Chestionar legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006


SGC 2002   Recomand   lecturarea articolului: „asupra nevoii de instruire la schimbarea legislatiei „   pentru a se intelege ce aspecte  am avut in vedere la intocmirea chestionarului  

          Un alt aspect il constituie necesitatea de tehnoredactare inainte de listare pentru ca editorul de texte pe care il ofera blogul schimba unele din optiunile initiele de tehnoredactare pe care le-a avut fisierul initial pe care l-am transferat pe blog  

         Raspunsurile se gasesc aici. Daca sesizati vreo inadvertenta va rog sa mi-o comunicati pentru a face corectiile necesare Numele si prenulele___________________

Compartiment________________________                                                                       Functia______________________________                                                                        Semnatura___________________________                                                                        Data________________________________  

CHESTIONAR TEST

 Legea securitatii si sanatatii in munca   

1)      Legea securitatii si sanatatii in munca are nr.

a)      400/2007

b)      13/2007

c)      319/2006 

2)      Legea securitatii si sanatatii in munca este valabila pentru urmatoarele sectoare de activitate:

a)    capital de stat

b)    capital mixt privat(minim 30%) si stat

c)    capital privat (majoritar peste 70%)

d)    publicd)      privat 

3)      Exista exceptii de aplicare a Legii nr.319/2006 ?

a)      NU

b)      DA 

 4)      Lucratorii isi pot desemna o persoana sa ii reprezinte in ceea ce priveste problemele referitoare la protectia securitatii si sanatatii in munca ?

a)      nu , aceasta este sarcina directorului general

b)      da 

5)      Care sunt elementele definitoare ale unui accident de munca ?

a)      minim trei zile incapacitate temporara de munca

b)      invaliditate

c)      deces

d)      lovituri certificate de medicul legist 

6)      Definiti pericolul grav si iminent de accidentare .

a)      sunt de fapt doua lucruri distinct definite de lege

b)      situatie concreta periculoasa

c)      situatie concreta,reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident de munca.

 7)      Care sunt caracteristicile accidentului usor ?

a)      nu mai existra acest termen in lege

b)      accidentatul are vanatai dovedite cu certificat medico-legal

c)      incapacitate de munca pana la trei zile 

 8)      Obligatiile financiare privind masurile de securitate,sanatate si igiena in munca sunt in sarcina:a)      integrala si exclusiva a angajatorului

b)      se suporta minim 50% de angajator iar restul de angajat conform negocierii din CCM

c)      masurile de protectie colectiva sunt integral in sarcina angajatorului iar cele de protectie individuala sunt in responsabilitatea angajatului 

9)      Cati lucratori desemnati trebuie sa existe intr-o unitate ?

a)      unul

b)      in numar suficiant

c)      Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei stabileste prin norme numarul minim de lucratori desemnati. 

10)  Angajatorul are obligatii privind primul ajutor si stingerea incendiilor ?

a)      nu , in baza legii 319/2007.Aceste aspecte sunt reglementate de legi dedicate cum ar fi legea 307 privind apararea impotriva incendiilor.

b)      Da 

 11)  Angajatorul are obligatia de a permite lucratorilor desemnati sa discute cu inspectorii de munca si cu inspectorii sanitari in timpul vizitelor de control .

a)      numai la solicitarea acestora

b)      nu

c)      da

d)      nu este stipulat acest aspect in lege.

 12)  Comitetul de securitate si sanatate in munca va mai exista?

a)      legea noua nu le mai aminteste

b)      nu, activitatea este preluata de lucratorii  desemnati

c)      da 

13)  Care sunt formele de instruire prevazute de lege?

a)      la angajare

b)      la schimbarea locului de munca sau la transfer

c)      la introducerea unui echipament de munca sa a unor modificari ale echipamentului existent

d)      la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucrue)      la executarea unor lucrari speciale

  14)  Care sunt obiectivele impuse de legea 319/2006 lucratorilor privind securitatea si sanatatea muncii .

a)      sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

b)      sa nu expuna prin actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca alte persoane la pericole de accidentare sau de imbolnavire profesionala.

c)      Sa-si exercite constiincios meseria.
 

15)  Care sunt obligatiile concrete ale lucratorilor pentru prevenirea expunerii propriei persoane precum si a altor persoane la pericole de accidentare sau de imbolnavire profesionala.

a)      sa utilizeze corect masinile,aparatura,uneltele,substantele periculoase,echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

b)      sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare , sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pestrare;

c)      sa nu procedeze la scoaterea din functiune,la modificarea ,schimbarea sa inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii,in special ale masinilor ,aparaturii,uneltelor,instalatiilor tehnice si cladirilor,si sa utilizeze corect aceste dispozitive

d)      sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate  sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie.

e)      Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana,

f)        Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar , pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari , pentru protectia securitatii si sanatatii lucratorilor.

g)      Sa coopereze, atat timp cat este necesar , cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati , pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

h)      Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

i)        Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 

16)  Conducatorii locurilor de munca au obligatia anuntarii angajatorului a oricarui eveniment (deces,____, persoana disparuta,accident de traseu,accident de circulatie)?

a)      da

b)      nu

c)      numai daca sunt confirmate de ITM 

17)  Care sunt obligatiile angajatorului de comunicare a evenimentelor definite in legea 319 la art. 5 f  ?

a)      sa anunte I.Teritorial de Munca

b)      asiguratorul

c)      organele de urmarire penala(dupa caz)

d)      lucratorii desemnati

e)      membrii CSSM

f)        medicul de medicina muncii 
 

18)  Cine efectueaza cercetarea evenimentelor de securitate si sanatate a muncii ?

a)      de catre angajator, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca ;

b)      de catre inspectoratele teritoriale de munca , in cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidenta sau confirmata , deces, accidente colective , incidente periculoase, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca lucratorilor la angajatorii persoane fizice , precum si in situatiile cu persoane date disparute;

c)      de catre Inspectia Muncii , in cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;

d)      de catre autoritatile de sanatate publica teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti , in cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune;

e)      de catre reprezentantii CSSM; 

19)  Care sunt situatiile pe care legea 319/2006 le considera de asemenea accidente de munca?

a)             accidentul suferit de persoane aflate în vizita în întreprindere şi/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;

b)             accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activităţi culturale, sportive, în ţara sau în afară graniţelor tarii, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini;

c)             accidentul survenit în cadrul activităţilor cultural-sportive organizate, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi;

d)             accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieţi omeneşti;

e)             accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninta avutul public şi privat;

f)             accidentul cauzat de activităţi care nu au legatura cu procesul muncii, dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de munca organizat de aceştia, în timpul programului de munca, şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului;

g)             accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de munca organizat de angajator şi invers;

h)             accidentul suferit în timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de munca;

i)             accidentul suferit în timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este incadrata victima, ori de la orice alt loc de munca organizat de acestea, la o alta persoana juridică sau fizica, pentru îndeplinirea sarcinilor de munca, pe durata normală de deplasare;

j)             accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de munca, utilajul ori materialele, dacă schimba îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator, dacă se afla în baie ori în spalator sau dacă se deplasa de la locul de munca la ieşirea din întreprindere sau unitate şi invers;

k)             accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator, precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri;

l)             accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor romani sau de persoane fizice romane, delegaţi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afară graniţelor tarii, pe durata şi traseul prevăzute în documentul de deplasare;

m)             accidentul suferit de personalul roman care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor tari, în baza unor contracte, convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege, încheiate de persoane juridice romane cu parteneri străini, în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;

n)             accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare, recalificare sau perfecţionare a pregătirii profesionale, în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practica;

o)             accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscol, cutremur, inundaţie, alunecări de teren, trasnet (electrocutare), dacă victima se afla în timpul procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;

p)             disparitia unei persoane, în condiţiile unui accident de munca şi în împrejurări care indreptatesc presupunerea decesului acesteia;

q)             accidentul suferit de o persoana aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni. 

20)  Clasificati accidentele de munca.

a)      accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice;

b)      accidente care produc invaliditate;

c)      accidente mortale;

d)      accidente colective, cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza;

e)      accidente produse in afara procesului tehnologic de munca dar legate de statutul de angajat;f)        accidentele personalului delegat .  

Etichete: , , , , , , ,

48 răspunsuri to “Chestionar legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006”

 1. Molocea Angelica Says:

  laringita este o boala profesionala ?

  P.S : Educatoare din cauza ca a cantat la o serbare a facut laringita . Astept raspuns .

 2. @nonim ... mai sus Says:

  adresa de e-mail : cstrike_spider@yahoo.com

 3. Autorizare electricieni sesiunea primavara 2008 « Puterea sub lupă … până la bec! Says:

  […] in practicarea meseriei de electrician dupa cum stiti pot avea consecinte neplacute cel putin pentru sanatatea Dv (!!) daca autorizarea obtinuta nu se bazeaza pe cunostinte cat mai […]

 4. accident compensation claim Says:

  Hi,
  I like the way you write ..Its really different and interesting … keep the momentum going ..
  brilliant. Thanks for this information/links . i feel this will really going to help me and others in the coming time…

 5. constantin godea Says:

  buna ziua va rog sa-mi spuneti daca electricienii se mai autorizeaza intern dpdv al securitatii muncii, asa cum prevedea N65 actualmente abrogata. cu multumiri -daca puteti sa-mi trimiteti pe email

 6. stoianconstantin Says:

  Salut Constantin,

  Consider ca este necesara autorizarea din pdv NPM insa N65/2002 este abrogat fiind necesar ca agentii economici sa-si eleboreze instructiuni proprii de securitatea muncii cu respectarea legislatiei primare aplicata la procesele tehnologice din unitatile lor. N65/2002 pt domeniul electric ramane insa o referinta serioasa!!

 7. victorr Says:

  buna ziua!

  daca imi permiteti, o sa va spun ce ni s-a intamplat anul trecut la un control al itm( observatii):
  la angajare, angajatul trebuie sa aiba vizita medicala si psihologica, i se da un test de cunostinte profesionale, unul de cunostinte de nssm si altul de prim ajutor (cu raspunsuri si calificative), apoi e autorizat pe grupa (deci ca in cazul npm 65/2002)… si au mai zis cateva, dar una din observatii e memorabila: „…si fara papuci!”

 8. stoianconstantin Says:

  Salut Victorr,

  E clar ca azi ai avut o zi buna. Ai fost in verva mare. Patru mesaje si putin umor. Cred ca esti pe calea cea buna !

  Am remarcat ajutorul pe care i l-ai dat lui Radu si implicit altor colegi. Multumesc!

  Sa traiesti si sa mai scrii pe blog!

 9. Alina Says:

  Buna ziua

  Va rog daca puteti sa ma ajutati si pe mine intr-o problema. As vrea sa devin persoana fizica autorizata. Am studii superioare tehnice, curs postuniversitar Evaluare riscuri, audit si management, curs SSM 80 ore. M-ar interesa pasii care ar trebuie sa fac.

  Va mulumesc!

 10. stoianconstantin Says:

  Salut Alina,

  Nu mi-ai spus in ce domeniu vrei sa te autorizezi! Probabil ca in domeniul SSM. Nu cunosc demersurile care trebuie facute dar presupun ca la ITM (poate chiar pe site. eventual site MMPS (sau cum se mai numeste acum)) vei gasi indrumarile necesare. Daca reusesti sa identifici pasii atunci poate ca ar fi interesant sa ii faci publici pe blog!
  SGC

 11. Alina Says:

  Buna ziua

  Da in domeniul SSM as dori. Am tot cautat si pe site-urile MMPS si ITM dar nimic despre aceasta abilitare. Deocamdata tot ce stiu … este ca va trebui sa merg la Ministerul Muncii sa depun un dosar, dupa ce ma inregistrez la registrul comertului. Va urma un examen scris si interviu (asta am citit in Regulamentul de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protectiei muncii). Nu stiu daca in prezent procedura mai este la fel cu cea trecuta in acest regulamet (regulament bazat pe legea 90/1996). Ma intereseaza totusi in ce consta acest examen scris si interviu. Am o cale lunga si foarte grea de urmat pana voi obtine acest certificat. Daca voi afla pasii o sa postez pe acest blog. Poate afla cineva inaintea mea si posteaza.
  AC

 12. anto Says:

  pentru Alina; vezi raspunsul in HG1425/2006; va trebui sa depui un dosar la Directia de munca si protectie a familiei din cadrul judetului.
  Succes!

 13. aura Says:

  ma popate ajuta si pe mine cineva cu instructiuni proprii pentru domeniul constructiilor? va rog f frumos

 14. dina Says:

  aura…pot sa te ajut eu! scrie pe adresa mea dina_master@yahoo.com

 15. dina Says:

  d-nule stoianconstantin….felicitari ! ”prietenii stiu de ce!”

 16. stoianconstantin Says:

  Salut Dina,

  Multumesc!

 17. Iacob Corneliu Says:

  Raspunsul d) de la intrebarea nr.9 nu este corect.Nu exista nici o prevedere in Legea nr.319/2006 in care sa se stabileasca de Ministerul Muncii ,Familiei si Egalitatii de Sanse vreun numar de lucratori desemnati functie de marimea intreprinderilor sau natura activitatii lor.
  La art.12 alin.(2) exista o prevedere prin care trebuia sa apara un ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, cu privire la obligatiile ce revin diferitelor categorii de intreprinderi functie de natura activitatilor si de marimea intreprinderelor asupra intocmirii documentelor prevazute la alin.1. al aceluiasi articol.Lucru care din cate stiu eu nu s-a intamplat pana in prezent.

 18. Iacob Corneliu Says:

  Este vorba de raspunsul c) si nu d) asa cum am scris dintr-o eroare.

 19. Georgeta Says:

  as vrea un modelde scenariu de siguranta la foc!Multumesc!

 20. George Zaharia Says:

  Datorita faptului ca undeva suntem pe un “camp minat” cu totii, adica SSM si PSI. cred in comunicare, si mai ales din experientele proprii versus organe de control.Cine doreste sa corespondam pe teme de S.S.M. si P.S.I, adresa mea de mail si mess este :george_zaharia2007@yahoo.com

 21. stoianconstantin Says:

  Salut George,

  Cred ca un bun inceput ar fi sa publici cateva articole pe acest blog si sa iti dezvolti relatia independent raspunzand la intrebari!
  SGC

 22. suzana Says:

  Am si eu o mare dilema pe care va rog sa mi-o lamuriti. Pentru protectia muncii si securitatea si sanatatea muncii trebuie sa existe dosare distincte sau este suficient unul avand in vedere ca este urmarit acelasi lucru:protejarea angajatului?
  Va multumesc anticipat

 23. stoianconstantin Says:

  Salut Suzana,
  Protectia muncii respectiv securitatea si sanatatea muncii sunt notiuni echivalente. Deci este necesara o singura fisa.
  SGC

 24. adrian Says:

  daca o intreprindere are mai multe unitati teritoriale (in toate resedintele de judet din tara),unitati fara personalitate juridica, este obligatoriu sa organizeze C.S.S.M. in fiecare unitate cu peste 50 de salariati ?

 25. adrian Says:

  daca o intreprindere nu are inca contract de medicina muncii si deci nici medic de medicina muncii, iar reprezentantii lucratorilor in C.S.S.M. si lucratorul desemnat nu au absolvit inca nici un curs de S.S.M., se poate tine totusi sedinta C.S.S.M. trimestriala obligatorie ?

  • EU Says:

   NU

  • tot EU Says:

   continuare – daca intreprinderea nu are contract cu medicina muncii, lucratorii, conf legii nu au ce cauta la locul de munca fara verificarea sanatatii, implicit cssm nu poate fi intrunit atata timp cat nu sunt toti membrii in cadrul acesti cssm.
   Tot legea spune ca prezenta membrilor la intrunirile cssm este obligatorie.
   Atata timp cat membrii nu cunosc legislatia , e clar ca nu pot purta o discutie pe aceasta tema.
   Sper ca ti-am fost de folos.

  • stoianconstantin Says:

   Eu, te salut,

   Multumesc pt interventie. Te-as provoca sa iti sustii afirmatiile cu referire mai clara la lege. eventual cu citate!
   Accepti provocarea?
   SGC

 26. stoianconstantin Says:

  Salut Adrian,
  Eu am vazut mesajul tau dar prefer sa iti raspunda alti colegi care pot fi mai avizati decat mine pe problemele ridicate de tine.
  SGC

 27. Ungureanu Lucian Says:

  sunt bune chestionarele, vreau mai multe.

 28. stoianconstantin Says:

  Salut Lucian,
  Mai cauta. Cred ca sunt 10!
  SGC

 29. simo4 Says:

  ma poate ajuta si pe mine cineva cu instructiuni proprii in domeniul reparatiilor auto va rog f frumos

 30. Liana P. Says:

  Raspunsurile ca chestionarul asta unde le gasesc, pentru a m aputea verifica. (sa nu-mi ziceti in lege sau norme ca asta stiu si eu) ma refeream in principal la faptul ca unele raspunsuri sunt puse sub o alta forma fata de lege si pot deruta.
  Multumesc anticipat!

  Paste Fericit!

  Liana

 31. stoianconstantin Says:

  Salut Liana.
  Vezi ca exista un articol cu raspunsuri la toate chestionarele. Incearca sa utilizezi fereastra de cautare de pe prima pagina (ca sa ajungi acolo de ex poti da click pe fotografia de pe antetul oricarei pagini de blog) sau cauta articolul cu raspunsuri pe pagina a_cuprins,

  Am revenit! Vezi aliniatul 3 ai un link „aici” scris cu albastru! te duce direct la raspunsuri.

  Succes!
  SGC

 32. corina Says:

  Buna ziua,
  si profit de ocazie sa va urez de SF. Constantin si Elena un sincer:
  La multi ani! si multa sanatate

  Va rog, apelez la ajutorul dvs., daca cunoasteti semnificatia grupelor de autorizare pe linie de protectie a muncii (apar inscrise in „Fisa de examinare pt. autorizare electricieni d.p.d.v. al securitatii si sanatatii in munca” ), incepand cu gradul I si pana la gradul V, sau eventual spre ce normativ ma indrumati si pot sa le gasesc explicate.
  Va multumesc … sa aveti o zi frumoasa.

 33. Leontin F Says:

  La multi ani ! cum si cu cine ii doriti.
  Sunt interesat in achizitionatrea de proiecte eoliene cu toate autorizatiile si aprobarile obtinute ,daca aveti astfel de oferte va rog sa ma conactati, tel 0749275660
  Numai vesti bune .

 34. stoianconstantin Says:

  Salut Corina,

  La multi ani!

  grupa 1= executant de lucrari
  gr2= executant de manevre
  gr3= sef de lucrare
  gr 4= admitent
  gr5= admitent

  SGC

 35. stoianconstantin Says:

  Salut Leontin,

  La multi ani!

  Iti sugerea za postezi mesajul cu proiectele atat pe prima pagina cat si pe pagina specializata in subiecte de eoliene.

  SGC

 36. noemi Says:

  Nu am inteles concret daca este necesara autorizarea interna pentru electricieni sau nu ? Daca da, atunci care legislatie prevede acest lucru.
  Care este periodicitatea efectuarii verificarii rezistentei de dispersie a prizelor de impamantare? va rog precizati legislatia.

 37. stoianconstantin Says:

  Salut Noemi,
  Trebuie prevazut in instructiunea voastra interna de protectie a muncii. Ca model se poate folosi instructiunea operatorului de distributie din zona care deriva din fostul normativ republican N65/2002.
  Pentru masurare pp periodicitatea este de 2 ani la jt si de 5 ani la mt

 38. pintea lucia Says:

  buna . ma poate ajuta si pe mine cineva cu instructiuni proprii in domeniul instalatiilor sanitare, de incalzire etc?

 39. violeta.neagu Says:

  buna ziua ,
  felicitari ,dl stoian constantin

 40. violeta.neagu Says:

  ma poate ajuta si pe mine cineva cu instructiuni proprii in domeniul constructiilor hidrotehnice? multumesc pentru ajutor.

 41. Flori Says:

  Salut, de curand am pasit in breazla, pe taramul minat al SSM. Doresc sa invat din experientele voastre.va pup

 42. veronel Says:

  unde gasesc si eu chestionare legea 319/2006?

Lasă un răspuns la Ungureanu Lucian Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: