Istorie ANRE pune in discutie noul regulament de autorizare a electricienilor


SGC 2010 Actualizare  finala: prin ordinul 11/2013 ANRE a aprobat regulamentul de autorizare a electricienilor. Mai jos puteti descoperi propunerile care s-au facut si le puteti compera cu versiunea aprobata.

 

Vezi mai jos si actualizarile succesive ale articolului!

In temeiul Legii Energiei Electrice 123/2012 ANRE a publicat astazi 04.02.2013 proiectul de regulament pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice.
Proiectul ramane in dezbatere publica doar 14 zile pana la 18.02.2013.

Propunerile si observatiile sunt asteptate la adresa de email darae@anre.ro  textul proiectului de regulament poate fi descarcat de pe site www.anre.ro utilizand: acest link  sau direct de pe blog:  Proiectul regulamentului ANRE de autorizre a electricienilor_04.02.2013

Fara pretentia de a fi studiat foarte atent proiectul de regulament (a fost publicat doar de cateva ore pe pagina de web a ANRE! => vezi mai jos si Update 09.01.2013 rezultat dupa analiza integrala a proiectului de regulament! ) punctez cateva idei :

 1. s-a extins domeniul de autorizare si asupra verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice.
 2. calitatea de verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice este legata de calitatea de electrician autorizat gradul IV
 3. frecventa cursurilor creste de la 1/10 ani la 1/5 ani mentionandu-se durata minima a cursului de 20 de ore
 4. apar referinte la proceduri de prelungire a fiecarui tip de autorizatie in acelasi grad.  Prelungirea se face in baza unui dosar profesional: cerere, anexa cu activitatea prestata, dovada efectuarii cursului (1/5ani), aviz medicina muncii (!?), plata 50% din cuantumul taxei de prima autorizare pt gradul respectiv
 5. se pare ca  prelungirea se face cu sau fara examen daca „solicitatea de prelungire sa se depuna cu 3 luni inainte de expirarea autorizarii” si se mentioneaza ca „cererea se proceseaza in sesiunea urmatoare”
 6. salut aparitia ideii de prelungire a autorizarii in acelasi grad deoarece o consider conforma cu prevederile reglementarilor internationale (eg  Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13.07.2009 privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice ,  Directiva 2006/123/CE Parlamentului European si a Consiliului din  12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne) si nationale (eg OUG 49/2009 si Ordinul 1496/13.05.2011 al MDRT pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier) care in esenta spun ca o autorizatie obtinuta in baza unui examen are valabilitate nelimitata atata timp cat titularul isi onoreaza obligatiile.
 7. cred ca exista o neclaritate la articolul 30 care prevede Calificarile Profesionale Aprobate intre inginer licentiat si inginer diplomat la codul CPA6 vs CPA6.1 , 6.2 si 6.3 In acceptiunea mea inginer diplomat (pe stil vechi) = inginer licentiat (pe stil nou) + master (pe stil nou). Asta nu inseamna ca inginerul diplomat in interesul dezvoltarii profesionale nu poate face unul sau mai multe mastere insa aceste mastere facute de inginerul diplomat nu cred ca fac obiectul CPA la care ar trebui sa se refere Regulamentul
 8. liseste procedura de autorizare a verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari
 9. timpul pentru consultarea opiniei publice este foarte redus in 2 saptamani abia se propaga vestea ca s-a publicat Regulamentul ca documet de discutie
 10. Ar fi extraordinar daca pe site ANRE ar exista un soi de forum sau cel putin o afisare centralizata a propunerilor primite si a opiniilor exprimate pe marginea lor. In lipsa acestor instrumente pe site ANRE sper ca blogul sa contituie locul unde se pot purta dezbateri pe marginea Regulamentului cu mentiunea ca opiniile care vor conta cu adevarat vor fi cele care se formuleaza  oficial pe adresa de email darae@anre.ro  pana la 18.02.2013

Sunt curios cati dintre electricienii autorizati vor aloca timpul necesar exprimarii unei opinii asupra proiectului de regulament si cati vor face efortul de a-si sistematiza ideile si de a formula propuneri la darae@anre.ro !

Avand in vedere timpul extrem de scurt pentru propuneri consider util ca anuntam cat  mai multi colegi de publicarea proiectului de Regulament. Am convingerea ca de data asta ANRE va fi receptiva la propuneri, Este evident ca se incearca o cotitura importanta in reglemetarea domeniului.

In aceste conditii este esential sa contribuim la imbunatatire continutului. De exemplu mi se pare o exagerare si in acelasi timp o discriminare solicitarea unei adeverinte medicale. Aici vorbim de abilitati intelectuale si nu de cele fizice. Evident ca sunt extrem de importante si abilitatile fizice insa acest lucru se discuta la locul de munca.

Update 09.02.2013

Pana astazi conform contorului de pe site www.anre.ro  draftul Regulamentului a fost descarcat de 1835 ori!

E mult, e putin? S-a raspandit vestea despre intentia ANRE de reactualizare a Regulamentului de autorizare?

Normativul mai poate fi descarcat doar de pe pagina rezervata documentelor puse in dezbatere publica!

Am reusit sa citesc mormativul! Observatiile propunerile mele sunt urmatoarele:

Nr crt

Detaliere observatii si propuneri

1

La art 3 se defineste domeniul de aplicare a Regulamentului invocand termenul de „instalatii electrice” care este definit destul de clar la art 7La art 5 se fce vorbire de operarea „capacitatilor energetice” acest termen nu este definit in Regulament si genereaza confuziiPropunere

 • utilizarea exclusiva a referintei la „instalatii electrice”

2

La art 5 aliniatul 1 este clar. Aliniatele 2 si 3 ar trebui sa fie reformulate pentru eliminarea unor exprimari confuze. Trebuie facuta distinctie intre statutul de operator economic gestionar de instalatii electrice (atentie aici sunt incluse si instalatiile de utilizare) si respectiv de modalitatea in care se face operarea:

 • in „regie proprie” de catre operator economic gestionar de instalatii electrice => care trebuie sa aiba un serviciu de specialitete etc
 • pe baza de contract cu unitati terte specializate in „operare instalatii electrice” atestat de ANRE => chiar are ANRE acest tip de atestat sau prin extrapolare unitatile care sunt autorizate pentru constructii sunt abilitate sa faca si „operare instalatii electrice”?

Ce facem cu persoanele fizice detinatoare de „capacitati energetice” ma gandesc  aici doar la proprietarii de posturi de transformare si poate mai nou de Centrale Electrice de disferite tipuri si puteri ca sa nu mai vorbesc de detinatorii de ateliere?

Ce facem cu autoritatile publice si asimilatii acestora scoli, dispensare, spitale etc? In majoritatea cazurilor nu au angajati electricieni in unele cazuri instalatiile de utilizare sunt destul de complexe

Propuneri:

 1. Corectarea exprimarilor pentru eliminarea exprimarilor confuze
 2. Constientizarea generalitatii exprimarilor care pot arunca prevederea Regulamentului in derizoriu mai ales ca este necorelat cu „legislatia in vigoare” si nu se prevad sanctiuni pentru proprietarii de ” instalatii electrice”.
 3. Prevederea este necesara deoarece ne confruntam cu o gama extrem de larga in care detinatorii de ” instalatii electrice” nu au organizata activitatea de „operare instalatii electrice” chiar si in situatia in care detin in proprietate instalatii de 20 kV ca sa nu mai vorbim de instalatiile de utilizare unde probabil ca peste 80% din agentii economici  detinatori de instalatii de utilizare nu au angajati nici macar electricieni calificati ca sa nu mai vorbim de electricieni autorizati. Aici avem in culpa si cvasi majoritatea autoritatilor publice.
 4. Renuntarea  la utilizarea sintagmei „operator economic” si utilizarea notiunii de „agent economic”
 5. Poate se gaseste o solutie de limitare a domeniului la care se refera Regulamentul astfel incat aplicarea sa poata sa fie si controlata!
 6. Sa se tina cont de necesitatea extinderii in continuare a domeniului de reglementare al ANRE la asigurarea mentenatei tuturor tipurilor de  „instalatii electrice” parte componenta a SEN inclusiv a instalatiilor de utilizare

 

3

Regulamentul are impact asupra multor reglementari pe care le face inoperante (cum ar fi cele care reglementeaza in acest moment autorizarea RTE, VP, Expertilor Tehnici  da Calitate Extrajudiciart (ETCE)).Propunere  

 • includerea in Regulement a unui articol prin care sa se dispuna in clar abrogarea in tot sau in parte a unor reglementari care sunt in vigoare  la data aparitiei Regulamentului

4

Regulamentul face trimitere generala la legislatie de ex la art 6(1) si art 6(2) (in opinia mea un subterfugiu facil, mult prea des utilizat in legislatia romaneasca) generand confuzie si incertitudinePropunere

 •  includerea in Regulement a unui articol prin care sa se faca trimitere concreta la legislatia si reglementarile conexe pe care se sprijina prevederile Regulamentului

5

Exista o necorelare intre art 6 alin 2 si art 7 pct 7 referitor la activitatea ETCE. La art 6(2) se limiteaza situatiile in care ETCE isi desfasoara activitatea „ în anumite situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare” pentru ” asigurării calităţii lucrărilor de montaj dotări tehnologice aferente oricăror instalaţii electrice”In definitii la art 7 pct 7 si respectiv la art 35 nu se mai face vorbire de activitatile ETCE pentru  ” asigurării calităţii lucrărilor de montaj dotări tehnologice aferente oricăror instalaţii electrice” si de limitarea situatiilor in care ETCE ar face activitatile RTE respectiv ale VP.Definitia activitatii ETC de la art 7 pct 7 conduce la ideea de litigiu in faza „extrajudiciara”Propuneri

 1. Corelarea art 6(2) cu definitia de la art 7 pct 7
 2. Fraza de la art 7 pct 7 se termina usor cam agramat: ” în vederea fundamentării măsurilor de intervenţiei„.
 3. Cel mai natural ar fi sa se decupleze activitatea VP si cea a RTE de activitatea ETCE. In acest fel ETCE ii va putea verifica pe VP si RTE in cazuri in care exista suspiciuni sau chiar acuzatii de malpraxis (cam asta deja rezulta din art 41!)

 

6

Atentie exprimare ade la art 13 ” conferă titularului acesteia, următoarele competenţe, analizarea” referitoare la ETCE intra in contradictie logica cu art 6(1) si 6(2) Propuneri:

 1. Pastratea exprimarii de la art 13 si alinierea logicii art 6(1) si 6(2) la art 7 pct 7 si art 13
 2. Vezi  si propunerile de la pct 5 de mai sus
 3. Completarea „competentelor” ETCE in domeniul verificarii (expertizarii) proiectelor

7

Art 15 si in general Regulamentul nu ia in considerare detinatorii titlului de „Doctor Inginer in Energetica sau in general in ingineria electrica” si acestia intra in randul masei de electricieni care trebuie sa isi dovedeasca cunostintele pentru a fi declarati electricieni autorizati?Pe de alta parte cei care deja au ignorat 20 de ani necesitatea de a se autoriza activand ca neautorizati sunt brusc „felicitati” si recompensati pentru tenacitate acceptandu-se ca o unenicie la locul de munca poate fi in final echivalata cu o suita de autorizari/reautorizari ale celor care au respectat reglementarile si s-au autorizat!Aliniatul 2 al art 15 este cel putin ciudat.Statutul de angajat al ANRE da oamenilor scutire de la examinare! Foarte firesc ar fi ca sa se dea un preaviz de autorizare tuturor angajatilor ANRE cu pregatire tehnica sa participe la primul examen de autorizare (!!! daca indeplinesc conditiile legale) si pe viitor conditia de detinere a unei autorizatii de electrician autorizat gradul IV A+B sa fie o conditie eliminatorie la angajare.Trebuie sa recunostem ca e cam ciudat ca tocmai la ANRE sa avem electricieni neautorizati care sa verifice si sa reglementeze activitatea electricienilor autorizati!  Propunere:

 • Art 15 trebuie rescris intr-o maniera corecta si echilibrata!

 

8

Art 17, art 19, art 21 si art 22 trebuie eliminata cerinta ” aviz corespunzător de medicină a muncii” este discriminatorie si nu are legatura cu pregatirea/calificarea  profesionala care face obiectul validarii prin autorizare.In sustinere pot fi invocate cerintele de la art 16 care nu pretinde sa fie probata sanatatea cu ” aviz corespunzător de medicină a muncii”  In plus la art 35 deja este conditionata problema exercitarii meseriei de existenta avizului legal de medicina muncii pentru conditiile concrete in care electricienii autorizati ar urma sa isi desfasoare activitateaPropuneri:

 • eliminata cerinta ” aviz corespunzător de medicină a muncii”
 • ar fi potrivit ca cererea sa aiba o sectiune in care sa fie declarate activitatile prestate in calitate de persoana autorizata si foarte importanta  ar fi o declaratie pe propria raspundere ca in perioada pentru care se face „raportul de activitate” electricianul autorizat nu a incalcat prevederile Regulamentului si ca nu exista pe numele lui hotarari ale instantelor de judecata pentru consecintele malpraxisului sau alte forme de sanctionare / evidentiere a malpraxisului
 • in acest fel ANRE isi va asuna rolul firesc, de gestionare a dosarului profesional al electricianului autorizat. Atunci cand apar reclamatii ele vor fi conexate dosarului profesional si confruntate cu declaratiile electricianului deja existente la dosar sau urmatoarea declaratie le solicitare aprelungirii autorizatiei
 • pe cale de consecinta participare ala un nou examen ar „sterge abaterile” din trecut acordand electricianului alte sanse de a activa cu un „dosar curat”

9

Art  19 alin 3 fraza „După expirarea duratei de valabilitate a Legitimaţiei, o legitimaţie nouă poate fi redobândită numai în urma promovării unui nou Examen pentru autorizare”  ar trebui sa fie reformulata pentru a fi adus in corelare cu exprimarile de la art 19alin 1 si 2Propunere de reformulare:

 • „După expirarea duratei de valabilitate a Legitimaţiei, daca nu a fost solicitata prelungirea valabilitatii conform art 14 si 17 din regulament, o legitimaţie nouă poate fi redobândită numai în urma promovării unui nou Examen pentru autorizare”

 

10

Art 30 CPA 6, 6.1, 6.2 si 6.3 ar trebui redefinite nu este clara diferenta intre inginerii diplomati (ingineri cu facultate de 5 ani examan de diploma) si inginerii licentiati (facultate de 4 ani si examen de licenta) respeciv fata de inginerii licentiati care prin masterat pot ajunge la calificarea de inginer diplomatPropuneri:

 • Reformulare clara a CPA 6, 6.1, 6.2 si 6.3
 • Ar fi extrem de necesar  ca ANRE sa solicite o modificare a programei unor licee respectiv facultati care sa poata scoate dupa absolvire direct electricieni autorizabili pe baza de dosar de catre ANRE pentru anumite grade. Prin acesta autorizare in fapt ANRE preis in monitorizare activitatea profesionala a respectivilor electricieni
 • Poate exista o prevedere in acest sens in Regulament care sa produca consecinte incepand cu prima serie care va absolvi dupa o anumita data. In acest sens Liceele si Facultatile de profil si-ar putea calibra mesajele de marketing iar spre meseriea de electrician ar fi atrasi oameni carora in mod clar li s-ar oferta avantaje si oportunitati profesionale in urma absolvirii scolilor respective
 • In acest fel s-ar evita ruptura intre sistemul national de invatamant si formare profesionala si dreptul pe care si-l statueaza ANRE de a da forma finala de certificare a calificarii  profesionale

 

11

Art 35 nu contine referinte la „operarea instalatiilor electrice” in acest fel  Regulamentul lasa art 5 fara sustinere  Propunere:

 • completarea art 35 cu prevederi exprese legate de atributii de operare ale electricienilor autorizati

12

Regulamentul nu vorbeste despre masurarea/verificarea  pp si in general de masuratori PRAM ele echipamentelor si instalatiilor electrice Propunere:

 • Completare art 35 prevederi exprese legate de atributii de masurarea/verificarea  pp si in general de masuratori PRAM ale electricienilor autorizati

In termen  (pana la 18.02.2013) le voi trimite si catre darae@anre.ro Intre timp poate capacitez cateva opinii de la Dv!

Fac o afirmatie pe care intentionez sa o probez dupa finalizarea reactualizarii Regulamantului:

ANRE s-a tinut de cuvant in ceea ca privete valorificarea propunerilor primite de la electricieni de imbunatatire a regulamentului. Deja proiectul de regulament probeaza flexibilitatea ANRE si dorinta de a avea un regulament cu prevederi corecte!

Acesta afirmatie ar trebui sa va incurajeze sa va impicati in acesta actiune!

Update 14.02.2013

Am constatat ca fisierul cu regulamentul a fost descarcat de pe site ANRE de 3035 ori si ca articolul de pe blog a fost accesat  in 10 zile de cca 900 de ori.

Nu mi se par cifre prea mari la cca  40-50.000 de electricieni care ar putea fi interesati de Regulamentul de autorizare. Sunt foarte curios cati oameni si-au mobilizat sa contribuie cu propuneri si opinii la imbunatatirea regulamentului!

Ar mai fi cateva zile pena in 18.02.2013. Din dezbateri le de pe blog s-au cristalizat cateva idei intre care necesitatea ca Regulamentul sa fie armonizat cu „legislatia in vigoare”!

Update 04.03.2013

Obs la Regulamentul de autorizare electricieni cu referire la VP, RTE, Experti Th Extrajudiciari_dr ing Calotescu Aurica

OBSERVAŢII ŞI PUNCT DE VEDERE

privind Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, Verificatorilor de proiecte, Responsabililor Tehnici cu Execuţia, precum şi a Experţilor Tehnici de Calitate şi Extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

    Dr.ing.A. Calotescu – Consultant ME

Legea nr.123/2012 privind energia electrică şi gazele naturale, după cum ştiţi, a fost promovată, în regim de urgenţă în anul 2012, de Parlamentul României, consultand în special ANRE. Iniţial, când s-a pus problema modificării Legii nr.13/2007 a energiei electrice pentru armonizarea ei cu legislaţia europeană, şi nu numai, s-au purtat discuţii săptămânale în Comisie la Camera Deputaţilor (unde am participat şi eu), apoi, după un timp, a fost oprită această activitate. Când s-a promovat Legea 123/2012, aşa cum am spus, în regim de urgenţă, nu a fost timp ca Direcţia de investiţii din minister s-o examineze aprofundat şi datorită acestui lucru această lege a putut, la propunerea ANRE, să reglementeze în interes propriu, ceea ce era deja reglementat de minister: autorizarea Verificatorilor de Proiecte, Responsabililor Tehnici cu Execuţia (corect este execuţia de lucrări), precum şi a Experţilor Tehnici de Calitate şi Extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice.

Din acest punct de vedere se impun următoarele precizări:

Legea 123/2012, referitoare la activitatea de autorizare a lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice şi gazelor naturale şi acum, continuarea care se propune prin Regulamentul amintit, este în contradicţie cu legislatia promovată şi atribuţiile Ministerului Economiei, mă refer la Legea 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale şi Ordinul MECMA nr. 346/2010. Ministerul Economiei este direct implicat în îndepinirea procedurilor care sunt necesare pentru activitatea investiţională a ministerului, pentru intreaga economie naţională, inclusiv pentru sectorul Energiei electrice şi Gaze naturale, întrucât chiar în Legea 123/2012 (art.6), pentru minister, sunt stabileşte următoarele atribuţii:

elaboreazã proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice;
asigurã elaborarea de studii pe baza cãrora urmeazã a fi stabilite prioritãţile privind investiţiile de interes strategic din sectorul energiei electrice;
–  supravegheazã aplicarea şi respectarea mãsurilor stabilite pentru protecţia mediului de cãtre participanţii la activitãţile din sectorul energiei electrice aflaţi în subordinea  sau coordonarea ministerului;
ia mãsuri pentru realizarea instalaţiilor de producere a energiei electrice, care permit utilizarea, în condiţiile eficienţei economice, a combustibililor inferiori din resurse interne, precum şi valorificarea surselor regenerabile de energie;
aprobã specificaţiile referitoare la caracteristicile tehnice ale echipamentelor energetice utilizate în SEN, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile.

 

Pentru ca Ministerul Economiei să-şi îndeplinească aceste atribuţii a promovat legislaţia amintită (Legea nr.440/2002, Ordinul ministrului nr.446/2010 şi ale acte legislative) care, repet, se referă la calitatea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale (deci la investiţii).

 

Este evident că, în aceste condiţii, participanţii la elaborarea Legii, referitor la „autorizări” au modificat Legea 13/2007 preluând din Legea 440/2002 şi Ordinul ministrului nr.364/2010 problemele care privesc atestarea Verificatorilor de Proiecte (VP), Responsabililor Tehnici cu Execuţia (RTE) şi Experţilor Tehnici de Calitate şi Extrajudiciari (ETCE), introducând noţiunea de „autorizare”  (a da dreptul cuiva să întreprindă ceva) în loc de „atestare” (a verifica cunoştintele cuiva intr-un anumit domeniu).

Desigur este mai putin important sensul acestor cuvinte decât reglementarea în sine, a acestor inţiative paralele, cu precizarea că ministerul are o experienţă de 10 ani în această activitate.

 

Consider că această modalitate de reglementare elimină şi o serie de probleme care s-ar pune dacă actualul proiect de Regulament ar fi promovat, şi anume:

proiectul de Regulament ignoră chiar legislaţia pe care o invocă în preambul – Legea  440/2002 şi Ordinul ministrului economiei nr. 346/2010;

– nici o lege nu poate fi aplicată retroactiv (Constituţia Romaniei) aşa că cei deja atestaţi, 556 de Verificatori de Proiecte, 1018 Responsabili Tehnici cu Execuţia de lucrări şi 157 Experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari, deţinători de atestate, trebuie să-şi continuie activitatea prin formele de reatestare prevăzute de Ministerul Economiei, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, autoritate de stat pentru domeniile specifice activităţilor industriale, inclusiv al exigenţelor privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;

          – nu se poate face discriminare în sensul că doar absolvenţii facultăţii de electreoenergetică  pot avea gradele de electricieni autorizaţi IV A şi/sau IVB şi, de aici, doar acestia pot deveni Verificatori de Proiecte, Responsabili Tehnici cu Execuţia de lucrări şi Experţi Tehnici de Calitate şi Extrajudiciari. Absolvenţii facultăţii de Electrotehnică care pot proiecta şi monta aparate electrice şi maşini electrice pentru orice tensiune şi putere,  nu se pot autoriza ca electricieni  gradul IV, conform reglementărilor ANRE?

De cand facultatea de Electrotehnică este inferiorară facultăţii de Electroenergetică. Nu vi se pare că se inversează valorile? Dacă s-ar întâmpla acest lucru ar însemna un blocaj în funţionarea unor agenţi economici (un singur exemplu: Electricaserv) care, de regulă au puţini electricieni autorizaţi IV A şi/sau IVB şi dintre aceştia, nu toţi vor să fie VP, RTE sau ETCE. De regulă, după cum bine ştiţi,  predomină autorizările cu gradele II şi III (A sau B) care le sunt suficiente pentru lucrări de joasă şi medie tensiune.

– în momentul de faţă  sunt atestaţi de catre Ministerul Economiei 1731 de specialişti VP, RTE şi ETCE. Oare, cum pot înlocui cateva zeci de electricieni autirizati IVA şi/sau IVB, aceste mii de atestaţi care lucrează pentru sute de societăţi comerciale?

– de asemenea, eu consider că un absolvent de electroenergetică care poate fi autorizat IVA şi/sau IVB,  nu are, neapărat,  vocaţie pentru documentaţiile instalaţiilor electrice  care privesc toate cele 300 de domenii din codurile CAEN. Am în vedere şi proiecte de actionări electrice, automatizări, electronică de putere, reţele de transmitere date etc.

– în momentul de faţă  sunt atestaţi de catre Ministerul Economiei 1731 de specialişti VP, RTE şi ETCE. Oare, cum pot inlocui cateva zeci de electricieni autirizati IVA şi/sau IVB, la sute de societăţi comerciale, aceste mii de atestaţi?

– în situaţia în care un verificator de proiecte, promovat după actual proiect de Regulament al ANRE, îşi incepe activitatea ca Verificator de proiecte la o data diferită, să zicem în urmă cu un an faţă de data de intrare în valabilitate a autorizaţiei de electrician IVA, insemnează ca dacă la viitoarea autorizare pică examenul ANRE de electrician autorizat, deci, nu mai poate fi proiectant, în schimb poate fi Verificator de proiecte (este chiar ciudat);

acest proiect de act normativ este în contradicţie cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.124/2000 privind formarea profesională a adulţilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în Romania prevederile legislaţiei Uniunii Europene;

– atestarea Experţilor Tehnici de Calitatea şi Extrajudiciari are drept temei legal prevederile OG nr.2/2000, aprobată de Legea nr.158/2002 şi prevederile Ordinului MEC nr.905/2004;

Nu poti reglementa si aplica

Faţă de cele mai sus menţionate, ţinând seama şi de faptul că în alte domenii de activitate (exemplu construcţii) tot ministerul de resort al lor atribuie calităţile de VP, RTE şi ETCE consider absolut normal ca proiectul de Regulament al ANRE să prevadă ca ministerul de resort, prin instituţii abilitate de acesta, să gestioneze problema atestărilor pentru toate domeniile economiei naţionale, inclusiv pentru instalaţiile de energie electrică şi gaze. Desigur că pentru uniformitate, durata de valabilitate a unei certificat de atestare trebuie să crească de la 3 la 5 ani şi, de aesemenea, cheltuielile pentru reatestare trebuie să fie conform legislaţiei europene.

Tot, pentru o deplină concordanţă între gradele de autorizare pentru electricieni şi codurile CAEN accesate de cei care vor fi atestati, de instituţiile agreate de minister, trebuie prevăzute subdiviziuni conform nivelelor de tensiuni şi puteri pentru care pot avea astfel de responsabilităţi.

Exemplu: Pentru Sectiunea D, din Codul CAEN, – Productia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat – Cod 3513 Distribuţia energiei electrice, să aibă subdiviziunile  3513.II.A şi IIB, 3513.III A şi IIIB, 3513.IVA şi IVB corespunzător gamelor de tensiuni pentru care se autorizează electricienii (sau o altă numerotare care să corespundă acestui scop).

– de asemenea, eu consider că un absolvent de electroenergetică care poate fi autorizat IVA şi/sau IVB nu are neapărat vocaţie pentru documentaţiile instalaţiilor electrice  care privesc toate cele 300 de domenii din codurile CAEN. Am în vedere şi proiecte şi DTI de actionări electrice, automatizări, electronică de putere, reţele de transmitere date etc.

– în proiectul de Regulament al ANRE sunt propuse anumite facilităţi pentru cei care au grade de proiectant I, profesori şi conferenţiari. Oare cei care au titlul de Doctor în ştiinţe tehnice nu fac parte din lumea aceasta selectă?

– acest proiect de act normativ este în contradicţie şi cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.124/2000 privind formarea profesională a adulţilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în Romania prevederile legislaţiei Uniunii Europene;

Din punctul meu de vedere acest Regulament trebuia trimis în anchetă publică numai după ce principalele instituţii ale statului (minister, societăţi de profil, facultăţi etc.) exprimau opinii.

Pentru a cunoaşte în ce constă această activitate de atestare a VP, RTE şi ETCE, vă precizez următoarele:

CPPI Buşteni care are, de cel puţin 10 ani, preocupări în acest domeniu, are o experienţă de netăgăduit. Are arhivate toate dosarele cu datele personale şi de preocupări investiţionale ale tuturor cursanţilor, diplomele care atestă absolvirea cursului de „Riscuri tehnologice”, lucrările lor de absolvire în domeniul calităţii lucrărilor de montaj DTI, toată cazuistica, inclusiv legislaţie, dezbătută la întâlnirile de monitorizare şi reatestare desfăşurate in cei 10 ani de activitate.

Oare se poate da la gunoi o activitate extrem de bine pusă la punct şi să se preia în condiţii simplificate, pe bază de dosar, de persoane de la ANRE care nu au caliatatea de VP, RTE sau ETCE. Cum poate cineva să fie instructor pentru candidaţii la carnet de conducere dacă el nu are carnet de conducere?

Nu cred că este o practică normală ca o instituţie, fie ea şi ANRE, să decidă o reglementare în propriul interes.

O altă intrebare care se poate pune priveste conducerea activităţii investiţionale, de la Studiul de prefezabilitate până la Recepţia definitivă a lucrărilor executate. În acest lanţ de lucrări de care se ocupă Ministerul Economiei este urmărită calitatea lucrărilor în scopul protejării vieţii oamenilor, al preîntâmpinării de pierderi materiale şi al protecţiei mediului înconjurător (legea 440/2002). Are ANRE astfel de preocupări?  In cazul unor incidente:  transformatoare de putere care au luat foc sau generatoare care au ieşit prin acoperişul halei, s-a implicat ANRE în cercetarea acestor incidente? Pentru neîndepinirea criteriilor care privesc realizarea unor lucrări investiţionale de calitate singurul în măsură să aplice amenzi, conform Legii nr.440/2002), este Minsterul Economiei.

Concluzionând, consider că acest proiect de Regulament, trebuie să se emită doar după modificarea şi completarea Legii nr.123/2012 şi să se refere la activitatea de autorizare a electricienilor. In privinţa atestării (autorizării) Verificatorilor de Proiecte, Responsabililor Tehnici cu Execuţia de lucrări şi Experţilor Tehnici de Calitate şi Extrajudiciari proiectul de Regulament trebuie să indice  modalităţile de atestare promovate de Ministerul Economiei cu precizarea unor amendamente care privesc completarea codurilor CAEN cu subdiviziuni în funcţie de tensiuni şi putere pentru care se emite atestatul, iar pentru uniformizarea acestor proceduri, propunerea de crestere a valabilităţii unei atestări de la 3 ani la 5 ani trebuie acceptată.

 

Succes maxim!

SGC

Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

96 răspunsuri to “Istorie ANRE pune in discutie noul regulament de autorizare a electricienilor”

 1. Ioana Rusu Says:

  Multumesc frumos pentru articol. Ma uit destul de frecvent pe site-ul ANRE, dar nu observasem publicarea regulamentului. Deja l-am transmis si colegilor mei.

 2. Radu Says:

  Art. 37. Pentru pregătirea teoretică corespunzătoare a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare/ execuţie în domeniul energiei electrice, Electricienii Autorizaţi au obligaţia de a urma, cel puţin o dată la 5 ani, un curs de pregătire teoretică organizat de un furnizor de formare profesională sau instituţie de învăţământ superior, conform prevederilor Art. 25 alin. (2) şi alin. (3).

  Vad ca se incearca incontinuare jefuirea Electricenilor Autorizati.
  Eu nu am sustinut acest curs, la vremea cand m-am atestat, dar din dicutii cu colegii care au sustinut examenul, pe baza legii „cursului” pare un jaf pe fata. Cursantii se fac, ca merg la curs, si cei care il organizeaza se fac ca au cursanti (prezenta), si banii ruleaza in conturi, si adeverintele se elibereaza fara prezenta la curs.

 3. IONELA CHIRIBUC Says:

  Buna ziua,domnule Stoian,

  va rog luminati-ma !

  Am citit proiectul de Regulament ANRE si nu am inteles pe ce functie/post pot angaja un absolvent al uneia din scolile precizate la art. 31 din Regulament?
  Pentru ca acesta sa poata acumula experienta ceruta pt autorizare?

  Art. 32. (1) Experienţa profesională minimă, respectiv numărul de ani în activităţi de tipul celor precizate la Art. 31 din Regulament, pentru fiecare CPA stabilite la Art. 30 din Regulament, necesară calificării la gradul şi tipurile de autorizaţie de electrician solicitată, este prezentată în Anexa 4 la prezentul Regulament.
  (2) Numărul de ani de experienţă profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor corespunzătoare precizate la Art. 30, ca angajat pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite.

  Imi puteti spune ce act normativ reglementeaza activitatea profesionala a electricienilor de intretinere, de ex, care nu sunt autorizati ANRE?

  Va multumesc foarte mult pentru ajutor si va asigur de toata admiratia pentru munca pe care o faceti prin acest site.
  Ionela Ch.

  • Ioana Rusu Says:

   Cer scuze dlui Stoian pentru ca o iau inaintea dumnealui. Accept corecturi in situatia in care raspunsul meu este incorect sau incomplet.

   Doamna Chiribuc, daca va uitati la paginile 34-35, veti vedea un tabel, in care este precizat numarul de ani de experienta necesara pentru fiecare grad in parte, in functie de specializare.

   Experienta ceruta este in functie de scoala absolvita si de gradul pentru care vrea sa se autorizeze: daca vrea sa se autorizeze pe joasa tensiune, are nevoie de experienta pe joasa tensiune; daca vrea pe MT, atunci ii trebuie experienta pe MT si daca vrea pe IT, atunci ii trebuie pe IT (proiectare/executie/exploatare/operare, dupa caz). Daca cititi tabelul, ar trebui sa va lumineze.Sunt situatii cand nu este necesara experienta pentru anumite grade (de exemplu, pentru cei care se incadreaza in CPA 6 si CPA 7 – cu subdiviziunile lor -, nu este necesara experienta pentru gradele I si II).

   Postul pe care poate sa-l ocupe este in functie de scoala pe care a absolvit-o/diploma pe care o detine: daca a absolvit o facultate, pe post de inginer; daca a absolvit o scoala profesionala/liceu tehnic/curs de calificare, pe post de electrician sau tehnician sau…. ce spune diploma …

   Daca urmeaza sa lucreze in proiectare si nu este autorizat (daca are nevoie de experienta pentru a se putea autoriza), poate sa participe la intocmirea proiectelor, dar nu sa le faca singur. Sef de proiect va trebui sa fie o persoana care are deja autorizare pentru a proiecta instalatii electrice pentru gradul in care se incadreaza instalatia proiectata.

   Un electrician de intretinere care nu este autorizat ANRE, va fi angajat ca si electrician de intretinere. Diploma pe care o detine ii da acest drept. Dar va trebui sa lucreze sub supravegherea/ coordonarea unei persoane care este autorizata:

   Art. 5. din Regulament, Aliniatul (1) Operarea capacităţilor energetice, deţinute sub orice formă de către un operator economic, se realizează de personal având calificare profesională în domeniul instalaţiilor electrice sub coordonarea/ supravegherea electricienilor autorizaţi având gradul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune aferent capacităţii respective.

   unde

   Art. 7, punctul 8. Operarea instalaţiilor electrice [inseamna] – Supravegherea permanentă a funcţionării instalaţiilor electrice, pregătirea şi coordonarea manevrelor, inclusiv mentenanţa acestora, realizarea operaţiilor şi manevrelor în mod nemijlocit într-o instalaţie electrică, în vederea funcţionării sigure şi economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin legislaţia în vigoare.

   [as fi evidentiat unele lucruri, dar pagina de comentariu nu imi permite]

   O zi buna!

 4. nicu Says:

  Se incearca in continuare jefuirea Electricenilor Autorizati.

  Daca tot se incearca ceva pai sa se tina cont si de parerea electricenilor.

  Cei ce fac acest regulament se gandesc doar l buzunarele lor, ca daca nu se mai face pregatire inainte de prelungire autorizatie ei de la cine mai iau bani si multe altele.

 5. Iacob Mihai Says:

  Observatii la Regulamentul pentru autorizarea electricienilor ,verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice propus de ANRE in februarie 2013,

  Ma numesc Iacob Mihai sunt inginer electrotehnist specialitatea Electromemecanica si o viata am lucrat in domeniul electrotehnic.Am lucrat efectiv ca inginer electrotehnist (in fostul Combinat Siderurgic Galati),nu am “plimbat hartii” prin diferite compartimente ale unor institutii.

  In prezent sunt si RTE pentru dotari tehnologice industriale inclusiv electrice atestat de CPPI Busteni.In acelasi timp sunt si electrician autorizat ANRE III(A+B) .

  Cu acest regulament anulati diplome si atestate ale majoritatii societatilor atestate.Ce consider eu discretionar in acest proiect de regulament.

  1)Restictiile din propunerea de regulament produc ingradire de drepturi fundamentale ,

  Desi sunt inginer electrotehnist si accept reglementarile ANRE, dar actualele propuneri de reglementare imi ingradesc foarte multe drepturi .Are acces la autorizare doar o “casta” si nu se pune accent pe pregatirea teoretica si practica a unui inginer ci daca “a trecut printr-o anumita scoala “fara sa conteze ce i-a ramas in cap.Inginerul energetician are expertiza in SEN dar nu vad cu ce ar fi mai prejos un electrotehnist. Punctual poate fi chiar mai bun.

  1.1) De ce nu am dreptul sa sustin examen de electrician autorizat grad IV(A+B) decat daca am absolvit facultatea de energetica? Am o anumita varsta,64 de ani si nu mai se mai pune problema de masterate. Dotarile tehnologice industriale electrice sunt 99% altceva decat echipamente energetice si totusi nu poate fi “Verificator de Proiecte sau RTE” decat cineva care are autorizare IV (A sau B), autorizare care se poate obtine doar in conditii de “casta”. Considerati ca un inginer fie el si energetician cu autorizare ANRE IVA poate cuprinde toate dotarile tehnologice electrice?

  1.2)De ce trebuie sa fie autorizat ANRE IV B cineva care verifica instalatii de automatizare moderne (dotari tehnologice industriale cu enorm de multe echipamente de calcul si automatizare ) ,cineva care are autorizare IV B care de regula nu stie ce este un “PLC”?
  1.3)Aceeasi intrebare si pentru “Verificator de Proiecte”?Nu contest faptul ca un verificator de proiecte pentru dotari tehnologice industriale electrice trebuie sa fie autorizat ANRE (la ANRE examenul este totusi sobru), dar de ce gradul IV si in acelasi timp practic nu poate sustine acest examen.

  2)Aria de acoperire a autorizarilor ANRE,

  2.1) Din propunerea de regulament reiese ca RTE si Verificator de Proiecte se refera la cei care verifica proiecte si montaj dotari tehnologice industriale in concordanta cu Legea 440 din 2002. Deci orice investitie privata sau publica ce are echipamente cu ceva electric va trebui verificata de cineva care are autorizare ANRE IV(Asau B)?

  2.2) Si MDRT_ul scoate verificatori de proiecte care si ei se suprapun peste “dotarile tehnologice industriale” si organele locale solicita doar verificatori MDRT ,se va face o dinstictie intre competentele celor doua entitati?

  2.3)MDRT accepta RTE pentru instalatii interioare electrician autorizat minim IIB , cum ramane cu aceasta reglementare in situatia actuala?

  3)Propuneri personale

  3.1) Ar trebui ca atestatele obtinute de la alte entitati (MECMA) sa-si pastreze valabilitatea pana la expirare (maxim 3 ani)

  3.2)Ar trebui ca sustinerea examenului de electrician autorizat IV(A+B) sa fie mai permisiva privind background_ul,

  3.3)Ce se intampla cu “Verificatorii de Proiecte” MRDT, intrucat in acest proiect de regulament se cuprind si instalatiile interioare?

  4) Legea 440 din 2002! In aceasta lege se spune ca Verificatorii de proiecte si RTE_istii sunt atestati,verificati si monitorizati de MECMA, ce se intampla cu aceasta lege, este la discretia ANRE care poate da doar un ordin?

  Iacob Mihai tel:0726140536

 6. Iacob Mihai Says:

  Rog toti electricienii autorizati sa scrie la ANRE si sa-i atentioneze ca nu stiu nici legislatia, dar sunt in stare totusi sa emita un document in contradictie flagranta cu celelalte.

  De asa ceva sunt in stare.

  La fel a facut MDRT.Prin normativul I7/2011 a intrat in contradictie inclusiv cu ANRE ,nu mai spun de MEC. Nimeni totusi nu sesizeaza sau nu le pasa. Pentru a incerca sa obtii ceva trebuie sa-i dai in judecata.

  In I7/2011 sunt sute de greseli tehnice.In acelasi timp au intrat in contradictie cu legea care a generat I7.

 7. marian Says:

  Buna ziua,

  Va rog daca se poate sa luati in considerare urmatoarele lucruri. Va rog confirmati primirea lor.

  Art.13 (1) autorizaţia de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice
  4.b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de montaj. ??

  Comentariu– expertul tehnic este judiciar sau extrajudiciar? Termenul „LITIGIU” trebuie examinat mai indeaproape

  Art.17 – aviz corespunzător de medicină a muncii, ??

  Comentariu– acest lucru trebuie scos din toate articolele. Consider este abuziv daca nu ilegala conditionarea de un aviz care nu specifica nimic , doar „CORESPUNZATOR” obtinerea si prelungirea autorizatiei electrician/verificator/expert. Autorizarea de electrician este o calitate intelectuala/practica care se refera la cunostintele fiecaruia pentru a practica o profesie.

  Aviz de medicina a muncii trebuie urmarit si detaliat fiecare pe meseria lui proiectant/linior si tine de regulamentul intern al fiecarei societati pe linie de SSM.

  Cred pot realiza proiecte electrice de calitate chiar daca am 2 picioare lipsa si sufar de astm, sau am dioptrii de 10.

  Art.20 (2) – Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice nu poate fi dobândită/ exercitată decât în condiţiile deţinerii pe o perioadă de minim 5 ani a legitimaţiei de electrician autorizat de gradul respectiv IIA,IIIA sau IVA

  Comentariu : Limitarea VdP numai la gradul IVA este abuziva si neproductiva.

  1.Sunt multe proiecte tehnologice de 0.4KV sau chiar curenti slabi care necesita verificare.Cei care au IVA de obicei sunt energeticieni care nu au nici macar idee de automatizari sau actionari electrice.

  Deci este neproductiva prin nr. mic de VdP care vor fi la numarul mare de proiecte, abuziv prin faptul ca vor fi obligati energeticieni sa inteleaga concepte care nu tin de calificarea lor.

  (5) Prelungirea valabilităţii calităţii de verificator de proiecte poate fi solicitată, de regulă, numai împreună cu solicitarea prelungirii valabilităţii legitimaţiei de electrician autorizat gradul gradul respectiv IIA,IIIA sau IVA

  Art.21 (2) Calitatea de responsabil tehnic cu execuţia nu poate fi dobândită/ exercitată decât în condiţiile deţinerii pe o perioadă de minim 5 ani a legitimaţiei de electrician autorizat gradul IIB,IIIB sau IVB.

  Art.22 (2) Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice nu poate fi dobândită/ exercitată decât în condiţiile deţinerii pe o perioadă de minim 8 ani a legitimaţiei de electrician autorizat gradul IIA+B,IIIA+B sau IVA+B

  Ca si inainte si acum consider abuziva obligativitatea CNP-ului sa fie inscriptionat pe legitimatie si stampila.

  CNP-ul este un numar cu caracter personal care trebuie folosit numai in situatii cu risc redus de a fi preluat de alte persoane.

  Daca sunt obligat sa imi fac o stampila cu CNP-ul pe ea imi sunt incalcate drepturile de protejare a informatiilor personale

 8. marian Says:

  a fost doar un copy/paste de email trimis. Va rog desconsiderati inceputul. Era pentru cei de la ANRE.

  Intrebare, daca nu le baga in seama, in continuare unde de adresam?

  Va multumesc
  Marian

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,
   Sunt intr-o delegatie si am acces limitat la internet. Ma bucur ca a demarat discutia.

   Evident aici ne spunem oful. Sunt sigur ca aceste comentarii vor fi citite si de colegii de la ANRE totusi sa nu uitam ca pronunerile concrete trebuie facute si la adresa de email: darae@anre .ro

 9. Iacob Mihai Says:

  Buna ziua,

  Vad ca „s-a stins nemultumirea” celor care uziteaza acest blog, privind propunerea de regulament de autorizare.Propun ca cei mai afectati(verificatori de proiecte MECMA care nu au autorizare ANRE IV A ,RTE_isti care nu au autorizare ANRE IVB si experti tehnici extrajudiciari care nu au autorizare ANRE IV A+IVB) sa elaboram un material comun care sa cuprinda in principiu:

  1)Exemplificarea incalcarii unor principii de drept si drepturi ale persoanei(ex_anularea unor legitimatii valabile_pe termen limitat emise in baza unor legi , aspectul de casta al autorizarii desi contravine oricarui principiu_inginerii energeticieni nu detin secretul suprem al montajului dotarilor tehnologice electrice, etc)

  2)Sa gasim o motivare prin care sa aratam ca ANRE nu are dreptul sa reglementeze aceste activitati _RTE_isti, Verificatori de proiecte si Experti tehnici extrajudiciari si reglementarea doar a unui domeniu foarte ingust duce la o fragmentare si mai mare a modului de autorizare si cresterea confuziei in acest domeniu si mai mult.

 10. Iacob Mihai Says:

  Buna ziua, Domnule Stoian Constantin

  Intrucat vad ca pe forumul dumneavoastra s-a stins discutia despre noul regulament de autorizare, v-as ruga sa ne mai spuneti daca stiti ceva in plus si cum putem actiona cat mai eficient pentru a ne putea face auziti.


  Eu am scris la ANRE dar intrucat procedeul nu este transparent, ANRE este in stare sa spuna ca nimeni nu a scris nimic si toata lumea se bucura nespus de minunea propusa.

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,
   Voi incerca si eu formulez cateva propuneri si le voi posta si pe blog si evident ca le voi trimite si la ANRE.
   E un paradox. Toata lumea si-ar dori un regulament bun insa extrem de putini fac efortul de contribui la imbunatatirea lui. Intradevar procedura ANRE de colecatare si valorificare propuneri nu este foarte transparenta. Din experienta altor de demesuri de consultare publica pe care le-am urmarit gradul de absortie a propunerilor primite a fost redus.
   Cu toate acestea trebuie plecat de la premisa bunelor intentii si toti cei care au propuneri ar trebui sa le comunice ANRE.
   In spetele care va intereseaza pe Dv in mod normal ar trebui sa se gaseasca solutii.
   Daca doriti pot posta si propunerile DV daca nu reusiti sa le sitetizati in fereastra de comentarii.
   Pe de alta parte daca intradevar sunt necesare autorizarile (acest lucru este transat de legea ee = sunt necesare!) daca s-ar unifica toate tipurile de autorizari legate de domeniul energiei electrice cred ca ar fi un lucru bun.
   Evident ca atunci cand ai obtinut o autorizatie in urma unui examen acesta ar trebui sa aiba valabilitate nelimitata in acelasi grad. Accept ideea de monitorizare a activitatii desfasurate in domeniul in care s-a obtinut autorizarea chiar depunerea unor rapoarte anuale si evident monitorizarea respectarii unor reguli de buna practica.
   Mi se pare firesc ca la solicitarea unui grad superior de autorizare sa sustii un examen.
   Consider discutabile:
   – necesitatea cursului eventual cursul ar putea fi o alternativa la examinare!
   – vechimea minima/tip de autorizare
   – studiile minime asociate fiecarui tip de autorizare. Aici aveti dreptate in SEN este nevoie de o gama foarte larga de specialitati pentru ai asigura functionalitatea. Energeticienii nu detin adevarul absolut si au nevoie de colaborarea altor specialitati. Doar echipe complexe cu competente intr-un spectru destul de larg de domenii pot acoperi necesitatile de abilitati si calificari necesare functionarii SEN Parca m-ar conduce catre ingustarea domeniilor de autorizare si identificarea pentru fiecare domeniu a calificarilor necesare. S-ar deschide o „cutie a Pandorei” tare ciudata!
   Recunosc ca inca n-am reusit sa citesc intregral proiectul de regulament. Pana acum am rezolvat probleme pe care le-am primit ieri imediat dupa terminarea programului de lucru! Nevinovate emailuri de vineri de la ora 17!
   NB: acum am aflat ca maine trebuie sa merg la Sibiu la o nunta!
   SGC

 11. Tica Says:

  Bună ziua!

  Sunt de acord cu observaţiile colegilor privind limitarea accesului la atestare a specialiştilor ca RTE, VP, ET.

  Este din nou o lipsă de continuitate în legislaţia şi reglementările autoritaţilor noastre.

  Din păcate, mai mulţi agenţi economici atestaţi (inclusiv eu) au investit (mai bine zis cheltuit) bani, nu puţini, pentru a avea proprii specialiştii atestaţi, aşa cum prevedea legea şi fără de care nu puteau funcţiona. Acum o vom lua de la capăt şi mai mult, nu vom mai fi buni pentru obţinerea acestor atestate pentru că nu am lucrat niciodată în Electrica.

  Gradul IV de autorizare este strict limitativ la cei care au acces la instalaţii de 110 kV, deci, cu excepţia câtorva dintre inginerii care lucrează în companii cu instalaţii proprii de 110 kV şi a agenţilor economici atestaţi pentru niveluri de tensiune 110 kV şi peste, precum şi personalul operatorilor de distribuţie, ceilalţi specialişi atestaţi îşi vor pierde această calitate.

 12. Iacob Mihai Says:

  Buna seara, Domnule Constantin Stoian,

  In primul rand va multumesc pentru raspuns.

  Eu am trimis la ANRE propunerile mele.

  Am scris si la MECMA: Secretariat MECMA_Radu CHiurtu.

  Am vorbit la CPPI. Cei de acolo au facut un pas inapoi. S-au resemnat. Au scris si pe site_ul lor ca asta este (balada Miorita) Fara autorizarea electricienilor cred ca vor da faliment, nimeni din economie nu mai trateaza problema serios. Toti care mai fac ceva o fac prin MDRT care si-a arogat o multitudine de activitati neacoperite de lege.

  Eu doream un material insusit de mai multa lume, semnat si trimis la ANRE altfel decat prin e_mail. Prin e_mail greu poti dovedi ca l-a primit. Bineiteles ca se poate dar pana reusesti pierzi razboiul.

  Eu consideram blogul dumneavoastra propice pentru formularea unui consens al celor dezavantajati. Un material comun are alta greutate. Legea energiei intradevar transeaza acest aspect dar propunerile ANRE in acest sens sunt nimicitoare. Favorizeaza o casta si distruge micii intreprinzatori in acest domeniu mai ales pe „cei cu sufletul curat” care nu au „importat specialisti” ci si i-au creat si acum se vad spulberati.

 13. Iacob Mihai Says:

  M-am uitat acum la Legea energiei si la art.96,alineat (8) spune:

  -„Persoanele fizice autorizate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi desfasoara activitatea pana la expirarea termenului de valabilitate a autorizatiilor

  Dupa cate stiu Legea Energiei este o lege organica si ar trebui respectata nu modificata prin ordin ANRE.

  • stoianconstantin Says:

   Este intradevar un argument puteric. Acum ar trebui comunicat ANRE impreuna cu o propunere de text care sa se referea la intreaga clasa pe persoane deja autorizate ca VP, RTE, ETCE.

   N-am abordat acest subiect in propunerile mele insa ma gandeam ca s-ar putea acum, la cerere sa se obtina si autorizarea cu gradul IV in urma analizei dosarului profesional. Ar fi destul de fair-play!

   Succes!
   SGC

 14. Iacob Mihai Says:

  Buna ziua,
  Multumesc mult pentru raspuns ,incurajare si logistica.
  Iacob Mihai.

 15. Donuțe Petrișor Says:

  1. O masura urgenta care ar trebui facuta de ANRE este aceea de aliniere a regulamentului de autorizare a electricienilor la normele europene (chiar si normativul I7 ar trebui aliniat). Adica, odata ce o persoana se autorizeaza ca electrician in Romania, autorizatia sa-i permita realizarea de proiecte de instalatii electrice in orice tara din Uniunea Europeana (la fel cum este si cu permisul auto). E o masura, zic eu, destul de importanta, avand in vedere faptul ca, in ultima perioada, tot mai multe firme din RO obtin cateva contracte in U.E. si decat sa caute „persoane autorizate” prin tarile din Vest – care nu sunt deloc ieftine – nu este mai bine sa realizeze proiectele tot cu romani ?

  2. Consider oportun modificarea regulamentului de autorizare a electricienilor tinand cont si de o discutie avuta in portalul Tehnium Azi, prin care se propunea modificarea titulaturii de electrician autorizat gr.III si IV, in inginer atestat in domeniu electric gr.I si II, cu sau fara calitate de verificator de proiecte. Vreau sa va spun ca suntem o echipa destul de numeroasa de autorizatii gr.III si IV care sustinem aceasta idee. Daca nu ma insel, majoritatea tarilor din U.E. au adoptat aceasta titulatura sau au facut o separare intre titulaturi.

  Va spun asta pentru ca in urma unei discutii avuta de o persoana cu anumiti reprezentati a unei firmei din U.E., reprezentati firmei respective nu intelegeau de ce un inginer este autorizat ca electrician ?!!! O intrebare cat se poate de logica pentru ei si cred ca ar trebui sa fie si pentru noi.

  In aceasta situatie, actualul gr.I de electrician autorizat se poate atribui oricarei persoane care nu are studii in domeniu electric si care doreste, in urma unui curs de electrician cerut de ANRE, sa obtina o autorizatie de realizare practica a instalatiilor electrice cu tensiuni de cel mult 1kV. Celalalt grad, adica II, va fi A si B, si va permite proiectarea de instalatii electrice cu tensiuni de cel mult 1kV si mentenanta instalatiilor electrice de orice nivel de tensiune. Propun orice nivel, din cauza ca, chiar acum sunt cazuri, cand in cadrul unor intreprinderi, sunt electricieni autorizati gr.IIB care lucreaza in statii de 110/20kV fara nicio problema. Acest lucru e posibil din cauza ca, intern, la nivel de companie, se realizeaza o instruire teoretica, practica si SSM a personalului. Si daca lucrurile au mers pana acum fara probleme, cred ca merg si de acum in colo. Oricum, aspectul asta mai trebuie discutat.

  Dl.Stoian C-tin va propun sa adunati, intr-un document, toate propunerile de aici, a tuturor utilizatorilor care au comentat articolul pe care l-ati postat aici, urmand ca dupa aceea, daca doriti, sa faceti o adresa de inaintare catre ANRE, unde sa stipulati, succint, aceste idei. Cred ca in acest mod altfel va privi ANRE-ul solicitarile noastre decat in cazul in care le vom trimite separat. Ce spuneti ?

  Numai bine

  • stoianconstantin Says:

   Salut Petrisor,

   Aici ne sfatuim, schimbam opinii. Fiecare dintre noi trebuie sa isi rezumam discutiile in tot sau cel putin in ideile in care crede si trebuie sa le comunicam la ANRE.

   ANRE daca primeste o singura opinie o trateaza ca atare. Daca insa acelasi subiect primit de la 50-100 de persoane in mesaje congruente atunci se cheama ca este in fata unei sustineri „masive a ideilor respective” din partea opiniei publice si cresc sansele de acceptare.

   Eu asa cum deja am mentionat trimit propunerile mele pe care eventual le voi actualiza daca vor exista dezbateri care sa ma convinga sa imi corectez pozitia.

   Eu am aceeasi „trecere” in fata ANRE ca oricare alt electrician autorizat!

   Trebuie constientizata necesitatea de a nu ne limita doar la un preambul de contestare sau la enuntarea unei idei vagi. Trebuie facute propuneri punctuale altfel scad mult sansele de reusita!

   Succes natural!
   SGC

  • stoianconstantin Says:

   Petrisor,

   M-am mai gandit! Ideea de a avea o reglementare aliniata international nu e rea. Totusi trebuie tinut cont ca vb de o reglementare nationala promovata din motive interne (as putea dezvolta subiectul ref la motivatie insa nu am timp acum)

   In alte tari s-ar putea ca motivatia sa fie alta sau chiar sa nu existe acesta bariera in exercitarea meseriei!

   Trebuie sa existe in prealabil conventii de agreere/recunoastere a unei autorizari similare intelegerilor care se fac pt recunosterea internationala a diplomelor universitare.

   Succes!
   SGC

 16. Iacob Mihai Says:

  Regulament,
  Pentru autorizarea electricienilor,verificatorilor de
  Proiecte,responsabililor tehnici cu executia ,precum si a
  expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul
  instalatiilor electrice
  (Propunere de modificare)

  Art.20
  ………………………………………………………………………………………………
  (2) Calitatea de verificator de proiecte in domeniul instalatiilor electrice nu poate fi dobandita /exercitata decat in conditiile detinerii legitimatiei de electrician autorizat grad IIIA sau IVA si a unei vechimi in actvitatea de proiectare de minim 8 ani

  (2’) Pentru cuprinderea intregii arii de instalatii electrice (trasport, distributie, instalatii tehnologice,instalatii aferente constructiilor) sunt necesare urmatoarele tipuri de autorizare:

  -Verificator de proiecte pentru instalatii electrice de de forta IT (transport si distributie energie electrica )
  -Verificator de proiecte pentru instalatii electrice de MT si JT(distributie energie electrica, alimentare cu energie electrica)
  -Verificator de proiecte pentru instalatii electrice dotari tehnologice industriale
  -Verificator de proiecte pentru instalatii aferente constructiilor.

  (2”)Calitatea de verificator pentru fiecare din cele patru diviziuni se obtine astfel

  (2”a) “Verificator de proiecte pentru instalatii electrice de IT “ presupune

  -legitimatie de electrician autorizat IVA
  -vechime in proiectare sau societati atestate pentru proiectare instalatii electrice IT de minim 8 ani

  (2”b)“Verificator de proiecte pentru pentru instalatii electrice de MT si JT (distributie energie electrica,alimentare cu energie electrica)

  -legitimatie de electrician autorizat IIIA
  -vechime in proiectare sau societati atestate pentru proiectare instalatii electrice MT de minim 8 ani

  (2” c)“Verificator de proiecte pentru instalatii electrice (DTI)

  -legitimatie de electrician autorizat IIIA
  -vechime in proiectare sau societati atestate pentru proiectare instalatii electrice (DTI) de minim 8 ani

  (2” d)“Verificator de proiecte pentru pentru instalatii electrice aferente constructiilor

  -legitimatie de electrician autorizat IIIA
  -vechime in proiectare sau societati atestate pentru proiectare instalatii electrice aferente constructiilor de minim 8 ani
  -fiecare persoana poate detine de la una pana la toate cele patru categorii de atestare ca Verificator de proiecte
  ………………………………………………………………………………

  Art.21
  …………………………………………………………………….
  (2) Calitatea de Responsabil Tehnic cu Executia in domeniul instalatiilor electrice nu poate fi dobandita /exercitata decat in conditiile detinerii legitimatiei de electrician autorizat grad IIIB sau IVB si a unei vechimi in actvitatea de executie ,exploatare sau mentenanta de minim 8 ani
  (2’) Pentru cuprinderea intregii arii de instalatii electrice (trasport, distributie,instalatii tehnologice ,instalatii aferente constructiilor) sunt necesare urmatoarele tipuri de autorizare:
  -RTE pentru instalatii electrice de de forta IT (transport si distributie energie electrica )
  -RTE pentru instalatii electrice de MT si JT(distributie energie electrica,alimentare cu energie electrica)
  -RTE pentru instalatii electrice dotari tehnologice industriale
  -RTE pentru instalatii aferente constructiilor.

  (2”)Calitatea de RTE pentru fiecare din cele patru diviziuni se obtine astfel

  (2”a) “RTE pentru instalatii electrice de IT “presupune

  -legitimatie de electrician autorizat IVB
  -vechime in executie ,exploatare sau mentenanta in societati care detin astfel de instalatii sau societati atestate pentru executie instalatii electrice IT de minim 8 ani

  (2”b)“RTE pentru pentru instalatii electrice de MT si JT(distributie energie electrica,alimentare cu energie electrica)

  -legitimatie de electrician autorizat IIIB
  -vechime in executie ,exploatare sau mentenanta in societati care detin astfel de instalatii sau societati atestate pentru executie instalatii electrice MT si JT de minim 8 ani

  (2” c)“RTE pentru instalatii electrice (DTI)

  -legitimatie de electrician autorizat IIIB
  -vechime in executie ,exploatare sau mentenanta in societati care detin astfel de instalatii sau societati atestate pentru executie instalatii electrice DTI de minim 8 ani

  (2” d)“RTE pentru pentru instalatii electrice aferente constructiilor

  -legitimatie de electrician autorizat IIIB
  -vechime in societati atestate pentru executie instalatii electrice MT si JT de minim 8 ani.
  -fiecare persoana poate detine de la una pana la toate cele patru categorii de atestare ca RTE
  …………………………………………………………………………………………..
  Art 30
  ………………………………………………………………………………….
  CPA 7.5 ingineri diplomati avand diploma de licenta in domeniul inginerie electrica, si una din specializarile, sisteme electrice, electrotehnica, electromecanica.
  ………………………………………………………………………………………….
  Art.48
  (1)In cazul persoanelor fizice care detin certificate de atestare ca verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia, precum si experti tehnici de caliate si extrajudiciari, emise de alte entitati publice, valabile la data intrarii in vigoare a prezentului Regulament raman valabile pana la expirare in conformitate cu “Legea energiei nr 123/2012 art.96 ,alin (8).
  Ramanerea in vigoare este conditionata de o solicitare in acest sens de catre persoana autorizata. Solicitarea va fi insotita de un dosar profesional si legitimatia va fi inregistrata la ANRE.
  …………………………………………………………………………………

 17. Iacob Mihai Says:

  Comentariul de mai sus l-am transmis la ANRE (in atasament cu un E_Mail ce-l redau in continuare:

  „Buna ziua,

  Ma numesc Iacob Mihai sunt electrician autorizat (ANRE) II(A+B) si sunt electrician autorizat inca inainte de a exista ANRE. Am scris inca de cateva ori dar eram foarte suparat si nu am facut-o prea articulat. Acum am depus in atasament toate observatiile (pe care le consider de bun simt) ce ar trebui realizate pentru RTE_isti si Verificatori de Proiecte (in opinia mea) la proiectul dumneavoastra de regulament.

  Ratiunea mea privind modificarile propuse se bazeazae urmatoarele:

  1)Electroenergeticienii nu detin adevarul absolut in domeniul electric,

  2)Anumite atestate emise in conformitate cu legile tarii trebuie sa ramana valabile pentru perioada lor de valabilitate(max 3 ani),

  3)In anumite domenii (DTI_Instalatii Tehnologice, instalatii aferente cladirilor ) sunt alti ingineri mai indreptatiti sa aprobe proiecte ,decat electroenergeticienii,

  4)Prin excluderea din procesul de verificare pe toata lumea exclusiv inginerii electroenergeticieni se pierde enorm din calitate. Stiu din experienta mea de peste 40 de ani doar ca inginer electric si nu functionar, ca un energetician oricat de bun ar fi de cele mai multe ori nu poate citi un proiect de actionare complexa a unei instalatii (daca nu a profesat in acest domeniu) dar trebuie sa o aprobe. Cei mai multi (poate chiar toti) care au autorizare IV(A sau B) au lucrat exclusiv in Transelectrica si cativa in Societatile de Distributie si sateliti.”

  Cu multa stima, Iacob Mihai.Tel 0726140536

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Ce sa zic, putina diplomatie nu strica nimanui!

   Da, de data asta avem un mesaj echilibrat si argumentat. Sunt convins ca se va dezbate la ANRE si este chiar posibil sa produca efecte!

   Succes,
   SGC

 18. Iacob Mihai Says:

  Buna seara,Domnule Constantin Stoian
  Intradevar putina diplomatie nu strica, dar tot materialul l-am scris fara sa ma opresc.
  Acum cand citesc parca aveti dreptate. Eu din impuls am raspuns cu aceeasi moneda cu care au propus domniile lor proiectul de regulament. Oricum eu nu am mult de pierdut la o adica, varsta pe care o am nu-mi mai permite sa activez mult timp. Pot foarte bine sa ma opresc si acum, dar am dorit sa-i trezesc, daca chiar propunerea au facut-o neintentionat cu atat mai bine daca au facut-o in cunostinta de cauza.
  Iacob Mihai.

  • stoianconstantin Says:

   Buna dimineata,

   Asa se intampla cand pui suflet intr-o problema! Uneori suntem mai impulsivi. Sunt convins ca la ANRE lucrurile vor fi cumpanite cu atentie deoarece problemele ridicate sunt obiective si imi imaginez ca interesul este de a consolida domeniul reglementat prin acest Regulament.

   Imi inchipui ca exista un set de principii si de obiective care sunt avute in vedere atunci cand se reglementeaza un domeniu si ca lucrurile nu se fac „pe genunchi”!

   Multa sanatate si succes natural!

   SGC

 19. Marius Constantin Says:

  Buna ziua,
  Domnilor va propun completarea Art. 30 CPA 7. cu cele 2 specializari ale Facultatii de Inginerie electrica: „Electronica de putere si actionari electrice” respectiv „Instrumentatie si achizitie de date” avand in vedere baza comuna a studiilor si aportul acestora la activitatea de proiectare/executie/operare a instalatiilor electrice.

  Marius Constantin

  • stoianconstantin Says:

   De acord,
   Sa nu omiteti trimiterea propunerii la ANRE pana in 18.02.2013
   SGC

 20. Marius Constantin Says:

  Buna seara,
  Am rugamintea ca propunerile de modificare pe care le considerati pertinente si v-ar fi de folos sa le preluati in adresele dvs. pentru a fi luate mai in serios de domnii de la ANRE.
  Impreuna cu aproximativ 50-60 de colegi vom semna o adresa cu propunerile noastre sintetizate pentru regulament si vom prelua o parte din propunerile dvs. de mai sus.

  Cu stima,
  Marius Constantin

  • stoianconstantin Says:

   Excelenta initiativa!
   Multumesc pentru implicare!
   Succes!
   SGC

 21. Marian ARICIUC Says:

  Va salut!
  am o nedumerire care nici cei de la ANRE nu-mi pot raspunde…
  am diploma de licenta in domeniul electric specializarea:”instrumentatie si achizitii de date”, sa fie complet am continuat si studiile de masterat la aceeasi facultate:inginerie electrica, domeniul ”instrumentatie si sisteme avansate de masurare”.
  acuma vine intrebarea: ma pot incadra pentru gradul 4 de autorizare cu diplomele de mai sus, considerand ca indeplinesc conditia de lucru in instalatiile HT mai mare de 4 ani?
  **CPA7.5: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, precum şi diplomă de master în domeniul energetic/ electric;**

 22. Marian ARICIUC Says:

  Inspirat fiind de colegul Marius Constantin, am trimis propunere de modificare a regulamentului catre ANRE:
  ”Ca propunere de modificare a noului regulament, propun modificare a tabelului cu ”Calificari Profesionale Acceptabile”, mai exact CPA – 7.5 care in regulamentul propus este astfel: CPA7.5: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, precum şi diplomă de master în domeniul energetic/ electric;

  Propunerea de modificare este sa inglobam si celelalte specializari ale Facultatii de Inginerie Electrica “Electronica de putere si actionari electrice” respectiv “Instrumentatie si achizitie de date”, alaturi de specializarea precizata in actualul regulament(”Sisteme electrice”), avand in vedere baza comuna a studiilor si aportul acestora la activitatea de proiectare/executie/operare a instalatiilor electrice.

  Propunerea personala a CPA-7.5 ar fi urmatoarea: ingineri diplomati, avand diploma de licenta in domeniul inginerie electrica cu una dintre specializarile: sisteme electrice, electrotehnica, electromecanica, electronica de putere si actionari electrice, instrumentatie si achizitii de date/instrumentatie si sisteme avansate de masurare, sau diploma de master in domeniul electric/energetic.”

  • stoianconstantin Says:

   Salut Marian,
   1 Succes!
   2 Sincer nu m-am impacat niciodata cu ciudateniile post revolutionare in privinta specializarilor de nisa. Evident ca ati invatat ceva care pe piata muncii nu are rezonanta. Acum v-ati dori sa aveti o deschidere mult mai mare pe care nu stiu daca studiile v-o asigura. Poate ca nu stiu eu ce vb si situatia reala e alta. In acest caz nu inteleg de ce era nevoie de denumirea originala a specializarii!
   SGC

 23. Marius Constantin Says:

  Buna seara,
  As vrea sa adaog ca actionarist fiind am comparat programele celor 3 specializari incluse fata de cele 2 ramase in ideea de a asimila specialitatea mea cu una din cele 3 permise de regulament si sunt doar 3 cursuri care imi lipsesc. Nu am calificarea necesara sa spun ca cele 3 cursuri sunt prea putin importante ca sa conteze doar pot spune ca avem o baza comuna si cu ceva experienta de partea noastra ar trebui sa fim acceptati la examen pentru gradul IV.

  MC

  • stoianconstantin Says:

   Desigur ai dreptate! Problema daca exista una este la cei care dintr-un exces de originalitate inventeaza specializari abracabrante!
   Oricum in practica e nevoie de o gama larga de competente iar examenul ANRE trebuie sa vizeze corpul comun de cunostinte. Din acesta perspectiva eu as renunta la pretentia de examinare si prin procedura de autorizare in fapt as lua in monitorizare activitatea respectivului specialist astfel incat oricine ar avea o plangere legata de activitatea lui sa poata sa se adreseze unui organism care ar trebui sa poata sa faca o analiza pertinenta si sa aiba parghia ridicarii pe durate variabile de timp a autorizatiei. Ceva similar Colegiului Medicilor sau Consiliul Superior al Magistraturii. La acceptare pot exista diverse exigente legate de dovedirea calificarii, experienta profesionala minima si/sau recomnadari ale unor specialisti deja autorizati.
   Odata autorizat evident ca un automatist nu se va putea prezenta ca specialist in retele si invers. Ambii pot insa incerca respectivele domenii daca in practica isi dezvolta abilitati si competente noi prin studiu si/sau diverse cursuri. Dovedirea calificarii atunci cand se contracteaza o lucrare si/sau se aplica la un post trebuie sa fie necesara chiar daca respectivul detine o autorizatie ANRE (este in evidenta unui Organism de monitorizare a activitatii profesionale)
   Inca o data succes!
   SGC

  • Marian ARICIUC Says:

   Dvs. fiind actionarist la Poli., va mai amintiti? cei de la celelalte specializari treceau prin aceleasi cursuri,mare parte cu aceiasi profesori sau profesori de la aceiasi catedra, poate in alt semestru si putin titlul schimbat. Plus ca in anul 1 si 2, toti aveau aceleasi cursuri. parerea mea e ca nu e asa mare diferenta intre specializari; toate au acelasi ”rating”.

   Domnule Stoian Constantin, dupa parerea Dvs. credeti ca ANRE-ul accepta la examen o diploma ca a mea? evident, conditia ca experianta profesionala, sa fie indeplinita; haideti sa luam in calcul ca specializarea mea nu se regaseste in CPA7.5, insa ultima propozitie din acea fraza: ”sau diploma de master in domeniul electric/energetic.”, ar trebui sa accepte. De la ar trebui, pana la acceptat, este cale lunga interpretabila si eventual niste bani si timp pierduti.

 24. Iacob Mihai Says:

  Intradevar nu inteleg cum s-a putul aproba titluri de facultati si specializari atat de inguste mai ales auzind colegii ca de fapt curicula este la fel ca la electrotehnica.

  Apropo de acest aspect ,inainte de ’89 circula un banc:Fac cunostinta doi specialisti ,unul din Japonia si unul din Romania.
  Cel din Romania cu mandrie patriotica spune :
  -sunt specialist in electronica ,
  Japonejul raspunde:
  -sunt specialist in diode zener.
  Pai daca esti specialist in diode zener studiezi cel mult diodele si le aprofundezi pe cele zener.

  In alta ordine de idei am vorbit la MECMA si se pare ca se implica si domniile lor mai cu suflet, este posibil chiar sa blocheze evoluarea proiectului de regulament daca nu se gaseste o linie de mediere.

  Asta intrucat toata legislatia indreptateste MECMA la acest gest intrucat ANRE printr-un articol din Legea 123/2012 (incalcand inclusiv constitutia) incearca acum sa puna sub papuc toata suflarea electrotehnica.

  • stoianconstantin Says:

   Sugestiv bancul!

   Realmente am intalnit foarte multi tineri care au venit cu titluri de specializari atat de ciudate incat nu puteam sa imi dau seama ce ar putea sti oamenii astia. In unele cazuri am ajuns sa ii intreb ce discipline au studiat cate cursuri au avut daca s-au soldat cu examene etc ca sa pot sa imi dau seama pe ce as putea conta.

   Nu sunt ei de vina!

   Legat de MECMA vs ANRE ar trebui sa se gaseasca o cale rezonabila de cooperare.

   In ceea ce priveste Regulamentul as merge mai mult pe functia de for profesional menit sa monitorizeze activitatea membrilor si sa analizeze eventualele acuzatii de mall praxis si mai putin pe examinari ale unor oameni care au deja calificari legale obtinute in sistemul de invatamnat si formare profesionala care functioneaza legal in Romania si pe ridicarea de bariere artificiale in executarea meseriei.

   Electricienii autorizati ar trebui sa fie un corp profesional de elita care accepta monitorizarea activitatii si care ofera clientilor lor si angajatorilor lor posibilitatea de a solicita unui for profesional sa le analizeze activitatea in caz de acuzatii de mall-praxis

   SGC

 25. Ioan Faur Says:

  Domnule Stoian
  va urmaresc de mai mult de 6 ani activitatea ”Sub lupa….” si totdeauna am apreciat profesionalismul dumneavostra, dar nu despre asta este vorba acum.

  1. Regulamentul de autorizare a electricenilor este si va fi un document capital in ceea ce priveste activitatea in domeniu electric si de aceea aceasta oportunitate, de a face propuneri, trebuie sa fie exploatata la maxim.

  2. Poate nu stiti ca de aproape 5 ani exista Asociatia Romana a Electricenilor (AREL) care incerca, prin autofinantare 100%, sa aprinda un bec, si sunt multe lucruri care s-au realizat si mai mai multe care trebuie realizate.

  3. In termenul de 18 februarie AREL va depune la ANRE atat pe site, cat si in scris propunerea de modificare cap – coada a acestui regulament in care – de exemplu un electrician de grad I poate executa si verifica o priza de pamant (ca si PFA) in timp ce un electrician II B, III B, IV B nu o pot face, fara alte comentarii.

  4. Nu numai ca vom face aceste demersuri dar vom merge pana la Curtea Constitutionala, Avocatul Poporuluipentru etc…a se evita discriminarea, care exista la ora actuala in acest Regulament.

  5. Ce se incerca de ani buni, si se reuseste, este sa se aplice vechiul dicton ”divide et impera ” (dezbina si condu), oare s-a gandit cineva ce inseamna o greva a electricenilor? Nu cred!

  6. Nu vreau sa fac publicitate gratuita, dar va confirm ca am citit si se va tine cont de toate cele postate aici si vom incerva sa le introducem in propunerea asociatiei.

  7. Am rugamintea ca, in masura posibilului, sa postati propunerea noastra, pe care o sa o primiti in cursul zilei de 18, propunere care va fi trimisa si la Ministerul Energiei (parca ar trebui sa se implice in activitatea din domeniu) si sa ne sprijiniti intr-o eventuala campanie de strangere de semnaturi.

  Cu respect pentru dumneavostra si pentru toti colegii electriceni, indiferent de pregatire sau grad de autorizare, sa nu uitam ca totusi suntem o breasla.
  Ioan Faur

  • stoianconstantin Says:

   Buna dimineata,

   Ma bucura mesajul Dv si faptul ca ANRE va avea la dispozitie mai multe opinii legate de imbunatatirea Regulamentului de autorizare a electricienilor.

   Consider important ca ANRE sa primeasca opinii cat mai bine coagulate pentru a constientiza ca se adreseaza unui mediu profesional educat care are capacitatea sa contribuie la reglementarea propriului domeniu de activitate mai ales atunci cand aceste reglementari vizeaza bariere in exercitarea meseriei si costuri repetate care nu se regasesc in drepturi sau servicii de care profesionistii domeniului sa beneficieze.

   Momentul este realmente unic. Poti interveni asupra unei reglementari in etapa de fundamentare/elaborare unde in mod amiabil pot fi aduse argumente si formula propuneri si in primele zile dupa adoptare cand reglementarea poate fi contestata.

   Regulamentul trebuie sa contribuie la crearea unui corp profesional de elita capabil sa influenteze ridicarea generala a calitatii muncii electricienilor calificati in beneficiul clientilor si angajatorilor si care in acelasi timp sa confere electricienilor autorizati avantaje reale pe piata muncii.

   Aparitia legii energiei electrice (in care au scapat destule prevederi care ar fi trebuit sa fie reformulate!) creaza cadrul propice ca electricienii sa devina partenerii ANRE in conceperea noului Regulament de autorizare.

   Voi analiza propunerea Dv de regulament si voi decide asupra oportunitatii publicarii pe blog dupa data de 18.02.2013 cand deja nu se va mai putea corecta ninic din eventualele propuneri mai putin inspirate.

   Succes!
   SGC

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Am primit propunerea Dv. Consider ca sunt cateva aspecte discutabile. O voi studia si voi decide asupra publicarii pe blog.

   Ar fi fost excelent sa o fi avut postata mai devreme astfel incat sa aveti posibilitatea sa obtineti cel putin cateva opinii asupra propunerilor.

   Cu totii putem face propuneri. Avem insa o problema daca pretindem ca varianta proprie este infailibila si o alta problema daca consideram ca vorbim in numele intregii bresle a electricienilor.

   Deoacamdata, din pacate, nu avem un for reprezentativ si care sa aiba suficiente cai de comunicare cu electricienii prin care sa capteze opinii/optiuni pe temele de interes comun.

   Cu stima,
   SGC

 26. Serban Marius Says:

  Buna ziua, numele meu este Marius S, sunt posesor de legitimatie gr. 1, valabila pana in luna aprilie 2013.
  Intrebarea mea este daca pot prelungi valabilitatea acestei legitimatii fara sustinerea unui nou examen?
  Si care ar fi cerintele?
  Va multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Marius,
   pe site ANRE si pe blog este postat proiectul noului regulament de autorizare a electricienilor. Acolo gasesti informatiile cautate. In principiu s-ar putea sa fie posibila prelungirea autorizatiei.
   SGC

 27. Ciumacenco Catalin Says:

  Buna seara domnule Stoian,numele meu este Catalin C. nu sunt posesor de autorizatie ANRE dar vreu sa ma autorizez si nu stiu cind se depune dosarul pentru autorizare si cind se tine examenul! Ma puteti ajuta cu un raspuns?

  • stoianconstantin Says:

   Salut Catalin,
   Examenul s-a amnat in acesta Primavara pana la adoptarea noului regulament.
   Data examenului si programul sesiunii de Primavara va fi anuntat in curand pe site http://www.anre.ro Va trebui sa intri periodic pe site Anre si sa urmaresti anunturile. Este important sa te familiarizezi cu acest site intrucat cvasi-totalitatea comunicarilor ANRE cu piata reglementata le face prin pagina sa de web.
   Succes natural!
   SGC

 28. bradea Says:

  Buna ziua domnule Stoian, numele meu este Calin B, am avut autorizare ANRE care mi-a expirat in februarie. Mai pot presta lucrari in instalatii electrice pana la noul examen?
  Va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Din pacate, nu. Este doar o opinie! Verificati totusi la ANRE sau pe site http://www.anre.ro
   Trebuie actionat preventiv!
   SGC

  • Ioan Faur Says:

   Conform comunicatului ANRE aflat aici
   http://anre.ro/informatii.php?id=117
   deci puteti sa va desfasurati activitatea pana in sesiunea de primavara 2013 ( chiar daca se va tine la vara)
   Spor la munca si atentie la …bec!

  • stoianconstantin Says:

   Dl Faur are dreptate!

   Raspunsul este logic deoarece depasirile duratei de valabilitate ale autorizatiilor nu sunt imputabile electricienilor autorizati ele datorandu-se initiativel ANRE de amanare a datei examenului pana la aprobarea noului regulament. Pe acesta logica se pot depune si solicitari de prelungire a valabilitatii autorizariei in acelasi grad pe paza de dosar conform proiectului de regulament.

   Info Electricieni conform http://www.anre.ro

   In conformitate cu prevederile art. 96 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, “Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic” – este in curs de modificare, si este publicat, ca document de discutie, pe site-ul ANRE.

   Avand in vedere cele de mai sus, programul de organizare si desfasurare a sesiunii de Primavara 2013 pentru autorizarea persoanelor fizice va fi postat pe site-ul ANRE dupa intrarea in vigoare a noului Regulament.

   Valabilitatea legitimatiilor de electrician autorizat obtinute in sesiuniea de Primavara 2008 (martie-mai) este prelungita pana la data obtinerii unei noi legitimatii in sesiuniea de Primavara 2013.”

 29. Iacob Mihai Says:

  Buna ziua,

  S-a lasat o „tacere de mormant” peste actiunea de autorizare electriceni. Mai stie cineva , ceva nou din interiorul ANRE? S-a finalizat documentul, s-a renuntat, s-a amanat?

  Eu pot spune ca cei de la MECMA mi-au confirmat ca au trimis si domniile lor un material documentat, amplu si pertinent privind autorizarea electricienilor. Din material reiese ca ANRE a elaborat „draftul de regulament ” partinic (cu adresa) si dupa ureche.

  • stoianconstantin Says:

   Am vrut sa solicit informatii la ANRE despre stadiul elaborarii noului normativ si chiar sa imi ofer in continuare sprijinul insa am fost ocupat si n-am reusit sa finalizez acesta intentie!

   Daca toti cei care s-au aratat interesati de subiect si mi-au confirmat intentia de a depune observatii s-au tinut de cuvant inseamna ca la ANRE s-au strans foarte multe propuneri.

   In mod paradoxal, pe email am avut mult mai multe schimburi de opinii decat pe blog!

   In aceste conditii probabil ca este mai greu sa reglementezi pentru un mediu profesional activ decat pentru o „piata amorfa”, fara opinii!

   SGC

 30. Iacob Mihai Says:

  Vad ca apare pe site ANRE ca s-a elaborat ordinul 11.03.2013 pentru autorizarea electricienilor dar este publicat tot ordinul 90/2009.

 31. Marian Says:

  Se regaseste la Legislatie/Autorizari electricieni/Reglementari

  http://anre.ro/documente.php?id=122

 32. Babeanu Dan Says:

  Buna ziua.

  Domnul Stoian as dori sa imi puteti spune urmatorul aspect :daca autorizatia de electrician imi expira in anul 2014 m-ai sustin examen?

  Pentru prelungire care este procedura?

  Va multumesc.Respect.

 33. Babeanu Dan Says:

  Va multumesc.Respect.

 34. Marius-Andrei Roncea Says:

  Buna ziua,

  Am cautat pe site-ul ANRE si pe internet in general care sunt sanctiunile pentru realizarea de lucrări fara autorizatie, in cazul societatilor. Am gasit un articol care face referire la sanctiunile pentru persoane fizice, insa pentru societati, nimic edificatror.
  Daca aveti putin timp sa imi indicati o sursa buna sau sa-mi dati o formula de calcul, as fi foarte recunoscator.

  Va multumesc anticipat.

 35. Ioan Faur Says:

  Extrase din legea Energiei
  Art. 93: Contraventii
  (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
  ……………..
  2. proiectarea, executarea si verificarea instalatiilor electrice fara atestat si/sau autorizatie;
  3. nerespectarea normelor tehnice emise de catre ANRE;

  iar sanctiunile le gasiti mai jos
  (2)…………..
  2. În cazul persoanelor juridice, dupa cum urmeaza:
  a) cu amenda de la 8.000 lei pâna la 40.000 lei, pentru cele prevazute la pct. 2, 6, 7, 9, pct. 11-14, 16, 17, 23, 25, 27-31;
  b) cu amenda de la 40.000 lei pâna la 200.000 lei, pentru cele prevazute la pct. 1, 3-5, 8, 10,15, 18, pct. 20-22, 26 si 36

  pentru o completa edificare puteti citi legea energiei ,titlu I energia electrica (Legea 123 din 10 iulie 2012

 36. AENOAE DANIEL Says:

  Lucrez la E-on Moldova sunt autorizat ANRE, in martie 2014 mi se expira valabilitatea autorizatiei , dar am inteles la servici ca se pot face niste cursuri de perfectionare cu un mentor autorizat deja pt cei care li se expira in primavara s-au facut la servici aceste cursuri, li se da o adeverinta la mana se trimite la ANRE si li se prelungeste valabilitatea cu 5 ani.
  Ce stiti d-voastra de acest regulament al ANRE-ului. Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Daniel,
   esti pe aproape. Ceea ce stiu sigur este ca trebuie sa te deranjezi sa citesti regulamentul de autorizare a electricienilor!
   Astept sa imi confirmi ca ai citit acest regulament dupa care mai vb daca mai ai neclaritati!
   SGC

 37. Honcioiu Olivian Says:

  buna ziua, am autorizatie IIA, am diploma inginer diplomat in domeniu tehnic, si master tot in tehnic, ma mai incadrez sa imi prelungesc autorizatia.

  • Ioan Faur Says:

   Conform regulamentului daca aveti deja autorizare II A va puteti prelungii autorizarea, dupa ce ati urmat un curs de pregatire si aveti aviz de la medicul de medicina muncii. fara a fi necesar sa mai sustineti vre-un examen.

  • Honcioiu Olivian Says:

   nu mai ma incadrez la CPA8, CPA9, la asta ma refer? poate fac cursul si nu mai incadrez la nici-o categorie

  • Ioan Faur Says:

   Se pare ca nu ne intelegem. Sunteti sau nu posesorul unei autorizatii ANRE in termen.

  • stoianconstantin Says:

   Multumesc pentru ajutor!
   SGC

 38. Adrian PD Says:

  Buna ziua.
  Va rog frumos sa ma lamuriti cu o problemuta :
  Am o nelamurire in ceea ce priveste costruirea unui punct de conexiune 20kV in culoarul de trecere LEA 20kV; se poate sau nu?….am tot citit NTE003 si ordinul 49 dar nu m-am lamurit exact.
  Daca da va rog sa-mi faceti trimitere si unde este scris.
  Va multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Se poate!
   trebuie coroborate informatiile din normativele indicate de Dv
   SGC

 39. valentina Says:

  Buna ziua.Am autorizatie IIB ,expira in iunie 2014 sunt din IASI .
  Unde a-si putea face cursuri ?Unde sa ma prezint ?
  VA MULTUMESC ANTICIPAT

  • stoianconstantin Says:

   Cautati pe site ANRE lista unitatilor autorizare pentru cursuri pt pregatirea examenului de autorizare a electricienilor.
   SGC

 40. Valentin Says:

  Buna ziua. As vrea sa urmez un curs de autorizare ANRE si pe urma sa infiintez un PFA dar am o problema cu vederea cromatica, stiti ceva despre problema asta, ma impiedica in ceia ce vreau sa urmez? Va multumesc!

 41. valentina Says:

  Buna ziua dl Stoian.
  Ma numesc Sabin sunt din Iasi Mi se expira autorizatia IIB in iunie 2014 ,.a-si dori sa aflu pe ce cale se anunta cu 3 luni inainte pentru prelungirea autorizatiei.
  Va multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Trebuie citit regulamentul. Pe acesta pagina sunt texte care au fost valabile doar pentru faza: „proiect in dezbatere publica” a regulamentului.
   Vezi textul pe blog sau pe site http://www.anre.ro
   Mai vb dupa ce cititi regulamentul!
   SGC

 42. Iancu Says:

  Buna ziua dl Stoian. As avea o intrebare. Daca am terminat o facultate in domeniul electric (Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei) obtinand o diploma de calificare, mai am nevoie de autorizare ANRE pentru a executa doar instalatii electrice interioare? Va multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Da, va rog sa cititi regulamentul de autorizare electricieni aprobat prin Ord 11/2013 al ANRE
   SGC

 43. Claudiu Says:

  Buna ziua,
  Am si eu intrebare pentru dumneavoastra legata de obtinerea autorizatiei ANRE.
  Sunt absolvent al Fac de Instalatii Bucuresti( Instalatii pt contructii) si absolvent de master (tot la Fac de Instalatii), in momentul de fata lucrez ca inginer in domeniul gazelor naturale si as vrea sa ma mut pe partea electrica, insa ma lovesc de necesitatea autorizatiei IIA+B. Intrebarea este daca pot da examen pt gradul IIA+B fara sa lucrez in domeniu (am nevoie de vreo adeverinta pentru dosar care sa ateste ca lucrez in domeniul electric?din ordin am inteles ca nu am nevoie de experienta.)

  • stoianconstantin Says:

   Eu cred ca indepliniti conditiile de autorizare chiar daca acum lucrati in domeniul gazelor naturale.
   Succes!

   SGC

 44. niculae Says:

  sunt autorizat ca electrician gradul IIB din iunie 2009 , doresc sa obtin prelungirea autorizatiei ,va rog daca puteti sa imi spuneti cu cat timp inainte trebuie sa depun actele necesare pt prelungire

  • stoianconstantin Says:

   Ceea ce pot sa va recomand este sa cititi Ord 11/2013. Este importanta cel putin o lectura „in diagonala”, Daca nu va descurcati mai vb!
   SGC

 45. Lucian Says:

  Cat este valabil cursul de pregatire teoretica? (eu am terminat cursu in ianuarie anu curent dar nu am putut sa ma duc in primavara la examen si nici la examenul din toamna nu o sa pot)

  • stoianconstantin Says:

   10 5 ani!
   SGC

  • Ioan Faur Says:

   Domnule Stoian cursul in principiu este valabil maxim 5 ani pentru ca dupa cinci ani trebuie sa faci altul in momentul in care te prezinti pentru reautorizare.
   Daca ar fi valabil 10 ani atunci si reautorizarea s-ar face la 10 ani, pentru ca in afara de medicina muncii (control) pentru reautorizare ai nevoie de curs de pregatire si ar insemna ca cu acelasi curs ma reautorizez de doua ori.

   Cursul trebuie facut de principiu in ultimii doi, vorbim la momentul actual , de cand s-a modificat mare parte din legislatie Ord. 11 si 23 ale ANRE , legea Energiei , regulamentul de racordare la retelele de interes public etc.

  • stoianconstantin Says:

   Da, aveti dreptate!

   Art 37 din Regulamentul de autorizare electricieni aprobat prin Ordinul ANRE 11/2013 impune repatarea cursului cu periodicitate de 5 ani!.

   Sincer ma irita intrebarile legate de regulament in conditiile in care candidatii nr trebui nu numai sa il rasfoiasca ci sa il aprofundeze!

   Lucian nu va fi realmente lezat de raspunsul pe care i l-am dat si va avea timp sa descopere adevarul studiind in 2015 pentru examen!

   Sincer n-as vedea nici o problema daca cursul s-ar face o data la 10 ani! Personal nu i-as duce dorul nici daca s-ar renunta la el!

   SGC

 46. Marchis Marius Says:

  Buna ziua dl Stoian.
  Am o nelamurire referitoare la verificatorii de proiecte atestati ANRE,si anume daca acestia au dreptul sa verifice proiecte finantate de UE ?

  • stoianconstantin Says:

   Din punctul meu nu stiu sa existe o limitare. Prin urmare aveti dreptul sa verificati orice proiect realizat de un electrician autorizat ANRE!
   Succes!
   SGC

 47. Badea Romulus Says:

  Buna ziua dl. Stoian

  Vad ca sunteti la curent cu foarte multe lucruri si, ca urmare va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat: sunt electrician autorizat grad IIIA/B si verificator de proiecte autorizat ANRE.

  Intentionez sa imi deschid un PFA si nu stiu ce cod CAEN sa aleg. Imi puteti recomanda ceva?

  Va multumesc, cu stima.

  • stoianconstantin Says:

   Dl Badea,

   Probabil ca daca as studia lista codurilor CAEN as gasi ceva potrivit Dv. Dati-mi cateva optiuni!
   SGC

  • Ioan Faur Says:

   Grupa 432 Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii
   Activitatea principala 4321 Lucrari de instalatii electrice

   Spor la treaba

  • stoianconstantin Says:

   Multumesc pentru ajutor!
   SGC

  • Badea Romulus Says:

   Va multumesc de ajutor si de operativitate.
   Sarbatori fericite si un an nou mai bun!

 48. Bogdan Says:

  Buna ziua.
  Am terminat Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor, specializarea Energetica Industriala si un an de master in cadrul aceleiasi facultati, specializarea Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice. Pot sa ma inscriu in primavara pentru a ma autoriza ANRE III A-III B ? sau trebuie sa termin masteratul si sa acumulez experienta profesionala(masterul vreau sa il termin, adica nu renunt la el). Va multumesc ! Am si un an de experienta ca si inginer.
  Va multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Raspunsul se afla in Ordinul ANRE 11/2013 regulamentul de autorizare.
   In opinia mea acum va incadrati la codul de pregatire profesionala CPA6 care prevede pentru gradul IIIA+B 2 ani de experienta in proiectare si respectiv executie.
   Succes!
   SGC

 49. George Ionescu Says:

  Buna ziua

  Am o mare rugăminte. Ma puteți ajuta sa găsesc legea si articolul prin care verificatorii de proiecte MLPAT au trecut in subordinea ANRE ? Inca am probleme cu aprobarea proiectelor si cu persoane publice care nu cunosc meseria pe care o practica.

  • stoianconstantin Says:

   Incercati sa gasiti un posibil raspuns in Ordinul ANRE 11/2013
   Pe site ISC ref verificatori de proiecte gasiti urmatoarele informatii care trebuie coroborate cu Ord ANRE 11/2013:
   „LEGENDĂ
   Conform HG 731/1991 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 227 din 13.11.1991 pentru aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii

   Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte se face pentru urmatoarele domenii, in functie de exigentele esentiale si specificul lucrarilor, astfel:

   A.1 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie;
   A.2 – rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structuri de rezistenta din metal;
   A.3 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structuri de rezistenta din lemn;
   A.4 – rezistenta si stabilitate la solicitari sattice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie;
   A.5 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de cai ferate;
   A.6 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de porturi si platforme marine;
   A.7 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
   A.8 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii energetice;
   A.9 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru imbunatatiri funciare;
   A.10 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru telecomunicatii;
   A.11 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
   A.12 – rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii miniere;
   B.1 – siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice;
   B.2 – siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si tunele si piste de aviatie;
   B.3 – siguranta in expoatare pentru constructii de cai ferate;
   B.4 – siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine;
   B.5 – siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
   B.6 – siguranta in exploatare pentru constructii energetice;
   B.7 – siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare;
   B.8 – siguranta in exploatare la constructii pentru telecomunicatii;
   B.9 – siguranta in exploatare pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
   B.10 – siguranta in exploatare pentru constructii miniere;
   C – siguranta la foc pentru toate domeniile;
   D – sanatatea oamenilor si protectia mediului, pentru toate domeniile;
   E – izolatia termica, hidrofuga si economie de energie, pentru toate domeniile;
   F – protectia impotriva zgomotului pentru toate domeniile.

   Pentru instalaţii

   pentru toate cerinţele A, B, C, D, E, F;
   pentru toate domeniile de construcţii;
   pentru specialităţile:

   Is – Instalaţii sanitare, care cuprind:

   instalaţii sanitare interioare;
   nstalaţii exterioare de alimentare cu apă;
   instalaţii exterioare de canalizare;
   instalaţii de stingere a incendiilor;”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: