LES mt cerinte tehnice


SGC 2002

1       Generalitati

Retelele electrice de distributie subterane de MT contin ansamblul circuitelor realizate din cabluri MT (20 si 6 kV) prin acre se realizeaza evacuare puterii din statiile de transformare si racordarea posturilor de transformate mt/jt.

Cablurile mt sunt utilizate pentru:

o                  racordarea LEA mt la barele statiilor de transformare, racordarea unor echipamente din cadrul statiilor de transformare 110 kV/mt, mt/mt cum ar fi transformatoare de servicii interne si baterii de condensatoare.

o                  Racordarea unor posturi la LEA mt de regula posturi in cabina de zid dar pot fi si PTA

o                  Distributia energiei electrice in mediul urban

In raport cu normativele tehnice de constructia LES mt preleveaza prevederile prezentei politici tehnice ori de cate ori se asigura performante superioare ale LES mt si conditii mai bune de profitabilitate a exploatarii LEA mt

2       Tipuri de reţele utilizate

2.1        Reţea radială

In acest caz circuitul LES alimenteaza doua sau mai multe posturi de transformate de la un singur capat situat pe barele mt ale unei statii de transformare 110/mt, ale unui punct de alimentare (PA) sau dintr-o LEA

Se utilizează în zone unde nu exista posibilitatea buclarii si/sau ca solutie de etapa intro zona care face parte dintr-un plan de dezvoltare.

În caz de defecţiune a cablurilor si/sau posturilor de transformare alimentate dintr-un circuit LES radial  se produce întreruperea furnizării energiei pentru ptoti consumatorii situati in aval de locul defectului pana la repararea acestuia.

2.2        Reţea buclată (petala) pe barele aceleiasi statii / punct de alimentare

Este formată dintr-un circuit LES care alimenteaza in solutie intrare-iesire mai multe posturi  de transformare. Numarul posturilor de trasformate alimentate in aceata solutie depinde de conditiile locale fiind de preferat sa nu depaseasca 14 buc.

Circuitul LES mt in acest caz pleaca de pe barele mt ale unei statii 110 kV/mt sau ale unui punt de alimentare si se intoarce pe aceleasi bare intro noua celula de linie. Linia trebuie să fie dimensionată la încărcarea întregii zone, pe care o alimentează. Se exploatează radial fiind de regula sectionata la mijloc.

În caz de defecţiune a ununi cablu dintre doua posturi se procedeaza la izolarea acestuia prin manevre si la realimentarea tuturor posturilor de transformare. In situatia defectarii simultane a doua cabluri de pe acest tip de distribuitor raman nealimentate posturile de transformare situate intre cablurile defecte pana la repararea unuia dintre cabluri.

Se remarca faptul ca sursa de energie pentru distribuitorul LES tip „petala“ este una singura. In situatia in care barele mt din care este alimentat distribuitorul LES tip „petala“ se retrag din exploatare toate posturile de transformare alimentate in acesta solutie raman nealimentate pana la redarea in exploatare a barelor la care este racordat acest circuit

 


 

 

 

 

 

 

 

2.3         Retea buclata intre barele mt ale doua statii 110/mt

Este o solutie superioara celei tip petala cu care se aseamana. Diferenta o contituie faptul ca sursele din care se alimenteaza cele doua capete ale distribuitorului se afla pe barele a doua statii distincte. Putem avea acelasi tip de solutie si daca capetele distribuitorului LES sunt racordate la doua LEA alimentate din statii 110 kV/mt diferite sau in doua punte de alimentare racordate la randul lor la statii 110 kV/mt  diferite. Pe acest distribuitor LES mt (fider) sunt  alimentate in solutie intrare-iesire mai multe posturi  de transformare. Numarul posturilor de trasformate alimentate in aceata solutie depinde de conditiile locale fiind de preferat sa nu depaseasca 14 buc.

În caz de defecţiune a uuni cablu dintre doua posturi se procedeaza la izolarea acestuia prin manevre si la realimentarea tuturor posturilor de transformare. In situatia defectarii simultane a diua cabluri de pe acest tip de distribuitor raman nealimentate posturile de transformare situate intre cablurile defecte pana la reparare unuia dintre cabluri.

In situatia in care se retrage din exploatere una din barele mt din care este alimentat acest distribuitor LES toate posturile de transformare vor fi alimentate din sursa ramasa in exploatare

 

MT

S1

MT

 

S2

 

 

 

 

2.4        Reţea LES mt cu mai multe posibilitati de buclare

Această reţea este formată din mai circuite LES mt interconectate intre ele. Aceste circuite pot avea capete in una sau mai multe statii de transformare.

La schema normala se functioneza radial. In exploatare se pot realiza diferite configuratii impuse de retragerea din exploatare programata si/sau accidentala a unor tronsoane de cablu mt si/su a inor posturi integrate in circuitele LES mt.

Este de dorit sa se stabileasca un echilibru intre dorinta de a avea o flexibilitate cat mai buna a schemei mt  si pericolul de a avea o retea prea complicata.

O astfel de retea LES mt este posibil sa permita configuratii in care sa se poata alimenta consumatorii chiar in situatia existentei a 2 sau uneori chiar mai multe cabluri defecte simultan.

Configuratiile complex buclate sunt utile in zonele urbane sau industriale care alimenteaza consumatori sensibili la intreruperi

 

3          Clasificarea tipurilor de cabluri

 • Dupa materialul izolant utilizat:

o       cabluri cu izolatie din hartie uleiata cu o manta de plumb

o       cabluri cu izolatie din hartie uleiata cu trei mantale de plumb

o       cabluri cu izolatie uscata din polietilena reticulata in executie trifazata

 •  
  • cabluri cu izolatie uscata din polietilena reticulata in executie monofazata. Acest tip de cablu se utilizeaza in prezent aproape in exclusivitare

·              Functie de tipul armăturii cablului în:

o             cablu armate cu armatura metalica de protectie mecanica

o             cablu fara armatura metalica de protectie menanica

·              Functie de gradul de protectie împotriva pătrunderii apei:

o       structura clasica fara masuri suplimentare impotriva patrunderii apei

o       cu  protecţie longitudinala împotriva pătrunderii a apei

o       cu protectie longitudinala si transversala împotriva pătrunderii a apei

o       execuţie antiacvatică a cablului – protecţie ridicată împotriva pătrunderii apei sub presiune

 

4          Alegerea tipului de cabluri mt utilizat in CEZ Dsitributie

In instalatiile CEZ Dsitributie exista o mare varietate de cabluri unele cu vechime de peste 40 de ani. In ultimii 20 de ani de regula s-a utilizat numai cablu cu izolatie uscata din polietilena reticulata XLPE. Pe piata exista toata gama de mansoane de legatura intre cablul cu izolatie uscata si cablurile cu izolatie in ulei.

Experienta de exploatare coroborata cu faptul ca instalatiile  Operator Distributie  sunt amplasate in zone cu regim pluviometric ridicat in perioadele de primavara/toamna si/sau cu panza freatica situata la mica adancime sustine utilizarea in exclusivitate a cablurilor monofazate cu izolatie XLPE cu protectie longitudinala si radiala impotriva patrunderii apei.

La nevoie in cazuri justificate cablurile mt utilizate in CEZ Dsitributie vor avea rezistenta marita impotriva propagarii focului

 

5          Mansoane si cutii terminale

5.1         Mansonarea cablurilor cu izolatie uscata

Pe piata exista seturi prefabricate pentru ambele tehnologii: prin termocontractare la cald si utilizand mansoane elastice.

Seturile de materiale pentru executarea mansoanelor contin si instructiuni cu pasii tehnologici care prebuie urmati pentru pregatirea capetelor de cabluri care urmeaza a se mansona cat si modul ordinea de utilizare a materialelor din seturi.

Lucratorul trebuie sa aiba trusa de scule pentru mansonare care contine intre altele; dispozitiv de indepartare a stratului semiconductor, presa de mufat si dupa caz butelie cu gaz si arzator (pt tehnologia bazata pe termocontractare la cald). Se va avea in vedere alegerea setului de materiale pentru mansonul de legatura potrivit cu tipul cablului pe care urmaeza sa se mansoneze

5.2         Mansoane mixte ulei-uscat

De regula aceast tip de mansonare se aplica in cazul lucrarilor de mentenanta. Acest tip de manson se mai numeste si manson de stopare. Pe piata exista seturi prefabricate pentru acest tip de manson

Seturile de materiale pentru executarea mansoanelor contin si instructiuni cu pasii tehnologici care prebuie urmati pentru pregatirea capetelor de cabluri care urmeaza a se mansona cat si modul ordinea de utilizare a materialelor din seturi. Se va avea in vedere alegerea setuluide materiale pentru mansonul de legatura potrivit cu tipul cablurilor pe care urmaeza sa se mansoneze

 

5.3         Capete terminale pe cablurile cu izolatie uscata

Identificam doua tiuri de cutii terminale de interior (CTI) si de exterior (CTE)

Pe piata exista seturi prefabricate pentru CTI/CTE pentru ambele tehnologii: prin termocontractare la cald si utilizand mansoane elastice.

Seturile de materiale pentru executarea mansoanelor contin si instructiuni cu pasii tehnologici care prebuie urmati pentru pregatirea capetelor de cabluri care urmeaza a se mansona cat si modul ordinea de utilizare a materialelor din seturi.

In cazul CTE pentru racordarea cablurilor la celulele moderne compacte exista si varianta unor seturi prefabricate de capete terminale tip „pipa“

Se va avea in vedere alegerea setuluide materiale pentru CTE/CTI potrivit cu tipul cablului pe care urmaeza sa se realizeze capul terminal

 

6              pozarea pe stalp a cablului care asigura trecerea LEA-LES

Este vorba de partea de suprafaţă a liniilor subterane, in zona de racordare la LEA. Exista si alte situatii practice in care cablurile se pozeza aparent pe suprafete verticale (ziduri,stalpi, etc)

6.1        Pozarea cablului pe stalp

Cablurile vor fi pozate în configuraţia triunghi şi pe portiunea pozata vertical vor fi montate în brăţări de fixare a cablurilor, care vor fi repartizate uniform pe întreaga lungime de suprafaţă a cablului. În locul pătrunderii în pământ coborârea va fi protejată de o protecţie mecanică de la adâncimea 0,5m până la înălţimea 2,5m deasupea terenului. Protecţia utilizată va fi rezistentă la coroziune.

Se va avea in vedere ca in zona primei bride de fixare sa se respecte razele de curbura minime acceptate pentru cablul utilizat

6.2        Tipul cablului utilizat pentru pozare verticala

In cadrul  Operator Distributie  atat pentru lucarile de mentenanta cat si pentru modernizari se vor utiza nunai cabluri cu izolatie uscata.

De regula pe un circuit de cablu nou se utilizeaza un singur tip de cablu atat pentru portiunile de traseu in care acesta este pozat ingropat cat si pentru portiunile de traseu in care se pozeaza verical.

In cazul in care se defecteaza CTE/CTI pe un cablu in ulei, daca nu se poate inlocui tot cablul defect se va executa un manson de stopare utilizand un cablu cu izolatie usata iar capete terminale se vor executa numai pe cabluri cu izolatie uscata.

In cazul defectarii cablurilor de tansformator, indifernt de tipul cablului, acesta se va inlocui cu unul nou. In cazul lucrarilor de mentenanta se pot programa actiuni de inlocuire a cablurilor de tansformator cu cabluri cu izolatie uscata.

 

7          Reguli de pozarea cablurilor pe traseu

Lucrarile de modernizare si/sau reatatii de tip R2 se realizează pe baza proiectelor tehnice care se elaboreaza pentru fiecare lucrare. In proiecte sunt definite soluţii pentru portiunile speciale de traseu: paralelisme şi încrucişări cu reţele tehnico-edilitare şi construcţii în conformitate cu regulamentele şi normele în vigoare si se aleg traseele pentru fiecare circuit LES. Pozarea cablurilor subterane trebuie să corespundă printre altele NTE 007/2008. În general la pozare este necesar să se respecte:

·        In cazul cablurilor monofilare conductoarele se vor poza  în trefla sau in linie distantate intre ele. De regula se va utiliza pozarea in linie  pentru o protectie mai buna a cablui pe traseu,  În cazul străpungerii electrice la pozarea in probabilitatea transfornmarii unui scurtcircuit (punete la panant ) monofazat intr-unul polifaat este mai mica decat la pozarea in trefla.

·        La concentrarea unui număr mai mare de cabluri într-un traseu este necesară reducerea asigurarea unei distanţe corespunzatoare între ele, pentru a  se preveni extinderea la alte circuite a unui defect.

·        La pozarea mai multor tipuri de cabluri in starturi succesive  cablurile de înaltă tensiune sunt pozate la fundul săpăturii şi cele de joasă tensiune deasupra lor. Peste cablurile mt se va turna în acelaşi timp un strat de nisip şi vor fi separate cu plăci de beton/plastic  astfel, încât la un eventual deranjament să nu se producă deterioararea celorlalte cabluri prin arc electric.

·        În locuri importante ale traseului de cabluri se vor amplasa semne de marcare. Aceste locuri sunt de exemplu:

o             mansoane

o             încrucişare cu alte retele subterane

o             la traversari de drumuri si strazi

o             rezervele de cablu lasate pe traseu si/sau la iesirea din statiile si posturile de transformare precum si la coborarile de pe stalpi

o             din 50 in 50 m pe traseele liniare

o             la fiecare schimbare de directie

o       treseele de cablu mt vor fi evidentiate pe harti care se vor actualiza la fiecare mansonare in exploatere si/sau eventuala deviere de traseu

7.1        Marcaje utilizate

Sunt marcaje  pasive electronice cu circuit reglat cu raza de acţiune minimă de 1,5 m. Reglarea circuitelor  de marcare electronica este diferită pentru diverse tipuri de linii subterane  (de ex. pentru gaz, conducte de apă, linii de telecomunicaţii etc.) – pentru marcarea liniilor de curenţi tari este necesară utilizarea unui semn de marcare roşu cu frecvenţă169,8 kHz.

Borne de beton cu placa metalica de marcaj inglogata. Placi metalica de barcaj fifate cu hosurubuiri direct pe suprafata strazilor si/sau a trotuarelor, deasupra cablurilor

7.2         Principii pentru pozarea cablurilor în pământ

·        Cablurile nu trebuie să fie puse în terenuri agresive din punct de vedere chimic care au concentratii mari de saruri si acizi , în terenuri cu substanţe putregăioase şi în unele terenuri nisipoase şi pietroase. Într-un astfel de caz cablurile se vor poza în canale, tuneluri, ţevi, blocuri sau se protejează altfel împotriva acţionărilor mecanice şi chimice.

·        Cablurile se pozează în şanţuri mai adânci cu 0,2 m decât este adancimea cea mai mică stabilita in  NTE 007/2008. Acolo, unde nu se poate respecta adâncimea reglementară, cablul trebuie protejat împotriva deteriorării cu o protecţie mecanică. Distanţa cablului marginal de la obiecte de construcţie (aliniament) trebuie să fie cel puţin 0,6 m.

·        Distanţe minime orizontale permise între cabluri în cazul liniilor paralele sunt prevăzute NTE 007/2008. Dacă aceste distanţe nu se pot respecta, cablurile se vor separa cu un perete despărţitor rezistent la arcuire sau se vor poza în şanţuri pentru cabluri.

·        La încrucişare cablurile se vor separa prin cărărmizi sau cu o placă de beton. Dacă una din liniile transpuse este în şanţ de beton, a doua nu trebuie protejată în şanţ sau pentru a doua linie se pot utiliza tuburi din plastic de sectiune corespunzatoare. Distanţe verticale minime sunt prevăzute în NTE 007/2008.

·        Cabluri mt constituite din trei conductoare monopolare se pozează în pământ liniar sau în triunghi. La selectarea pozării în formă de triunghi îngust, mai întâi se pozează două cabluri unul lângă celălalt şi al treilea cablu se pozează peste ele. Poziţia cablurilor trebuie asigurată prin legare cu o banzi de plastic montate la distante de  2 până la 2,5 m între ele.

·        La pozarea liniara a cablurilor constituite din trei conductoare monopolare trebuie păstrat un spaţiu între conductoarele monopolare de 7 cm.

·        Înainte de pozarea cablului se va curăţa fundul săpăturii de particule solide şi pietre şi se va acoperi cu un strat de 10 – 14 cm de nisip microgranular, fracţiune 0 – 4 mm. La pozare capătul cablului trebuie să fie protejat împotriva pătrunderii umidităţii cu un înveliş contractabil. Cablul pozat se va acoperi cu acelaşi start de nisip şi apoi cu plăci de beton sau plastic. Înălţimea stratului de nisip se măsoară de la suprafaţa cablului. În loc de plăci se poate utiliza pentru acoperire cărămidă depusă transversal sau cu o folie de avertizare, care se pune însă 30 cm sub suprafaţă. Aliniamentul trebui să acopere cablurile cel puţin 4 cm. În locuri de intrare în case, garaje etc. cablurile se protejează cu ţevi din plastic sau cu şanţuri de plastic pentru cabluri, eventual cu ţevi din beton cu deschizătură cu diametru 20 cm sau blocuri (cu goluri pentru zidărie) cu deschizătură de min. 1,5D depuse pe o bază fixă. Dacă se vor utiliza ţevi din plastic sau blocuri (cu goluri pentru zidărie) la pozarea liniara cablurilor se recomandă ca fiecare conductor al cablului să fie într-o ţeavă independentă cu diametru de min. 1,5D (D – diametrul cabulului deasupra mantalei). Cabluri paralele într-un şanţ comun, cu o distanţă mai mică decât 20 cm,trebuie separate cu un perete despărţitor din plăci de beton, eventual din cărămizi depuse în lungime. Este interzisă utilizarea cărămizilor găurite.

·        La cabluri se vor fixa etichete de identificare. Unitatea de constructii retele electrice  este obligată să să informeze dirigintele de santier despre inceperea lucrarilor  construcţiei şi data prognozata pentru pozarea cablului. Se vor utiliza doar acele tipuri şi secţiuni de cabluri şi tipuri care sunt standardizate. Fiecare eventuală schimbare trebuie discutată înainte de realizarea montării cu dirigintele de santier si proiectantul LES cu înregistrare în cartea tehnică a construcţiei. Înainte de acoperirea cablurilor cu nisip şi înainte de acoperirea cu pamant trebuie asigurata verificarea lucrarilor ascunse in prezenta dirigintelui de santier si a proiectantului LES.

·        Pe traseele de cabluri noi trebuie să fie facute masuratori topometrice de localizare, înainte de astupare,  in vederea constituirii bazelor de date electronice care sa permita trasarea exacta a cablurilor pe harti de lucru digitizate. La selectarea funizorului extern de montaj trebuie acordată prirotate furnizorilor, cate care sunt capabili să predea datele despre traseul cablului în formă numerică printr-un mijloc potrivit (dischetă, CD) în forma compatibilă cu sistemul geoinformaţional pentru gestionarea şi mentenaţa reţelei de cabluri de distribuţie a întreprinderii.

7.3        Principii pentru pozarea cablurilor subterane în aer şi în construcţii

·        Cablurile pot fi pozate permanent şi în aer în canale de cabluri, tuneluri şi colectoare, pe punţi sau suporturi. Se pot utiliza doar cabluri prevăzute cu o manta exterioară din material care nu propagă flacăra. În cazuri speciale de ex. la intrarea cablului pozat în pământ într-o construcţie, se poate utiliza şi un cablu cu manta exterioară PE, care însă trebuie să fie prevăzut cu vopsea neiflamabilă în partea pozată în aer.

·        Având în vedere  încărcarea termică şi solicitare dinamică în cazul scurtcircuilui este cel mai potrivit ca aceste cabluri să fie pozate în aer unul lângă altul cu un spaţiu de cel puţin 20 mm între conductoare. Cabluri astfel pozate vor fi prinse de bază cu brăţări de fixare cu distanţă de maxim 0,8 m. Brăţările de fixare vor avea un separator flexibil, astfel încât cablul să nu se deformeze în timpul funcţionării. Prinderea cablurilor cu un singur conductor se poate face cu brăţări de fixare nemagnetice. La utilizarea brăţărilor de fixare din material feromagnetic circuitul lor magnetic trebuie să fie întrerupt.

·        Spaţiul între linii de cablu pozate în paralel este prevăzut de norma NTE 007/2008 La ieşirea cablului din din pământ pe stâlp cablul trebuie protejat împotriva deteriorăroii mecanice cu o manta de protecţie. Cabluri cu un singur conductor care formează un circuit de curent pentru determinarea distanţei faţă de celelalte cabluri se consideră ca fiind un cablu. Pentru încrucişare sunt valabile aceleaşi condiţii ca pentru pozare paralelă.

·        Intrarea cablurilor din pământ în clădiri şi canale se va efectua prin conductă de beton sau bloc (cu goluri pentru zidărie). Diametrul deschizăturilor trebuie să fie min. 1,5D. Împotriva extinderii incendiului se vor etanşa din partea exterioară cu nisip. Împotriva pătrunderii apei se vor etanşa cu un manşon sau cu liant potrivit.

·        Cablurile pozate vor fi marcate cu etichete în locuri, unde se încrucişează şi deviază şi la ambele capete. Se recomandă marcare şi pe parcursul traseului la o distanţă de cel puţin 20 m intre doua marcari succesive.

7.4        Controale şi probe

·        Controlul vizual se va efectua pentru prima dată după pozare şi a doua oară după acoperire cu nisip şi depunere în plăci de acoperire. Se va controla în special amplasarea semnelor de marcare şi pozarea cablurilor în transmisiuni şi alte locuri expuse. În cazul constatării unor defecţiuni nu se va efectua acoperirea cablului până la remedierea defecţiunii.

·        Calitatea pozării şi a montajului cablurilor se verifică:

o       Cu o probă de manta (doar la cabluri din plastic)

o       Cu o probă de tensiune sporita a izolaţiei de lucru

o       Prin metode de diagnosticare (nu se realizează imediat după pozare şi montaj a grupelor de cabluri, ci în termenul cel mai apropiat planificat pentru diagnosticarea cablurilor conform programului de mentenanta)

În cazul constatării deteriorării mantalei cablul nu se va acoperi până la remediere. Trebuie să se verifice, dacă la deteriorarea mantalei nu s-a produs şi deteriorarea izolaţiei. În cazul deterioarării şi a izolaţiei trebuie remediată nu doar mantaua, dar şi izolaţia cablului prin mansonare. În cazul în care prin mantaua deteriorată pătrunde apa, se va tăia partea umedă a cablului şi se va inlocui cu o bucata de cablu nou de lungime corespunzatoare.

În cazul constatării unei defecţiuni în oricare fază de pregătire şi realizare a pozării până la punerea în funcţiune se iniţiază gestionarea remedierii acesteia.

7.5        Selectarea constructorului LES mt

In caitele de sarcini pentru executia LES mt se vor include si urmatoarele criterii de eligibilitate a constructorului:

·        Sa aiba in dotare role de linie si colt pentru tragerea cablului

·        Personal calificat la furnizorii de seturi pentru mansoane si cutii terminale si/sau la producatorul de cabluri

·        Experienta similara in executia LES

·        Dotare pentru ridicari topometrice si/sau contracte cu unitati de profil pentru digitizarea traseului LES si figurarea pe harti topocadastrale

Evaluarea capabilitatii tehnice a ofertantilor va fi efectuată de specialisti cu experienta in realizarea si exploatarea circuitelor LES mt. În evaluare se iau în considerare relaţiile actuale cu furnizorul, eventual referinţe despre linii subterane realizate. Evaluarea se va prezenta comisiei de licitatii sub forma unui refeat de evaluare

8           racordarea noilor utilizatori

Toate prevedetile prezentei politici tehnice se aplica si pentru definirea conditiilor tehnice de racordarea noilor utilizatori la LES jt.

Prima solutie care va fi ofertata noilor clienti va fi asigurarea alimentarii cu energie electrica din posturile de transformare mt/jt existente si/sau din posturi de transformare finantate de solicitant pe taxa de racordare cu delimitare la joasa tensiune

In situatia in care clientul opteaza pentru delimitarea la mt se va stabili punctul de delimitare astfel incat sa fie posibila si racordarea altor consumatori care pot fi previzionati ca pot aparea in zona respectiva.

Delimitare proprietatii pe circuitele LES intre  Operator Distributie  si terti se va face la nivelul clemelor de racoradre si/sau al echipamentelor de comutatie. Nu se accepta delimitari de gestiune la nivelul mansoanelor.

Emitentul solutiei de racordare va verifica prealabil, necesitatea unor masuri de marirea capacitatii de distributie a LES/LEA mt in amonte de punctul de racordare ca urmare a influentei cresterii sarcinii circuitului mt datorata fiecarui nou consumator. Pentru acesta verificare se va avea in vedere:

o       noua sarcina maxima a circuitului mt ca urmare a racordarii noului utilizator

o       sectiunea cailor de curent pe circuitul mt in amonte de puntul de racordare

o       mentinera caderii de tensiune in punctul de racordare si la capatul cel mai indepartat al circuitului mt sub limita de 5%

o       mentinerea rezervei de capacitate de distributie a circuitului mt pentru asigurarea unor functiuni de rezervare atat pentru RED mt din zona (alimentarea de rezerva a bareor unor statii de transformare, preluare de sarcina suplimentara in regim de avarie, din alte circuitului mt, cu care se bucleaza etc) si/sau pentru preluarea consumatorilor cu doua sau mai multe cai de alimentare pe mt

Solutiile de racordare din RED mt nu pot asigura alimentarea neintrerupta a receptoarelor electrice de grad zero la care intreruperea neanuntata a alimentarii cu energie electrice pot produce pagube mari si punerea in pericol a vietilor oamenilor. Pentru asigurarea continuitatii necesare unor astfel de receptoare elctrice se vor prevedea solutii de alimentare cu energie electrice din alte surse independente de RED precum si modalitatile tehnice de comutare pe sursele de rezerva fara sa fie necesara fuctionarea buclata cu SEN

In situatia in care noii solicitanti de racordare la RED impun conditii speciale de continuitate emitentul solutiei de racordare va identifica in primul rand masuri de cresterea a gradului de continuitate in axul circuitului mt la care urmeaza sa fie „racordat noul utilizator“ (instalatia de racordare care asigura alimentarea cu energie alectrica a noului utilizator) care vor fi finantate prin tarif de racordare:

o       largirea culoarelor de siguranta LEA mt prin zone forestiere prin acorduri noi cu proprietarii zonelor forestiere

o       refacerea/indesirea bornelor de semnalizare /marcare a traseelor LES mt pt a preveni deteriorarea cablurilor cu ocazia diverselor sapaturi

o       schimbarea/intarirea izolatiei LEA mt

o       inlocuirea unor tronsoane LES subdimensionate si/sau cu stare tehnica precara

o       refacerea legaturilor electrice pe calea de curent pana la punctul de racordare a noului utilizator

o       montarea de noi echipamente de sectionate cu/fara introducerea lor in sistemul de automatizare a  Operator Distributie

o       introducerea in sistemul de automatizare al  Operator Distributie  a unor echipamente existente de sectionare si/sau buclare prin modernizarea acestora pe tarif de racordare, etc.

Dupa epuizarea masurilor de crestere a gradului de continuitate in axul LEA mt se poate lua in considerare asigurarea uneia si/sau mai multe cai suplimentare de alimentare cu energie electrica a noilor consumatori tinad cont de urmatoarele cerinte:

o       aceasta solutie va fi promovata numai in baza unui studiu de solutie prealabil

o       se vor include in tariful de racordare sumele necesare finatarii masurilor de crestere a continuitatii  in axul fiecarei circuit mt vizat de a asigura alimentarea de rezerva a noului client

o       se vor include in tariful de racordare sumele necesare finatarii masurilor de marirea capacitatii de distributie a LEA mt in amonte de punctul de racordare in axul fiecarei circuit mt vizate de a asigura alimentarea de rezerva a noului client

o       de regula solutiile de alimentare de rezerva vor prevedea aparate de comutatie telecomandate integrate in SAD al  Operator Distributie

o       stabilirea punctelor de delimitare va face obiecul unei analize care va tine cont de efectele asupra regimurilor de functionare a RED a noii/noilor cai de buclare realizare

Solutia standard de racordare la RED mt a noilor posturi de transformare apartinand tertior o constituie racord radial LEA/LES cu separator de racord montat orizontal pe primul stalp al racordului in domeniul public. Restul echipamentelor PTA, cutii terminale de exterior pe LES mt se vor monta pe stalpi dedicati in aval de stalpul cu separatorul de racord.

In cazul racoardurilor in LES cu lungimi mai mari de 200 m,  se vor prevedea puncte de masura indirecta pe primul stalp in aval de separatorul de racord.

Racordarea posturilor tertilor din PTCZ existente se va face in solutie standard prin circuit radial cu modernizarea distribuitorului 20 kV al postului de transformare din care urmeaza sa se faca racordarea si montarea noilor celule de masura si a celei de linie necesara racordarii.

In cazuri exceptionale in care sunt necesare abateri de la solutia standard se va intocmi un studiu de solutie prin care sa se dovedeasca necesitatea abaterilor de la solutia standard si sa se definesaca alte solutii tehnice posibile.

Prin avizul de racordare se vor impune conditii pentru asigurarea accesului neconditionat si nerestrictionat al personalului  Operator Distributie  pentru manevrarea separatorului de racord, la orice ora din zi si din noapte , ori de cate ori este nevoie, in caz de incidente pe LEA mt si/sau altor categorii de manevre necesare administrarii contractului de distributie/furnizare a energiei electice ori de cate ori separatorul de racord este amplasat pe proprietati private. Aceptul se va da sub forma notariala si se va inscrie la cartea funciara a imobilului respeciv. Alternativa la acest acord de acces o poate constitui devierea retelelor pe domeniul public si/sau alegerea unei solutii de racordare care sa permita amplasarea separatorului de racord pe domeniul public.

9          cONSOLIDAREA PATRIMONIALA A leS mt

Proiectantul va obţine in numele  Operator Distributie  si va include in documentatie:

 •  
  • certificatul de urbanism,
  • toate avizele prevazute in certificatul de urbanism,
  • toate avizele necesare ocuparii legale a amplasamentului instalatiilor electrice,
  • toate avizele necesare definirii conditiilor de coexistenta cu alte retele de utilitati, cai de acces, constructii proprietati, asigurare coridoare de siguranta inclusiv in zone cu vegetatie etc
  • toate avizele necesare executiei lucrarilor proiectate
  • toate avizele necesare exploatarii cu costuri minime a instalatiilor proiectate (faza SF).
  • planuri realizate in coordonate topografice nationale STEREO 70 la scara 1:1000 , 1:500 cu detalieri la o sacra convenabila in portiunile speciale de traseu

In situatia in care retelele sunt amplasate pe terenurile tertilor si/sau traverseaza aceste terenuri si/sau culoarele de siguranta si protectie si/sau este necesar accesul pe terenurile tertilor pentru executarea lucrarilor de investitii si/sau ulterior pentru execurarea lucrailor de mentenanta si interventii accidentale se vor obtine acorduri notariale si se vor inscrie servitutile la cartea funciara a imobilelor.

La PIF inaintea acoperirii cablurilor cu nisip se vor face masuratorile topocadastrale dispuse la capitolul 7.2 lista coordonatelor traseului cablului masurate in STEREO 70 va fi inclusa in cartea tehnica a traseului de cablu

Acolo unde servitutie induse de existenta LES nou construite si/sau modernizate nu pot fi inscrise la cartile funciare se vor incheia conventii autentificate notarial intre  Operator Distributie  si proprietarii terenurilor si/sau imobilelor asupra carora s-au stabilit servituti. La nevoie pentru incheierea acestor conventii in varianta favorabila  Operator Distributie  se vor acorda despagubirile necesare sau dupa caz se vor adopta solutii care sa evite despagubiri costisitoare.

Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

38 răspunsuri to “LES mt cerinte tehnice”

 1. Stan Silviu-Daniel Says:

  Buna ziua,

  Unde gasesc un standard pentru bornare traseu cablu 20 kV. Ma intereseaza in mod special dimensiunile bornei si al scrisului de pe borna

  Cu deosebit respect
  Daniel

 2. stoianconstantin Says:

  Salut Silviu,

  Nu stiu sa existe un astfel de standard de altfel nu cred ca este prea dificil de imaginat un sistem de bornare!
  SGC

 3. Ionutz Says:

  Cam ce distanta este in medie intre 2 stalpi la LEA MT?
  Intre cati stalpi se executa o intindere. la MT..? Un panou cam cati stalpi contine la MT?

 4. stoianconstantin Says:

  Salut Ionutz,
  70 m, restul depinde de conditiile de relief in primul rand si apoi de zona meteo
  SGC

 5. Emil M Says:

  Buna ziua,

  Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu ceva nume de producator de mansoane de stopare sau denumire in engleza. Sunt traducator si am de tradus in italiana manson de stopare, am gasit termenul in articolul dumneavoastra insa nu reusesc sa identific corespondentul in italiana. Stiti cumva un nume de producator? Am vazut ca mentionati ca pe piata exista seturi prefabricate. Orice informatie e utila, multumesc mult

  Cu stima,

  Emil

 6. stoianconstantin Says:

  Salut Emil,
  3M, Raychem, Energo Com Bucuresti. Mansonul de „stopare” este in fapt un manson mixt realizat intre un cablu cu izolatie in hartie uleiata si un cablu cu izolatie uscata (din polietilena). Cred ca atributul de „stopare” este mai aproape de un „jargon tehnic” fiind legat de functia de etanseizare pentru prevenirea scurgerilor de ulei. Poate ca vei avea mai multe sanse sa gasesti un termen potrivit pentru manson mixt ulei/uscat.
  Succes!
  SGC

 7. Incze Andras Says:

  Exista ceva LES IT cu izolatie de ulei sau cu ceva gaz sub presiune sau de genul (nu SF6) ? O data am vazut la tv la stiri ca s-a defectat cu ocazia unor sapaturi un LES parca de IT sub presiune, la Bucuresti undeva, nu mai tin minte exact, era acum vreo 2-3 ani, numai acum mi-am adus aminte cand citeam articolul.

 8. Emil M Says:

  Multumesc de ajutor si pentru promptitudine!

  Emil

 9. stoianconstantin Says:

  Salut Andras,
  La mt nu exista decat cabluri cu izolatie uscata (de regula polietilena reticulata) sau hartie uleiata. Ultimele nu cred ca se mai produc. La 110 kV in principiu avem acelesi tipuri insa cele cu ulei au o constructie speciala. N-am prea citit f multe lucruri despre LES 110 kV in ulei pt ca nu le-am utilizat.
  SGC

 10. Florin S Says:

  Cam care ar fi distanta minima intre un PTA 250KVA si cladire
  exista cumva si o interdictie de constructie fata de LEA?
  Multumesc anticipat

 11. stoianconstantin Says:

  Salut Florin S,

  Depinde de cladire! Daca nu sunt detalii suplimentare privind rezistenta la foc si riscul de incendiu atunci distanta este de 20 m.

  Problema este detaliata in Ordinul 49/2007 al ANRE care poate fi citit pe blog si/sau pe site http://www.anre.ro

  SGC

 12. Florin S Says:

  buna ziua
  o intrebare: ce reprezinta „bulele” prezente pe liniile aerine de transport energie electrica, sunt pentru dilatare ?

 13. Incze Andras Says:

  „Bulele” sunt balize de semnalizare daca nu gresesc. Nu prea cred sa aiba ceva legatura cu dilatarea conductoarelor.

 14. stoianconstantin Says:

  Salut Andras si Florin,
  Sunt balize.
  SGC

 15. Incze Andras Says:

  In cazul in care un LES MT care alimenteaza un PT terminal (adica alimentat numai printr-un singur cablu) se defecteaza si defectul este situat sub o locatie proprietate publica, sa zicem LES traverseaza o piata si undeva sub piata se defecteaza. Postul nu poate fi alimentat de altundeva, deci remedierea defectului ar trebui facuta in cat mai scurt timp, dar din cate am inteles pentru lucrari trebuie autorizatie de la primarie, eliberarea autorizatiei dureaza cateva zile in mod normal. In cazuri de genul sau cand se defecteaza o conducta de apa, autorizatia se elibereaza in mod expres?
  In cazul in care defectul se produce la o ora cand nu mai este nimeni la primarie si trebuie intervenit cum se procedeaza ? Se intervine si dupa aceea se cere autorizatia sau care este procedura ?

 16. stoianconstantin Says:

  Salut Andras,
  Ai intuit perfect:”Se intervine si dupa aceea se cere autorizatia”!
  SGC

 17. velles2003 Says:

  Va salut!

  am gasit un document probabil din aceeasi categorie ca cel postat de dvs. aici si incerc sa dau un raspuns dlui. Stan Silviu-Daniel la primul post: din 28/01/2009 la 11:16, referitor la bornele de marcaj ale traseului de cablu:

  http://www.4shared.com/file/138228876/24734519/Borna_beton_marcaj_LES.html

  numai bine va doresc!

 18. stoianconstantin Says:

  Salut Veles2003,
  Ok! Multumesc!
  SGC

 19. Incze Andras Says:

  Aceste borne de marcaj trebuie amplasate obligatoriu ? Aici nu am vazut nici o urma de asa ceva. Sau asta este numai la CEZ in politica tehnica ?

 20. stoianconstantin Says:

  Salut Andras,
  Eu cred ca bornele sunt in politica th a fiecarui OD. In fapt au fost in prescriptiile si fisele tehnologice din todeauna. Cu transpunerea in practica lucrurile sunt in mod evident mai nuantate!
  In ultima vreme au aparut niste marcaje electronice care se monteaza pe cablu si sunt „citite” din exterior cu un echipament dedicat.
  SGC

 21. Adriana Says:

  Buna ziua!
  Ma poate indruma cineva unde pot gasi informatii despre pozare in pamant, profil m?
  Multumesc

 22. stoianconstantin Says:

  Salut Adriana,
  Incearca in NTE 007 care este dedicat retelelor in cablu. Il gasesti pe site http://www.anre.ro
  SGC

 23. Adriana Says:

  Multumesc pentru promtitudine

 24. Marius Moldovan Says:

  Buna ziua!
  Am si eu o intrebare legata de cablurile de MT, intr-o situatie concreta. In momentul de fata exista o subtraversare a unui drum national in zona autostrazii, pe o lungime de aproximativ 95 m(intre doi stalpi SC15014). Pentru ca se va construi un podet, vor fi afectate cablurile de MT, propunandu-se taierea, refacerea traseului pe langa podetul respectiv si mansonarea cablului. Exista o reglementare referitoare la mansonarea sau refacerea intregului traseu de cabluri sub o anumita distanta?(eu stiam dpdv al exploatarii ca nu se face sub 100 m). Multumesc anticipat!

  • stoianconstantin Says:

   Salut Marius,
   Nu exista conditionari in reglementari. In principiu la tehnologiile actuale mansonul pe lES cu izolatie uscata nu mai constituie un punct slab.
   O alta problema o constituie mansoanele mixte.
   Eu am scris pe blog cateva idei legate de practica privind reparatiile LES 20 kV. Prefer ca atunci cand trebuie sa mansonez cabluri vechi sa caut sa inlocuiesc si o portinune din cablul vechi eventual cu eliminarea unor mansoane apropiate si/sau ajungand pana in LEA si/sau pana in cel mai apropiat post. Daca prin aceasta masura se poate elimina un manson mixt atunci in echivalenta pot finanta o anumita lungime de traseu LES din banii „economisiti” de la mansonul mixt de care nu mai e nevoie.
   In cazul tau daca ar fi posibil un singur manson ar fi poate OK. Conteaza si pozitia OD care poate refuza ideea de mansonare. Se pare ca si in aceasta speta conteaza cine administreaza problema. Sper ca nu vb de un LES cu izolatie de hartie uleiata pt ca in acest caz vad o singura solutie: inlocuirea neconditionata a intregului cablu.
   Succes!
   SGC

  • stoianconstantin Says:

   Marius Moldovan spune:

   02/08/2010 la 06:26 | Răspunde modifică

   Nu este un cablu vechi, e din 2006(A2XS(FL)2Y de 150). OD nu are un pdv clar inca, insa mi-au sugerat sa-l schimb din stalp in stalp, insa voiam sa stiu daca este o reglementare tehnica din punctul acesta de vedere. Multumesc inca o data!

  • stoianconstantin Says:

   OK! Succes!

 25. Damian Vasile Says:

  Buna ziua,
  Vreau sa fac calculul tractiunilor si sagetilor la o LEA MT. Am programul de calcul CALMECO, pe care l-am mai folosit cu trei ani in urma, dar pe sistemul de operare Windows 98. Va rog sa-mi spuneti daca stiti cumva vreo solutie ca acest program sa functioneze in sistemul de operare Windows XP sau Vista. O solutie am gasit eu, si anume am modificat in proprietatile fisierului executabil sa fie compatibil cu Windows 2000, astfel programul ruleaza, insa dupa cateva operatii se inchide inexplicabil. Va multumesc, cu respect ing. Damian Vasile.

  • stoianconstantin Says:

   Salut Vasile,
   Daca nu gresesc autorul programului este dl ing Voicu Mihai de la SC Electrica Bucuresti. Poate discuti cu dlui.
   SGC

  • Incze Andras Says:

   Ar fi o solutie folosirea unui calculator virtual pe care se instaleaza Windows 98 si se ruleaza pe pc-ul virtual programul. Exista mai multe programe pentru asta – Microsoft Virtual PC, Vmware Workstation, Parallels Workstation, Serenity Virtual Station etc, unele dintre acestia nu necesita licenta din cate stiu. S-ar putea sa fie de ajuns si un emulator de DOS ca Dosbox care este tot free, asta se poate instala sub Windows XP-2000 etc, are descriere cum trebuie setat si aplicatii vechi care functioneaza in mod DOS se pot rula de sub Dosbox fara problema.

 26. Damian Vasile Says:

  Am incercat varianta cu masina virtuala WMware, pe care am instalat atat Win95 cat si Win98, insa de fiecare data cand porneam programelul, imi aparea ”Runtime error”. Voi incerca si varianta Dosbox. Multumesc mult.

 27. Mircea Says:

  Buna seara, am o intrebare legata de situatia delicata pe care o am cu terenul pe care vreau sa imi fac casa. Am cumparat terenul si desi aparent as putea considera ca am curent aproape, nu am. Am un stalp LEA 20KV la 400 de m si un transformator 0,4 KV de 25KVA la 800 m. Puterea instalata necesara este de 20 KW trifazat.

  Eu m-am gandit ca am doua posibilitati. Sa trag medie tensiune pana pe teren (400m) si acolo sa pun un transformator, sau sa ingrop un cablu LES 0,4 KV de la acel transformator existent pana la panou in curte(800m),dar la acel transformator este legat un turn telecom, si e posibil sa nu am putere destula.

  Am mai multe intrebari ( Am sa mentionez si calculele mele. Motivul pentru care intreb este ca neneii astia de la electrica au realitatea lor si nu prea te lasa pe tine sa faci cu materialele tale, ci cu materiale lor „speciale”, pe mine ma intereseaza sa vad varianta oficiala, in comparatie cu varianta mea.):

  1. Cam cat m-ar costa sa trag un cablu LES 20KV pe 400 m ( cablul MT 3x35mmp ar costa si el 2500 de euro, luat de la Bistrita, cablu mai subtire de MT subteran nu am gasit) si apoi sa vin cu el intr-un prefabricat de beton /o curte mica ingradita si sa cumpar un transformator de 25 KVA SH ( am gasit la 2500 de euro, cu factura ) si de acolo cu 20 m cablu LES 0,4 KV de la transformator la panou.

  2. Cam cat ar costa sa trag un cablu LES 0,4 KV de la acel transformator deja existent pana la panou. Mentionez ca am masurat 800 de m, ( sapatura costa 1000 de euro, iar cablu pentru un consum de 20 KW ar costa la magazin cam 4000 de euro).

  Cat de departe de realitate sunt calculele mele?

  Stiu ca s-ar putea sa para ciudat faptul ca eu intreb preturi dar si dau preturi, dar preturile afisate de mine sunt pur teoretice, vreau sa stiu cum vede Electrica treburile. Terenul este in judetul Bihor.

  • stoianconstantin Says:

   Sunteti pe aproape!
   Incercati s aabordati 1-2 constrructori sa vedem ce oferte primiti. Vad ca va place sa negociati!
   Succes!
   SGC

 28. Incze Andras Says:

  Buna ziua

  Transformatorul telecom probabil ca nu se poate folosi, deoarece nu este pentru distributie publica de energie electrica.
  La varianta cu transformator propriu probabil ca va trebui si un stalp MT pentru realizarea derivatiei + separator.

 29. Raul Says:

  Buna ziua
  Va rog sa imi spuneti unde gasesc borne din beton pentru marcarea cablurilor subterane. Si cam la ce pret sunt !
  Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Imi imaginez ca sunt uzinate de constructorii de retele electrice si/sau sunt comnadate la unitati care se ocupa cu pavele, garduri de beton, borduri. Chiar nu stiu! O sa ma interesez si va spun!
   Daca aveti rabdare gasiti raspunsul utilizand acest link borne cablu
   SGC

 30. tuica marian Says:

  sunt din giurgiu pana la ultimul stalp de electricitate am 350 m enel spune ca nu ma poate ra corda la retea ca am mai mult de 100m , pana la reteaua de medie am 200 m se poate sa cumparam cei 10 proprietari un pta va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Teoretic da! Este atipic! Practic nu va sfatueisc si costuriule sunt mai mari.

   La o extindere de retea OD suporta din start 50% din costuri. Daca indicatorii de rentabilitate indica lucrarea 80% rentabila atunci OD va suporta toata valoarea extinderii.

   Ulterior responsabilitatile / costurile cu intretinerea reteleor pe varianta extinderii sunt asumate de OD

   Mergeti pe calea batuta ca e mai bine si problema se rezolva mai repede. Experimentele nu isi au locul in domeniul distributiei energiei electrice!

Lasă un răspuns la Florin S Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: