Raspunsuri (1) la intrebari de legislatie din tematica sesiunii primavara 2009 de autorizare a electricienilor gradul II


SGC 2002     

Nota:

Va semnalez ca in tematica sesiunii Toamna 2009 au aparut modificari la poz 5 si poz 13 trecandu-se la versiunile in vigoare ale Codului Tehnic RED aprobat prin Ordinul 128/2008 si ale Regulamentului de elaborare a solutiilor de alimintare cu ee aprobat prin Ordinul 129/2008.

La 10.11.2009 in chestionare sunt raspunsuri date in baza editiilor anterioare ale acestor reglementari. Rog studiere cu discernamant. Mi-am propus sa actualizeza raspunsurile la intrebari dar deocamdata nu sunt actualizate!

Actualizat 08.03.2009. Se poate citi corelat cu Raspunsuri(3) unde gasiti si bibliografie. Raspunsuri (3) contine lista completa de intrebari pt toate gradele. De aici am extras materialul pt grd II

Succes natual, in pregatirea Dv!

 

Nr crt

Grad

Norma

Enunt

Varianta a

Varianta b

Varianta c

23

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat:

Prin Hotărâre a Guvernului României.

Prin Ordin al ministrului Economiei şi Comerţului.

Prin Decizie a preşedintelui ANRE. Art 1.1.2

24

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Scopul “Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie” este:

De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic si comercial în vederea bunei funcţionări a pieţei de energie electrică

De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice de distribuţie, în beneficiul tuturor utilizatorilor acestora  art 1.2.1

De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice de transport în beneficiul tuturor utilizatorilor acestora

25

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie. 1.2.2 a

Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor operatorilor de distribuţie şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor electrice de distribuţie. 1.2.2.b

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

26

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

Stabilirea cerinţelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie. 1.2.2 d

Stabilirea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. 1.2.2c

27

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea cerinţelor pentru dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie. 1.2.2 e

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

Stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie 1.2.2 f

28

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

la care acţionar principal este statul român.

la care acţionar majoritar nu este statul român.

tuturor operatorilor de distribuţie, indiferent de acţionarul majoritar.

29

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Atribuţiile principale ale operatorilor de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), sunt:

Operatorii de distribuţie prestează serviciul public pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, permiţând accesul nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute în Cod1.4.1

Operatorii de distribuţie prestează serviciul de distribuţie doar pentru utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice

Operatorii de distribuţie asigură serviciul public de distribuţie a energiei electrice doar consumatorilor de energie electrică vulnerabili

30

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) este administrat de:

SC ELECTRICA SA, în calitate de elaborator

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

CN TRANSELECTRICA SA

31

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Serviciul de distribuţie a energiei electrice este un serviciu public:

ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de gospodărire comunală

a cărui realizare a fost concesionată de către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza cărora sunt amplasate reţelele electrice de distribuţie.

ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în conformitate cu condiţiile licenţei de distribuţie acordate de ANRE, în baza legii energiei electrice 3.1.1.

32

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor electrice aflate în patrimoniu (linii electrice, staţii de transformare, puncte de alimentare, posturi de transformare, instalaţii  de  protecţie  şi  automatizare etc) 3.2.1. a

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

Aprobarea tarifelor de distribuţie a energiei electrice, stabilite în funcţie de structura cheltuielilor

33

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor proprii din reţelele electrice de distribuţie.3.2.1.a

Asigurarea tranzitării energiei electrice prin reţelele electrice de 110 kV aflate în patrimoniu propriu 3.2.1c

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional.

34

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ:

Administrarea documentaţiei tehnice şi normelor care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor componente ale reţelelor electrice de distribuţie
art 3.2.2

Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele.

35

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Administrarea documentaţiei tehnice şi a normelor care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor componente ale reţelelor electrice de distribuţie
3.2.2

Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul 3.2.6

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele.

36

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Printre obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul 3.2.6

Obligaţia ca în termen de maximum 30 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul

Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul

37

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie; 4.2.1. a

Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; 4.2.1. b

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţie

38

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie; 4.2.1. a

Furnizarea energiei electrice

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţie

39

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor; 4.2.1. e

Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; 4.2.1. c

40

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor; 4.2.1. e

Furnizarea energiei electrice

41

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; 4.2.1. c

42

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; 4.2.1.b

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public

43

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public

Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; 4.2.1.b

Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; 4.2.1. c

44

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în gama 0,4-110 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz; 4.2.2 a

Prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii în alimentarea altor utilizatori ai reţelelor electrice de distribuţie din zonă; 4.2.1.b

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie

45

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Se încadrează în puterea maximă prevăzută în avizul tehnic de racordare (ATR) şi respectă condiţiile prevăzute în contract 4.2.2. c

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie

Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în gama 220-400 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz;

46

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Întrerupere accidentală a energiei electrice.

Forţă majoră 4.2.3. a

Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie

47

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică:

la apariţia unor condiţii meteorologice deosebite (inundaţii, înzăpeziri, alunecări de teren, viscole etc) 4.2.3 c

în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, planificate de operatorul de distribuţie

Forţă majoră 4.2.3. a

48

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Forţă majoră 4.2.3. a

Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie

Evenimente accidentale determinate de terţi. 4.2.3. c

49

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice defineşte indicatorii de performanţă generali ai serviciului, care sunt în număr de:

3: racordarea consumatorilor, contractarea furnizării energiei electrice şi reclamaţiile utilizatorilor

5: racordarea utilizatorilor, contractarea serviciului de distribuţie, întreruperile în alimentarea cu energie electrică, calitatea energiei electrice şi sesizările utilizatorilor 4.2.1 a,b,c,d,e, 4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5

7: racordarea consumatorilor, racordarea producătorilor, contractarea serviciului de distribuţie, contractarea furnizării energiei electrice, întreruperile în alimentarea cu energie electrică, calitatea energiei electrice, sesizările consumatorilor

50

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:

 90 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la 110 kV  4.4.1.2

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune  4.4.1.2

15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune

51

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:

10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune

20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la  medie tensiune

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă şi medie tensiune 4.4.1.2

52

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Termenul standard a pentru încheierea contractului pentru serviciul de distribuţia energiei electrice între un operator de distribuţie si un utilizator este de:

10 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

15 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei 4.4.2.2

30 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

53

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de intervenţie în mediul rural în maximum:

24 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică 4.4.3.1.5

10 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică

2 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică

54

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Termenul minim de anunţare a consumatorilor privind întreruperea necesară pentru lucrări planificate de exploatare şi mentenanţă este:

48 ore

24 ore 4.4.3.2.2

10 ore

55

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele în care trebuie să se încadreze tensiunea, în 95% din săptămână, sunt:

+/- 5% din tensiunea contractată

+/ – 10% din tensiunea contractată 4.4.4.2

+/ – 12% din tensiunea contractată

56

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de:

30 de zile calendaristice

15 zile calendaristice 4.4.4.5

10 zile lucratoare

57

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

La toate sesizările transmise în scris. 4.4.5.1

În termen de 30 zile calendaristice

În termen de 5 zile lucrătoare.

58

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

În termen de 10 zile lucrătoare

În termen de 3 zile lucrătoare

La toate sesizările transmise în scris. 4.4.5.1

59

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă, pe o durată medie de:

 3 ani 6.1.4

 5 ani

 7 ani

60

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă pe o durată maximă de:

5 ani

10 ani 6.5.3

15 ani

61

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de:

 criteriul pierderilor minime de energie

 criteriul economic si criteriul stabilităţii termice în regim de durata 6.6.1 a, b

 criteriul stabilităţii termice si dinamice în regim de scurtcircuit 6.6.1 c

62

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare:

Prognoza de consum pe o perspectivă de 3 ani, pusă la dispoziţie de furnizori şi consumatori eligibili; 6.4.1. a

Ofertele de producţie de energie electrică ale producătorilor existenţi; 6.4.1.b

Natura surselor de producere a energiei electrice;

63

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

În 100% din săptămână frecvenţa trebuie să se încadreze în banda:

50 Hz – 6% … 50 Hz + 4%  4.4.4.1

50 Hz – 8% … 50 Hz + 5%

50 Hz – 10% … 50 Hz + 4%

64

II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Planificare dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice de distribuţie se face de către:

Ministerul de resort, cu consultarea ANRE şi a operatorilor de distribuţie

Operatorii de distribuţie, titulari de licenţe acordate de ANRE 6.1.1

ANRE, în calitate de administrator al Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED)

65

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi de tip “consumator casnic” individuali, indiferent de puterea solicitată 14a

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la   care se racordează

66

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la   care se racordează

utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă 14c

utilizatorii noi de tip “consumator casnic” individuali, indiferent de puterea solicitată 14a

67

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin  instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi 14d

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la   care se racordează

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate

68

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii perturbatori

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la   care se racordează

utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă 14c

69

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la   care se racordează 17b

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

70

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin  instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii perturbatori 17e

71

II-IV

Ord 45/2006

Fişa de soluţie este elaborată de:

utilizatori

operatorul de distribuţie 13(2)

orice consultant de specialitate

72

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate 17e

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a

73

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii care solicită  modificarea / îmbunătăţirea instalaţiilor de racordare existente sau creşterea gradului de siguranţă în punctul de delimitare, dacă lucrările necesare nu pot fi stabilite prin fişa de soluţie 17d

utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

74

II-IV

Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin  instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii de tip “consumator casnic” individuali, indiferent de puterea solicitată

utilizatorii care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a

75

II-IV

Ord 45/2006

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile care prevăd:

racordarea grupurilor dispecerizabile la reţelele electrice de distribuţie 23(2)a

racordarea utilizatorilor racordaţi la medie tensiune care deţin în patrimoniu receptoare cu puteri totale de 30 kVA

racordarea utilizatorilor în staţii de transformare 400(220)/110 kV prin linii electrice de distribuţie cu tensiunea de 110kV 23(2)b

102

II-IV

ord 24/2007

Operatorul economic aflat în reorganizare judiciară, care nu deţine atestate emise de ANRE:

Poate solicita Atestat provizoriu emis de ANRE

Nu poate solicita Atestat emis de ANRE art 14

Poate efectua doar de lucrări de încercări de echipamente electrice

103

II-IV

ord 24/2007

Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este:

De la 1 la 5 ani 36(6)

Nelimitată

Provizorie de la 1 la 12 luni

104

II-IV

ord 24/2007

ANRE poate retrage Atestatul acordat:

Dacă operatorul economic nu îndeplineşte criteriile de bonitate financiară corespunzătoare procedurii aplicabile

Operatorul economic nu îndeplineşte una din obligaţiile definite ca “esenţiale” de către ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici 55 2c

ANRE nu are competenţa de a retrage Atestatele emise

105

II-IV

ord 24/2007

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale dacă:

Operatorul economic săvârşeşte una dintre contravenţiile stabilite în legea energiei electrice

Operatorul economic săvârşeşte una dintre infracţiunile stabilite în legea energiei electrice

Operatorul economic nu transmite lunar sinteza activităţii desfăşurate

106

II-IV

ord 24/2007

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac:

În condiţiile Legii nr. 318/ 2003

În condiţiile Legii nr. 13/ 2007

ANRE nu poate dispune aplicarea de amenzi Operatorilor economici, decât cu acordul acestora

107

II-IV

ord 24/2007

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic a executat lucrări fără personal calificat, autorizat şi în număr minim corespunzător pentru tipul de atestat deţinut 55 2c

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea 55 2d

108

II-IV

ord 24/2007

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic solicită acest lucru

Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea 55 2d

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

109

II-IV

legea 13/2007

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

Hotărâre de guvern

Ordin al ministrului de resort

Ordin al preşedintelui ANRE în baza Legii 13/ 2007   art 11(2)m

110

II-IV

legea 13/2007

Autorizarea electricienilor pentru proiectarea şi executarea de instalaţii electrice racordate la SEN, se face de către:

Ministerul învăţământului

Operatorul de distribuţie

ANRE, în baza Legii 13/ 2007 şi a unui regulament specific

111

II-IV

ord 25/2007

Autorizarea unui electrician se realizează în urma:

promovării unui examen de autorizare 20

promovării unui concurs de autorizare, cu număr limitat de locuri

unui interviu în faţa unei comisii ANRE

112

II-IV

ord 25/2007

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă calificarea profesională

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă experienţa practică în domeniul instalaţiilor electrice

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă calificarea si experienţa profesională în domeniul instalaţiilor electrice 24

113

II-IV

ord 25/2007

Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de exploatare a instalaţiilor electrice se realizează în baza

Unor norme specifice aprobate prin Hotărâre de Guvern

Conform Legii 319/2006, unor norme specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborate şi aprobate de unitatea care deţine în patrimoniu instalaţiile electrice 10(3)

Unor regulamente aprobate de operatorii de distribuţie

114

II-IV

ord 25/2007

Verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice racordate la SEN se realizează de către:

Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari de autorizaţii de tip A

Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor având calitatea de “Verificator de proiecte” 15

Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari de autorizaţii de tip B

115

II-IV

ord 25/2007

Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice noi, executate în vederea racordării la SEN se realizează de către:

Personalul de exploatare din cadrul operatorului de reţea

Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor, având calitatea de “Responsabil tehnic cu execuţia” 16

Corpul de control al ANRE

116

II-IV

ord 25/2007

Electricienii autorizaţi de ANRE pentru proiectare au autorizaţii de tip:

A 18(1)a

B

C

117

II-IV

ord 25/2007

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul de autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de ANRE, indiferent de tipul de autorizare?

4 grade de competenţă (I, II, III şi IV) 18(2)

5 grade de competenţă (I, II, III, IV şi V)

3 grade de competenţă (A, B şi C)

118

II-IV

ord 25/2007

Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi:

De tip G (general) pentru instalaţii electrice

De tip A (pentru proiectare) şi de tip B (pentru executare) de instalaţii electrice 18 1a,b

De tip U (universal) pentru instalaţii electrice de utilizare

119

II-IV

ord 25/2007

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizaţii:

De tip E  pentru execuţie

De tip A sau B  pentru proiectare şi respectiv executare 18 1a,b

Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci doar grade de autorizare

120

II-IV

ord 25/2007

Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă titularilor de legitimaţie următoarele competenţe:

După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 20 kV 19e, f

După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 220 kV

După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată maximă de 100 kW şi la o tensiune nominală de cel mult 20 kV

121

II-IV

ord 25/2007

Electricianul autorizat pentru gradul I, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV 19a,b

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 100 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV

122

II-IV

ord 25/2007

Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV 19c,d

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV

123

II-IV

ord 25/2007

Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 6 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV 19e,f

124

II-IV

ord 25/2007

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată 19g,h

De a executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 220 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV

125

II-IV

ord 25/2007

Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB conferă următoarele competenţe titularului:

De executare de  instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV 19f

De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 220 kV

De proiectare de  instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV

126

II-IV

ord 25/2007

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să transmită în documentaţia anexată cererii de autorizare o lista de lucrări; acest document este:

Opţional (solicitantul decide dacă îl transmite sau nu)

Nerelevant

Un document obligatoriu din dosar, care trebuie întocmit corelat cu informaţiile conţinute în carnetul de muncă 24d

127

II-IV

ord 25/2007

În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip de autorizare şi susţin examene separate pentru fiecare dintre aceste tipuri

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare si experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip şi susţin un singur examen 31

Trebuie sa fi fost autorizaţi în prealabil în baza Ordinului MIC nr34 din 1999

128

II-IV

ord 25/2007

Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

după 5 ani de experienţă în baza gradului de autorizare deţinut

prin vizarea anuală a legitimaţiei de către ANRE

Susţinerea unui examen de autorizare în condiţiile prevăzute în Regulament, indiferent dacă vechea legitimaţie a expirat sau nu 32

129

II-IV

ord 25/2007

Examenul de autorizare constă:

în susţinerea unei probe scrise, constând în 2 subiecte: un chestionar cu 30 de întrebări şi o aplicaţie numerică 44

într-un interviu susţinut in faţa unei Comisii ANRE, urmat de rezolvarea unei probleme si o aplicaţie practică

în participarea la un concurs, fiind necesară obţinerea unui punctaj minim de 30 de puncte

130

II-IV

ord 25/2007

Promovarea examenului de autorizare se face obţinând:

Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 25 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV 

Minim 24 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, indiferent de gradul de autorizare (I, II, III sau IV) art 55

Minim 12 de puncte la chestionar si 2 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 15 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV

131

II-IV

ord 25/2007

Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de ANRE este valabilă pentru o perioadă de:

3 ani

4 ani

5 ani art 64

132

II-IV

ord 25/2007

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

De a respecta proiectele lucrărilor de instalaţii electrice şi normele tehnice aplicabile 72e

Nu este obligat să participe la recepţia finală a lucrărilor executate

Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor

133

II-IV

ord 25/2007

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip A este:

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate 72e

Să semneze documentaţii de proiectare chiar dacă nu sunt realizate de el, astfel încât proprietarul să poată demara cât mai repede execuţia instalaţiilor

Să execute sau să coordoneze execuţia instalaţiilor electrice de orice putere sau tensiune tehnic realizabilă

134

II-IV

ord 25/2007

Este interzis electricianului autorizat:

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care deţine doar autorizaţie de tip A

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care nu deţine o autorizaţie de tip A art 72b

Să verifice proiecte de instalaţii electrice tehnologice de medie tensiune, dacă nu deţine atestat de “verificator de proiecte” emis de MEC

135

II-IV

ord 25/2007

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

Să respecte proiectele de execuţie a lucrărilor de instalaţii electrice doar dacă sunt întocmite de el

La solicitarea beneficiarului, să participe la punerea în funcţiune şi recepţia finală a lucrărilor executate art 72i

De a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor

136

II-IV

ord 25/2007

Este interzis electricianului autorizat:

Să semneze documentaţii de orice fel pentru proiecte sau lucrări pe care nu le-a realizat sau supravegheat art 72f

Să racordeze noi puncte de consum de energie electrică la instalaţiile electrice, fără a avea aprobarea operatorului de reţea art 72k

Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni autorizaţi

137

II-IV

ord 25/2007

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca fiind permisă

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungită până în 2009

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale în vigoare (contract individual de muncă semnat cu un angajator sau contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale) art 72, 76

138

II-IV

ord 25/2007

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca fiind interzisă art 76

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungită până în 2009

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale, în vigoare (contract individual de muncă semnat cu un angajator sau contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale) art 72,76

139

II-IV

ord 25/2007

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE pot fi asociate cu una dintre următoarele măsuri:

Retragerea autorizării cu drept de prezentare la o nouă examinare 75

Retragerea autorizării fără drept de prezentare la o nouă examinare 75

Avertisment verbal

140

II-IV

ord 25/2007

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:

Să execute  instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, numai în contractare legală a acestora (prin contract individual de muncă sau de prestări servicii, în cazul în care este autorizat de administraţia publică locală) 72

Să execute  instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere că experienţa practică îi permite acest lucru

141

II-IV

ord 25/2007

La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei de electrician autorizat, titularul:

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza legitimaţia pentru o nouă perioadă de 5 ani, cu plata tarifului corespunzător gradului si tipului de autorizare

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza prelungirea valabilităţii legitimaţiei pentru o perioadă de doar 3 ani, cu plata a 50% din tariful corespunzător gradului si tipului de autorizare

În cazul în care doreşte continuarea activităţii în calitate de electrician autorizat, va susţine un nou examen, cu respectarea prevederilor Regulamentului de autorizare

142

II-IV

ord 25/2007

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită tariful de autorizare aprobat

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită o penalitate în cuantum de 500 RON indiferent de gradul şi tipul de autorizare

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită un tarif de emitere a duplicatului, conform prevederilor din regulamentul de autorizare art 86

161

II-IV

ord 18/2004

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează:

întotdeauna pe cale amiabilă

în conformitate cu prevederile unei proceduri specifice aprobate de ANRE ord 18/2004

întotdeauna în justiţie

162

II-IV

ord 18/2004

În cazul apariţiei unor divergenţe cu privire la racordarea la reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament, între un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operator de reţea, declanşarea procedurii de soluţionare a neînţelegerii se va face numai după:

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul operatorului de reţea 8(4)

înregistrarea unei acţiuni în justiţie

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul Ministerului Economiei şi Finanţelor

163

II-IV

ord 18/2004

Autoritatea  Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin procedură necontencioasă eventualele contestaţii cu privire la:

avizele tehnice de racordare  8(2)

racordarea la reţelele electrice de interes public 8(2)

calitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale clădirilor civile

164

II-IV

lg 13/2007

Legea energiei electrice nr. 13/2007 crează cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul:

Energiei electrice

Energiei electrice şi termice

Energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare

165

II-IV

lg 13/2007

Sursele staţionare de energiei electrica in curent continuu  se supun dispoziţiilor Legii energiei electrice nr. 13/2007?

Da

Nu 1 (2) b

Da, doar sub aspectul stabilirii preţului de vânzare e energiei electrice produse

166

II-IV

lg 13/2007

Printre obiectivele de baza ale Legii energiei electrice nr. 13/2007 se regăsesc:

Asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat la reţelele electrice de interes public 2b

Promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie 2h

Determinarea soluţiilor d racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

167

II-IV

lg 13/2007

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:

Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrice de transport sau de distribuţie

Dreptul unor persoane fizice sau juridice racordate la SEN de a consuma energie electrica achiziţionata de pe piaţa de energie electrica in regim concurenţial

Dreptul unor persoane fizice sau juridice de a se racorda si de a folosi, in condiţiile legii, reţelele electrice de transport si de distribuţie 3.1

168

II-IV

lg 13/2007

Consumatorul eligibil de energiei electrica este:

Persoana juridica ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si, eventual, pentru un subconsumator racordat la instalaţiile sale

Consumatorul  ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si are dreptul de a revinde surplusul pe piaţa de energie electrica

Consumatorul de energie electrica care poate sa aleagă furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie 3.17

169

II-IV

lg 13/2007

Linia electrica directa este:

Linia electrica ce leagă o capacitate energetica de producţie izolata de un client izolat 3.29

Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la producător către mai mulţi consumatori

Linia electrica ce leagă un producător de energie electrica şi/sau furnizor de energie, in scopul alimentarii directe a sediilor proprii sau a clienţilor eligibili ai acestora 3.29

170

II-IV

lg 13/2007

Operatorul de transport si de sistem este:

Orice persoana care deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de transport  si este titulara a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de transport 3.35

Orice persoana care deţine, sub orice titlu o reţea electrica de distribuţie si este titulara unei licenţe de distribuţie

Persoana juridica proprietara a reţelelor electrice de transport, pe care le exploatează in baza licenţei pentru transportul energiei electrice

171

II-IV

lg 13/2007

Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind reprezentată de:

Instalaţiile si echipamentele prin care se realizează racordarea mai multor consumatori la reţelele electrice de interes public

Instalaţiile si echipamentele prin care se realizează conectarea a doua sau mai multe sisteme electroenergetice 3.4

Ansamblul instalaţiilor si echipamentelor prin care se realizează tranzit de energie electrica intre doua zone ale sistemului electroenergetic naţional

172

II-IV

lg 13/2007

Reţeaua electrica este definita ca fiind:

Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere si de protecţie a acestora, staţiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele 3.51

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate

Ansamblul de linii electrice destinate conectării unui producător de energie electrica de un utilizator al sau

173

II-IV

lg 13/2007

O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind:

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 220 kV

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 110 kV

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv 3.52

174

II-IV

lg 13/2007

Reţeaua electrica de transport este:

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala mai mică decât 110 kV

Reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV 3.54

Reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala cel mult egala cu 110 kV

175

II-IV

lg 13/2007

Sistemul electroenergetic este definit ca fiind:

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativa, distribuţia energiei electrice

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativa, distribuţia, furnizarea si utilizarea energiei electrice 3.60

176

II-IV

lg 13/2007

Sistemul electroenergetic naţional este:

Totalitatea instalaţiilor de producere, transport si distribuţie a energiei electrice de pe teritoriul naţional

Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional si care constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participanţii la piaţa de energie electrica 3.62

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

177

II-IV

lg 13/2007

ANRE este:

Agenţie naţională de reglementare în domeniul energiei termice

Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 3.2

178

II-IV

lg 13/2007

Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este:

Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor 3.67

Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si desfasurarea unor activitati

179

II-IV

lg 13/2007

Zona de siguranţa a unei capacitati energetice este:

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului 3.68

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul evitării punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului

180

II-IV

lg 13/2007

Furnizorul de ultima opţiune este definit de Legea energiei electrice, ca fiind:

Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul public de distribuţie a energiei electrice

Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul de furnizare, in condiţii specifice reglementate 3.25

Un operator economic ale cărui acţiuni sau părţi sociale sunt deţinute în totalitate de statul român

181

II-IV

lg 13/2007

Centrala  electrica de cogenerare este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea:

doar a energiei electrice

doar a energiei termice

energiei electrice si termice 3.7

182

II-IV

lg 13/2007

Consumatorul eligibil de energie electrică este definit de Legea energiei electrice, ca fiind:

Consumatorul de energie electrica care poate sa aleagă furnizorul de energie electrică si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie 3.17

Consumatorul de energie electrică ce poate achiziţiona energie electrică doar de pe piaţa reglementata

Consumatorul de energie electrică obligat să achiziţioneze energia electrică la preturi de achiziţie reglementate

183

II-IV

lg 13/2007

Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format din:

Zona adiacenta liniei electrice aeriene având 100 m lăţime în plan orizontal

Zona adiacenta liniei electrice aeriene situata la 10 m deasupra acesteia

Suprafaţa terestra ce cuprinde zona de protecţie si zona de siguranţa 3.20

184

II-IV

lg 13/2007

Operator de distribuţie este o persoană juridică, care:

Deţine si exploatează reţeaua electrica de iluminat public

întreţine si dezvolta reţeaua electrica de transport al energiei electrice

deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de distribuţie  si este titulara a unei licenţe de distribuţie  prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de distribuţie intr-o anumita zona 3.34

185

II-IV

lg 13/2007

Ordinea de merit este ordinea în care un producător de energie electrică este luat în considerare pentru acoperirea cererii de energie în Sistemul Electroenergetic Naţional, pe baza:

Preţului ofertat [lei/MWh] 3.39

Puterii instalate

Capacitatii de a dispune rapid de o anumita putere

186

II-IV

lg 13/2007

Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care sunt racordaţi:

 cel puţin 3 utilizatori

 cel puţin 2 utilizatori 3.53

cel puţin un utilizator

187

II-IV

lg 13/2007

ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice şi anume:

Doar reglementari tehnice

Doar reglementari comerciale

Atât reglementari tehnice cat si reglementari comerciale

188

II-IV

lg 13/2007

ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din sectorul energiei electrice cu privire la:

Respectarea reglementarilor emise si a sistemului de preturi si tarife in vigoare in sectorul energiei electrice 11.2.f

Respectarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă

Gestiunea patrimoniului public

189

II-IV

lg 13/2007

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Ministerul Economiei si Finanţelor

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 11.2.m

CN Transelectrica SA

190

II-IV

lg 13/2007

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Ministerul Economiei si Comerţului

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 11.2.m

Operatorul de distribuţie (filiale, sucursale ale SC Electrica SA sau societăţi rezultate ca urmare a procesului de privatizare)

191

II-IV

lg 13/2007

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public este:

Elaborat de ANRE si aprobat prin hotărâre a Guvernului României 11.2.q

Elaborat de ANRE si aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE

Elaborat de Ministerul de resort

192

II-IV

lg 13/2007

Urmărirea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice este de competenţa:

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 11.2.f

Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor)

Cancelariei Primului-ministru

193

II-IV

lg 13/2007

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege cu următoarele competenţe:

Aprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentru operatorii economici din sectorul energiei 11.2.h

Stabileşte metodologia de urmărire şi control în vederea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri şi tarife la energia electrică

Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice

194

II-IV

lg 13/2007

Operatorii economici care asigura servicii de măsurare a energiei electrice sunt atestaţi de:

MEF – Ministerul Economiei si Finanţelor

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei art 11.2 t

ANRSC – Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale

195

II-IV

lg 13/2007

Printre competenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei se regăsesc:

Elaborarea si aprobarea regulamentului de desemnare a furnizorului de ultimă opţiune art 11.2v

Elaborarea normelor de securitatea şi sănătate în muncă pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice

Elaborarea regulamentului privind racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 11.2.g

196

II-IV

lg 13/2007

Electrificarea localitatilor se realizează cu fonduri:

doar din bugetele locale

 doar din bugetul de stat

din bugetele locale, bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite 12

197

II-IV

lg 13/2007

“Autorizaţiile de infiintare” se acorda in condiţiile legii energiei electrice, pentru:

Realizarea de noi capacitati energetice 15.1.a

Retehnologizarea capacitatilor energetice existente 15.1.a

Reviziile si reparaţiile curente efectuate asupra capacitatilor energetice

198

II-IV

lg 13/2007

“Autorizaţiile de înfiinţare” se acordă pentru realizarea de noi linii si staţii electrice de transport al energiei electrice sau pentru retehnologizarea celor existente?

Numai pentru realizarea de noi linii si staţii electrice de transport noi

Numai pentru retehnologizarea liniilor şi staţiilor electrice de transport existente

Atât pentru realizarea liniilor si staţiilor electrice de transport noi, cât şi pentru retehnologizarea celor existente 15

199

II-IV

lg 13/2007

Autorizaţiile de înfiinţare se acordă pentru realizarea sau retehnologizare reţelelor electrice cu tensiunea de linie nominală mai mare sau egală cu:

0,4 kV

20 kV

110 kV art 15.1.c

200

II-IV

lg 13/2007

ANRE emite autorizaţii de infiintare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea:

liniilor si staţiilor electrice de transport al energiei electrice 11.1.b

liniilor şi staţiilor de distribuţie a energiei electrice, cu tensiune nominala de 110 kV 11.1.c

liniilor electrice de distribuţie a energiei electrice cu tensiune nominala de 20 kV

201

II-IV

lg 13/2007

ANRE emite licenţe pentru

Prestarea serviciilor publice de transport şi distribuţie a energiei electrice 15.2.b,d

Activitatea de administrare a pieţelor centralizate 15.2.e

Realizarea de noi capacitati energetice de producere a energiei electrice si energiei termice in cogenerare

202

II-IV

lg 13/2007

ANRE emite licenţe pentru:

Exploatarea comercială a capacităţilor energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare 15.2.a

Reabilitarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice

Retehnologizarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice

203

II-IV

lg 13/2007

ANRE emite licenţe pentru:

Activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

Prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice

Prestarea serviciului de sistem 15.2.c

204

II-IV

lg 13/2007

ANRE emite licenţe pentru:

Activitatea de administrare a pieţelor centralizate 15.2.e

Activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

Activitatea de furnizare a energiei electrice 15.2.f

205

II-IV

lg 13/2007

Titularul autorizaţiei de infiintare a unei capacitati energetice, acordată în baza Legii energiei electrice, are următoarele obligaţii:

Sa stabilească si sa aplice, pe întreaga durata a executării lucrărilor, masurile de protecţie a persoanelor, bunurilor si mediului 17.1.a

Sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în construcţie

Sa obţină toate vizele, acordurile si atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat 17.1.b

206

II-IV

lg 13/2007

Obligaţiile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor economici reglementaţi de ANRE prin următoarele tipuri de acte:

Licenţă – act juridic acordat de ANRE pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice

Reglementări – acte (normative) tehnice şi/ sau comerciale, aplicabile activităţii desfăşurate

Atât prin acte juridice (licenţă şi/ sau autorizaţie de înfiinţare), cât si prin reglementări tehnice şi comerciale, acordate/ emise de ANRE

207

II-IV

lg 13/2007

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor energetice, se stabileşte:

drept de utilizare gratuită

drept de proprietate

drept de servitute legala 20(3)

208

II-IV

lg 13/2007

Concesiunea, în domeniul energiei, are ca obiect:

Bunuri proprietate publica sau privata ale statului 25.1

Activitati si servicii publice de interes naţional din domeniul energiei electrice 25.1

Bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice

209

II-IV

lg 13/2007

Pe piaţa concurenţial cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor eligibili prin

Contracte bilaterale la preţuri reglementate

Contracte bilaterale la tarife fixe

Contracte bilaterale la preţuri negociate

210

II-IV

lg 13/2007

Reţeaua electrica de transport al energiei electrice, inclusiv terenurile pe care este amplasata, sunt:

Proprietate privata a unei persoane juridice

Proprietate publica a statului 35.2

Proprietate privata a statului

211

II-IV

lg 13/2007

Operatorul de transport si de sistem are următoarele atribuţii principale:

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de transport, instalaţiile de măsurare si contorizare a transferului de energie 37.4.a

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de distribuţie

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile de măsurare si contorizare a transferului de energie spre consumatorii casnici

212

II-IV

lg 13/2007

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de transport?

Operatorul de Transport si de Sistem 37.4.c

ANRE

Operatorul de distribuţie local

213

II-IV

lg 13/2007

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de transport

Să efectueze construcţii de orice fel in zona de siguranţa a instalaţiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem 39.a

Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a reţelelor electrice de transport, fara acordul operatorului de transport si de sistem 39.b

214

II-IV

lg 13/2007

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor juridice:

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de transport

Să racordeze fără respectarea reglementărilor aplicabile, instalaţiile proprii la cele ale reţelei electrice de transport

Sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod accesul la instalaţii al operatorului de transport si de sistem 39.2.f

215

II-IV

lg 13/2007

Operatorul de distribuţie:

Exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta reţelele electrice de distribuţie, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare  42.1.a

Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice de distribuţie, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de distribuţie 42.1.g

Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate

216

II-IV

lg 13/2007

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie persoanelor fizice si juridice:

Li se interzice să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a acestora, fără avizul de amplasament al operatorului de reţea 46.a

Li se interzice sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de împrejmuire sau prin construcţii accesul la instalaţii al OD 46.f

Li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protecţie si de siguranţa ale instalaţiilor, fara acordul operatorului de reţea, cu condiţia să fie proprietar al terenului 46.c

217

II-IV

HGR 1007/04

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Consum fraudulos de energie 90 a

Neplata facturii curente de energie

Neplata repetata a facturii de energie 90 b

218

II-IV

HGR 1007/04

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Consum fraudulos de energie 90 a

Neplata facturii curente de energie

Neplata abonamentului radio-tv

219

II-IV

HGR 1007/04

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Neplata abonamentului radio-tv

Neplata facturii curente de energie

Neplata repetata a facturii de energie 90 b

220

II-IV

HGR 1007/04

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare

Plata cu întârziere a facturilor

Consum fraudulos de energie, neplata repetata a facturilor sau in alte situaţii prevăzute de legislaţia in vigoare 90 a,b

221

II-IV

HGR 1007/04

În caz de consum fraudulos de energie, consumatorul:

Va fi sancţionat contravenţional

Va primi preaviz de deconectare

Va fi deconectat si va plati contravaloarea energiei electrice consumate

222

II-IV

 

Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este o atribuţie a:

Guvernului României

Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor) DanP art 4(1), 4(2)

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei

223

II-IV

lg 13/2007

Calitatea de autoritate contractanta privind concesionarea bunurilor şi serviciilor din sectorul energiei electrice o are

MEF – Ministerul Economiei si Finanţelor 6f

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

ANRSC – Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale

224

II-IV

lg 13/2007

În conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt considerate surse regenerabile de energie:

Solare 61b

Eoliene 61 a

Energia obţinuta prin arderea combustibililor fosili

225

II-IV

lg 13/2007

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

Promovarea utilizării eficiente a combustibililor DanP art 71c

Asigurarea accesului concurenţial al energiei electrice produse in cogenerare DanP art 71a

Promovarea utilizării surselor regenerabile  65 d

226

II-IV

lg 13/2007

Tarifele de racordare la reţea sunt:

Stabilite de operatorii de reţea

Negociate cu solicitantul

Reglementate de ANRE

227

II-IV

lg 13/2007

Sustragerea de energie electrica constituie:

Contravenţie

Infracţiune de furt 85.1

Contravenţie sau infracţiune, după caz

228

II-IV

lg 13/2007

Constituie infracţiune si se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani:

Executarea de săpaturi sau lucrări de orice fel in zonele de protecţie a instalaţiilor, fara consimţământul prealabil al proprietarului acestora

Deteriorarea, modificarea fără drept a instalaţiilor energetice sau sustragerea de componente ale acestora 85.3

Nerespectarea reglementărilor emise de ANRE

229

II-IV

lg 13/2007

Constituie contravenţie:

refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de măsurare 86.1.i

nerespectare obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare conform prevederilor legale 86.1.j

sustragerea de energie electrica

230

II-IV

lg 13/2007

Încălcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/ aprobate de ANRE constituie:

Infracţiune

Contravenţie 86.1a

Abatere

231

II-IV

lg 13/2007

Refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de măsurare constituie:

Contravenţie 86.1i

Infracţiune

Tentativa de infracţiune

232

II-IV

GHR 1007/04

Conventia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice, este un act juridic incheiat intre:

consumator si producator

operator de retea si consumator 208(2)

furnizor si producător

233

II-IV

GHR 1007/04

Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

manevrele ce se executa si aventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui incident

punctul de delimitare patrimonială între instalaţii şi condiţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor 4.17

realizarea conducerii operative prin dispecer 4.17

234

II-IV

GHR 1007/04

Activitatea de furnizare a energiei electrice implica urmatoarele servicii:

facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice, intermedierea relatiei consumatorului cu operatorul de retea 163

calculul tarifelor aplicabile categoriiloe de consumatori

aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice

235

II-IV

GHR 1007/04

Prin grup de masurare a energiei electrice se intelege:

ansamblul format din contorul de energie electrica si  elementele de securizre

ansamblul format din transformatoarele de masurare si contorul de energie electrica, precum si toate elementele intermediare, inclusiv elementele de securizare 4.22

doar transformatorul de măsurare

236

II-IV

GHR 1007/04

Se considera o intrerupere in alimentarea cu energie electrica:

situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 5% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv.

situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 1% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. 4.25

situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 10% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv.

237

II-IV

GHR 1007/04

Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:

frecventa, amplitudinea si variatia tensiunii

flicker si armonici

metodologia de stabilire e tarifelor

238

II-IV

GHR 1007/04

Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit ca:

întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorului de cele ale operatorului de retea 4.38

întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se află instalat grupul de măsurare a energiei electrice

întotdeauna punctul de delimitare este punctul fizic în care este racordat un utilizator

239

II-IV

GHR 1007/04

Punctul de masurare este definit ca:

punct al unei retele electrice care delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorilor de cele ele operatorilor de retea

punct al unei retele electrice unde se află instalat grupul de masurare a energiei electrice 4.39

punct fizic din reţeaua electrica la care se racordeaza un utilizator.

240

II-IV

GHR 1007/04

Consumatorul casnic este consumatorul care:

Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminatul artificial din propria locuinta si din afara acesteia, fiind racordat la o retea monofazata de JT;

Utilizeaza energiei electrice pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta, precum si pentru realizarea de activitati comerciale sau prestarea de servicii;

Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminat artificial, precum si pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta. 4.8

241

II-IV

GHR 1007/04

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori se aplicã:

 furnizorilor si consumatorilor  de energie electrica 2

 tranzactiilor de pe piata angro de energie electrica

 relatiilor comerciale dintre producatori si furnizori

242

II-IV

GHR 1007/04

În functie de puterea contractatã, consumatorii, altii decât cei casnici, pot fi mari consumatori, când puterea contractatã depãseste:

50 kW

 100 kW art 12.a

200 kW

243

II-IV

GHR 1007/04

Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si asimilati acestora se face tinându-se seama de:

 tipul receptoarelor din dotare

 puterea maxima absorbitã

puterea instalatã în receptoarele proprii

244

II-IV

GHR 1007/04

Sunt obligati sã asigure mentinerea factorului de putere între limitele prevãzute în reglementãri emise de ANRE:

consumatorii casnici

toti consumatorii de energie electrica

toti consumatorii de energie electricã, cu exceptia consumatorilor casnici

245

II-IV

GHR 1007/04

 În contractele de furnizare a energiei electrice, se prevăd întotdeauna valori orare ale cantitãtilor de energie electricã activã contractate, dacă puterea electrică contractatã este mai mare de:

 3 MW  DanP art 47(1)

 10 MW

 100 kW

246

II-IV

GHR 1007/04

Consumatorii de energie electricã pot revinde energia unor eventuali subconsumatori:

fara a obtine nici un fel de acord al operatorului de reţea, furnizprului sau ANRE

cu acordul ANRE

cu acordul operatorului de distributie si al furnizorului

247

II-IV

GHR 1007/04

Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte:

cu obligatia modificarii numelui titularului în termen de o luna

cu obligatia modificarii numelui titularului în termen de 6 luni atr 65

 fara nici o obligatie

248

II-IV

GHR 1007/04

Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã reactivã:

daca au o putere maxima contractata mai mica de 30 kW

daca au o putere maxima contractata mai mica de 50 kW

indiferent de puterea maxima contractata DanP art 122(3)

249

II-IV

GHR 1007/04

Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator pentru întârzieri la plata facturii aferente va fi obligatoriu preavizata cu:

cel putin 3 zile înainte

cel putin 5 zile înainte 152(1)

cel putin 10 zile înainte

250

II-IV

GHR 1007/04

Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, furnizorul:

aplica un preaviz, apoi întrerupe furnizarea energiei electrice consumatorului 200(1)a

îi da consumatorului doua previze, apoi îi aplica penalizari

îi aplica preaviz consumatorului, apoi îl actioneaza în justitie

251

II-IV

GHR 1007/04

Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare:

este o conditie obligatorie art 33

nu este obligatoriu

se încheie în conformitate cu contractul – cadrul aprobat de ANRE art 36(1)

252

II-IV

GHR 1007/04

Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice, pentru o perioada de:

minimum o luna si maximum 12 luni art 55

minimum 3 luni si maximum 6 luni

minimum 6 luni

253

II-IV

GHR 1007/04

Prin consumatori industriali se înteleg:

societatile comerciale si regiile autonome din domeniul industrial art 71(1)

sediile administrative ale societatilor comerciale

societatile comerciale care desfasoara activitate de comert cu bunuri

254

II-IV

GHR 1007/04

Un consumator eligibil:

poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata o singura data

poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata de cel mult douã ori 126(3)

nu poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata

255

II-IV

GHR 1007/04

În cazul consumului fraudulos de energie electrica, perioada de recalculare va fi de:

un an pentru consumatorii casnici si 6 luni pentru ceilalti consumatori 142(4)

6 luni pentru toti consumatorii

6 luni pentru consumatori casnici si un an pentru ceilalti consumatori

  

Etichete: , ,

35 răspunsuri to “Raspunsuri (1) la intrebari de legislatie din tematica sesiunii primavara 2009 de autorizare a electricienilor gradul II”

 1. tuti2005 Says:

  m-ar interesa si pe mine raspunsurile la intrebarile de la subiectele de electrotehnica si norme tehnice.
  poate sa le publice cineva?

 2. stoianconstantin Says:

  Salut tuti2005,
  Cred ca am rezolvat problema. Vezi raspunsuri (2)… . Uitasem ca nu am unit fisierele de raspunsuri la intrebarile de legislatie si respectiv la cele privitoare la normativele tehnice. Succes!

 3. ciubotariu puiu Says:

  La punctul 95 din intrebari si raspunsuri Legislatie,eu cred ca raspunsul corect este punctul B

 4. stoianconstantin Says:

  Salut Puiu,
  Ai dreptate si art este 55. Voi corecta imediat si in fisier. Multumesc!

 5. ciubotariu puiu Says:

  Tot din legislatie la punctul 183,raspunsul corect nu este C?

 6. stoianconstantin Says:

  Salut Puiu,
  Ramanem pe „B” conf art 4 (25)din GHR 1007/2004. Te rog reciteste atent intrebarea si raspunsul corect. Deja ncepusem sa am emotii (asta nu inseamna cu nu mai sunt si alte scapari)! Oricum felicitari pentru modul cum intelegi sa te pregatesti pt examen! Si daca mai gasesti greseli te rog sa nu eziti sa mi le comunici sa facem corectiile necesare.
  Multumesc!

 7. Cristian Matache Says:

  Va salut d-le Stoian,

  Sunt Cristian Matache de la ziarul Gandul. Am vazut un mesaj de la dvs pe forumul ziarului. Va rog sa imi dati datele de contact pe mailul meu pentru a discuta pe viu.
  Multumesc!

 8. tuti2005 Says:

  salut Constantin!
  cum facem cu raspunsurile la intrebarile de electrotehnica?

 9. stoianconstantin Says:

  Salut Tuti 2005,
  Pai daca nu apar de niciunde ma apuc eu de ele. Cat timp am la dispozitie?

 10. tuti 2005 Says:

  am sa ma apuc si eu de ele ,trebuie sa gasesc cartea sau manualul dupa care s-au inspirat cei ce au facut intrebarile.
  tinem legatura!
  cu respect

  draghici

 11. stoianconstantin Says:

  Salut Costica,
  Ai un „draft” de raspunsuri la subiectele de electrotehnica. Caut si eu niste carti ca sa sustin fiecare raspuns cu trimitere la bibliografie astfel incat sa facilitez o pregatire cat mai bine documentata. Mai dureaza cateva zile! Accept cu placere colabolarea!

 12. Daniel Says:

  Cred ca s-a strecurat o mica greseala la
  intrebarea nr. 12 si anume se pot bifa variantele de raspuns a) si c) conform 101/2000 art. 3.2.2. si a legii 318 art.42.

  Interesante obtiuni de raspus pentru
  intrebarile 13 si 14 avand in vedere cele mentionate in art.42 in legea 318.
  Eu cred ca variantele corecte de raspuns sunt 13 a) c) si 14 b)

 13. stoianconstantin Says:

  Salut Daniel,
  12 varianta „a” conf art 3.2.2
  13 varianta „a” + „b” conf art 3.2.2 si 3.2.6
  14 varianta „a” conf art 3.2.6

  Legea 318 nu prea are ce cauta aici,

  Mai verifica si tu inca odata. Multumesc. Dupa ce te declari de acord fac moditicarile in tabel!!

 14. Daniel Says:

  Da ! Doar ca articolul 2.2.2. ar trebui sa fie 3.2.2. la intrebarea 13. Ar trebui modificat in tabelul de mai sus.

 15. Daniel Says:

  Sunt de acord cu modificarile care trebuie facute. Singura sugestie pe care o mai propun la intrebarea 13 varianta a) articolul 2.2.2. este defapt 3.2.2..

 16. stoianconstantin Says:

  Daniel |

  Sunt de acord cu modificarile care trebuie facute. Singura sugestie pe care o mai propun la intrebarea 13 varianta a) articolul 2.2.2. este defapt 3.2.2..

  Mar 20, 8:52 AM

 17. Daniel Says:

  e OK!

 18. vasile Says:

  Buna ziua!
  As dori sa stiu daca este nevoie sa-mi refac dosarul pentru examenul de autorizare, deoarece acest examen l-am cazut… Sau, daca voi plati doar taxa pentru examinare este suficient?
  Va multumesc

 19. stoianconstantin Says:

  Salut Vasile,

  Cintit sa fiu: nu stiu! Te rog intreaba la ANRE si publica pe blog raspunsul ANRE.
  Imi pare rau ca ai ratat examenul. Sunt convins ca daca vei aloca mai mult timp pregatirii examenului vei reusi!
  Succes!
  SGC

 20. Jozsef Says:

  Buna domnul Stoian saptamana viitoare miercuri ma duc la examen miercuri la Cluj. As avea o intrebare:
  Mai sus la intrebrea:
  Promovarea examenului de autorizare se face obţinând:Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 25 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV
  art 54 55.
  Bun dar citind in MOF ACEASTA AR FI RASPUNSUL CORECT:Minim 24 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, indiferent de gradul de autorizare (I, II, III sau IV).
  DACA PUTETI RASPUNDETI CU STIMA JOZSEF

 21. stoianconstantin Says:

  Salut Jozsef,
  raspunsul corect la intrebarea 130 este „b” care corespunde cu ce ai citit in Monitorul Oficial. Maine voi incerca sa fac corectia pe blog. Multumesc pt semnalarea erorii. Ma bucur sa constat ca se invata cu discernamant!
  Succes la exmen!
  SGC

 22. Jozsef Says:

  Buna ziua domnul Stoian intradevar invatde aprox 3 luni dar sper sa nu intampin nicio problema la examenul pe care o voi da miercuri la Cluj.
  Poate ca se spune multe despre Universitatea din Or, dar cu profesori ca dumneavoastra am avut multi ma refer la profesionalism severitate etc.
  Eu am terminat la Colegiul Tehnic din cadrul Univ Or la specializarea Instalatii Electrice.Tin sa va spun am cunoscut specialisti si totodata profesionisti pe D-ul Boja D-ul Mihaila cine cred ca este cel mai mare specialist in Tehnologii mecanice D-ul Bungau si as putea sa mai enumar multi.
  Va multumesc
  La revedere

  • stoianconstantin Says:

   Salut Jozsef,
   Ma bucur sa aud ca ti-am fost de avutor. Avem cunostinte comune, si eu il cumosc pe dl Boje!
   De asemenea remarc cu placere ca ii pretuiesti pe oamenii care au contribuit la formarea ta profesionala. E in fapt o stafeta. cu timpul va trebui la randul tau sa investesti pasiune in formarea tinerilor cu care vei ajunge sa lucrezi.
   Iti doresc succes la examen1
   SGc

 23. Jozsef Says:

  Va multumesc .Cu domnul Boja am facut Statii si celule .Cred ca in prezent domnul Boja e Director la Electrica Oradea
  La revedere

 24. stoianconstantin Says:

  Salt Jozsef,
  Da e acelasi Boja pe care il stiu eu de cca 15-20 ani
  SGC

 25. Jozsef Says:

  Buna domnul Stoian as vrea sa va multumesc pentru ajutorul acordat prin rezolvarea subiectelor si postarea acestora pe acest site.
  Am dat examen la Cluj 2AB ieri am luat 28 cu 5 la problema, deci admis.
  Domnul Stoian foarte multi au avut probleme si subiectele rezolvate de dvs va felicit inca o data pentru munca pe care ati depus-o pentru a ajuta pe multi.As vrea sa va multumesc in locul tuturor.Sper ca o data sa ma intalnesc cu dvs .
  Am fost foarte emotionat si totodata bucuros mai ales cand am primit legitimatia .Am invatat cam 4 luni zilnic.Dar sa meritat.
  La revedere si sanatate va doresc.

 26. stoianconstantin Says:

  Salut Jozsef,
  Rezultatele muncite produc cele mai mari satisfactii. Te felicit pentru reusita si iti doresc mult succes in activitatea ta.
  Tinem in continuare legatura.
  SGC

 27. Geo Says:

  Cam cate subiecte se dau din norme tehnice, cate din legislatie si cate din elt, la IIB?

 28. stoianconstantin Says:

  Salut Geo,

  Te rog studiaza „articolul” Opinii proaspete de la examen.!
  Succes!
  SGC

 29. Geo Says:

  Am incercat , dar i-mi da eroare!

 30. stoianconstantin Says:

  Geo,
  Mai inearca! Ai cel putin 3-4 cai de a ajunge la articol. De ex daca nu folosesti link-urile (unul poate fi inactiv) atunci poti accesa pagina de cuprins sau poti lucra cu functia de cautare de pe blog.
  De regula un aspirant cu sanse mari reuseste din 2-3 incercari. Tenacitatea este una din calitatile cautate la electricienii care vor fi autorizati!
  Succes!
  SGC

 31. bikaresz Says:

  Dupa noul cod tehnic al retelelor electrice de distributie (Ord ANRE 128/2008) raspunsul la intrebarea 59 este b) (5 ani) art.5.5.3

 32. stoianconstantin Says:

  Salut Bikaresz,
  Vezi ca am precizat pe pagina aa_autorizare electricieni ca pt noile editii ale actelor mormative introduse in tematica nu am actualizat raspunsurile daca dai intrun singur mesaj raspunsurile actualizate cu indicarea art sunt dispus sa fac actualizarile necesare!
  SGC

 33. george Says:

  Chiar daca examenele de autorizare sunt in toi , vad ca nu e prea interesata lumea !
  curios!!!! oare nu are nimeni nici o nelamurire?
  Eu am una ! ptr II B se dau intrebari cu raspuns unic?

  • stoianconstantin Says:

   Da! Succes!
   Cat despre dezbateri, eu m-am obijnuit cu lipsa lor. E trafic mare pe subiectele legate de exemen (chiar foarte mare in unele zile, peste 1500 accesari): oamenii isi i-au informatiile necesare isi rezolva problemele si gata!
   SGC

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: