Raspunsuri (2) la intrebari, din normative tehnice, din tematica sesiunii toamna 2007 de autorizare a electricienilor gradul II


SGC 2002     Va propun o varianta actualizata care poate fi accesata utilizand link-ul: Raspunsuri la subiectele din Norme Tehnice pt toate gradele tematica primavara 2009      In principiu sunt aceleasi intrebari pentru normativele care s-au pastrat din tematica 2007. Sunt rezolvate cu mai multa atentie! Din acest articol se pot utiliza insa link-urile spre normativele din bibliografie. Departajarea pe grade o veti face utilizand tematica!

 Succes natual, in pregatirea Dv!

Editia 5

Am facut si  identificarea intrebarilor comune din subiectele gradele II, IIIA_IVA si respectriv IIIB_IVB. Lista este ordonata dupa nr crt al subiectelor pt gradul II.  

            Multumesc doamnelor Anica Dobos si Tudosie Liana si dlor Draghici Costica, Dan Muresan, Catalin Pandele si Alin Voicu  care si-au adus aportul la completarea/corectarea rapunsurilor

  Va doresc succes in pregatirea examenului si evident succes la examen !

Va rog sa-mi comunicati eventualele scapari si completari pentru a le putea corecta in timp util.    Bibliografie: 

 1. NTE 006: Ord. 7/2006 – Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV – NTE 006/06/00
 2. I7/2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V ca si 1500 V cc
 3. PE 106/95 Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene de joasa tensiune
 4. PE102/86 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. în unităţile energetice
 5. PE155/92 Normativ privind proiectarea şi executarea branşamentelor pentru clădiri civile

Statistici

II inclus in III_IVB
II – III_IVA=38 intrebari
II ∩ III_IVA = 117 intrebari
III_IVA ∩ III_IVB= 274 intrebari
III_IVA – III_IVB = III_IVB – III_IVA= 59 intrebari
III_IVA U III_IVB= 392 intrebari

  

nr II

nr III_IVA nr III_IV B Norma Enunt Varianta a Varianta b Varianta c
1 24 21 NTE 006 Pentru aparatele de comutaţie şi protecţie din circuitele electrice de joasă tensiune, valoarea reactanţei este. neglijabilă numai pentru aparate cu izolaţie în SF6 neglijabilă
axa 10
se calculează pe bază de formulă
2 25 22 NTE 006 Contribuţia motoarelor asincrone, la curentul iniţial de scurtcircuit I”k în cadrul reţelelor de joasă tensiune, poate fi neglijată dacă nu este mai mare cu ……. faţă de curentul de scurtcircuit iniţial calculat fără influenţa motoarelor: 10% 5%
art 14
15%
3 26 23 NTE 006 Raportul de transformare RT/XT în funcţie de mărimea transformatorului: scade
art 15 b
creşte rămâne constant
4 27 24 NTE 006 Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, în cazul unui scurtcircuit departe de generator, curentul de scurtcircuit iniţial I”k este egal cu: curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib art 16a3 curentul de scurtcircuit permanent Ik art 16a3 curentul de scurtcircuit de şoc
5 28 25 NTE 006 Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-un sistem cu generatoare, posturi de transformare, motoare, etc., curentul de scurtcircuit permanent Ik este: mai mic decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib
Catalin Pandele,
Alin Voicu
art 16a pg 19 randurile 11 si 12
mai mare decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib egal cu curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib
art 16 a3
6 29 26 NTE 006 În timpul scurtcircuitului bifazat, impedanţa de succesiune negativă este aproximativ egală cu impedanţa de succesiune pozitivă, în cazul în care scurtcircuitul apare: aproape de generator
Ani Dobos:art 16b
departe de generator
Ani Dobos:atr 16b
indiferent unde apare, numai dacă este cu punere la pământ art 16b
7 30 27 NTE 006 În reţelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit monofazat: se neglijează nu există art 16c se calculează pe bază de formulă
8 31 28 NTE 006 În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV nu sunt luate în considerare: rezistenţele de contact
art 9d
impedanţele de defect
art 9d
impedanţele de scurtcircuit
9 32 29 NTE 006 În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV sunt neglijate: capacităţile liniilor
 
art 13
Liliana art 9h
impedanţele de scurtcircuit
Ani Dobos:art 9h
admitanţele în paralel cu elementele pasive (sarcini)
Ani Dobos: art 9h
10 33 30 NTE 006 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face în următoarele condiţii: scurtcircuitul este departe de generator art 9a scurtcircuitul este aproape de generator scurtcircuitul este alimentat într-un singur punct al reţelei de alimentare cu energie electrică art 9a
11 34 31 NTE 006 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând constante: valorile tensiunii de alimentare art 9c impedanţele elementelor componente ale reţelei art 9c impedanţele de scurtcircuit
12 35 32 NTE 006 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând: impedanţa pozitivă egală cu impedanţa negativă art 9e impedanţa pozitivă mai mare decât impedanţa negativă impedanţa pozitivă mai mică decât impedanţa negativă
13 36 33 PE 102/86 Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie amplasate: în aceeaşi încăpere; în încăperi separate
Ani Dobos:art 2.6,
nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare
14 37 34 PE 102/86 Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri: este interzisă, cu unele excepţii;
Ani Dobos:art 2.7
este permisă întotdeauna; nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare
15 38 35 PE 102/86 În cazul în care temperatura minimă poate fi sub +5°C, montarea aparatelor în staţiile de joasă tensiune se poate face: se admite cu condiţia prevederii unei încălziri locale;
Ani Dobos:art 2.12 , nota1
nu se admite se admite în cazul în care fabricatul aparatelor permite acest lucru
Liliana, art 2.12 pg 15 aliniat 1
16 39 36 I7/2002 Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor: este interzisă;   art 5.2.27 este permisă în anumite condiţii; este permisă, dar nu se recomandă.
17 40 37 PE 102/86 În cazul în care funcţionarea în paralel  a două sau mai multe surse este interzisă, pentru a se evita această schemă: se prevăd  blocaje corespunzătoare pentru împiedicarea conectării în paralel;
Ani Dobos:art 3.2
se montează indicatoare de securitate; în cazuri extreme, când nu se pot realiza blocaje, se admite montarea de indicatoare de securitate .
Ani Dobos:art 3.2
18 41 38 PE 102/86 Ca elemente de separare în zonele de lucru se folosesc: siguranţe fuzibile;
Ani Dobos:art 3.7
orice tip de întreruptor; aparate debroşabile.
Ani Dobos:art 3.7
19 42 39 I7/2002 La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie, distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin:  10 mm  15 mm
art 5.2.62
 20 mm
20 43 40 I7/2002 Tabloul de distribuţie trebuie montat: în plan orizontal perfect vertical şi bine fixat
art 5.2.79
nu există recomandări speciale cu privire la modul de montare
21 44 41 I7/2002 Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din bare pentru curenţi mai mari de:  50 A  100 A  
art 5.2.28
 150 A
22 45 42 PE 102/86 Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite pot fi grupate pe acelaşi panou (dulap), necondiţionat se recomandă să nu fie grupate pe acelaşi panou (dulap)
Ani Dobos:art 4.4.7
este admisă gruparea pe acelaşi panou (dulap), în anumite condiţii
23 46 43 PE 102/86 Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare:  este permisă nu este permisă
Ani Dobos:art 4.5.3
 de regula nu este permisă, cu excepţia anumitor cazuri
art 5.2.30
24 47 44 I7/2002 Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:  conductoarele de alimentare să fie legate la şuruburile de contact art 5.2.28  conductoarele de plecare spre consumatori să fie legate la şuruburile de contact  conductoarele de alimentare să fie legate la duliile filetate
25 48 45 I7/2002 Montarea siguranţelor pe conductoarele instalaţiei de protecţie: este interzisă; art 4.2.23 este permisă; este interzisă numai în cazul în care conductorul de protecţie este folosit drept conductor de nul.
26 49 46 I7/2002 Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin : întreruptoare manuale; siguranţe fuzibile; art 7.1.12 întreruptoare automate care permit întreruperea curenţilor capacitivi. Art 7.1.12
27 50 47 I7/2002 Instalarea bateriilor de condensatoare poate fi: în încăperi separate  art 7.1.16 în dulapuri speciale
Ani Dobos:art 7.1.16
nu este necesar un spaţiu special
28 51 48 PE 102/86 Carcasele bateriilor de condensatoare: trebuie legate prin conductoare de protecţie la pământ
Ani Dobos:art 4.7.6
nu trebuie să fie legate la pământ; trebuie legate la pământ numai în anumite situaţii
29 52 49 I7/2002 Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din: Cu
art 5.1.3 b
Al otel
30 53 50 PE 102/86 Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă:  în plan vertical  în plan vertical, iar în cazuri bine motivate, în plan orizontal  în plan orizontal, iar în cazuri bine motivate în plan vertical
Ani Dobos:art 4.8.10
31 54 51 I7/2002 Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile acestora, din tablourile electrice de joasă tensiune se marchează prin vopsire, astfel: faza L1 – roşu închis, faza L2 – galben, faza L3 – albastru închis; art 5.1.42b faza L1 – negru, faza L2 – verde galben, faza L3 – roşu închis; faza L1 – roşu închis, faza L2 – negru, faza L3 – galben.
32 55 52 PE 102/86 Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie: verde pentru poziţia deschis;
Ani Dobos:art 4.9.11
alb pentru poziţia deschis alb pentru poziţia închis
Ani Dobos:art 4.9.11
33 93 103 PE 155/92 Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe baza: puterilor instalate ale aparatelor electrocasnice existente la consumator; art 2.1.4 puterii absorbite, care se determină în funcţie de puterea totală instalată şi de un coeficient de simultaneitate;
Ani Dobos:art2.1.1
criteriilor constructive;
34 94 104 PE 155/92 Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de tensiune. Acestea nu trebuie să depăşească: 0,5 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 1% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale art 3.2.1 10 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 5% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale 5 % pentru racordurile electrice subterane, pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale
35 95 105 PE 155/92 Conductoarele coloanelor electrice: trebuie să aibă secţiuni constante pe întregul traseu al coloanelor;
Ani Dobos:art 3.2.1
pot avea doua secţiuni dacă lungimea coloanelor depăşeşte 15m; pot avea doua secţiuni dacă lungimea coloanelor depăşeşte 10m.
36 96 106 PE 155/92 Pentru conductorul de protecţie al coloanelor electrice colective se foloseşte o platbandă de oţel zincat sau vopsit sau o armătură sudată, având secţiunea de: 50 mmp 150 mmp 100 mmp
art 3.2.2
37 97 107 PE 155/92 Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ: în cazul firidelor de branşament, la bara de legare la pământ art 3.2.3 în cazul tablourile de distribuţie ale consumatorilor, la borna de legare la pământ de pe rama metalică a tablourilor art 3.2.3 doar dacă secţiunile conductoarelor sunt nu au valoare constantă pe toată lungimea
38 98 108 PE 155/92 Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:  firida de branşament  coloana electrică art 1.2.1  punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului
 art 1.2.1
39 99 109 PE 155/92 Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între:  linia electrică aeriană sau subterană şi firidă de branşament art 1.2.2  firida de branşament şi coloană sau colonele electrice  coloana electrică şi bornele contorului montat la consumator
40 100 110 PE 155/92 Racordurile electrice aeriene şi coloanele electrice individuale se execută monofazat pentru valori ale curenţilor până la:  20 A  30 A
art 2.1.5
 40 A
41 101 111 PE 155/92 Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult:  10 apartamente  20 de apartamente
art 2.1.7
 30 de apartamente
42 102 112 PE 155/92 Secţiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinţe nu trebuie să depăşească, în cazul utilizării aluminiului:  3 x 50 + 25 mmp  3 x 70 + 35 mmp
art 3.2.10
 3 x 95 +50 mmp
43 103 113 PE 155/92 Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte:  10 m 15 m
art 3.2.10
 20 m
44 104 114 PE 155/92 Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a firidelor de branşament trebuie să fie de:  0,3 m  0,4 – 0,5 m
art 3.1.1
 1m
45 153 115 I7/2002 Prevederile normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi  1500V c.c., indicativ I7-2002, se aplică la proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente: clădirilor agricole şi horticole
 art 1.1e
protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor la depozite de materiale pirotehnice şi explozive
46 154 116 I7/2002 Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care se poate să apară condens: se admite nu se admite art 3.3.6 se admite condiţionat
47 155 117 I7/2002 Măsurile pentru evitarea contactului deţinut cu materialul combustibil a elementelor de instalaţii electrice se aplică: numai la montarea aparentă a elementelor de instalaţii electrice numai la montarea sub tencuială a elementelor de instalaţii electrice atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată
Ani Dobos:art 3.3.9
48 156 118 I7/2002 Montarea pe materiale combustibile a conductoarelor electrice cu izolaţie normală este: interzisă admisă admisă doar cu condiţia interpunerii de materiale incombustibile
art3.3.9
49 157 119 I7/2002 Alimentarea de rezervă a consumatorilor echipaţi cu instalaţii electrice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor este: recomandată obligatorie
Ani Dobos:art 3.4.3
la latitudinea consumatorului
50 158 120 I7/2002 La consumatorii alimentaţi direct din reţeaua furnizorului de energie electrică, instalaţiile electrice se execută cu distribuţie monofazată, pentru valori ale curenţilor: până la 30 A
art 3.4.9
până la 50 A până la 20 A
51 159 121 I7/2002 Legarea în serie a maselor materialelor şi echipamentelor legate la conductoare de protecţie este:
‘interzisăAlin Voicu
art 4.1.44 

obligatorie
 art 4.1.27a
la latitudinea executantului
52 160 122 I7/2002 Folosirea elementelor conductoare ale construcţiei, pentru dubla funcţiune de protecţie şi de neutru este: permisă interzisă art 4.1.41 obligatorie
53 161 123 I7/2002 Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru: instalaţii din încăperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de explozie art 4.2.9 instalaţii de comandă, semnalizare instalaţii de comutare şi similare
54 162 124 I7/2002 + PE 102/92 Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente care pot produce întreruperea circuitului este: interzisă
Ani Dobos:art 4.2.33 + 4.5.3 vezi intrebarea 46_43
permisă în anumite condiţii la latitudinea consumatorului
55 163 125 I7/2002 La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este: aluminiu cupru sau aluminiu obligatoriu cupru 5.1.3
56 164 126 I7/2002 Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac: în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie în interiorul golurilor din elementele de construcţie numai în doze sau cutii de legătură 5.1.29
57 165 127 I7/2002 Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune: este permisă întotdeauna este permisă în cazul conductoarelor de cupru este interzisă 5.1.31
58 166 128 I7/2002 Legăturile conductoarelor din cupru pentru îmbinări sau derivaţii care se fac prin răsucire şi matisare trebuie să aibă:  minimum 8 spire o lungime a legăturii de cel puţin 1 cm minimum 10 spire, o lungime a legăturii de cel puţin 2 cm şi să se cositorească art 5.1.33
59 167 129 I7/2002 Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă:  prin răsucire şi matisare  prin cleme speciale, prin presare cu scule speciale sau prin sudare  5.1.34  prin lipire cu cositor
60 168 130 I7/2002 Legăturile barelor se execută: numai prin sudare numai cu ajutorul şuruburilor cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin sudare 5.1.37
61 169 131 I7/2002 Legarea conductoarelor la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu: 16 mmp  10 mmp
art 5.1.38
6 mmp
62 170 132 I7/2002 Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate: numai prin sudare numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe şi şaibă elastică prin sudare sau prin înşurubări cu contrapiuliţe şi inele de siguranţă (şaibă elastică) 5.1.40
63 171 133 I7/2002 Distanţa maximă admisă între două suporturi consecutive pentru susţinerea izolatoarelor de fixare a conductoarelor electrice de joasã tensiune pe pereţii clădirilor este de: 3 m  4 m       
axa5
 5 m
64 172 134 I7/2002 Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere se execută:  oriunde pe traseul conductelor nu la mai mult de 1 m faţă de zona de fixare pe suport  numai în zonele de fixare pe suporturi 5.1.60
65 173 135 I7/2002 Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi montate în pământ: este interzisă  5.1.64 este admisă este admisă numai pentru conductoare de cupru
66 174 136 I7/2002 Tuburile şi ţevile metalice rigide sau flexibile, se utilizează: numai în încăperi în care mediul nu este coroziv în orice categorie de încăperi sau mediu   5.1.79 numai în încăperi în care mediul nu prezintă pericol de incendiu
67 175 137 I7/2002 Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic se instalează: numai aparent numai îngropat aparent sau îngropat, în anumite condiţii
Ani Dobos:art 5.1.84
68 176 138 I7/2002 Tuburile şi ţevile montate orizontal în încăperi în care se poate colecta apa de condensaţie trebuie montate între doua doze în poziţie:  perfect orizontală  aproape orizontală, cu pante de (0,5 …1) % între doua doze 5.1.89   cu pante de (1 …2 ) % între doua doze
69 177 139 I7/2002 În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la: 1 m 0,5 m circa 0,3 m     art 5.1.92
70 178 140 I7/2002 Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice pe pardoseala combustibilă a podurilor: este strict interzisă este admisă fără restricţii trebuie evitată; se poate face excepţie pentru tuburi metalice   5.1.92
71 179 141 I7/2002 Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este: admisă interzisă    5.1.103 admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm
72 180 142 I7/2002 Plintele de distribuţie din PVC trebuie montate la distanţe de minim: 3 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 10 cm faţă de pardoseală art 5.1.129 1 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 5 cm faţă de pardoseală 15 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 20 cm faţă de pardoseală
73 181 143 I7/2002 Conductele punte cu izolaţie şi manta din PVC trebuie montate: aparent, indiferent de traseu în ţevi de protecţie; înglobat în tencuială sau instalate în golurile canalelor de beton.  5.1. 132
74 182 144 I7/2002 Curbarea pe lat a conductelor INTENC se face cu o rază de curbură egală cu: cel puţin de 2 ori diametrul exterior al conductelor; cel puţin de 4 ori diametrul exterior al conductelor 5.1.139 cel puţin de 10 ori diametrul exterior al conductelor.
75 183 145 I7/2002 În dozele de aparat şi de derivaţie, la conducta punte se lasă capete de rezervă de: 1 cm 5 cm minimum 7 cm 
art 5.1.141
76 184 146 I7/2002 Pentru cordoanele flexibile pentru instalaţiile electrice mobile, se prevăd lungimi suplimentare egale cu: 50% din lungimea necesara pentru a evita solicitarea la tracţiune; (5 -10) % din lungimea necesară pentru a evita solicitarea la tracţiune; art 5.1.156 20% din lungimea necesară pentru a evita solicitarea la tracţiune.
77 185 147 I7/2002 Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice: se admite se admite condiţionat
!!! Muresan Dan recomanda aceasta varianta ca fiind corecta
este interzisă art 5.2.7
78 186 148 I7/2002 Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate: numai pe conductoarele de fază; 5.2.15 numai pe conductorul de nul; pe fază sau pe nul, nu are importanţă.
79 187 149 I7/2002 Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la înălţimea de: 1m de la axul aparatului; (0,6-1,5) m de la axul aparatului; 1,5 m de la axul aparatului.
80 188 150 I7/2002 Întrerupătoarele şi comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lămpilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de: 6 A minim 10 A 
5.2.16
minim 16 A
81 189 151 I7/2002 În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere de locuit: cel puţin o priză; cel puţin două prize; 5.2.18 cel puţin trei prize.
82 190 152 I7/2002 În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite: peste 1m peste 1,5 m      5.2.19 peste 2m
83 191 153 I7/2002 Întrerupătoarele, comutatoarele cu carcasă metalică nelegată la pământ sau conductor de protecţie şi prizele fără contact de protecţie se instalează în încăperi de producţie, faţă de elemente metalice în legătură cu pământul, la o distanţă de: cel puţin 1 m cel puţin 1,25 m   5.2.19 cel puţin 1,5 m
84 192 154 I7/2002 Siguranţele automate cu filet se pot utiliza: numai pentru separare atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină  5.2.26 numai pentru deconectare sub sarcină
85 193 155 I7/2002 Întrerupătoarele automate se pot utiliza: numai pentru separare atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină  5.2.37 numai pentru deconectare sub sarcină
86 194 156 I7/2002 În cazul folosirii unui întrerupător general automat al tabloului general de distribuţie, acesta: trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune nu trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune 5.2.37 poate fi prevăzut sau nu cu protecţie de minimă tensiune, în funcţie de opţiunea proiectantului
87 195 157 I7/2002 Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie de: cel puţin 50 mm  
 art 5.2.64
75 mm 100 mm
88 196 158 I7/2002 Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească: 2 m 2,3 m
art 5.2.67
2,5 m
Ani Dobos: art5.2.67
89 197 159 I7/2002 Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu  0,5 m  0, 8 m     art 5.2.70  1 m
90 198 160 I7/2002 Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de:  10 m
art 5.2.75
 3 m  5 m
91 199 161 I7/2002 Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare a receptoarelor electrice cu putere nominală până la: 0,5 kW 1 kW 2 kW 
art 5.2.86
92 200 162 I7/2002 Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:  dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune art 5.3.2  întotdeauna  dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW
93 201 163 I7/2002 La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se va respecta condiţia de a nu se depăşi o putere totală instalată de:  3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat  art 5.3.5  1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW pe un circuit trifazat  5 kW pe un circuit monofazat şi 10 kW pe un circuit trifazat
94 202 164 I7/2002 În încăperi cu praf, scame sau fibre combusibile, se aleg corpuri de iluminat pe suprafaţa cărora temperatura este de cel mult: 100 grade C 150 grade C  200 grade C
art 5.3.8
95 203 165 I7/2002 Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în vapori metalici se prevăd în orice tip de încăpere cu: grătar protector dispozitiv pentru îmbunătăţirea factorului de putere  5.3.25 legătura la un conductor de protecţie
96 204 166 I7/2002 În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat pentru receptoare cu puteri de: minimum 2 kW minimum 2,5 kW    (5.3.8) minimum 3 kW
97 205 167 I7/2002 Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: în construcţie capsulată cu contact de protecţie
art  5.3.9
în execuţie sub tencuială
98 206 168 I7/2002 Stabilirea numărului de prize monofazate în clădirile de locuit şi social-culturale se face considerând o putere instalată pe circuit de: 1 kW 1,5 kW 2 kW
art  5.3.8
99 207 169 I7/2002 Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii:  la borna din interior  la oricare dintre borne  la borna conectata la partea filetata a duliei
art 5.3.23
100 208 170 I7/2002 Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări: peste 5 kg de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai puţin de 10 kg
art  5.3.27
de 3 ori greutatea corpului de iluminat utilizat
101 209 171 I7/2002 Se admite alimentarea a mai multe receptoare electrice de forţă de aceeaşi natură (de ex. motoare) prin acelaşi circuit prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte:  8 kW  10 kW  15 kW 
art 5.4.1
102 210 172 I7/2002 Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: numai de sarcinile în regim normal de funcţionare numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire
art 5.4.2
103 211 173 I7/2002 Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: numai de sarcinile în regim normal de funcţionare numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire
art 5.4.2
104 212 174 I7/2002 În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la: 4 kW 5,5 kW
art 5.4.5a
 7,5 kW
105 213 175 I7/2002 În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la:  3 kW  4 kW 
art 5.4.5a
5,5 kW
106 214 176 I7/2002 La consumatori alimentaţi din posturi de transformare proprii , puterea celui mai mare motor care porneşte direct, determinată prin calcul, nu va depăşi:  10 % din putere transformatoarelor din post  20 % din puterea transformatoarelor din post
art 5.4.6
 30 % din puterea transformatoarelor din post
107 215 177 I7/2002 Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele: numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 kW numai cu protecţie la suprasarcini, pentru puteri mai mici de 5 kW de regulă, cu dispozitive de protecţie la scurtcircuit şi dispozitive de protecţie la suprasarcină
art  5.4.8
108 216 178 I7/2002 Protecţia motoarelor la suprasarcină nu este obligatorie condiţionat pentru puteri ale acestora de până la: 0,6 kW  1,1 kW
art 5.4.8
 2,5 kW
109 217 179 I7/2002 Protecţia la tensiune nulă sau la tensiune minimă, atunci când este necesară: se prevede la fiecare motor
art  5.4.11
se admite utilizarea în comun a unui dispozitiv de protecţie, pentru mai multe motoare, în anumite condiţii    5.4.11 este interzisă utilizarea în comun a unui dispozitiv de protecţie
110 218 180 I7/2002 Rezistenţa de izolaţie a unui circuit cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare: mai mică de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 1 MΩ  art 6.9 mai mare sau egala cu 2 MΩ
111 219 181 I7/2002 Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice se măsoară întotdeauna: numai între conductoarele active luate 2 câte 2 numai între fiecare conductor activ şi pământ  atât între conductoarele active luate 2 câte 2, cât şi între fiecare conductor activ şi pământ  art 6.9
112 220 182 I7/2002 Rezistenţa de izolaţie a pardoselii se măsoară în cel puţin trei locuri, dintre care unul aflat la: cca. 0,5 m de elementul conductor accesibil în încăpere cca. 1 m de elementul conductor accesibil în încăpere  art 6.11 cca. 2 m de elementul conductor accesibil în încăpere
113 221 183 I7/2002 Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze: cel mult 70% din puterea de mers în gol a receptorului cel mult 80% din puterea de mers în gol a receptorului cel mult 90% din puterea de mers în gol a receptorului  art 7.1.9
114 222 184 I7/2002 În încăperile cu băi sau cu duşuri este permisă  amplasarea dozelor de legături numai în: volumul 1de protecţie volumul 2 de protecţie volumul 3 de protecţie
Ani Dobos art 7.2.7
115 223 185 I7/2002 În volumul 2, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, se admite montarea receptoarelor numai dacă sunt de clasa de protecţie: 0 I II 
art 7.2.8
116 224 186 I7/2002 În volumul 3, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, instalarea prizelor: este totdeauna admisă nu este admisă cu nici o condiţie este admisã condiţionat 7.2.9
117 225 187 I7/2002 Instalaţiile electrice din clădiri situate în zona litoralului se protejează în tuburi: din materiale electroizolante  7.3.2 flexibile metalice
118   188 PE 106/2003 Tensiunea maximă de serviciu a liniei electrice de joasă tensiune, Um, este: valoarea eficace a tensiunii între faze: valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii normale de funcţionare în orice punct al liniei, într-un moment oarecare Cap II valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii anormale de funcţionare
119   189 PE 106/2003 Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit din două metale se exprimă prin: valorile rotunjite ale secţiunilor ambele metale
Cap II
valoarea secţiunii celei mai mari dintre cele două (aferente celor două metale) valoarea exactă a secţiunii conductorului, luată cu 2 zecimale
120   190 PE 106/2003 Deschiderea nominală între stâlpii LEA j.t. este definită ca fiind: semisuma deschiderilor reale adiacente unui stâlp distanţa măsurată pe orizontală între axele a doi stâlpi deschiderea convenţională, la care punctele de prindere ale conductoarelor se găsesc în acelaşi plan orizontal, terenul este plan, iar la săgeata maximă gabaritul la sol al liniei este cel minim. Cap II
121   191 PE 106/2003 La determinarea încărcărilor normate pentru calculul mecanic al LEA de j.t. se ia în considerare: zona meteorologică şi tipul de amplasament art 9 presiunea dinamică de bază dată de vânt, valorile temperaturii aerului şi coeficienţii de corecţie a vitezei vântului şi grosimii stratului de chiciură
Muresan Dan art 9
doar greutatea unitară a fasciculului (conductoarelor)
122   192 PE 106/2003 Acţiunea vântului şi chiciurei asupra armăturilor, consolelor şi izolatoarelor: produce eforturi mult mai mari decât cele pe conductoare sau stâlpi
 art 21
produce eforturi mult mai mici decât cele pe conductoare sau stâlpi şi aceste eforturi se pot neglija
Muresan Dan art 21
produce eforturi comparabile cu cele pe stâlpi sau conductoare
123   193 PE 106/2003 La dimensionarea conductoarelor, prin calculul mecanic al conductoarelor LEA j.t., la diferite ipoteze de funcţionare, se urmăreşte ca rezistenţele de calcul să nu fie depăşite în punctele de prindere ale conductorului în cleme, cu mai mult de: 10% 15% 5%  art 25
124   194 PE 106/2003 La dimensionarea LEA de joasă tensiune, săgeata maximă a LEA se calculează în: ipoteza temperaturii maxime  art 26 ipoteza încărcării cu chiciură art 26 ipoteza vântului maxim
125   195 PE 106/2003 Pentru construcţia LEA  j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate: este interzisă este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al lacurilor, amplasamente cu obstacole mai mici de 10 m)
Liliana  art 29
este admisă pentru lucrări de reparaţii, în baza unor justificări tehnico-economice
126   196 PE 106/2003 Pentru construcţia LEA  j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate: este interzisă este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al lacurilor, amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mici de 10 m)
Liliana  art 29
este admisă în zonele de amplasament II (localităţi, cu excepţia centrelor marilor oraşe, precum şi amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mari de 10 m)
127   197 PE 106/2003 La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din oţel-aluminiu, să fie: 16 mmp 25 mmp art 31 30 mmp
128   198 PE 106/2003 La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din aluminiu, să fie: 20 mmp 16 mmp 35 mmp art 31
129   199 PE 106/2003 În LEA j.t. se utilizează de regulă, stâlpi din: metal
 art 35, 36
lemn
 art 35, 51
beton armat, prefabricaţi 
Muresan Dan art 35, 51
130   200 PE 106/2003 La dimensionarea LEA j.t., la determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se ia în considerare o încărcare suplimentară provenită din greutatea montorului şi a dispozitivelor de montaj, cu valoarea recomandată de: 500 daN 100 daN art 43 250 daN
131   201 PE 106/2003 Montarea pe stâlpii LEA j.t. a diverselor obiecte ca panouri, placarde, cabluri, reclame, etc.: este interzisă este permisă numai cu acordul unităţii care exploatează linia electrică respectivă este permisă necondiţionat
132   202 PE 106/2003 La dimensionarea LEA j.t., dacă încărcările rezultate prin calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi se montează o ancoră, dimensionarea acesteia se face la încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă de: 2 2,5
 art 54
1,5
133   203 PE 106/2003 Accesoriile LEA j.t. (console, suporturi, armături) se protejează prin: vopsire smălţuire zincare art 36
134   204 PE 106/2003 Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA j.t., montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de: 4 m art 64 3m 2,5 m
135   205 PE 106/2003 Montarea fasciculelor LEA j.t. pe faţadele clădirilor se va realiza cu respectarea următoarelor: pereţii trebuie să fie din materiale necombustibile şi rezistenţi din punct de vedere mecanic
 art 65
distanţa de la fascicul la sol să fie de minimum 2 m este interzisă montarea pe pereţii încăperilor în care au loc procese termice
Muresan Dan art 65
136   206 PE 106/2003 În cazul LEA j.t. cu conductoare neizolate, conductoarele vor fi montate: în coronament orizontal
 art 66
în coronament vertical, în cazuri justificate
 art 66
întotdeauna în coronament vertical
137   207 PE 106/2003 Indiferent de tipul coronamentului LEA j.t. sau zona meteorologică, distanţa minimă între conductoarele neizolate, în punctele de prindere nu va fi mai mică decât: 0,15 m 0,5 m
art 69
2 m
138   208 PE 106/2003 La dimensionarea LEA j.t. distanţa minimă pe verticală de la conductoare, în punctul de săgeată maximă şi suprafaţa solului, în zonele cu circulaţie frecventă, trebuie să fie de: 6 m
 art 71
3 m 10 m
139   209 PE 106/2003 La dimensionarea LEA j.t. cu două circuite cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă dintre fascicule trebuie să fie: 30 cm
 art 75
50 cm nu este normată
Alin Voicu
art 73
140   210 PE 106/2003 La dimensionarea LEA j.t. având un circuit cu conductoare neizolate şi un circuit cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă între cele două circuite trebuie să fie de: 30 cm
 art 75
nu este normată 50 cm
141   211 PE 106/2003 La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune: distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 3 m distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 1,5 m
art 77
circuitul de joasă tensiune se montează sub circuitul de medie tensiune
Liliana art  77
142   212 PE 106/2003 La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune, distanţa pe verticală între conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la condiţia de săgeată maximă, şi conductorul superior al liniei de joasă tensiune se stabileşte în funcţie de deschiderea dintre stâlpi art 79 nu va fi niciodată mai mică de 1,5 m va fi de minim 1 m, indiferent de deschiderea dintre stâlpi
143   213 PE 106/2003 Realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune pe aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru transportul în comun: este permisă dacă troleibuzele sunt prevăzute cu limitator de cursă care să reţină captatoarele la deconectarea accidentală a acestora de la linia de contact art 82 este interzisă este permisă dacă la dimensionarea stâlpilor se ţine seama şi de încărcările datorate instalaţiilor de transport în comun şi distanţele între circuite sunt cele reglementate art 82
144   214 PE 106/2003 La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, se are în vedere ca măsură de siguranţă: realizarea unor fundaţii speciale deschiderea nu va depăşi 80% din valoarea deschiderii calculate art 84 interzicerea înnădirii conductoarelor art 84
145   215 PE 106/2003 La dimensionarea LEA j.t. traversarea cu linia peste căi ferate în zona staţiilor, depourilor de locomotive, a atelierelor de material rulant: se face cu respectarea unei distanţe minime pe verticală de 7 m nu se admite art 89 se admite în condiţii de siguranţă mărită
146   216 PE 106/2003 La dimensionarea LEA j.t. la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în afara localităţilor, stâlpii LEA j.t. se amplasează: în zona de protecţie a drumului, necondiţionat în afara zonei de protecţie a drumului art 94 în zona de protecţie numai cu acordul unităţii care administrează drumul şi luarea măsurilor stabilite de comun acord art 94
147   217 PE 106/2003 La dimensionarea LEA j.t., la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în interiorul  localităţilor (urbane sau rurale), stâlpii LEA j.t. se amplasează la o distanţă minimă de bordură de: 0,2 m art 95 0,1 m nu este normată
148   218 PE 106/2003 LEA de joasă tensiune pe stâlpi comuni cu medie tensiune se realizează cu respectarea unor prevederi cum ar fi: linia cu tensiune mai mică se va monta deasupra liniei cu tensiune mai mare se va prevedea deconectarea automată la puneri simple la pământ ale liniei de medie tensiune art 98 armăturile metalice ale tuturor stâlpilor se vor lega la conductorul de nul art 98
149   219 PE 106/2003 Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie): este permisă dacă distanţa minimă pe verticală între LEA şi construcţie este de minim 2 m este permisă condiţionat, în funcţie de tipul construcţiei este interzisă art 105
150   220 PE 106/2003 Apropierea axului  LEA de joasă tensiune de construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie): este interzisă la o  distanţa mai mică de 1,5 ori înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zonă art 105 este permisă condiţionat (doar în „cazurile obligate” în care nu se poate respecta distanţa minimă, cu tratarea de comun acord între unităţile care administrează linia şi construcţia) art 105 este interzisă
151   221 PE 106/2003 Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune: se face cu LEA cu conductoare izolate torsadate art 110 este interzisă se face respectându-se condiţiile de „siguranţă mărită” art 110
152   222 PE 106/2003 Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de clădiri se realizează: respectând o distanţă pe verticală de minim 2 m, măsurată la săgeată sau deviaţie maximă în funcţie de categoria de pericol a clădirii
 art 117
respectând o distanţă pe orizontală de minim 1 m între un stâlp al LEA şi orice parte a unei clădiri
Muresan Dan art 117
153   223 PE 106/2003 Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale LEA j.t. pe elemente de  clădire din materiale combustibile: este întotdeauna interzisă este admisă condiţionat (cu condiţia ca între fasciculul şi peretele combustibil se interpune un material incombustibil) art 119 este admisă necondiţionat
154   224 PE 106/2003 La traversarea şi apropierea LEA j.t. cu conductoare neizolate  faţă de poduri, baraje, diguri, trebuie respectată o distanţă minimă de: 1 m 0,3 m 2 m  art 121
155   225 PE 106/2003 Construirea LEA j.t. peste ape curgătoare, lacuri sau canale navigabile sau în zona de protecţie a acestora: este întotdeauna interzisă este permisă condiţionat
 art 123
este întotdeauna permisă

  

 

Etichete: , , , ,

46 răspunsuri to “Raspunsuri (2) la intrebari, din normative tehnice, din tematica sesiunii toamna 2007 de autorizare a electricienilor gradul II”

 1. tuti2005 Says:

  multumesc frumos!
  poate pe viitor puneti si raspunsurile pentru sectiunea electrotehnica
  pentru cei care dau examen pentru autorizare electricieni le pot spune ca in cadrul celor 30 intrebari din grila test , 6 intrebari sint din legislatie , 6 din electrotehnica iar restul din norme tehnice.
  este bine sa se stie!

 2. tuti2005 Says:

  salut constantin!
  intrebarile de la 13 pina la 32 sint din PE102 si au rezolvarile:
  13- b -pe 102 art. 2.6
  14-a- 2.7
  15-a;c 2.12 a4
  16-a 2.12f
  17-a;c 3.2
  18-a;c 3.7
  19-b 4.2.2
  20-b 4.4.4
  21-b 4.4.6
  22-b;c 4.4.7
  23-c 4.5.3
  24-a 4.6.3
  25-a 4.6.4
  26-b;c 4.7.2
  27-a;b 4.7.5
  28-a 4.7.6
  29-a 4.8.2.c
  30-c 4.8.10
  31-a 4.9.4
  32-a;c 4.9.10
  nu am stiut sa fac modificarile.ramine in seama ta sa le verifici sa sa faci modificarile daca consideri ca este cazul.

 3. stoianconstantin Says:

  Salut Tuti2005,

  Multumesc pentru ajutor! Verific si eu raspunsurile si competez fisierul. Doar eu pot face modificarile pt ca actiunea de editate este accesibila doar administratorului blogului.
  Am constatat ca unele din intrebari au si raspunsuri bazate pe I7: 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31 iar variantele corecte coincid. Sunt usor surprins de suprapunerea dintre cele doua normative. Voi verifica.
  La intrebarea 27 am validat varianta „a” in baza lui I7 in timp ce in baza PE 102 se pare ca sunt corecte variantele „a” si „b” ma mai uit si in I7.

  Poate iti faci timp sa raspunzi si la cateva intrebari de electrotehnica!! Chestionarul de electrotehnica este urmatoarea mea tinta.

 4. tuti2005 Says:

  da ,am sa pun si eu raspunsuri la sectiunea electrotehnica ,dar vreau mai intii sa stapinesc bine raspunsurile la tehnic si legislatie.
  ma pregatesc sa dau examen pentru autorizare.

 5. Ionut ILIE Says:

  Buna ziua,
  Apelez la amabilitatea dvs. pt. un ajutor.

  Imi puteti trimite si mie normativul PE 106/2003 pentru a ma documenta in privinta conditiilor de coexistenta dintre retelele electrice stradale si cladirile de locuit

  Va multumesc din suflet daca m-ati putea ajuta.

  Cu stima,
  Ionut ILIE

 6. stoianconstantin Says:

  Salut Ionut,

  Ai normativul cautat PE 106/2003
  Probabil ca ar trebui sa citesti de pe site http://www.anre.ro urmatoarele reglementari:
  Ord. 49 /2007 Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice si
  Ord. 32 /2004 Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V – NTE003/04/00
  – citeste si pagina: avizul de amplasament de pe acest blog

  Succes la documentare!

 7. manciu Says:

  Buna seara,

  As dori da aveti sa-mi trimite-ti si mie rezolvarile la problemele pt autorizare grad 2 precum si raspunsurile la subiectele din normele tehnice sau o adresa unde le pot gasi pe internet .

  Va multumesc

 8. stoianconstantin Says:

  Salut Manciu,

  Te rog citeste toate articolele din categoria: autorizare electricieni . Am convingerea ca vei gasi ce cauti sau cel putin un link catre alt site!

 9. cristian Says:

  buna ziua, ma pregatesc pentru examenul de autorizare de la sfarsitul lunii viitoare, si imi lipseste din documentatia necesara normativul PE 155/92.
  Ajutati-ma, va rog, cu un link……..ceva
  multumesc anticipat

 10. stoianconstantin Says:

  Salut Cristian,
  Incearca la 0745944079, poate reusesti!
  Succes la examen!

 11. Muresan Dan Says:

  La intrebarea Nr. 38 eu cred ca raspunsul corect e C conform 1.2.1 (OBSERVATIE: Punctul de delimitare ……)

 12. stoianconstantin Says:

  Salut Dan,
  Ai dreptate, nu-mi convine, dar ai dreptate. o sa corectez!
  Felicitari pt seriozitatea cu care te pregatesti!
  SGC

 13. Muresan Dan Says:

  La intrebarea Nr. 77 raspunsul corect e B

 14. Muresan Dan Says:

  La intrebarea 121 eu cred ca este B (se poate interpreta) nu sunt sigur astept confirmare

 15. stoianconstantin Says:

  Dane,
  Hotaraste-te zi-le toate odata ca pierd cam mult timp cu o actualizare care de fapt trebuie facuta si in III_IVA respectiv in III_IVB. Nu am verificat inca ultimele 2 afirmatii ale tale. Te mai las pana ajungi la finalul chestionarului.
  Salut!

 16. stoianconstantin Says:

  Dan,
  Art invocat la intrebarea 77: 5.2.7 din I7/2002 :

  „art 5.2.7. Se interzice amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură, aburi sau şocuri mecanice, dacă această amplasare poate fi evitată prin montare la distanţă.
  În cazurile în care nu se poate evita amplasarea în poziţii expuse, trebuie luate corespunzătoare de protecţie (de grade de protecţie corespunzătoare).”

  Deocamdata votez tot varianta „c”. Nu garantez ca autorul intrebarii a citit tot articolul. Daca da, a fost tare de tot!

  La intrebarea 121 iti propun un compromis: sa declaram corecte ambele variante a si b . Deoare numai a sau numai b nu dau un raspuns complet. Ce zici?

 17. Muresan Dan Says:

  Am mai gasit mici diferente :
  122 – b art. 21
  129 – c art. 35
  135 – a+c art. 65
  139 – c art. 73
  152 – b+c art. 117
  te rog sa le mai verifici si tu o data si sa dai un raspuns.Ms

 18. stoianconstantin Says:

  Dan,
  Alta viata! Multumesc. Voi verifica.

 19. stoianconstantin Says:

  Dan,
  Am verificat ai dreptate! Felicitari si multumesc!
  Poate la intrebarea 129 propunerile de raspuns cuprinse in chestionar nu sunt chiar cele mai inspirate. Ma refer tocmai la varianta c unde poate ar fi fost mai clar daca dupa beton armat ar fi pus punct si gata fara „prefabricati”.
  Voi face corectiile necesare si voi afisa raspunsurile sub titlul de „editia 3”. Realizez ca sunt cam deranjante editiile astea asuccesive dar poate ca totusi este mai bine asa decat sa persiste erorile.
  SCG

 20. Alin Voicu Says:

  Intrebare nr_II 5 are ca varianta corecta varianta a.
  Raspunsul se gaseste in urmatoarele:”Pentru calculul curentilor de scurtcircuit intr-un sistem cu generatoare, posturi de
  transformare, motoare, etc., nu numai aflarea curentului initial de scurtcircuit simetric si curentul de soc, este necesara dar si curentul de scurtcircuit simetric de rupere cât si curentul permanent .
  În acest caz curentul de scurtcircuit simetric de rupere este mult mai mic decât curentul initial de scurtcircuit simetric dar curentul de scurtcircuit permanent Ikeste mai mic decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib .”

  intrebarea 139 var.3 vezi art 73

  la intrebarea 51 raspunsul corect e varianta. vezi I7 art. 4.1.44

  la intrebarea numarul 29 este varianta b.

 21. iorgoni nelutu Says:

  Unde pot gasi subiecte rezolvate electrotehnica gr.II si legislatie

 22. stoianconstantin Says:

  Salut Nelu,
  Aici si aici gasesti subiectele cautate! Iar aici gasesti un lista cu toate articolele din sectiunea autorizare electricieni! Subiectele de electrotehnica sunt comune pt toate gradele !!
  Succes natural!

 23. Dana Ardeleanu Says:

  Cu ocazia onomasticii va doresc sa aveti parte de multe impliniri, reusite, sanatate. Va multumesc pentru ajutorul pe care il acordati celor care au adevarat nevoie.
  Sunt putini care in ziua de azi iti arata calea…
  Dumnezeu sa va ajute in toate!

  Cu deosebita consideratie,
  Dana Ardeleanu

 24. stoianconstantin Says:

  Salut Dana,
  Iti multumesc pentru urari. iti doresc la randul meu muta sanatate, fericire si succes in tot ceea ce intreprinzi.
  La multi ani!

  Cu stima

  Constantin Stoian

 25. ivan toni Says:

  ma numesc toni ivan si intampin o problema, referitoare la o organizare de santier unde sa tras un cablu electric de la un grup de transformare din zona unui cartier din bucuresti. acest curent tin sa precizez este contorizat, contoar ce exista montat pe constructia transformatorului.
  problema ar fi : acest cablu electric trece prin copaci a doua blocuri este prins cu ancore de trunchiul acestora dar intra in contact cu crengile acestora cu toate ca acest cablu este izolat
  este o situatie normala?
  firma care a facut lucrarea a grsit si se face raspunzatoare?
  Cu respect
  Toni Ivan

 26. stoianconstantin Says:

  Salut Toni,

  Instalatiile trebuie sa respecte aceleasi reguli de executi indiferent daca sunt definitiva sau realizate pentru a fi folosite pentru o perioada limitata de timp.
  Este o practica din pacate cam generala ca organizarile de santier sa se realizeze mai putin ingrijit!
  Nu pot sa ma pronunt fara teama de a gresi asupra corectitudinii/incorectitudinii fara sa vad despre ce e vorba concret. Din cate spui nu cred ca s-a gasit cea mai inspirata solutie. Daca nu e „eleganta” cel putin ar trebui sa nu fie periculoasa. Respectarea regulilor de securitatea muncii pe santiere intra sub autoritatea de control a Inspectoratului Teritorial de Munca.
  Depinde cat de mult vrei sa te implici in aceasta actiune. Poate o discutie cu seful santierului este suficienta pentru alegerea unei solutii mai bune si/sau pentru a te convinge de lipsa de pericol. In definitiv cred ca ai intentii bune si doresti sa previi producerea unui accident. Seful de santier ar trebui si el sa fie interesat sa previna accidentele.
  SGC

 27. alin Says:

  ma pregatesc pentru examenul de autorizare pentru AII si BII, ma int si pe mine daca pot gasiii undeva intrebarile si raspunsurile grilelor de la acest tip de examen

 28. alin Says:

  pentru sesiunea din sept 2008

 29. stoianconstantin Says:

  Salut Alin,

  Te rog acceseaza, cu discernamant, pagina aa_autorizare electricieni. Ai raspunsuri care trebuie sa te asiguri ca intrebarile si normativele invocate in dreptul lor sunt identice cu cele din tematica sept 2008. Eu am raspuns la intrebarile din tematicile anterioare. Majoritatea intrebarilor s-au reluat. Au aparut insa actualizari ale unor reglementari acolo va trebui sa fii precaut!
  Nu cred ca vio reusi in timp util sa actualizez rezolvarile pt sesiunea din toamna 2008
  Succes!

 30. vasile Says:

  Art. 41. (1) Pentru examen, comisia elaborează, pentru fiecare grad (I, II, III, IV), mai multe variante de aplicaţii numerice şi chestionare – grilă.
  (2) Chestionarele – grilă pentru gradele I şi II (tipurile A, B şi A+B) conţin câte un singur răspuns corect pentru fiecare subiect.
  (3) Chestionarele – grilă pentru gradele III şi IV (tipurile A, B şi A+B) conţin unul sau două răspunsuri corecte pentru fiecare subiect.
  …..
  buna ziua….aici scrie ca un singur raspuns este corect….eu am vazut mai sus ca sunt si 2 raspunsuri bifate ….care e corect?…va rog sa ma lamuriti…multumesc

 31. stoianconstantin Says:

  Salut Vasile,

  Am mai raspuns la o intrebare similara! Poti consulta comentariile anterioare nu numai pt aceasta speta probabil ca sunt si alte idei interesante dezbatute.
  In legatura cu intrebarea ta ai dreptate in regulament asa scrie. Probabil ca pe foaia de examen vor fi doar intrebari care corespund regulamentului. Altfel raspunsurile la intrebarile care par ca nu respecta regulamentul trebuie verificate si de tine cu atentie, nu este exclus sa fi gresit eu (de ex).
  Succes!

 32. ion Says:

  Salut la toatà lumea!
  am si eu o micà problemà,mà prezint la examenul din toamna aceasta,mai precis in luna viitoare si asi avea nevoie sà imi spunà cineva dacà are normativele PE pentru gradul II A+B.Salutàri si numai bine!

 33. Eugen Says:

  Imi cer scuze, deoarece aici ar trebui sa las un raspuns, iar eu vin cu o intrebare:
  Cand se dimensioneaza de exemplu un tablou electric, care contine atat circuite monofazice cat si circuite trifazice, se obisnuieste a se intocmi un tabel cu repartitia puterilor pe fiecare din cele trei faze (RST). Puterile din circuitele monofazate se repartizeaza echilibrat pe cele trei faze. Nu stiu cum se trece puterea unui circuit trifazat
  1. Pi=3kw > R:3kw S:3kW T:3kW ????
  Multumesc de raspuns

 34. stoianconstantin Says:

  Salut Eugen,

  1,1,1 !

 35. Petrache ION Says:

  As vrea sa ma inscriu la examen acum in primavara si nu gasesc toate normativele

 36. stoianconstantin Says:

  Salut Ion,
  Vezi pe blog si pe site http://www.anre.ro Cele care nu sunt postate se pot solicita altor colegi pe blog sau se pot cumpara de la ICEMENERG vezi in subsolul tematicii exista adresele si datele de contact pt comenzi
  Succes!
  SGC

 37. vlad Says:

  am si eu o intrebare..sunt nou pe aici, dau pentru prima data examen la anre. Intrebarile si subiectele standard, se regasesc in subiectele de examen? adik sunt sanse sa fie din intrebarile rezolvate sa le gasesc si la examenul de autorizare/ ps: normativul I7/2002 mi s-a parut ffff greu. am avut la dispozitie 1 luna sa invat absolut tot, si am reusit doar o data sa citesc normativul I7/2002.
  In concluzie, rezolvarile se gasesc si in intrebarile de la autorizare ANRE.

 38. stoianconstantin Says:

  Salut Vlad,
  Da pe linie!
  SGC

 39. Lentzul Says:

  Salut !
  electricitatea este frumoasa in esenta ei dar…… ce ar trebui sa stie un muritor de rand pentru a fi un bun electrician ?
  ce sanse are de supravietuire in conditiile actuale ?
  la ce nivel trebuie sa se incadreze pentru a supravietui?
  VREAU SA MA FAC ELECTRICIAN ! CE TTREBUIE SA STIU ?

 40. stoianconstantin Says:

  Salut Lentzul,
  Cred ca este important sa alegi o „scoala” buna si sa iti dai toata silinta sa asimilezi cunostintele care ti se vor preda. Am pus in ghilimele pt ca „scoala” ese notiunea generica tipul institutiei si/sau formei de calificare/dezvoltare profesionala depinde de varsta ta si de nivelul actual de pregatire.
  Domeniul poate asigura un trai decent indiferent de nivelul la care vei practica meseria incepand cu nivelul de executie care nu pretinde studii superioare pana la joburile accesibile inginerilor. Este insa important sa ajungi la statutul de bun electrician!
  Succes!
  SGC

 41. Lentzul Says:

  Multumesc pentru raspuns

 42. vlad Says:

  VA MULTUMESC D-L INGINER, DECI POATE REUSESC SA IAU EXAMENUL DACA TOATE INTREBARILE CARE SUNT REZOLVATE SI TESTELE REZOLVATE SUNT SI IN PLICURILE DE EXAMEN DE LA ANRE! VA MULTUMESC MULT DACA E ASA

 43. stoianconstantin Says:

  Salut Vlad,
  Reusesti!
  SGC

 44. vlad Says:

  pentru cei care au dat examenul, sau care stiu, este adevarat ce a spus tuti2005 ca din cele 30 de intrebari, 6 intrebari sint din legislatie , 6 din electrotehnica iar restul din norme tehnice? e foarte naspa daca e asa

 45. Paul CRISTESCU Says:

  Sunt autorizat gr.II ELECTRICA SA din anul 2000. ANRE nu ne poate viza legitimatiile existente fara a mai da examen ? M-am inscris pentru extra sesiune, dar in perioada respectiva nu voi fi in tara.
  Va multumesc!

 46. stoianconstantin Says:

  Salut Paul,
  Dai examenul in toamna. Nu vor fi probleme poti transfera dosarul pentru sesiunea de toamna
  SGC

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: