Subiecte Norme Tehnice Gradul II


SGC 2002   Raspunsurile  poat fi accesate utilizand link-ul: Raspunsuri la subiectele din Norme Tehnice pt toate gradele tematica primavara 2009      In principiu sunt aceleasi intrebari pentru normativele care s-au pastrat din tematica 2007. Departajarea pe grade o veti face utilizand tematica sau identificand/selectand din articolul cu raspunsuri numai  intrebarile cuprinse in lista de mai jos!

28.02.09

Succes natural!

 

Pe site www.anre.ro  in ianuarie 2009 au aparut publicate exemple de subiecte defalcate pe grade. De asemenea exista si un fisier cu toate intrebarile la un loc. Pe blog aveti raspunsuri structurate pe grade, defalcarea facandu-se in baza tematicii inainte de aparitia sibiectelor defalcate pe site ANRE. Este posibil ca pe blog pentru un grad sa gasiti raspunsuri la mai multe intrebari. N-am facut aceasta comparatie. Va rog sa studiati cu discernamant!

Succes!

Nr crt grd II Enunt Varianta a Varianta b Varianta c
1 Pentru aparatele de comutaţie şi protecţie din circuitele electrice de joasă tensiune, valoarea reactanţei este. neglijabilă numai pentru aparate cu izolaţie în SF6 neglijabilă se calculează pe bază de formulă
2 Contribuţia motoarelor asincrone, la curentul iniţial de scurtcircuit I”k în cadrul reţelelor de joasă tensiune, poate fi neglijată dacă nu este mai mare cu ……. faţă de curentul de scurtcircuit iniţial calculat fără influenţa motoarelor: 10% 5% 15%
3 Raportul de transformare RT/XT în funcţie de mărimea transformatorului: scade creşte rămâne constant
4 Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, în cazul unui scurtcircuit departe de generator, curentul de scurtcircuit iniţial I”k este egal cu: curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib curentul de scurtcircuit permanent Ik curentul de scurtcircuit de şoc
5 Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-un sistem cu generatoare, posturi de transformare, motoare, etc., curentul de scurtcircuit permanent Ik este: mai mic decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib mai mare decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib egal cu curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib
6 În timpul scurtcircuitului bifazat, impedanţa de succesiune negativă este aproximativ egală cu impedanţa de succesiune pozitivă, în cazul în care scurtcircuitul apare: aproape de generator departe de generator indiferent unde apare, numai dacă este cu punere la pământ
7 În reţelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit monofazat: se neglijează nu există se calculează pe bază de formulă
8 În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV nu sunt luate în considerare: rezistenţele de contact impedanţele de defect impedanţele de scurtcircuit
9 În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV sunt neglijate: capacităţile liniilor impedanţele de scurtcircuit admitanţele în paralel cu elementele pasive (sarcini)
10 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face în următoarele condiţii: scurtcircuitul este departe de generator scurtcircuitul este aproape de generator scurtcircuitul este alimentat într-un singur punct al reţelei de alimentare cu energie electrică
11 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând constante: valorile tensiunii de alimentare impedanţele elementelor componente ale reţelei impedanţele de scurtcircuit
12 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând: impedanţa pozitivă egală cu impedanţa negativă impedanţa pozitivă mai mare decât impedanţa negativă impedanţa pozitivă mai mică decât impedanţa negativă
13 Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie amplasate: în aceeaşi încăpere; în încăperi separate nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare
14 Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri: este interzisă, cu unele excepţii; este permisă întotdeauna; nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare
15 În cazul în care temperatura minimă poate fi sub +5°C, montarea aparatelor în staţiile de joasă tensiune se poate face: se admite cu condiţia prevederii unei încălziri locale; nu se admite se admite în cazul în care fabricatul aparatelor permite acest lucru
16 Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor: este interzisă; este permisă în anumite condiţii; este permisă, dar nu se recomandă.
17 În cazul în care funcţionarea în paralel  a două sau mai multe surse este interzisă, pentru a se evita această schemă: se prevăd  blocaje corespunzătoare pentru împiedicarea conectării în paralel; se montează indicatoare de securitate; în cazuri extreme, când nu se pot realiza blocaje, se admite montarea de indicatoare de securitate .
18 Ca elemente de separare în zonele de lucru se folosesc: siguranţe fuzibile; orice tip de întreruptor; aparate debroşabile.
19 La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie, distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin:  10 mm  15 mm  20 mm
20 Tabloul de distribuţie trebuie montat: în plan orizontal perfect vertical şi bine fixat nu există recomandări speciale cu privire la modul de montare
21 Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din bare pentru curenţi mai mari de:  50 A  100 A  150 A
22 Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite pot fi grupate pe acelaşi panou (dulap), necondiţionat se recomandă să nu fie grupate pe acelaşi panou (dulap) este admisă gruparea pe acelaşi panou (dulap), în anumite condiţii
23 Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare:  este permisă nu este permisă  de regula nu este permisă, cu excepţia anumitor cazuri
24 Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:  conductoarele de alimentare să fie legate la şuruburile de contact  conductoarele de plecare spre consumatori să fie legate la şuruburile de contact  conductoarele de alimentare să fie legate la duliile filetate
25 Montarea siguranţelor pe conductoarele instalaţiei de protecţie: este interzisă; este permisă; este interzisă numai în cazul în care conductorul de protecţie este folosit drept conductor de nul.
26 Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin : întreruptoare manuale; siguranţe fuzibile; întreruptoare automate care permit întreruperea curenţilor capacitivi.
27 Instalarea bateriilor de condensatoare poate fi: în încăperi separate în dulapuri speciale nu este necesar un spaţiu special
28 Carcasele bateriilor de condensatoare: trebuie legate prin conductoare de protecţie la pământ nu trebuie să fie legate la pământ; trebuie legate la pământ numai în anumite situaţii
29 Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din: Cu Al otel
30 Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă:  în plan vertical  în plan vertical, iar în cazuri bine motivate, în plan orizontal  în plan orizontal, iar în cazuri bine motivate în plan vertical
31 Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile acestora, din tablourile electrice de joasă tensiune se marchează prin vopsire, astfel: faza L1 – roşu închis, faza L2 – galben, faza L3 – albastru închis; faza L1 – negru, faza L2 – verde galben, faza L3 – roşu închis; faza L1 – roşu închis, faza L2 – negru, faza L3 – galben.
32 Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie: verde pentru poziţia deschis; alb pentru poziţia deschis alb pentru poziţia închis
33 Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe baza: puterilor instalate ale aparatelor electrocasnice existente la consumator; puterii absorbite, care se determină în funcţie de puterea totală instalată şi de un coeficient de simultaneitate; criteriilor constructive;
34 Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de tensiune. Acestea nu trebuie să depăşească: 0,5 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 1% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale 10 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 5% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale 5 % pentru racordurile electrice subterane, pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale
35 Conductoarele coloanelor electrice: trebuie să aibă secţiuni constante pe întregul traseu al coloanelor; pot avea doua secţiuni dacă lungimea coloanelor depăşeşte 15m; pot avea doua secţiuni dacă lungimea coloanelor depăşeşte 10m.
36 Pentru conductorul de protecţie al coloanelor electrice colective se foloseşte o platbandă de oţel zincat sau vopsit sau o armătură sudată, având secţiunea de: 50 mmp 150 mmp 100 mmp
37 Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ: în cazul firidelor de branşament, la bara de legare la pământ în cazul tablourile de distribuţie ale consumatorilor, la borna de legare la pământ de pe rama metalică a tablourilor doar dacă secţiunile conductoarelor sunt nu au valoare constantă pe toată lungimea
38 Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:  firida de branşament  coloana electrică  punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului
39 Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între:  linia electrică aeriană sau subterană şi firidă de branşament  firida de branşament şi coloană sau colonele electrice  coloana electrică şi bornele contorului montat la consumator
40 Racordurile electrice aeriene şi coloanele electrice individuale se execută monofazat pentru valori ale curenţilor până la:  20 A  30 A  40 A
41 Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult:  10 apartamente  20 de apartamente  30 de apartamente
42 Secţiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinţe nu trebuie să depăşească, în cazul utilizării aluminiului:  3 x 50 + 25 mmp  3 x 70 + 35 mmp  3 x 95 +50 mmp
43 Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte:  10 m 15 m  20 m
44 Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a firidelor de branşament trebuie să fie de:  0,3 m  0,4 – 0,5 m  1m
45 Prevederile normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi  1500V c.c., indicativ I7-2002, se aplică la proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente: clădirilor agricole şi horticole protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor la depozite de materiale pirotehnice şi explozive
46 Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care se poate să apară condens: se admite nu se admite se admite condiţionat
47 Măsurile pentru evitarea contactului deţinut cu materialul combustibil a elementelor de instalaţii electrice se aplică: numai la montarea aparentă a elementelor de instalaţii electrice numai la montarea sub tencuială a elementelor de instalaţii electrice atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată
48 Montarea pe materiale combustibile a conductoarelor electrice cu izolaţie normală este: interzisă admisă admisă doar cu condiţia interpunerii de materiale incombustibile
49 Alimentarea de rezervă a consumatorilor echipaţi cu instalaţii electrice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor este: recomandată obligatorie la latitudinea consumatorului
50 La consumatorii alimentaţi direct din reţeaua furnizorului de energie electrică, instalaţiile electrice se execută cu distribuţie monofazată, pentru valori ale curenţilor: până la 30 A până la 50 A până la 20 A
51 Legarea în serie a maselor materialelor şi echipamentelor legate la conductoare de protecţie este: interzisă obligatorie la latitudinea executantului
52 Folosirea elementelor conductoare ale construcţiei, pentru dubla funcţiune de protecţie şi de neutru este: permisă interzisă obligatorie
53 Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru: instalaţii din încăperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de explozie instalaţii de comandă, semnalizare instalaţii de comutare şi similare
54 Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente care pot produce întreruperea circuitului este: interzisă permisă în anumite condiţii la latitudinea consumatorului
55 La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este: aluminiu cupru sau aluminiu obligatoriu cupru
56 Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac: în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie în interiorul golurilor din elementele de construcţie numai în doze sau cutii de legătură
57 Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune: este permisă întotdeauna este permisă în cazul conductoarelor de cupru este interzisă
58 Legăturile conductoarelor din cupru pentru îmbinări sau derivaţii care se fac prin răsucire şi matisare trebuie să aibă:  minimum 8 spire o lungime a legăturii de cel puţin 1 cm minimum 10 spire, o lungime a legăturii de cel puţin 2 cm şi să se cositorească
59 Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă:  prin răsucire şi matisare  prin cleme speciale, prin presare cu scule speciale sau prin sudare  prin lipire cu cositor
60 Legăturile barelor se execută: numai prin sudare numai cu ajutorul şuruburilor cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin sudare
61 Legarea conductoarelor la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu: 16 mmp  10 mmp 6 mmp
62 Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate: numai prin sudare numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe şi şaibă elastică prin sudare sau prin înşurubări cu contrapiuliţe şi inele de siguranţă (şaibă elastică)
63 Distanţa maximă admisă între două suporturi consecutive pentru susţinerea izolatoarelor de fixare a conductoarelor electrice de joasã tensiune pe pereţii clădirilor este de: 3 m  4 m  5 m
64 Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere se execută:  oriunde pe traseul conductelor nu la mai mult de 1 m faţă de zona de fixare pe suport  numai în zonele de fixare pe suporturi
65 Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi montate în pământ: este interzisă este admisă este admisă numai pentru conductoare de cupru
66 Tuburile şi ţevile metalice rigide sau flexibile, se utilizează: numai în încăperi în care mediul nu este coroziv în orice categorie de încăperi sau mediu numai în încăperi în care mediul nu prezintă pericol de incendiu
67 Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic se instalează: numai aparent numai îngropat aparent sau îngropat, în anumite condiţii
68 Tuburile şi ţevile montate orizontal în încăperi în care se poate colecta apa de condensaţie trebuie montate între doua doze în poziţie:  perfect orizontală  aproape orizontală, cu pante de (0,5 …1) % între doua doze cu pante de (1 …2 ) % între doua doze
69 În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la: 1 m 0,5 m circa 0,3 m
70 Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice pe pardoseala combustibilă a podurilor: este strict interzisă este admisă fără restricţii trebuie evitată; se poate face excepţie pentru tuburi metalice
71 Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este: admisă interzisă admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm
72 Plintele de distribuţie din PVC trebuie montate la distanţe de minim: 3 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 10 cm faţă de pardoseală 1 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 5 cm faţă de pardoseală 15 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 20 cm faţă de pardoseală
73 Conductele punte cu izolaţie şi manta din PVC trebuie montate: aparent, indiferent de traseu în ţevi de protecţie; înglobat în tencuială sau instalate în golurile canalelor de beton.
74 Curbarea pe lat a conductelor INTENC se face cu o rază de curbură egală cu: cel puţin de 2 ori diametrul exterior al conductelor; cel puţin de 4 ori diametrul exterior al conductelor cel puţin de 10 ori diametrul exterior al conductelor.
75 În dozele de aparat şi de derivaţie, la conducta punte se lasă capete de rezervă de: 1 cm 5 cm minimum 7 cm
76 Pentru cordoanele flexibile pentru instalaţiile electrice mobile, se prevăd lungimi suplimentare egale cu: 50% din lungimea necesara pentru a evita solicitarea la tracţiune; (5 -10) % din lungimea necesară pentru a evita solicitarea la tracţiune; 20% din lungimea necesară pentru a evita solicitarea la tracţiune.
77 Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice: se admite se admite condiţionat este interzisă
78 Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate: numai pe conductoarele de fază; numai pe conductorul de nul; pe fază sau pe nul, nu are importanţă.
79 Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la înălţimea de: 1m de la axul aparatului; (0,6-1,5) m de la axul aparatului; 1,5 m de la axul aparatului.
80 Întrerupătoarele şi comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lămpilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de: 6 A minim 10 A minim 16 A
81 În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere de locuit: cel puţin o priză; cel puţin două prize; cel puţin trei prize.
82 În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite: peste 1m peste 1,5 m peste 2m
83 Întrerupătoarele, comutatoarele cu carcasă metalică nelegată la pământ sau conductor de protecţie şi prizele fără contact de protecţie se instalează în încăperi de producţie, faţă de elemente metalice în legătură cu pământul, la o distanţă de: cel puţin 1 m cel puţin 1,25 m cel puţin 1,5 m
84 Siguranţele automate cu filet se pot utiliza: numai pentru separare atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină numai pentru deconectare sub sarcină
85 Întrerupătoarele automate se pot utiliza: numai pentru separare atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină numai pentru deconectare sub sarcină
86 În cazul folosirii unui întrerupător general automat al tabloului general de distribuţie, acesta: trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune nu trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune poate fi prevăzut sau nu cu protecţie de minimă tensiune, în funcţie de opţiunea proiectantului
87 Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie de: cel puţin 50 mm 75 mm 100 mm
88 Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească: 2 m 2,3 m 2,5 m
89 Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu  0,5 m  0, 8 m  1 m
90 Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de:  10 m  3 m  5 m
91 Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare a receptoarelor electrice cu putere nominală până la: 0,5 kW 1 kW 2 kW
92 Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:  dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune  întotdeauna  dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW
93 La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se va respecta condiţia de a nu se depăşi o putere totală instalată de:  3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat  1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW pe un circuit trifazat  5 kW pe un circuit monofazat şi 10 kW pe un circuit trifazat
94 În încăperi cu praf, scame sau fibre combusibile, se aleg corpuri de iluminat pe suprafaţa cărora temperatura este de cel mult: 100 grade C 150 grade C  200 grade C
95 Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în vapori metalici se prevăd în orice tip de încăpere cu: grătar protector dispozitiv pentru îmbunătăţirea factorului de putere legătura la un conductor de protecţie
96 În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat pentru receptoare cu puteri de: minimum 2 kW minimum 2,5 kW minimum 3 kW
97 Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: în construcţie capsulată cu contact de protecţie în execuţie sub tencuială
98 Stabilirea numărului de prize monofazate în clădirile de locuit şi social-culturale se face considerând o putere instalată pe circuit de: 1 kW 1,5 kW 2 kW
99 Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii:  la borna din interior  la oricare dintre borne  la borna conectata la partea filetata a duliei
100 Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări: peste 5 kg de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai puţin de 10 kg de 3 ori greutatea corpului de iluminat utilizat
101 Se admite alimentarea a mai multe receptoare electrice de forţă de aceeaşi natură (de ex. motoare) prin acelaşi circuit prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte:  8 kW  10 kW  15 kW
102 Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: numai de sarcinile în regim normal de funcţionare numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire
103 Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: numai de sarcinile în regim normal de funcţionare numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire
104 În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la: 4 kW 5,5 kW  7,5 kW
105 În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la:  3 kW  4 kW 5,5 kW
106 La consumatori alimentaţi din posturi de transformare proprii , puterea celui mai mare motor care porneşte direct, determinată prin calcul, nu va depăşi:  10 % din putere transformatoarelor din post  20 % din puterea transformatoarelor din post  30 % din puterea transformatoarelor din post
107 Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele: numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 kW numai cu protecţie la suprasarcini, pentru puteri mai mici de 5 kW de regulă, cu dispozitive de protecţie la scurtcircuit şi dispozitive de protecţie la suprasarcină
108 Protecţia motoarelor la suprasarcină nu este obligatorie condiţionat pentru puteri ale acestora de până la: 0,6 kW  1,1 kW  2,5 kW
109 Protecţia la tensiune nulă sau la tensiune minimă, atunci când este necesară: se prevede la fiecare motor se admite utilizarea în comun a unui dispozitiv de protecţie, pentru mai multe motoare, în anumite condiţii este interzisă utilizarea în comun a unui dispozitiv de protecţie
110 Rezistenţa de izolaţie a unui circuit cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare: mai mică de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 1 MΩ mai mare sau egala cu 2 MΩ
111 Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice se măsoară întotdeauna: numai între conductoarele active luate 2 câte 2 numai între fiecare conductor activ şi pământ  atât între conductoarele active luate 2 câte 2, cât şi între fiecare conductor activ şi pământ
112 Rezistenţa de izolaţie a pardoselii se măsoară în cel puţin trei locuri, dintre care unul aflat la: cca. 0,5 m de elementul conductor accesibil în încăpere cca. 1 m de elementul conductor accesibil în încăpere cca. 2 m de elementul conductor accesibil în încăpere
113 Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze: cel mult 70% din puterea de mers în gol a receptorului cel mult 80% din puterea de mers în gol a receptorului cel mult 90% din puterea de mers în gol a receptorului
114 În încăperile cu băi sau cu duşuri este permisă amplasarea dozelor de legături numai în: volumul 1de protecţie volumul 2 de protecţie volumul 3 de protecţie
115 În volumul 2, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, se admite montarea receptoarelor numai dacă sunt de clasa de protecţie: 0 I II
116 În volumul 3, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, instalarea prizelor: este totdeauna admisă nu este admisă cu nici o condiţie este admisã condiţionat
117 Instalaţiile electrice din clădiri situate în zona litoralului se protejează în tuburi: din materiale electroizolante flexibile metalice
118 Tensiunea maximă de serviciu a liniei electrice de joasă tensiune, Um, este: valoarea eficace a tensiunii între faze: valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii normale de funcţionare în orice punct al liniei, într-un moment oarecare valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii anormale de funcţionare
119 Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit din două metale se exprimă prin: valorile rotunjite ale secţiunilor ambele metale valoarea secţiunii celei mai mari dintre cele două (aferente celor două metale) valoarea exactă a secţiunii conductorului, luată cu 2 zecimale
120 Deschiderea nominală între stâlpii LEA j.t. este definită ca fiind: semisuma deschiderilor reale adiacente unui stâlp distanţa măsurată pe orizontală între axele a doi stâlpi deschiderea convenţională, la care punctele de prindere ale conductoarelor se găsesc în acelaşi plan orizontal, terenul este plan, iar la săgeata maximă gabaritul la sol al liniei este cel minim.
121 La determinarea încărcărilor normate pentru calculul mecanic al LEA de j.t. se ia în considerare: zona meteorologică şi tipul de amplasament presiunea dinamică de bază dată de vânt, valorile temperaturii aerului şi coeficienţii de corecţie a vitezei vântului şi grosimii stratului de chiciură doar greutatea unitară a fasciculului (conductoarelor)
122 Acţiunea vântului şi chiciurei asupra armăturilor, consolelor şi izolatoarelor: produce eforturi mult mai mari decât cele pe conductoare sau stâlpi produce eforturi mult mai mici decât cele pe conductoare sau stâlpi şi aceste eforturi se pot neglija produce eforturi comparabile cu cele pe stâlpi sau conductoare
123 La dimensionarea conductoarelor, prin calculul mecanic al conductoarelor LEA j.t., la diferite ipoteze de funcţionare, se urmăreşte ca rezistenţele de calcul să nu fie depăşite în punctele de prindere ale conductorului în cleme, cu mai mult de: 10% 15% 5%
124 La dimensionarea LEA de joasă tensiune, săgeata maximă a LEA se calculează în: ipoteza temperaturii maxime ipoteza încărcării cu chiciură ipoteza vântului maxim
125 Pentru construcţia LEA  j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate: este interzisă este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al lacurilor, amplasamente cu obstacole mai mici de 10 m) este admisă pentru lucrări de reparaţii, în baza unor justificări tehnico-economice
126 Pentru construcţia LEA  j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate: este interzisă este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al lacurilor, amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mici de 10 m) este admisă în zonele de amplasament II (localităţi, cu excepţia centrelor marilor oraşe, precum şi amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mari de 10 m)
127 La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din oţel-aluminiu, să fie: 16 mmp 25 mmp 30 mmp
128 La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din aluminiu, să fie: 20 mmp 16 mmp 35 mmp
129 În LEA j.t. se utilizează de regulă, stâlpi din: metal lemn beton armat, prefabricaţi
130 La dimensionarea LEA j.t., la determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se ia în considerare o încărcare suplimentară provenită din greutatea montorului şi a dispozitivelor de montaj, cu valoarea recomandată de: 500 daN 100 daN 250 daN
131 Montarea pe stâlpii LEA j.t. a diverselor obiecte ca panouri, placarde, cabluri, reclame, etc.: este interzisă este permisă numai cu acordul unităţii care exploatează linia electrică respectivă este permisă necondiţionat
132 La dimensionarea LEA j.t., dacă încărcările rezultate prin calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi se montează o ancoră, dimensionarea acesteia se face la încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă de: 2 2,5 1,5
133 Accesoriile LEA j.t. (console, suporturi, armături) se protejează prin: vopsire smălţuire zincare
134 Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA j.t., montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de: 4 m 3m 2,5 m
135 Montarea fasciculelor LEA j.t. pe faţadele clădirilor se va realiza cu respectarea următoarelor: pereţii trebuie să fie din materiale necombustibile şi rezistenţi din punct de vedere mecanic distanţa de la fascicul la sol să fie de minimum 2 m este interzisă montarea pe pereţii încăperilor în care au loc procese termice
136 În cazul LEA j.t. cu conductoare neizolate, conductoarele vor fi montate: în coronament orizontal în coronament vertical, în cazuri justificate întotdeauna în coronament vertical
137 Indiferent de tipul coronamentului LEA j.t. sau zona meteorologică, distanţa minimă între conductoarele neizolate, în punctele de prindere nu va fi mai mică decât: 0,15 m 0,5 m 2 m
138 La dimensionarea LEA j.t. distanţa minimă pe verticală de la conductoare, în punctul de săgeată maximă şi suprafaţa solului, în zonele cu circulaţie frecventă, trebuie să fie de: 6 m 3 m 10 m
139 La dimensionarea LEA j.t. cu două circuite cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă dintre fascicule trebuie să fie: 30 cm 50 cm nu este normată
140 La dimensionarea LEA j.t. având un circuit cu conductoare neizolate şi un circuit cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă între cele două circuite trebuie să fie de: 30 cm nu este normată 50 cm
141 La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune: distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 3 m distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 1,5 m circuitul de joasă tensiune se montează sub circuitul de medie tensiune
142 La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune, distanţa pe verticală între conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la condiţia de săgeată maximă, şi conductorul superior al liniei de joasă tensiune se stabileşte în funcţie de deschiderea dintre stâlpi nu va fi niciodată mai mică de 1,5 m va fi de minim 1 m, indiferent de deschiderea dintre stâlpi
143 Realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune pe aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru transportul în comun: este permisă dacă troleibuzele sunt prevăzute cu limitator de cursă care să reţină captatoarele la deconectarea accidentală a acestora de la linia de contact este interzisă este permisă dacă la dimensionarea stâlpilor se ţine seama şi de încărcările datorate instalaţiilor de transport în comun şi distanţele între circuite sunt cele reglementate
144 La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, se are în vedere ca măsură de siguranţă: realizarea unor fundaţii speciale deschiderea nu va depăşi 80% din valoarea deschiderii calculate interzicerea înnădirii conductoarelor
145 La dimensionarea LEA j.t. traversarea cu linia peste căi ferate în zona staţiilor, depourilor de locomotive, a atelierelor de material rulant: se face cu respectarea unei distanţe minime pe verticală de 7 m nu se admite se admite în condiţii de siguranţă mărită
146 La dimensionarea LEA j.t. la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în afara localităţilor, stâlpii LEA j.t. se amplasează: în zona de protecţie a drumului, necondiţionat în afara zonei de protecţie a drumului în zona de protecţie numai cu acordul unităţii care administrează drumul şi luarea măsurilor stabilite de comun acord
147 La dimensionarea LEA j.t., la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în interiorul  localităţilor (urbane sau rurale), stâlpii LEA j.t. se amplasează la o distanţă minimă de bordură de: 0,2 m 0,1 m nu este normată
148 LEA de joasă tensiune pe stâlpi comuni cu medie tensiune se realizează cu respectarea unor prevederi cum ar fi: linia cu tensiune mai mică se va monta deasupra liniei cu tensiune mai mare se va prevedea deconectarea automată la puneri simple la pământ ale liniei de medie tensiune armăturile metalice ale tuturor stâlpilor se vor lega la conductorul de nul
149 Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie): este permisă dacă distanţa minimă pe verticală între LEA şi construcţie este de minim 2 m este permisă condiţionat, în funcţie de tipul construcţiei este interzisă
150 Apropierea axului  LEA de joasă tensiune de construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie): este interzisă la o  distanţa mai mică de 1,5 ori înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zonă este permisă condiţionat (doar în „cazurile obligate” în care nu se poate respecta distanţa minimă, cu tratarea de comun acord între unităţile care administrează linia şi construcţia) este interzisă
151 Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune: se face cu LEA cu conductoare izolate torsadate este interzisă se face respectându-se condiţiile de „siguranţă mărită”
152 Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de clădiri se realizează: respectând o distanţă pe verticală de minim 2 m, măsurată la săgeată sau deviaţie maximă în funcţie de categoria de pericol a clădirii respectând o distanţă pe orizontală de minim 1 m între un stâlp al LEA şi orice parte a unei clădiri
153 Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale LEA j.t. pe elemente de  clădire din materiale combustibile: este întotdeauna interzisă este admisă condiţionat (cu condiţia ca între fasciculul şi peretele combustibil se interpune un material incombustibil) este admisă necondiţionat
154 La traversarea şi apropierea LEA j.t. cu conductoare neizolate  faţă de poduri, baraje, diguri, trebuie respectată o distanţă minimă de: 1 m 0,3 m 2 m
155 Construirea LEA j.t. peste ape curgătoare, lacuri sau canale navigabile sau în zona de protecţie a acestora: este întotdeauna interzisă este permisă condiţionat este întotdeauna permisă
Bitmap  

Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 răspunsuri to “Subiecte Norme Tehnice Gradul II”

 1. eugenboghean Says:

  Unde pot gasi si raspunsurile la aceste teste?

 2. stoianconstantin Says:

  Salut Eugen,
  acceseaza pagina aa_autorizare electricieni si gasesti acolo slincurile necesare
  SGC

 3. marcel2006 Says:

  Vreau sa intreb daca un bransament de sectiune 2×10 mm AL si lung de 15 metri este bun pentru o casa cu o putere instalata aproximativ 5kw nu se ajunge la consumul ala.

 4. stoianconstantin Says:

  Salut Marcel,
  16+10 mmp este OK Conductorul de nul este PEN si este necesar sa fie de 16 mmp.
  SGC

 5. gygyscafes Says:

  -Buna domnule stoianconstantin! As vrea sa stiu si eu daca este permisa montarea de intrerupatoare si prize in bai. Si daca este permisa, care sunt criteriile dupa care se pot instala?

 6. stoianconstantin Says:

  Salut Gygyscafes,
  Problema este reglementata de I7/2002 Exista in baie delimitate 3 categorii de volume in raport cu sursele de apa/umezeaza in raport cu aceste volume sunt stabilite restrictii/conditii de amplasarea instalatiilor si ecipamentelor electrice.
  Iti recomand sa cauti acest normativ. Daca chiar nu te descurci te rog sa revii
  SGC

 7. MARTOIU ION Says:

  Buna ziua.
  Care este distanta minima intre doua sigurante fuzibile de medie tensiune 6 KV / 2 A care se monteaza pe un transformator bifazat
  0,25 KVA – 6 / 023 KV montat intro celula din metal?
  Multumesc.
  Cu stima,
  ION

 8. stoianconstantin Says:

  Salut Ion,
  Nu stiu! Nu am lucrat in instalatii de 6KV. Presupun ca in jur de 10-15 cm. Cred ca daca vei cauta pe internet ar trebui sa gasesti acesta informatie!
  SGC

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: