna,

  Am si eu o nelamurire inlegatura cu felul cum se face prelungirea autorizatiei de electrician: se mai da sau nu examen.

  Dosarul este depus si este in regula.

  • stoianconstantin Says:

   Se face o vizita comisiei pentru fotografie si primirea legitimatiei!
   Bafta!

 14. AurelP Says:

  Buna ziua.
  Am trmis dosarele a 3 angajati din firma unde lucrez si banii in contul ANRE care este trecut pe acest blog insa banii s-au intors inapoi.
  Am trmis din nou banii in contul ANRE de pe siteul anre.ro.
  Am sunat toata saptamana de nenumarate ori la numerele de telefon de pe siteul anre insa nu mi-a raspuns nimeni .
  Va rog sa-mi spuneti cum as putea intra in posesia facturilor pentru banii trimisi si daca este bine sa trimit acum copiile de pe OP-urile cu care am trimis banii, prin posta/curier la adresa la care am trimis dosarele.
  Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Eu va sftuiesc sa trimiteti OP-urile ca sa nu aveti probleme cu inscrierea. Incercati o comunicare prin fax pentru restul problemelor. va rog sa recititi titlul articolului se refera la o sesiune din 2013! Pentru 2014 trebuie sa respectati indicatiile de la sesiunea actuala!
   SGC

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: