Indrumar de proiectare si executie LEA mt cu conductoare torsadare 1LI-Ip4/17-2012Va semnalez aparitia sub egida Electrica Bucuresti a indrumarului 1LI-Ip4/17-2012: Indrumar de proiectare si executie LEA de medie tensiune cu cabluri torsadate cu si fara fir purtator

Indrumarul vine sa umple un gol important legat de tehnologia de realizare a LEA mt cu conductoare izolate.

Indrumarul reprezinta efortul direct al unui grup de specialisti din cadrul SC Electrica Bucuresti SA, SC Unimec SRL Buzau si SC Electroconstructia - ELCO Alba Iulia.

In versiunea tiparita indrumarul are 854 pagini.

Pentru a va starni curiozitatea va prezint mai jos cuprinsul acestei lucrari!

Probabil ca in scurta vreme normativul va ajuge, probabil tiparit la subunitatile Electrica. Pentru ca ElectricaServ asigura proiectrea si un volum important de lucrari de mentenata si constructii montaj RED pentru Electrica si este parte a Electrica Bucuresti probabil ca indrumarul va fi pus la dispozitia si specialistilor din ElectricaServ.

Exista argumente sa fie pus si la dispozitia constructorilor care lucreaza pentru SC Electrica, altfel ar fi un non sens sa elaborezi un normativ si sa il tii sub cheie!

Recunosc dreptul autorilor sa beneficieze de toate formele de recunoastere pentru munca depusa. Cred insa ca cele mai mari beneficii se pot obtine daca se faciliteaza accesul cat mai nerestrictionat la indrumar.

Este de asemenea important sa se stimuleze dezbaterile pe marginea lui pentru a capacita ideile care pot asigura imbunatatirea editiilor viitoare.

Cred ca in scurta vreme textul integral va fi disponibil si pe internet. In fond si daca apare textul in format electronic nu se exclude interesul pentru cartea tiparita!

A. ÎNDRUMAR DE PROIECTARE A LEAT 20 kV

Pagina

I. OBIECTUL LUCRĂRII

7

1.1. Terminologie

8

1.2. Abrevieri

8

II. IPOTEZE DE CALCUL

8

1. Încărcări, gruparea încărcărilor

8

1.1. Condiţii climat –   meteorologice

8

1.2. Caracteristicile fizice   ale cablurilor torsadate

12

1.3. Gruparea încărcărilor .

20

1.4. Determinarea   încărcărilor unitare normate

20

1.4.1. Încărcări unitare   normate datorate maselor proprii şi a depunerilor de chiciură

20

1.4.2. Încărcări unitare normate datorate acţiunii vântului.

21

1.4.3. Încărcări unitare   normate cumulate‚ datorate maselor proprii, a depunerilor de chiciură şi a   vitezei vântului

24

1.5. Determinarea   încărcărilor unitare de calcul

25

1.5.1. Încărcări unitare de   calcul datorate maselor proprii şi a depunerilor de chiciură

25

1.5.2. Încărcări unitare de calcul datorate acţiunii vântului

26

1.5.3. Încărcări unitare de calcul cumulate‚ datorate maselor proprii, a depunerilor de   chiciură şi a vitezei vântului

26

1.6. Determinarea   încărcărilor specifice normate şi de calcul

27

1.7. Încărcările totale provenite din masa şi depunerile de chiciură pe   elementele liniei

35

1.8. Încărcările totale provenite din acţiunea vântului pe elementele   liniei

35

1.9. Încărcări datorate tracţiunii din cablurile torsadate.

36

2. Stabilirea eforturilor în cablurile torsadate

37

2.1. Ecuaţia de stare ..

37

2.2. Deschiderea critică .

38

2.3. Calculul tracţiunii orizontale la starea care dimensionează.

45

3. Determinarea săgeţii cablurilor   torsadate

58

3.1. Cablu cu punctele de suspensie la acelaşi nivel .

58

3.2. Cablu cu punctele de   suspensie denivelate

59

3.3. Influenţa fenomenului de fluaj asupra săgeţii cablului torsadat

63

4. Stâlpi.

69

4.1. Ipoteze de calcul .

69

4.2. Regim normal de   funcţionare

70

4.3. Regim de avarie

73

5. Fundaţii .

74

III. DETERMINAREA DOMENIILOR DE UTILIZARE AFERENTE   STÂLPILOR LEAT

75

1. Calculul deschiderii maxime la vânt (Av).

75

2. Calculul deschideri   nominale (An).

79

3. Calculul deschiderii la sarcini verticale (Ag) …

84

4. Calculul unghiului de colţ   (2).

86

5. Calculul stâlpilor în colţ, ancoraţi

88

6. Stabilirea tracţiunii în ancoră în momentul reîntinderii

94

7. Verificarea la avarie a stâlpului

101

IV. CONDIŢII DE COEXISTENŢĂ A   LINIILOR ELECTRICE AERIENE CU CABLURI TORSADATE (LEAT) CU ELEMENTE NATURALE,   OBIECTE, CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ETC. DIN VECINĂTATE .

103

1. Vecinătatea şi traversarea căilor ferate şi a altor căi rigide pentru   vehicule ghidate pe cablu

2. Traversări şi apropieri faţă de drumuri

103 110

3. Traversări şi apropieri faţă de terenuri normale şi terenuri   accidentate

116

4. Încrucişări şi apropieri faţă de linii electrice aeriene

117

5. Încrucişări şi apropieri faţă de mijloacele de transport pe cablu   suspendat

120

6. Traversări şi apropieri faţă de liniile de telecomunicaţii

123

7. Traversări şi apropieri faţă de conducte supraterane

124

8. Trecerea LEAT prin zone cu circulaţie frecventă ..

128

9. Trecerea LEAT prin zone de culturi pe spaliere metalice şi peste   îngrădiri metalice.

130

10. Traversări şi apropieri faţă de clădiri.

131

11. Traversări, treceri şi apropieri faţă de poduri, baraje, diguri.

135

12. Traversări şi apropieri faţă de ape şi cursuri de apă

141

13. Traversări si apropieri faţă de benzi transportoare

142

14. Traversări şi apropieri faţă de depozite şi clădiri cu substanţe   inflamabile, cu pericol de explozie sau incendiu

143

15. Traversări şi apropieri faţă de aeroporturi

144

16. Traversări şi apropieri faţă de instalaţiile de emisie şi recepţie de   telecomunicaţii prin înaltă frecvenţă

144

17. Traversări şi apropieri faţă de terenurile de sport

144

18. Traversări şi apropieri faţă de parcaje auto construite pe platforme   în aer liber

144

19. Traversări şi apropieri faţă de conducte subterane

145

20. Traversări şi apropieri faţă de instalaţii de extracţie de petrol şi   gaze naturale

146

21. Traversări şi apropieri faţă de livezi, păduri, zone verzi

147

22. Traversări şi apropieri faţă de instalaţii de îmbunătăţiri funciare.

148

V. CREŞTEREA GRADULUI DE   SIGURANŢĂ A LINIILOR ELECTRICE AERIENE TORSADATE DE MEDIE TENSIUNE PRIN   UTILIZAREA DISPOZITIVELOR CU ALUNGIRE CONTROLATĂ

154

1. Influenţa variaţiei factorilor de mediu asupra unei linii electrice   aeriene

154

2. Dispozitive pentru limitarea eforturilor în conductoarele torsadate,   la depuneri de chiciură peste valorile impuse de norme

172

VI. DOMENII DE UTILIZARE   STÂLPI, LINII ELECTRICE AERIENE TORSADATE SIMPLU CIRCUIT

179

B. ÎNDRUMAR DE EXECUŢIE A LEAT 20 kV
1. GENERALITĂŢI 473
1.1. Domeniul de aplicare. 473
1.2. Organizarea şantierului 473
1.3. Pregătirea lucrării 474
1.4. Executarea lucrărilor 474
1.5. Măsuri de tehnică a securităţii muncii la executarea lucrărilor tehnologice 474
1.6. Asigurarea calităţii   lucrărilor 475
2. ELEMENTELE CONSTRUCTIVE ALE   LINIILOR 475
2.1. Cabluri torsadate 475
2.2. Armături 475
2.3. Stâlpi 477
2.4. Fundaţii 477
3. EXECUŢIA FUNDAŢIILOR 477
3.1. Generalităţi 477
3.2. Fundaţii tip coloană în groapă forată 477
3.2.1. Descrierea operaţiilor   şi componentele forezei 477
3.2.2. Executarea fundaţiei   forate 478
3.3. Fundaţii tip coloană introduse prin vibropresare 480
3.3.1. Descrierea   componentelor agregatului 480
3.3.2. Execuţia fundaţiei   vibropresate …….. 482
3.4. Fundaţii turnate 483
3.4.1. Trasarea gropilor 484
3.4.2. Săparea gropilor 485
3.4.3. Turnarea radierului şi   cofrarea 486
3.4.4. Prepararea şi turnarea   betonului 489
3.4.5. Decofrarea şi executarea completărilor de beton după ridicarea   stâlpilor ……… 493
3.4.6. Turnarea betonului în   gropi cu înfiltrări de apă. 494
3.4.7. Executarea lucrărilor de betonare pe timp friguros 495
3.5. Fundaţii burate 496
3.6. Norme de protecţie a   muncii la executarea fundaţiilor 499
4. MANIPULAREA ŞI TRANSPORTUL   STÂLPILOR ŞI TAMBURELOR CU CABLURI TORSADATE 501
4.1. Generalităţi 501
4.2. Manipularea stâlpilor şi tamburelor cu cabluri torsadate cu ajutorul   automacaralei 501
4.3. Încărcarea şi descărcarea manuală a stâlpilor (beton, lemn, metal) şi   a tamburelor cu cabluri torsadate, cu ajutorul unul plan înclinat 503
4.4. Depozitarea stâlpilor 503
4.5. Transportul stâlpilor 503
5. ECHIPAREA ŞI PLANTAREA STÂLPILOR 505
5.1. Pregătirea stâlpilor 505
5.2. Echiparea stâlpilor 510
5.3. Plantarea stâlpilor 511
5.3.1. Ridicarea stâlpilor cu   automacaraua 511
5.3.2. Ridicarea stâlpilor cu   catargul fix şi tractorul. 512
5.3.3. Ridicarea stâlpilor cu   capră mobilă şi tractor 517
5.3.4. Orientarea corectă a   stâlpilor 517
5.3.5. Alinierea şi verificarea verticalităţii stâlpilor 518
5.3.6. Fixarea stâlpilor în   fundaţii 519
5.3.7. Ancorarea stâlpilor 519
6. MONTAREA CABLURILOR TORSADATE . 522
6.1. Desfăşurarea şi întinderea cablurilor torsadate 522
6.2. Desfăşurarea şi tragerea cablului torsadat cu troliul mecanic 523
6.3. Montarea cablului torsadat pe timp friguros. 525
6.4. Întinderea cablului   torsadat la săgeată 525
6.5. Înnădirea cablurilor   torsadate … 527
6.6. Capete terminale 533
6.7. Scule şi accesorii de urcat pe stâlpi …. 534
6.8. Utilajele, dispozitivele, uneltele şi sculele utilizate. 543
7. NORME SPECIFICE DE PROTECŢIE A MUNCII 546
Bibliografie   … 548
Anexe
Anexa 1: Cabluri torsadate   universale de medie tensiune , cu sau fără fir purtător 549
Anexa 2: Cleme şi armături pentru cabluri torsadate universale de medie   tensiune , cu sau fără fir purtător 559
Anexa 3: Stâlpi utilizaţi la LEAT 20 kV.. 571
Anexa 4: Realizarea liniilor   electrice aeriene cu cabluri torsadate universale 641
Anexa 5: Scule şi dispozitive utilizate în construcţia LEAT.. 683
Anexa 6: Recomandări generale   pentru alegerea cimentului 697
Anexa 7: Tracţiuni şi săgeţi   aferente cablurilor torsadate cu care s-au determinat deschiderile nominale. 699

Bibliografie
NTE 003/04/00 Normativ pentru   construcţia liniilor aeriene de energie e1ectrică cu tensiuni peste 1000 V.
SR EN   50341-1/2011 Linii   electrice aeriene mai mari de 45 kV, tensiune alternativă . Partea 1: Cerinţe   generale – Specificaţii comune.
SR EN   50423-1/2011 Linii   electrice aeriene mai mari de 1 kV c.a. până la 45 kV c.a. inclusiv. Partea   1: Cerinţe Generale – Specificaţii Comune.

 

PE 105/1993 Metodologie   pentru dimensionarea stâlpilor metalici ai liniilor electrice aeriene.
PE 152/1990 Metodologie de   proiectare a fundaţiilor LEA peste 1000 V.
SR 2970/2005 Stâlpi   prefabricaţi din beton armat şi beton precomprimat pentru linii electrice   aeriene. Condiţii tehnice generale de calitate
1. LI-Ip 4/1-95 Îndrumar de   proiectare a LEA de M.T. Algoritm de calcul pentru determinarea tracţiunilor   săgeţilor conductoarelor la LEA de MT
NE 012-1/2007 Cod   de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton   precomprimat. Partea 1: Producerea betonului.
NE 012-2/2010 Normativ pentru   producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton   precomprimat. Partea 2: Executarea lucrărilor din beton.
C 169-88 Normativ pentru   executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor   construcţiilor civile şi industriale.
1. LI-Ip 4/4-90 Îndrumar de   proiectare a LEA de M.T. Fundaţii forate injectate pentru stâlpii LEA de   medie tensiune.
1. LI-Ip 4/5-88 Îndrumar de   proiectare a LEA de M.T. Trecerea din LEA în LES. Derivaţii
1. LI-Ip 4/7-89 Îndrumar de   proiectare a LEA de M.T. LEA d.c. cu stâlpi speciali metalici.
3.2.LJ-FT   47/2010 Fişă   tehnologică. Executarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune.
FL 4-85 Fişă tehnologică   privind construcţia LEA 6-20 kV pe stâlpi de beton simplu şi dublu circuit.
SF 157-IPROEB Cabluri   torsadate universale tip TA2X(FL)2Y-OL cu purtător de oţel zincat izolat.
SF 159-IPROEB Cablu torsadat   universal tip UA2XE2Y fără purtător pentru linii aeriene de medie tensiune.
Catalog SANTEL   IMPEX SRL Accesorii pentru cabluri de energie.
Catalog UNIMEC Cleme şi   armături de 20 kV
http_archive.ericsson Universal Cable Handbook

Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

22 răspunsuri to “Indrumar de proiectare si executie LEA mt cu conductoare torsadare 1LI-Ip4/17-2012”

 1. Bobeica Laurentiu Says:

  Pot sa gasesc undeva in format electronic LI-Ip 4/5-88 Îndrumar de proiectare a LEA de M.T. Trecerea din LEA în LES. Derivaţii?

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,
   Eu nu il am dar cine stie poate reusesti sa capacitezi sprijin de la alt utilizator al blogului!
   Succes!
   SGC

  • Incze Andras Says:

   S-ar putea ca sa fie disponibil contra cost pe hartie la Editura Icemenerg sau la biroul de proiectare al operatorului de distributie din zona Dv, unde poate ca exista si in format electronic.

 2. Ioan Hrițuc Says:

  Sunt interesat de acest nou îndrumar de proiectare și execuție a LEA mt cu conductoare torsadate.
  Vreau să implementez acest tip de LEA și în zona Suceava.
  Ioan V H

 3. Ioan Hrițuc Says:

  Sunt ing electroenergetic pensionat, an 66 ani, dar sunt activ și sunt interesat de introducerea noilor tehnologii în activitatea firmei la care activez
  Ioan V H

  • stoianconstantin Says:

   Buna dimineata,
   Domnule inginer fiti binevenit pe blog!
   Deja sunt publicate pe blog cateva articole legate de LEAT pe care ar fi util sa le cititi. Exista si un catalog Ericson – Finlanda pe care il puteti descarca tot de pe blog si din care multe idei se regasesc si in indrumar.
   Puteti accesa si http://www.unimec.ro unde veti vedea armaturile LEAT.
   Despre indrumar sa vad ce pot face. Deocamdata nu am dezlegare de la proprietar sa il public pe blog.
   Proprietarul este Electrica Bucuresti. La filialele sale posibil si la AISE (daca mai exista la Suceava) s-au difuzat in sondaj de opinie cel putin prima parte de cca 400 pg eventual sa incercati pe plan local sa vedeti daca exista.
   Oricum mai vorbim.
   Va semnalez existenta butonului raspunde de langa numele Dv. poate fi utilizat ori de cate ori postati un nou comentariu la un subiect deja deschis in zona de comentarii. Pastreaza discutia grupata si ii da in acest fel un spor de coerenta.
   Cu stima,
   SGC

 4. Malai Costica Says:

  Buna ziua.Ma numesc Malai Costica M-ar interesa si pe mine

 5. Malai Costica Says:

  acest indrumar bineinteles contracost .Daca aveti ceva informatii va rog sa ma informati .
  Va multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Incercati sa dati de dl Mihai Voicu de la SC Electrica Bucuresti. Dlui este posibil sa aiba informatiile cautate.
   SGC

 6. potoroaca radu Says:

  Stimate dle Stoian,

  Sunt din Bacau si am probleme cu avizarea in CTE E.ON la o solutie cu conductoare torsadate de 20KV.

  As vrea sa stiu daca la nivel ANRE este recunoscut acest 1LI-Ip4/17-2012.

  Am discutat cu un individ de la EON de la Iasi si imi spune ca ordinul ANRE care reglementeaza distantele limita fata de alte obiective nu s-a schimbat odata cu aparitia acestui tip de conductor.

  Pe de alta parte, in continutul acestui normativ exista stipulate distante limita fata de diverse obiective.

  As vrea sa stiu aceste amanunte pentru ca pe zona Electrica unde statul roman este actionar 100% se foloseste acest tip de conductor. Ori, pe zona E.ON, tara tot Romania se numeste.

  Cu stima,
  ing. Potoroaca R.

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara dl Radu

   1) Va confirm ca ZP/ZS (zonele de protectie/siguranta) nu s-au modificat dupa asimilarea conductorului torsadat de 20 kV. Ultimele reglementari dedicate ZP/ZS pentru LEA 20 kV sunt Ord 49/2007 respectiv in NTE 003/2004

   2) Dvs in documentatie puteti insera un studiu de risc prin care sa definiti ZP/ZS pentru acest tip de conductor facand apel la reglemetari/standarde nationale/Europene/Internationale respectiv la fise tehnologice ale acestui tip de conductor. S-ar putea sa fie ceva mai laborios decat pare. Personal am avut o tentativa de actualizarea celor doua normative insa n-am putut capacita (nentine) sprijinul unui operator SEN licentiat asa cum pretinde metodologia ANRE de actualizare reglementari th

   3) Exista pe site ANRE publicata lista instructiunilor de proiectare recunoscute.

   Da, aveti dreptate. Tara tot Romania se numeste si in zona de activitate EON!
   Succes!
   SGC

  • potoroaca radu Says:

   Va multumesc,
   Ceea ce ma deranjeaza este ca in urma precedentului creat la iesirea din Bacau spre Bucuresti, s-a deviat axul unei LEA20KV prin 3 sau 4 deschideri cu astfel de conductoare si arata foarte bine. Numai ca acolo a fost un hypermarket.
   Eu aveam de inlocuit o singura deschidere pe racordul unui PTA intre stalpul cu separator si cel cu trafo, ambii SE 8.
   Acolo s-a construit o gradinita si nu s-a putut respecta distanta de 3m in proiectie verticala conform NTE003.
   Deci ideea e ca din banii unei comune amarate operatorul de distributie vrea deviere cand se putea realiza o coexistenta prin montarea acestui tip de conductor.
   E un caz tipic de abuz la adresa banului public. Oricum faptul e consumat. Interes nu mai e la nivelul operatorului de distributie, pt ca de cand EON a cumparat pachetul majoritar, angajatii nu se mai implica in nimic si asta pt ca nu mai pot face combinatii.
   Pacat ca am fost colegi multi ani de zile

  • stoianconstantin Says:

   Devierea in LES nu ar fi fost o solutie viabila?
   SGC

  • potoroaca radu Says:

   Devierea in LES nu merge pentru ca la EON si chiar inainte cand era Electrica, adica cu alte cuvinte in Moldova nu se practica capete terminale de exterior pe acelasi stalp cu separatorul sau stalpul PTA. Asta inseamna ca intre stalpul cu STE si stalpul PTA ar mai trebui intercalati doi stalpi cu terminalele de exterior ale LES20KV. Si asta intr-o deschidere de 30m,
   Sa stiti ca in Moldova timpul trece mai greu.
   Cu stima,
   Radu P.

 7. Diana Says:

  Buna ziua,
  Va rog daca puteti sa-mi transmiteti pe e-mail diferite poze (imagini) cu stalpi de MT existenti in exploatare, sunt la inceput si inca nu am cunostiinte de cum arata stalpii SE1, SC 15006, SV 5, SV 7, SE1a, stalpi metalici zabreliti, SE 6, SE8, SE9, SC 18-1300

  Cu stima!

  • stoianconstantin Says:

   stalpii metalici zabreliti. Cel putin cei produsi de UNIMEC pentru 20 kV ii gasiti pe blog respectiv pe site UNIMEC. Ceilalti ii puteti catuta pe internet. veti gasi fise tehnice ale producatorilor.

   Cu SV5, SV7 e ceva mai greu intrucat nu se mai fabrica. Sunt stalpi cu alveole care fata de gama SC sunt mai scurte si mai multe.

   Din cate stiu eu n-ar mai trebui sa va considerati la inceput!

   Pe blog sunt multe articole cu stalpi. Le gasiti si ma intrebati! Incercam sa le identificam tipul daca cumva nu este deja declarat in articol.

   Eventual daca Dv aveti poze le putem comenta! Poate, daca va este mai la indemana, va puteti consulta mai intai cu Stefania!

   Exista o carte importanta pentru retelisti „Linii si statii electrice. Indrumator” semnata Ing N Badulescu publicata de Editura Tehnica in 1967 (editia III). Acolo gasiti o gama larga de stalpi console, izolatoare, si diverse alte accesorii.

   SGC

  • Gazdi Says:

   O mica observatie : Pentru unele tipuri de stalpi vechi proiectate initial pentru 35 kV si folosite actualmente la 20 kV nu sunt date tehnice in cartile Badulescu. Am avut cazuri cand cineva solicita informatii despre un anume stalp si nu am reusit identificarea deoarece lipsesc atat din editia III cat si din editia anterioara din 1958 (Linii si statii electrice. Memento)

 8. Diana Says:

  Multumesc frumos!

 9. Daniel Says:

  Buna ziua , caut un indrumator de proiectare pentur LEA 110 kV- sunt cateva carti dar nu gasesc baza si in Prescriptii

  • stoianconstantin Says:

   NTE 003/2004 pe care il puteti gasi pe blog sau pe site ANRE

 10. Ionut Says:

  Buna ziua,
  Intentionez sa fac un programel pentru calculul mecanic al conductoarelor conform 1LI-Ip4/17-2012 si 1-LI-Ip 4/1-95.
  Aveti ideea unde as putea gasi ecuatiile curbelor pentru „coeficientul de rafala si neuniformitate a vantului pe conductor βc”. In normativ si indrumar apare graficul insa ar fi mult mai simplu de calculat daca as sti ecuatia curbelor, si s-ar elimina eroarea de citire a graficului.

  • stoianconstantin Says:

   Salut Ionut,
   Am vazut mesajul tau. Te contactez daca gasesc sursa pentru coeficientul cautat de tine.
   Succes!
   SGC

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: